• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://11111.moy.su/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 106, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <body style="background:#FFFFFF; margin:0px; padding:0px;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 110, znak 77: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ight="181" cellspacing="0" width="100%" style="background:url('/.s/t/491/1.gif') 
   ^
  5. Varování Řádek 111, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td width="200" style="background:url('/.s/t/491/2.jpg');padding-left:160px;"
   ^
  6. Varování Řádek 111, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   dding-left:160px;" align="center"><span style="color:#FF9800;font:20pt bold Verda
   ^
  7. Varování Řádek 112, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td style="background:url('/.s/t/491/3.jpg') left no-repeat;;">
   ^
  8. Varování Řádek 114, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <tr><td height="26" align="right" style="color:#FFFFFF;padding-right:10px;">Втор
   ^
  9. Varování Řádek 115, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <tr><td height="24" align="right" style="color:#FFFFFF;padding-right:10px;"><!--
   ^
  10. Varování Řádek 117, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <tr><td height="47" align="left" style="color:#FFFFFF;padding-left:20px;" class=
   ^
  11. Varování Řádek 117, znak 368: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="loginPopupForm(); return false;"
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  12. Varování Řádek 127, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   der="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%" style="background:#FFFFFF;">
   ^
  13. Varování Řádek 134, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="background:url('/.s/t/491/5.gif');padding-left:20px;color:#2C5497;
   ^
  14. Varování Řádek 136, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="padding:5px;background:#F6F6F6;"><!-- <bc> --><div id="uMenuDiv1" 
   ^
  15. Varování Řádek 136, znak 97: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   > --><div id="uMenuDiv1" class="uMenuV" style="position:relative;"><ul class="uMe
   ^
  16. Varování Řádek 171, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="background:url('/.s/t/491/5.gif');padding-left:20px;color:#2C5497;
   ^
  17. Varování Řádek 173, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="padding:5px;background:#F6F6F6;"><!-- <bc> --><script src="/widget
   ^
  18. Varování Řádek 188, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="background:url('/.s/t/491/5.gif');padding-left:20px;color:#2C5497;
   ^
  19. Varování Řádek 190, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="padding:5px;background:#F6F6F6;"><div align="center"><!-- <bc> -->
   ^
  20. Varování Řádek 197, znak 13: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
     <img alt="" src="/stat/1695741016" height="31" width="88" /></a></noscript><hr 
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  21. Varování Řádek 204, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="background:url('/.s/t/491/5.gif');padding-left:20px;color:#2C5497;
   ^
  22. Varování Řádek 206, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="padding:5px;background:#F6F6F6;"><!-- <bc> --><script src="/widget
   ^
  23. Varování Řádek 213, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td valign="top" style="border-left:1px solid #A9A9A9;border-right:1px solid #A9A
   ^
  24. Varování Řádek 214, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   5" cellspacing="0" width="100%"><tr><td style="background:#FFFFFF;"><!-- <body> -
   ^
  25. Varování Řádek 214, znak 148: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -- <body> --><div id="nativeroll_video_cont" style="display:none;"></div><script>
   ^
  26. Varování Řádek 220, znak 132: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  27. Varování Řádek 222, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/remont_metallicheskik
   ^
  28. Varování Řádek 223, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  29. Varování Řádek 229, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  30. Varování Řádek 230, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right">
   ^
  31. Varování Řádek 263, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   4" class="u-current-rating uCurStarRating84" style="width:100%;"></li></ul></div>
   ^
  32. Varování Řádek 266, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-1', 'up1',
   ^
  33. Varování Řádek 269, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  34. Varování Řádek 271, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/invalidnaja_koljaska_
   ^
  35. Varování Řádek 272, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  36. Varování Řádek 274, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  37. Varování Řádek 275, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating83" class=
   ^
  38. Varování Řádek 276, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g83" class="u-current-rating uCurStarRating83" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  39. Varování Řádek 279, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-1', 'up1',
   ^
  40. Varování Řádek 282, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  41. Varování Řádek 284, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/sdam_posutochno_kvart
   ^
  42. Varování Řádek 285, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  43. Varování Řádek 301, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  44. Varování Řádek 302, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating82" class=
   ^
  45. Varování Řádek 303, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   2" class="u-current-rating uCurStarRating82" style="width:100%;"></li></ul></div>
   ^
  46. Varování Řádek 306, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-1', 'up1',
   ^
  47. Varování Řádek 309, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  48. Varování Řádek 311, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/remont_kvartiry_v_ser
   ^
  49. Varování Řádek 312, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  50. Varování Řádek 318, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  51. Varování Řádek 319, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating81" class=
   ^
  52. Varování Řádek 320, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   1" class="u-current-rating uCurStarRating81" style="width:100%;"></li></ul></div>
   ^
  53. Varování Řádek 323, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-1', 'up1',
   ^
  54. Varování Řádek 326, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  55. Varování Řádek 328, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/plastikovye_okna_v_mo
   ^
  56. Varování Řádek 329, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  57. Varování Řádek 334, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  58. Varování Řádek 335, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating80" class=
   ^
  59. Varování Řádek 336, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   0" class="u-current-rating uCurStarRating80" style="width:100%;"></li></ul></div>
   ^
  60. Varování Řádek 339, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-1', 'up1',
   ^
  61. Varování Řádek 342, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  62. Varování Řádek 344, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/drova_berjozovye_v_mo
   ^
