• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://www.shrunken.com/index.php?shortUrlDomain=4.gp  
  text/html — XHTML 1.0 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 71, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                     <h1 style='margin-bottom: 0; line-height: 1.3
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 155, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
               <h5 style="font-weight: 600; text-transform: uppercase !i
   ^
  4. Varování Řádek 160, znak 121: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ttp://... " title="Enter your long URL" style="outline:3px ridge #709430; min-he
   ^
  5. Varování Řádek 167, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <select id="shortUrlDomain" name="shortUrlDomain" style="width: 100%;">
   ^
  6. Varování Řádek 195, znak 45: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                     <h5 style="font-weight: 600; text-transform: 
   ^
  7. Varování Řádek 248, znak 28: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               <a onClick="bookmarksite('Shrunken.com', 'https://www.shr
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  8. Varování Řádek 249, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       return false;" class="btn mrgbtm35"><span style="">Add To Bookmarks</span>
   ^
  9. Varování Řádek 254, znak 194: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   location.href.replace('http://','')));" onClick="alert(t('toolbar_quicklink_alert
   ^
  10. Varování Řádek 255, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     return false;" class="btn mrgbtm35"><span style="">Create Shrunken URL</span>
   ^
  11. Varování Řádek 260, znak 210: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   location.href.replace('http://','')));" onClick="alert(t('twitter_quicklink_alert
   ^
  12. Varování Řádek 261, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       return false;" class="btn mrgbtm35"><span style="">Post On Twitter</span>
   ^
  13. Varování Řádek 276, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div style="background-color: rgb(214,214,214); padding: 10px
   ^
  14. Varování Řádek 277, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
               <h4 style="color: rgb(23,23,23) !important; margin-bottom
   ^
  15. Varování Řádek 278, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
               <h5 style="color: rgb(32,32,32);">Easily create trackable
   ^
  16. Varování Řádek 295, znak 61: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div class="span6 statBox statBoxFirst" style="margin-left: 0px;">
   ^
  17. Varování Řádek 302, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div class="span6 statBox" style="margin-left: 0px;">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.