• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://ahovokinguth.mihanblog.com/post/81  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 20, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div style="border:1px solid #888;position:fixed;left:0px;top:0px;width:120;z
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 21, znak 11: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div style="direction:rtl;text-align:right;padding-right:5px;line-height:18p
   ^
  4. Varování Řádek 21, znak 111: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   -height:18px;font-size:11px;color:#555" onclick="document.getElementById('mihan_p
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  5. Varování Řádek 23, znak 11: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div style="width:120px;height:240px">
   ^
  6. Varování Řádek 25, znak 11: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div style="margin-top:0px;border-top:5px solid #888;">
   ^
  7. Varování Řádek 1127, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0p
   ^
  8. Varování Řádek 1148, znak 154: neplatný znak " " v adrese.
   uth.mihanblog.com/post/81&amp;title=What They'll Never Tell You About the Music B
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  9. Varování Řádek 1148, znak 162: neplatný znak " " v adrese.
   nblog.com/post/81&amp;title=What They'll Never Tell You About the Music Business:
   ^
  10. Varování Řádek 1148, znak 168: neplatný znak " " v adrese.
   com/post/81&amp;title=What They'll Never Tell You About the Music Business: The M
   ^
  11. Varování Řádek 1148, znak 173: neplatný znak " " v adrese.
   ost/81&amp;title=What They'll Never Tell You About the Music Business: The Myths,
   ^
  12. Varování Řádek 1148, znak 177: neplatný znak " " v adrese.
   81&amp;title=What They'll Never Tell You About the Music Business: The Myths, the
   ^
  13. Varování Řádek 1148, znak 183: neplatný znak " " v adrese.
   ;title=What They'll Never Tell You About the Music Business: The Myths, the Secre
   ^
  14. Varování Řádek 1148, znak 187: neplatný znak " " v adrese.
   le=What They'll Never Tell You About the Music Business: The Myths, the Secrets, 
   ^
  15. Varování Řádek 1148, znak 193: neplatný znak " " v adrese.
   t They'll Never Tell You About the Music Business: The Myths, the Secrets, the Li
   ^
  16. Varování Řádek 1148, znak 203: neplatný znak " " v adrese.
   Never Tell You About the Music Business: The Myths, the Secrets, the Lies pdf fre
   ^
  17. Varování Řádek 1148, znak 207: neplatný znak " " v adrese.
   er Tell You About the Music Business: The Myths, the Secrets, the Lies pdf free">
   ^
  18. Varování Řádek 1148, znak 214: neplatný znak " " v adrese.
   er Tell You About the Music Business: The Myths, the Secrets, the Lies pdf free">
   ^
  19. Varování Řádek 1148, znak 218: neplatný znak " " v adrese.
   er Tell You About the Music Business: The Myths, the Secrets, the Lies pdf free">
   ^
  20. Varování Řádek 1148, znak 227: neplatný znak " " v adrese.
   er Tell You About the Music Business: The Myths, the Secrets, the Lies pdf free">
   ^
  21. Varování Řádek 1148, znak 231: neplatný znak " " v adrese.
   er Tell You About the Music Business: The Myths, the Secrets, the Lies pdf free">
   ^
  22. Varování Řádek 1148, znak 236: neplatný znak " " v adrese.
   er Tell You About the Music Business: The Myths, the Secrets, the Lies pdf free">
   ^
  23. Varování Řádek 1148, znak 240: neplatný znak " " v adrese.
   er Tell You About the Music Business: The Myths, the Secrets, the Lies pdf free">
   ^
  24. Varování Řádek 1155, znak 42: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100
   ^
  25. Varování Řádek 1167, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <center><strong>Download <a style="color: blue;" href="http://esyvacheluck.ugebad
   ^
  26. Varování Řádek 1202, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div style="padding-bottom: 7px;" class="item_class_panel">
   ^
  27. Varování Řádek 1204, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div style="float: left; margin-right: 10px; margin-top: -4px;"><
   ^
  28. Varování Řádek 1205, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <span style="float: left;margin-right: 10px; margin-top: 4px;" cl
   ^
  29. Varování Řádek 1206, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div style="float: left;margin-right: 10px; margin-top: 4px;"></d
   ^
  30. Varování Řádek 1564, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div id="showsmile" style="position: relative;">
   ^
  31. Varování Řádek 1565, znak 98: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   .com//public/rte/images_new/smiley.gif" onClick="showMihanBlogSmileBox('body')" s
   ^
  32. Varování Řádek 1565, znak 138: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   onClick="showMihanBlogSmileBox('body')" style="cursor:pointer" />        
   ^
  33. Varování Řádek 1566, znak 157: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="120"><tr><td colspan=2>&nbsp;</td><td style="cursor:pointer;text-align:left;pad
   ^
  34. Varování Řádek 1566, znak 221: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   xt-align:left;padding:3px 0px 0px 3px;" onclick="showMihanBlogSmileBox('body')"><
   ^
  35. Varování Řádek 1566, znak 359: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   close.gif" /></td></tr> <tr><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  36. Varování Řádek 1566, znak 373: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   </td></tr> <tr><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  37. Varování Řádek 1566, znak 469: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   om//public/rte/images_new/smiles/1.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('لبخند','body
   ^
  38. Varování Řádek 1566, znak 540: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   خند','body')" title="لبخند" alt="لبخند" style="cursor:pointer" /></td><td width="
   ^
  39. Varování Řádek 1566, znak 581: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   tyle="cursor:pointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  40. Varování Řádek 1566, znak 595: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   ointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  41. Varování Řádek 1566, znak 691: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   om//public/rte/images_new/smiles/2.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('ناراحت','bod
   ^
  42. Varování Řádek 1566, znak 765: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ت','body')" title="ناراحت" alt="ناراحت" style="cursor:pointer" /></td><td width="
   ^
