• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://all-pack.kr/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 575, znak 53: hodnota atributu NAME se liší od ID.
   <form id="member_form_1509091377" name="" action="/exec/front/Member/login/" meth
   ^

   Jsou-li u tohoto elementu použity atributy „name“ i „id“, musí být stejné.

  3. Varování Řádek 590, znak 41: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               <a href="#none" onclick="MemberAction.login('member_form_
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 595, znak 44: hodnota atributu NAME se liší od ID.
        <form id="searchBarForm" name="" action="/product/search.html" method="g
   ^
  5. Varování Řádek 595, znak 44: kotva jménem "" již v dokumentu je.
        <form id="searchBarForm" name="" action="/product/search.html" method="g
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  6. Varování Řádek 602, znak 127: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "" class="inputTypeText" placeholder="" onmousedown="SEARCH_BANNER.clickSearchFor
   ^
  7. Varování Řádek 602, znak 296: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ashion001/btn_zoom_header.gif" alt="검색" onclick="SEARCH_BANNER.submitSearchBanner
   ^
  8. Varování Řádek 622, znak 112: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   chosting.cafe24.com/design/skin/fashion001/kv_main.jpg" ismodify="1" alt=""/></p>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  9. Varování Řádek 637, znak 194: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   Img"><img src="//all-pack.kr/web/product/medium/allpackmall_164.jpg" alt=""/></a>
   ^
  10. Varování Řádek 638, znak 115: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   esign/skin/fashion001/btn_prd_zoom.gif" onclick="zoom('164', '1', '2','', '');" a
   ^
  11. Varování Řádek 639, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o=1&display_group=2" class="name"><span style="font-size:12px;color:#555555;">다용도
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  12. Varování Řádek 643, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   skin/fashion001/btn_bag.gif" alt="장바구니넣기" onclick="" class="displaynone"/></span>
   ^
  13. Varování Řádek 644, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/fashion001/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="" onmouseout="" class="displayno
   ^
  14. Varování Řádek 644, znak 141: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   1/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="" onmouseout="" class="displaynone" id="btn
   ^
  15. Varování Řádek 648, znak 191: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   dImg"><img src="//all-pack.kr/web/product/medium/allpackmall_58.jpg" alt=""/></a>
   ^
  16. Varování Řádek 649, znak 115: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   esign/skin/fashion001/btn_prd_zoom.gif" onclick="zoom('58', '1', '2','', '');" al
   ^
  17. Varování Řádek 650, znak 103: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o=1&display_group=2" class="name"><span style="font-size:12px;color:#555555;">냅킨통
   ^
  18. Varování Řádek 654, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   skin/fashion001/btn_bag.gif" alt="장바구니넣기" onclick="" class="displaynone"/></span>
   ^
  19. Varování Řádek 655, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/fashion001/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="optionPreview(this,'listmain-1',
   ^
  20. Varování Řádek 655, znak 181: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   tionPreview(this,'listmain-1',58,'T')"" onmouseout="closeOptionPreview('listmain-
   ^
  21. Varování Řádek 659, znak 218: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   k.kr/web/product/medium/202209/022359a7b720d4d86653d02356bd5703.jpg" alt=""/></a>
   ^
  22. Varování Řádek 660, znak 115: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   esign/skin/fashion001/btn_prd_zoom.gif" onclick="zoom('676', '1', '2','', '');" a
   ^
  23. Varování Řádek 661, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o=1&display_group=2" class="name"><span style="font-size:12px;color:#555555;">TY-
   ^
  24. Varování Řádek 665, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   skin/fashion001/btn_bag.gif" alt="장바구니넣기" onclick="" class="displaynone"/></span>
   ^
  25. Varování Řádek 666, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/fashion001/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="optionPreview(this,'listmain-1',
   ^
  26. Varování Řádek 666, znak 182: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ionPreview(this,'listmain-1',676,'T')"" onmouseout="closeOptionPreview('listmain-
   ^
  27. Varování Řádek 670, znak 218: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   k.kr/web/product/medium/202209/6b774fba30d5673089b1324c9bd42c6d.jpg" alt=""/></a>
   ^
  28. Varování Řádek 671, znak 115: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   esign/skin/fashion001/btn_prd_zoom.gif" onclick="zoom('677', '1', '2','', '');" a
   ^
  29. Varování Řádek 672, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o=1&display_group=2" class="name"><span style="font-size:12px;color:#555555;">TY-
