• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://akvilon-klin.ru/index.php/ru/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 158, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position:absolute;top:0;left:-9999px;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 177, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <p style="color: #174f79; font-size: 28px; text-shadow: 2px 2px 2px #444; paddin
   ^
  4. Varování Řádek 203, znak 98: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   rc="http://akvilon-klin.ru/images/slide1.jpg" alt="" width="1000" height="270" />
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  5. Varování Řádek 210, znak 98: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   rc="http://akvilon-klin.ru/images/slide2.jpg" alt="" width="1000" height="270" />
   ^
  6. Varování Řádek 217, znak 98: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   rc="http://akvilon-klin.ru/images/slide3.jpg" alt="" width="1000" height="270" />
   ^
  7. Varování Řádek 359, znak 16: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div id="map" style="height:300px;">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.