  43. Varování Řádek 1566, znak 806: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   tyle="cursor:pointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  44. Varování Řádek 1566, znak 820: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   ointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  45. Varování Řádek 1566, znak 916: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   om//public/rte/images_new/smiles/3.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('چشمک','body'
   ^
  46. Varování Řádek 1566, znak 984: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   'چشمک','body')" title="چشمک" alt="چشمک" style="cursor:pointer" /></td> </tr> <tr>
   ^
  47. Varování Řádek 1566, znak 1036: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   r:pointer" /></td> </tr> <tr><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  48. Varování Řádek 1566, znak 1050: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   /td> </tr> <tr><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  49. Varování Řádek 1566, znak 1146: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   om//public/rte/images_new/smiles/4.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('نیشخند','bod
   ^
  50. Varování Řádek 1566, znak 1220: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   د','body')" title="نیشخند" alt="نیشخند" style="cursor:pointer" /></td><td width="
   ^
  51. Varování Řádek 1566, znak 1261: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   tyle="cursor:pointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  52. Varování Řádek 1566, znak 1275: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   ointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  53. Varování Řádek 1566, znak 1371: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   om//public/rte/images_new/smiles/6.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('بغل','body')
   ^
  54. Varování Řádek 1566, znak 1436: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   le('بغل','body')" title="بغل" alt="بغل" style="cursor:pointer" /></td><td width="
   ^
  55. Varování Řádek 1566, znak 1477: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   tyle="cursor:pointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  56. Varování Řádek 1566, znak 1491: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   ointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  57. Varování Řádek 1566, znak 1587: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   om//public/rte/images_new/smiles/7.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('سوال','body'
   ^
  58. Varování Řádek 1566, znak 1655: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   'سوال','body')" title="سوال" alt="سوال" style="cursor:pointer" /></td> </tr> <tr>
   ^
  59. Varování Řádek 1566, znak 1707: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   r:pointer" /></td> </tr> <tr><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  60. Varování Řádek 1566, znak 1721: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   /td> </tr> <tr><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  61. Varování Řádek 1566, znak 1817: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   om//public/rte/images_new/smiles/8.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('قلب','body')
   ^
  62. Varování Řádek 1566, znak 1882: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   le('قلب','body')" title="قلب" alt="قلب" style="cursor:pointer" /></td><td width="
   ^
  63. Varování Řádek 1566, znak 1923: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   tyle="cursor:pointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  64. Varování Řádek 1566, znak 1937: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   ointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  65. Varování Řádek 1566, znak 2033: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   om//public/rte/images_new/smiles/9.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('خجالت','body
   ^
  66. Varování Řádek 1566, znak 2104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   الت','body')" title="خجالت" alt="خجالت" style="cursor:pointer" /></td><td width="
   ^
  67. Varování Řádek 1566, znak 2145: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   tyle="cursor:pointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  68. Varování Řádek 1566, znak 2159: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   ointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  69. Varování Řádek 1566, znak 2256: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m//public/rte/images_new/smiles/10.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('زبان','body'
   ^
  70. Varování Řádek 1566, znak 2324: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   'زبان','body')" title="زبان" alt="زبان" style="cursor:pointer" /></td> </tr> <tr>
   ^
  71. Varování Řádek 1566, znak 2376: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   r:pointer" /></td> </tr> <tr><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  72. Varování Řádek 1566, znak 2390: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   /td> </tr> <tr><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  73. Varování Řádek 1566, znak 2487: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m//public/rte/images_new/smiles/11.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('ماچ','body')
   ^
  74. Varování Řádek 1566, znak 2552: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   le('ماچ','body')" title="ماچ" alt="ماچ" style="cursor:pointer" /></td><td width="
   ^
  75. Varování Řádek 1566, znak 2593: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   tyle="cursor:pointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  76. Varování Řádek 1566, znak 2607: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   ointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  77. Varování Řádek 1566, znak 2704: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m//public/rte/images_new/smiles/13.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('تعجب','body'
   ^
  78. Varování Řádek 1566, znak 2772: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   'تعجب','body')" title="تعجب" alt="تعجب" style="cursor:pointer" /></td><td width="
   ^
  79. Varování Řádek 1566, znak 2813: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   tyle="cursor:pointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  80. Varování Řádek 1566, znak 2827: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   ointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  81. Varování Řádek 1566, znak 2924: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m//public/rte/images_new/smiles/14.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('عصبانی','bod
   ^
  82. Varování Řádek 1566, znak 2998: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ی','body')" title="عصبانی" alt="عصبانی" style="cursor:pointer" /></td> </tr> <tr>