   ^
  30. Varování Řádek 676, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   skin/fashion001/btn_bag.gif" alt="장바구니넣기" onclick="" class="displaynone"/></span>
   ^
  31. Varování Řádek 677, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/fashion001/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="optionPreview(this,'listmain-1',
   ^
  32. Varování Řádek 677, znak 182: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ionPreview(this,'listmain-1',677,'T')"" onmouseout="closeOptionPreview('listmain-
   ^
  33. Varování Řádek 681, znak 194: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   Img"><img src="//all-pack.kr/web/product/medium/allpackmall_616.jpg" alt=""/></a>
   ^
  34. Varování Řádek 682, znak 115: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   esign/skin/fashion001/btn_prd_zoom.gif" onclick="zoom('616', '1', '2','', '');" a
   ^
  35. Varování Řádek 683, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o=1&display_group=2" class="name"><span style="font-size:12px;color:#555555;">도시락
   ^
  36. Varování Řádek 684, znak 207: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ="//img.echosting.cafe24.com/icon/product/ko_KR/icon_06_04.gif" alt="" /></span>
   ^
  37. Varování Řádek 687, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   skin/fashion001/btn_bag.gif" alt="장바구니넣기" onclick="" class="displaynone"/></span>
   ^
  38. Varování Řádek 688, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/fashion001/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="optionPreview(this,'listmain-1',
   ^
  39. Varování Řádek 688, znak 182: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ionPreview(this,'listmain-1',616,'T')"" onmouseout="closeOptionPreview('listmain-
   ^
  40. Varování Řádek 692, znak 194: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   Img"><img src="//all-pack.kr/web/product/medium/allpackmall_441.jpg" alt=""/></a>
   ^
  41. Varování Řádek 693, znak 115: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   esign/skin/fashion001/btn_prd_zoom.gif" onclick="zoom('441', '1', '2','', '');" a
   ^
  42. Varování Řádek 694, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o=1&display_group=2" class="name"><span style="font-size:12px;color:#555555;">도시락
   ^
  43. Varování Řádek 695, znak 207: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ="//img.echosting.cafe24.com/icon/product/ko_KR/icon_11_04.gif" alt="" /></span>
   ^
  44. Varování Řádek 698, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   skin/fashion001/btn_bag.gif" alt="장바구니넣기" onclick="" class="displaynone"/></span>
   ^
  45. Varování Řádek 699, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/fashion001/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="optionPreview(this,'listmain-1',
   ^
  46. Varování Řádek 699, znak 182: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ionPreview(this,'listmain-1',441,'T')"" onmouseout="closeOptionPreview('listmain-
   ^
  47. Varování Řádek 703, znak 194: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   Img"><img src="//all-pack.kr/web/product/medium/allpackmall_259.jpg" alt=""/></a>
   ^
  48. Varování Řádek 704, znak 115: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   esign/skin/fashion001/btn_prd_zoom.gif" onclick="zoom('259', '1', '2','', '');" a
   ^
  49. Varování Řádek 705, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o=1&display_group=2" class="name"><span style="font-size:12px;color:#555555;">도시락
   ^
  50. Varování Řádek 709, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   skin/fashion001/btn_bag.gif" alt="장바구니넣기" onclick="" class="displaynone"/></span>
   ^
  51. Varování Řádek 710, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/fashion001/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="optionPreview(this,'listmain-1',
   ^
  52. Varování Řádek 710, znak 182: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ionPreview(this,'listmain-1',259,'T')"" onmouseout="closeOptionPreview('listmain-
   ^
  53. Varování Řádek 714, znak 194: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   Img"><img src="//all-pack.kr/web/product/medium/allpackmall_493.jpg" alt=""/></a>
   ^
  54. Varování Řádek 715, znak 115: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   esign/skin/fashion001/btn_prd_zoom.gif" onclick="zoom('493', '1', '2','', '');" a
   ^
  55. Varování Řádek 716, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o=1&display_group=2" class="name"><span style="font-size:12px;color:#555555;">탕용기
   ^
  56. Varování Řádek 720, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   skin/fashion001/btn_bag.gif" alt="장바구니넣기" onclick="" class="displaynone"/></span>
   ^
  57. Varování Řádek 721, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/fashion001/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="optionPreview(this,'listmain-1',
   ^
  58. Varování Řádek 721, znak 182: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ionPreview(this,'listmain-1',493,'T')"" onmouseout="closeOptionPreview('listmain-
