• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://aggio.kiev.ua/members/timothyienums-444733/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  windows-1251  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 1010, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div class="thead1" align="center" style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 15
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 1012, znak 72: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ev.ua/login.php?do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_l
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 1016, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username
   ^
  5. Varování Řádek 1017, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px" name="vb_login_us
   ^
  6. Varování Řádek 1017, znak 164: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ccesskey="u" tabindex="101" value="Имя" onfocus="if (this.value == 'Имя') this.va
   ^
  7. Varování Řádek 1022, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px" name="vb_login_pa
   ^
  8. Varování Řádek 1039, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ding="0" cellspacing="0" align="center" style="background-image: url(http://aggio
   ^
  9. Varování Řádek 1087, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td width="100%" style="background-image: url(images/styles/evid_blue/gradients/
   ^
  10. Varování Řádek 1100, znak 20: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div class="page" style="width:85%; text-align:left">
   ^
  11. Varování Řádek 1101, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="left">
   ^
  12. Varování Řádek 1124, znak 71: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   kiev.ua/members/timothyienums-444733/#" onclick="history.back(1); return false;">
   ^
  13. Varování Řádek 1132, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <td class="navbar" style="font-size:10pt; padding-top:1px" colspan="3"><a hre
   ^
  14. Varování Řádek 1195, znak 16: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <h1><span style="color: #87622A;">Timothyienums</span> <img class="inlineimg
   ^
  15. Varování Řádek 1243, znak 68: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   d="userlists_menu" class="vbmenu_popup list_no_decoration" style="display: none">
   ^
  16. Varování Řádek 1255, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="minicontact_menu" class="vbmenu_popup list_no_decoration" style="display:none">
   ^
  17. Varování Řádek 1264, znak 66: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ption"><img class="alt2 inlineimg" alt="" src="http://aggio.kiev.ua/images/styles
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  18. Varování Řádek 1264, znak 211: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   mbers/timothyienums-444733/#" dir="ltr" onclick="imwindow('icq', '444733', 500, 4
   ^
  19. Varování Řádek 1267, znak 66: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ption"><img class="alt2 inlineimg" alt="" src="http://aggio.kiev.ua/images/styles
   ^
  20. Varování Řádek 1267, znak 210: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   mbers/timothyienums-444733/#" dir="ltr" onclick="imwindow('aim', '444733', 400, 2
   ^
  21. Varování Řádek 1271, znak 112: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tyles/evid_blue/misc/im_yahoo.gif" alt="" class="alt2 inlineimg" /> <a href="http
   ^
  22. Varování Řádek 1271, znak 212: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   mbers/timothyienums-444733/#" dir="ltr" onclick="imwindow('yahoo', '444733', 400,
   ^
  23. Varování Řádek 1274, znak 112: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tyles/evid_blue/misc/im_skype.gif" alt="" class="alt2 inlineimg" /> <a href="http
   ^
  24. Varování Řádek 1274, znak 212: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   mbers/timothyienums-444733/#" dir="ltr" onclick="imwindow('skype', '444733', 400,
   ^
  25. Varování Řádek 1289, znak 92: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ms-444733/#top" class="collapse_gadget" onclick="return toggle_collapse('aboutme'
   ^
  26. Varování Řádek 1289, znak 251: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ua/images/styles/evid_blue/buttons/collapse_generic.gif" alt="" border="0" /></a>
   ^
  27. Varování Řádek 1290, znak 12: kotva jménem "ABOUTME" již v dokumentu je.
     <a name="aboutme"></a>
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  28. Varování Řádek 1293, znak 54: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="block_content" id="collapseobj_aboutme" style=""><div class="alt1 block_row">
   ^
  29. Varování Řádek 1330, znak 92: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ms-444733/#top" class="collapse_gadget" onclick="return toggle_collapse('stats')"
   ^
  30. Varování Řádek 1330, znak 247: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ua/images/styles/evid_blue/buttons/collapse_generic.gif" alt="" border="0" /></a>
   ^
  31. Varování Řádek 1331, znak 12: kotva jménem "STATS" již v dokumentu je.
     <a name="stats"></a>
   ^
  32. Varování Řádek 1334, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="block_content" id="collapseobj_stats" style=""><div class="alt1 block_row">
   ^
  33. Varování Řádek 1413, znak 92: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ms-444733/#top" class="collapse_gadget" onclick="return toggle_collapse('contacti
   ^
  34. Varování Řádek 1413, znak 259: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ua/images/styles/evid_blue/buttons/collapse_generic.gif" alt="" border="0" /></a>
