• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://aggy.ru/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 165, znak 97: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ft"><a href="/"><img src="/bitrix/templates/aggy/img/logo.png" alt=""/></a></div>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  3. Varování Řádek 167, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <span class="title_info"><a href="#" onclick="return add_favorite(this);" titl
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 197, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     href="javascript:void(0)" onclick="BxShowAuthFloat('Facebook', 'form')"></a>
   ^
  5. Varování Řádek 200, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     href="javascript:void(0)" onclick="BxShowAuthFloat('VKontakte', 'form')"></a>
   ^
  6. Varování Řádek 203, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     href="javascript:void(0)" onclick="BxShowAuthFloat('Odnoklassniki', 'form')"></
   ^
  7. Varování Řádek 206, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     href="javascript:void(0)" onclick="BxShowAuthFloat('MailRuOpenID', 'form')"></a
   ^
  8. Varování Řádek 209, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     href="javascript:void(0)" onclick="BxShowAuthFloat('Twitter', 'form')"></a>
   ^
  9. Varování Řádek 211, znak 55: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   _icon google" href="javascript:void(0)" onclick="BxShowAuthFloat('GoogleOAuth', '
   ^
  10. Varování Řádek 215, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="display:none">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  11. Varování Řádek 223, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
         <div><a href="javascript:void(0)" onclick="BxShowAuthService('Facebook', 'f
   ^
  12. Varování Řádek 224, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
         <div><a href="javascript:void(0)" onclick="BxShowAuthService('VKontakte', '
   ^
  13. Varování Řádek 225, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
         <div><a href="javascript:void(0)" onclick="BxShowAuthService('Odnoklassniki
   ^
  14. Varování Řádek 226, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
         <div><a href="javascript:void(0)" onclick="BxShowAuthService('MailRuOpenID'
   ^
  15. Varování Řádek 227, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
         <div><a href="javascript:void(0)" onclick="BxShowAuthService('Twitter', 'fo
   ^
  16. Varování Řádek 228, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
         <div><a href="javascript:void(0)" onclick="BxShowAuthService('GoogleOAuth',
   ^
  17. Varování Řádek 231, znak 61: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div class="bx-auth-service-form" id="bx_auth_servform" style="display:none">
   ^
  18. Varování Řádek 232, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div id="bx_auth_serv_formFacebook" style="display:none"><a href="javascript:
   ^
  19. Varování Řádek 232, znak 99: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   play:none"><a href="javascript:void(0)" onclick="BX.util.popup('https://www.faceb
   ^
  20. Varování Řádek 233, znak 54: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div id="bx_auth_serv_formVKontakte" style="display:none"><a href="javascript:
   ^
  21. Varování Řádek 233, znak 104: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   play:none"><a href="javascript:void(0)" onclick="BX.util.popup('https://oauth.vk.
   ^
  22. Varování Řádek 234, znak 58: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   div id="bx_auth_serv_formOdnoklassniki" style="display:none"><a href="javascript:
   ^
  23. Varování Řádek 234, znak 108: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   play:none"><a href="javascript:void(0)" onclick="BX.util.popup('http://www.odnokl
   ^
  24. Varování Řádek 235, znak 57: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                   <div id="bx_auth_serv_formMailRuOpenID" style="display:none">
   ^
  25. Varování Řádek 243, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div id="bx_auth_serv_formTwitter" style="display:none"><a href="javascript:
   ^
  26. Varování Řádek 243, znak 102: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   play:none"><a href="javascript:void(0)" onclick="BX.util.popup('/?ncc=1&amp;auth_
   ^
  27. Varování Řádek 244, znak 56: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div id="bx_auth_serv_formGoogleOAuth" style="display:none"><a href="javascript:
   ^
  28. Varování Řádek 244, znak 106: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   play:none"><a href="javascript:void(0)" onclick="BX.util.popup('https://accounts.
   ^
  29. Varování Řádek 255, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <a style="display: inline-block; color: rgb(165, 3, 40); margin-top: 22px;" 
   ^
  30. Varování Řádek 505, znak 12: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "" není délka.
       width=""
   ^

   Délka musí být celé číslo a může být zadána buď v pixelech (nepíše se nic), nebo v procentech (píše se „%“). Jiné hodnoty nejsou dovolené.