  63. Varování Řádek 345, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  64. Varování Řádek 351, znak 44: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   <span class="ucoz-forum-post"><img alt="" src="http://avito2.ucoz.ru/board/lesnaj
   ^
  65. Varování Řádek 351, znak 258: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   220%22%20alt=%22%22%20/%3E" /><img alt="" src="http://avito2.ucoz.ru/10905537.jpg
   ^
  66. Varování Řádek 352, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  67. Varování Řádek 353, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating69" class=
   ^
  68. Varování Řádek 354, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g69" class="u-current-rating uCurStarRating69" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  69. Varování Řádek 357, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-2', 'up2',
   ^
  70. Varování Řádek 360, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  71. Varování Řádek 362, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/bytovki_v_moskovskoj_
   ^
  72. Varování Řádek 363, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  73. Varování Řádek 363, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ding-bottom:2px;"><div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding
   ^
  74. Varování Řádek 364, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p><span style="font-size:18px;"><span class="ucoz-forum-post" id="ucoz-forum-pos
   ^
  75. Varování Řádek 371, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  76. Varování Řádek 372, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating68" class=
   ^
  77. Varování Řádek 373, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g68" class="u-current-rating uCurStarRating68" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  78. Varování Řádek 376, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-2', 'up2',
   ^
  79. Varování Řádek 379, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  80. Varování Řádek 381, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/sajt_aleksandrov_stru
   ^
  81. Varování Řádek 382, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  82. Varování Řádek 383, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  83. Varování Řádek 384, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating49" class=
   ^
  84. Varování Řádek 385, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g49" class="u-current-rating uCurStarRating49" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  85. Varování Řádek 388, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-1', 'up1',
   ^
  86. Varování Řádek 391, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  87. Varování Řádek 393, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/sajt_sergiev_posad_kh
   ^
  88. Varování Řádek 394, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  89. Varování Řádek 394, znak 131: kotva jménem "UCOZ-FORUM-POST-969" již v dokumentu je.
   ;"><p><span class="ucoz-forum-post" id="ucoz-forum-post-969">САЙТ СЕРГИЕВ ПОСАД&n
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  90. Varování Řádek 395, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  91. Varování Řádek 396, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating48" class=
   ^
  92. Varování Řádek 397, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g48" class="u-current-rating uCurStarRating48" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  93. Varování Řádek 400, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-1', 'up1',
   ^
  94. Varování Řádek 403, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  95. Varování Řádek 405, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/sajt_pushkino_ivantee
   ^
  96. Varování Řádek 406, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  97. Varování Řádek 406, znak 131: kotva jménem "UCOZ-FORUM-POST-969" již v dokumentu je.
   ;"><p><span class="ucoz-forum-post" id="ucoz-forum-post-969">САЙТ ПУШКИНО ИВАНТЕЕ
   ^
  98. Varování Řádek 407, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  99. Varování Řádek 408, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating47" class=
   ^
  100. Varování Řádek 409, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g47" class="u-current-rating uCurStarRating47" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  101. Varování Řádek 412, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-1', 'up1',
   ^
  102. Varování Řádek 415, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   v><div class="catPages1" align="center" style="clear:both;" id="pagesBlock1"><b c
   ^
  103. Varování Řádek 415, znak 192: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a class="swchItem" href="/news/?page2" onclick="spages('2', this);return false;"
   ^
  104. Varování Řádek 415, znak 293: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a class="swchItem" href="/news/?page3" onclick="spages('3', this);return false;"
   ^
  105. Varování Řádek 415, znak 394: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a class="swchItem" href="/news/?page4" onclick="spages('4', this);return false;"
   ^
  106. Varování Řádek 415, znak 495: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a class="swchItem" href="/news/?page5" onclick="spages('5', this);return false;"
   ^
  107. Varování Řádek 415, znak 596: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a class="swchItem" href="/news/?page6" onclick="spages('6', this);return false;"
   ^
  108. Varování Řádek 415, znak 698: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a class="swchItem" href="/news/?page2" onclick="spages('2', this);return false;"
   ^
  109. Varování Řádek 415, znak 781: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   span>&raquo;</span></a></div></div><IMG style="WIDTH: 873px; HEIGHT: 747px" borde
   ^
  110. Varování Řádek 415, znak 831: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   TH: 873px; HEIGHT: 747px" border=0 alt="" src="http://11111.moy.su/ssvy.jpg" widt
   ^
  111. Varování Řádek 514, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="background:url('/.s/t/491/5.gif');padding-left:20px;color:#2C5497;
   ^
  112. Varování Řádek 516, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="padding:5px;background:#F6F6F6;"><div align="center"><!-- <bc> -->
   ^
  113. Varování Řádek 518, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <form onsubmit="this.sfSbm.disabled=true" method="get" style="margin:0" action
   ^
  114. Varování Řádek 518, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ubmit="this.sfSbm.disabled=true" method="get" style="margin:0" action="/search/">
   ^
  115. Varování Řádek 536, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="background:url('/.s/t/491/5.gif');padding-left:20px;color:#2C5497;
   ^
  116. Varování Řádek 538, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="padding:5px;background:#F6F6F6;"><!-- <bc> --><div id="uidLogForm"
   ^
  117. Varování Řádek 538, znak 121: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   " align="center"><a href="javascript:;" onclick="window.open('https://login.uid.m
   ^
  118. Varování Řádek 538, znak 590: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   llow"><i></i></a><a href="javascript:;" onclick="return uSocialLogin('vkontakte')
   ^
  119. Varování Řádek 538, znak 766: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   llow"><i></i></a><a href="javascript:;" onclick="return uSocialLogin('facebook');
   ^
  120. Informace Řádek 538, znak 767: + dalších 6 varování.
   low"><i></i></a><a href="javascript:;" onclick="return uSocialLogin('facebook');"
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.