   ^
  59. Varování Řádek 732, znak 9: kotva jménem "ANCHORBOXID_58" již v dokumentu je.
   <li id="anchorBoxId_58" class="xans-record-">
   ^
  60. Varování Řádek 733, znak 22: kotva jménem "ANCHORBOXNAME_58" již v dokumentu je.
         <a name="anchorBoxName_58" href="/product/detail.html?product_no=58&c
   ^
  61. Varování Řádek 733, znak 191: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   dImg"><img src="//all-pack.kr/web/product/medium/allpackmall_58.jpg" alt=""/></a>
   ^
  62. Varování Řádek 734, znak 115: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   esign/skin/fashion001/btn_prd_zoom.gif" onclick="zoom('58', '1', '3','', '');" al
   ^
  63. Varování Řádek 735, znak 103: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o=1&display_group=3" class="name"><span style="font-size:12px;color:#555555;">냅킨통
   ^
  64. Varování Řádek 739, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   skin/fashion001/btn_bag.gif" alt="장바구니넣기" onclick="" class="displaynone"/></span>
   ^
  65. Varování Řádek 740, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/fashion001/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="optionPreview(this,'listmain-2',
   ^
  66. Varování Řádek 740, znak 181: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   tionPreview(this,'listmain-2',58,'T')"" onmouseout="closeOptionPreview('listmain-
   ^
  67. Varování Řádek 740, znak 244: kotva jménem "BTN_PREVIEW_LISTMAIN58" již v dokumentu je.
   oseOptionPreview('listmain-2',58)"" class="" id="btn_preview_listmain58"/></span>
   ^
  68. Varování Řádek 744, znak 194: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   Img"><img src="//all-pack.kr/web/product/medium/allpackmall_226.jpg" alt=""/></a>
   ^
  69. Varování Řádek 745, znak 115: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   esign/skin/fashion001/btn_prd_zoom.gif" onclick="zoom('226', '1', '3','', '');" a
   ^
  70. Varování Řádek 746, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o=1&display_group=3" class="name"><span style="font-size:12px;color:#555555;">98ø
   ^
  71. Varování Řádek 750, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   skin/fashion001/btn_bag.gif" alt="장바구니넣기" onclick="" class="displaynone"/></span>
   ^
  72. Varování Řádek 751, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/fashion001/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="optionPreview(this,'listmain-2',
   ^
  73. Varování Řádek 751, znak 182: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ionPreview(this,'listmain-2',226,'T')"" onmouseout="closeOptionPreview('listmain-
   ^
  74. Varování Řádek 755, znak 194: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   Img"><img src="//all-pack.kr/web/product/medium/allpackmall_218.jpg" alt=""/></a>
   ^
  75. Varování Řádek 756, znak 115: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   esign/skin/fashion001/btn_prd_zoom.gif" onclick="zoom('218', '1', '3','', '');" a
   ^
  76. Varování Řádek 757, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o=1&display_group=3" class="name"><span style="font-size:12px;color:#555555;">종이컵
   ^
  77. Varování Řádek 761, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   skin/fashion001/btn_bag.gif" alt="장바구니넣기" onclick="" class="displaynone"/></span>
   ^
  78. Varování Řádek 762, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/fashion001/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="optionPreview(this,'listmain-2',
   ^
  79. Varování Řádek 762, znak 182: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ionPreview(this,'listmain-2',218,'T')"" onmouseout="closeOptionPreview('listmain-
   ^
  80. Varování Řádek 766, znak 194: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   Img"><img src="//all-pack.kr/web/product/medium/allpackmall_238.jpg" alt=""/></a>
   ^