   ^
  83. Varování Řádek 1566, znak 3050: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   r:pointer" /></td> </tr> <tr><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  84. Varování Řádek 1566, znak 3064: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   /td> </tr> <tr><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  85. Varování Řádek 1566, znak 3161: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m//public/rte/images_new/smiles/16.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('عینک','body'
   ^
  86. Varování Řádek 1566, znak 3229: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   'عینک','body')" title="عینک" alt="عینک" style="cursor:pointer" /></td><td width="
   ^
  87. Varování Řádek 1566, znak 3270: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   tyle="cursor:pointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  88. Varování Řádek 1566, znak 3284: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   ointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  89. Varování Řádek 1566, znak 3381: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m//public/rte/images_new/smiles/19.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('شیطان','body
   ^
  90. Varování Řádek 1566, znak 3452: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   طان','body')" title="شیطان" alt="شیطان" style="cursor:pointer" /></td><td width="
   ^
  91. Varování Řádek 1566, znak 3493: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   tyle="cursor:pointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  92. Varování Řádek 1566, znak 3507: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   ointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  93. Varování Řádek 1566, znak 3604: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m//public/rte/images_new/smiles/20.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('گریه','body'
   ^
  94. Varování Řádek 1566, znak 3672: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   'گریه','body')" title="گریه" alt="گریه" style="cursor:pointer" /></td> </tr> <tr>
   ^
  95. Varování Řádek 1566, znak 3724: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   r:pointer" /></td> </tr> <tr><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  96. Varování Řádek 1566, znak 3738: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   /td> </tr> <tr><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  97. Varování Řádek 1566, znak 3835: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m//public/rte/images_new/smiles/21.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('خنده','body'
   ^
  98. Varování Řádek 1566, znak 3903: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   'خنده','body')" title="خنده" alt="خنده" style="cursor:pointer" /></td><td width="
   ^
  99. Varování Řádek 1566, znak 3944: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   tyle="cursor:pointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  100. Varování Řádek 1566, znak 3958: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   ointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  101. Varování Řádek 1566, znak 4055: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m//public/rte/images_new/smiles/24.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('قهقهه','body
   ^
  102. Varování Řádek 1566, znak 4126: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   قهه','body')" title="قهقهه" alt="قهقهه" style="cursor:pointer" /></td><td width="
   ^
  103. Varování Řádek 1566, znak 4167: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   tyle="cursor:pointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  104. Varování Řádek 1566, znak 4181: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   ointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  105. Varování Řádek 1566, znak 4278: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m//public/rte/images_new/smiles/27.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('خداحافظ','bo
   ^
  106. Varování Řádek 1566, znak 4355: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ,'body')" title="خداحافظ" alt="خداحافظ" style="cursor:pointer" /></td> </tr> <tr>
   ^
  107. Varování Řádek 1566, znak 4407: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   r:pointer" /></td> </tr> <tr><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  108. Varování Řádek 1566, znak 4421: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   /td> </tr> <tr><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  109. Varování Řádek 1566, znak 4518: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m//public/rte/images_new/smiles/31.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('سبز','body')
   ^
  110. Varování Řádek 1566, znak 4583: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   le('سبز','body')" title="سبز" alt="سبز" style="cursor:pointer" /></td><td width="
   ^
  111. Varování Řádek 1566, znak 4624: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   tyle="cursor:pointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  112. Varování Řádek 1566, znak 4638: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   ointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  113. Varování Řádek 1566, znak 4735: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m//public/rte/images_new/smiles/33.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('قهر','body')
   ^
  114. Varování Řádek 1566, znak 4800: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   le('قهر','body')" title="قهر" alt="قهر" style="cursor:pointer" /></td><td width="
   ^
  115. Varování Řádek 1566, znak 4841: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   tyle="cursor:pointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  116. Varování Řádek 1566, znak 4855: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   ointer" /></td><td width="40px" height="30px" align="center"><img src="http://sta
   ^
  117. Varování Řádek 1566, znak 4952: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m//public/rte/images_new/smiles/36.gif" onClick="MihanBlogShowSmile('هورا','body'
   ^
  118. Varování Řádek 1566, znak 5020: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   'هورا','body')" title="هورا" alt="هورا" style="cursor:pointer" /></td> </tr> <tr>
   ^
  119. Varování Řádek 1566, znak 5072: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   r:pointer" /></td> </tr> <tr><td width="40px" height="30px" align="center"><img s
   ^
  120. Informace Řádek 1566, znak 5073: + dalších 20 varování.
   :pointer" /></td> </tr> <tr><td width="40px" height="30px" align="center"><img sr
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.