   ^
  35. Varování Řádek 1414, znak 12: kotva jménem "CONTACTINFO" již v dokumentu je.
     <a name="contactinfo"></a>
   ^
  36. Varování Řádek 1417, znak 58: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   block_content" id="collapseobj_contactinfo" style=""><div class="alt1 block_row">
   ^
  37. Varování Řádek 1427, znak 90: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   kiev.ua/members/timothyienums-444733/#" onclick="imwindow('aim', '444733', 400, 2
   ^
  38. Varování Řádek 1429, znak 94: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   444733/#" dir="ltr" class="im_txt_link" onclick="imwindow('aim', '444733', 500, 4
   ^
  39. Varování Řádek 1431, znak 90: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   kiev.ua/members/timothyienums-444733/#" onclick="imwindow('icq', '444733', 500, 4
   ^
  40. Varování Řádek 1433, znak 94: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   444733/#" dir="ltr" class="im_txt_link" onclick="imwindow('icq', '444733', 500, 4
   ^
  41. Varování Řádek 1435, znak 90: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   kiev.ua/members/timothyienums-444733/#" onclick="imwindow('yahoo', '444733', 400,
   ^
  42. Varování Řádek 1437, znak 94: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   444733/#" dir="ltr" class="im_txt_link" onclick="imwindow('yahoo', '444733', 500,
   ^
  43. Varování Řádek 1439, znak 90: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   kiev.ua/members/timothyienums-444733/#" onclick="imwindow('skype', '444733', 400,
   ^
  44. Varování Řádek 1441, znak 94: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   444733/#" dir="ltr" class="im_txt_link" onclick="imwindow('skype', '444733', 500,
   ^
  45. Varování Řádek 1464, znak 92: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ms-444733/#top" class="collapse_gadget" onclick="return toggle_collapse('vBExperi
   ^
  46. Varování Řádek 1464, znak 261: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ua/images/styles/evid_blue/buttons/collapse_generic.gif" alt="" border="0" /></a>
   ^
  47. Varování Řádek 1465, znak 12: kotva jménem "VBEXPERIENCE" již v dokumentu je.
     <a name="vBExperience"></a>
   ^
  48. Varování Řádek 1468, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   _content" id="collapseobj_vBExperience" style=""><style type="text/css" id="membe
   ^
  49. Varování Řádek 1494, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <tr style="background-image:url(http://aggio.kiev.ua/xperience/images/red_faded
   ^
  50. Varování Řádek 1496, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <td style="background-image:url(http://aggio.kiev.ua/xperience/images/red_fad
   ^
  51. Varování Řádek 1505, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <tr style="background-image:url(http://aggio.kiev.ua/xperience/images/grey_fade
   ^
  52. Varování Řádek 1507, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-image:url(http://aggio.kiev.ua/xperience/images/grey_fad
   ^
  53. Varování Řádek 1517, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-image:url(http://aggio.kiev.ua/xperience/images/green_fa
   ^
  54. Varování Řádek 1581, znak 92: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ms-444733/#top" class="collapse_gadget" onclick="return toggle_collapse('stats_mi
   ^
  55. Varování Řádek 1581, znak 257: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ua/images/styles/evid_blue/buttons/collapse_generic.gif" alt="" border="0" /></a>
   ^
  56. Varování Řádek 1582, znak 12: kotva jménem "STATS_MINI" již v dokumentu je.
     <a name="stats_mini"></a>
   ^
  57. Varování Řádek 1585, znak 57: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "block_content" id="collapseobj_stats_mini" style=""><div class="alt1 block_row">
   ^
  58. Varování Řádek 1602, znak 119: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ua/members/timothyienums-444733/#stats" onclick="return vB_TabCtrls['profile_tabs
   ^
  59. Varování Řádek 1611, znak 92: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ms-444733/#top" class="collapse_gadget" onclick="return toggle_collapse('xperienc
   ^
  60. Varování Řádek 1611, znak 281: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ua/images/styles/evid_blue/buttons/collapse_generic.gif" alt="" border="0" /></a>
   ^
  61. Varování Řádek 1612, znak 12: kotva jménem "XPERIENCE_BLOCK_AWARDS" již v dokumentu je.
     <a name="xperience_block_awards"></a>
   ^
  62. Varování Řádek 1615, znak 69: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   id="collapseobj_xperience_block_awards" style=""><div class="alt1 smallfont block
   ^
  63. Varování Řádek 1622, znak 92: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ms-444733/#top" class="collapse_gadget" onclick="return toggle_collapse('visitors
   ^
  64. Varování Řádek 1622, znak 253: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ua/images/styles/evid_blue/buttons/collapse_generic.gif" alt="" border="0" /></a>
   ^
  65. Varování Řádek 1623, znak 12: kotva jménem "VISITORS" již v dokumentu je.
     <a name="visitors"></a>
   ^
  66. Varování Řádek 1626, znak 55: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div class="block_content" id="collapseobj_visitors" style="">
   ^
  67. Varování Řádek 1631, znak 183: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ev.ua/members/para-papam-774036/"><span style="color: #87622A;">Para-papam</span>
   ^
  68. Varování Řádek 1710, znak 51: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <form action="http://aggio.kiev.ua/" method="get" style="clear:left">
   ^
  69. Varování Řádek 1717, znak 26: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
   ^
  70. Varování Řádek 1737, znak 70: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   v.ua/members/timothyienums-444733/#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return fals
   ^
  71. Varování Řádek 1758, znak 64: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   aggio.kiev.ua/cron.php?rand=1685595319" alt="" width="1" height="1" border="0" />
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.