  31. Varování Řádek 506, znak 13: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "" není délka.
       height=""
   ^
  32. Varování Řádek 507, znak 10: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       alt=""
   ^
  33. Varování Řádek 508, znak 12: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "IMG".
       title=""
   ^
  34. Varování Řádek 531, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
              <td width="24%" style=''>
   ^
  35. Varování Řádek 533, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <td><div class="vote-answer-bar" style="width:45%;background-color:#1288A0">
   ^
  36. Varování Řádek 537, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
              <td width="24%" style=''>
   ^
  37. Varování Řádek 539, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <td><div class="vote-answer-bar" style="width:14%;background-color:#CC3333">
   ^
  38. Varování Řádek 543, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
              <td width="24%" style=''>
   ^
  39. Varování Řádek 545, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <td><div class="vote-answer-bar" style="width:14%;background-color:#66CC00">
   ^
  40. Varování Řádek 549, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
              <td width="24%" style=''>
   ^
  41. Varování Řádek 551, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <td><div class="vote-answer-bar" style="width:9%;background-color:#009999"><
   ^
  42. Varování Řádek 573, znak 40: neplatný znak "Ф" v adrese.
            <a href="/recipes/?set_filter=Фильтр&set_filter=Y&arrFilter_pf%5BTYPE%5D
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  43. Varování Řádek 573, znak 41: neplatný znak "и" v adrese.
            <a href="/recipes/?set_filter=Фильтр&set_filter=Y&arrFilter_pf%5BTYPE%5D
   ^
  44. Varování Řádek 573, znak 42: neplatný znak "л" v adrese.
           <a href="/recipes/?set_filter=Фильтр&set_filter=Y&arrFilter_pf%5BTYPE%5D=
   ^
  45. Varování Řádek 573, znak 43: neplatný znak "ь" v adrese.
          <a href="/recipes/?set_filter=Фильтр&set_filter=Y&arrFilter_pf%5BTYPE%5D=&
   ^
  46. Varování Řádek 573, znak 44: neplatný znak "т" v adrese.
         <a href="/recipes/?set_filter=Фильтр&set_filter=Y&arrFilter_pf%5BTYPE%5D=&a
   ^
  47. Varování Řádek 573, znak 45: neplatný znak "р" v adrese.
        <a href="/recipes/?set_filter=Фильтр&set_filter=Y&arrFilter_pf%5BTYPE%5D=&ar
   ^
  48. Varování Řádek 659, znak 12: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "" není délka.
       width=""
   ^
  49. Varování Řádek 660, znak 13: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "" není délka.
       height=""
   ^
  50. Varování Řádek 661, znak 10: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       alt=""
   ^
  51. Varování Řádek 662, znak 12: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "IMG".
       title=""
   ^
  52. Varování Řádek 704, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-size: 15px;">Романтический завтрак в день влюблённых должен ст
   ^
  53. Chyba Řádek 781, znak 34: neplatný znak.
       <p>Одно из наиболее распростр?...</p>
   ^

   V daném kódování není povolen takový znak. Nemáte špatně definované kódování?

  54. Chyba Řádek 793, znak 35: neplatný znak.
       <p>Вкусный, с кислинкой, освеж?...</p>
   ^
  55. Varování Řádek 963, znak 429: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   up-cont-IBLOCK_ELEMENT-8280-1701814530" style="display:none;"><span class="bx-ili
   ^
  56. Varování Řádek 1009, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-size: 15px;">Романтический завтрак в день влюблённых должен ст
   ^
  57. Varování Řádek 1023, znak 430: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   up-cont-IBLOCK_ELEMENT-2228-1701814956" style="display:none;"><span class="bx-ili
   ^
  58. Varování Řádek 1090, znak 12: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "" není délka.
       width=""
   ^
  59. Varování Řádek 1091, znak 13: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "" není délka.
       height=""
   ^
  60. Varování Řádek 1092, znak 10: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       alt=""
   ^
  61. Varování Řádek 1093, znak 12: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "IMG".
       title=""
   ^
  62. Varování Řádek 1136, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div id="vk_groups" style="margin:0 auto;"></div>
   ^
  63. Varování Řádek 1186, znak 39: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="full_site_one"><a href="" onclick="full_site_one()">Мобильная версия<
   ^
  64. Varování Řádek 1187, znak 35: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="full_site"><a href="" onclick="full_site()">Полная версия</a></div>
   ^
  65. Varování Řádek 1468, znak 67: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   /bitrix/templates/aggy/img/268.GIF" id="loading" alt="" style="display: none;" />
   ^
  66. Varování Řádek 1468, znak 69: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /bitrix/templates/aggy/img/268.GIF" id="loading" alt="" style="display: none;" />
   ^
  67. Varování Řádek 1567, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align:right">
   ^
  68. Varování Řádek 1596, znak 63: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="https://mc.yandex.ru/watch/32809790" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^
  69. Varování Řádek 1596, znak 109: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tch/32809790" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.