  81. Varování Řádek 767, znak 115: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   esign/skin/fashion001/btn_prd_zoom.gif" onclick="zoom('238', '1', '3','', '');" a
   ^
  82. Varování Řádek 768, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o=1&display_group=3" class="name"><span style="font-size:12px;color:#555555;">투명컵
   ^
  83. Varování Řádek 772, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   skin/fashion001/btn_bag.gif" alt="장바구니넣기" onclick="" class="displaynone"/></span>
   ^
  84. Varování Řádek 773, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/fashion001/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="optionPreview(this,'listmain-2',
   ^
  85. Varování Řádek 773, znak 182: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ionPreview(this,'listmain-2',238,'T')"" onmouseout="closeOptionPreview('listmain-
   ^
  86. Varování Řádek 777, znak 191: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   dImg"><img src="//all-pack.kr/web/product/medium/allpackmall_55.jpg" alt=""/></a>
   ^
  87. Varování Řádek 778, znak 115: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   esign/skin/fashion001/btn_prd_zoom.gif" onclick="zoom('55', '1', '3','', '');" al
   ^
  88. Varování Řádek 779, znak 103: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o=1&display_group=3" class="name"><span style="font-size:12px;color:#555555;">사출냉
   ^
  89. Varování Řádek 783, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   skin/fashion001/btn_bag.gif" alt="장바구니넣기" onclick="" class="displaynone"/></span>
   ^
  90. Varování Řádek 784, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/fashion001/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="optionPreview(this,'listmain-2',
   ^
  91. Varování Řádek 784, znak 181: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   tionPreview(this,'listmain-2',55,'T')"" onmouseout="closeOptionPreview('listmain-
   ^
  92. Varování Řádek 788, znak 194: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   Img"><img src="//all-pack.kr/web/product/medium/allpackmall_247.jpg" alt=""/></a>
   ^
  93. Varování Řádek 789, znak 115: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   esign/skin/fashion001/btn_prd_zoom.gif" onclick="zoom('247', '1', '3','', '');" a
   ^
  94. Varování Řádek 790, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o=1&display_group=3" class="name"><span style="font-size:12px;color:#555555;">컵홀더
   ^
  95. Varování Řádek 794, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   skin/fashion001/btn_bag.gif" alt="장바구니넣기" onclick="" class="displaynone"/></span>
   ^
  96. Varování Řádek 795, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/fashion001/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="optionPreview(this,'listmain-2',
   ^
  97. Varování Řádek 795, znak 182: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ionPreview(this,'listmain-2',247,'T')"" onmouseout="closeOptionPreview('listmain-
   ^
  98. Varování Řádek 799, znak 194: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   Img"><img src="//all-pack.kr/web/product/medium/allpackmall_244.jpg" alt=""/></a>
   ^
  99. Varování Řádek 800, znak 115: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   esign/skin/fashion001/btn_prd_zoom.gif" onclick="zoom('244', '1', '3','', '');" a
   ^
  100. Varování Řádek 801, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o=1&display_group=3" class="name"><span style="font-size:12px;color:#555555;">컵캐리
   ^
  101. Varování Řádek 805, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   skin/fashion001/btn_bag.gif" alt="장바구니넣기" onclick="" class="displaynone"/></span>
   ^
  102. Varování Řádek 806, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/fashion001/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="optionPreview(this,'listmain-2',
   ^
  103. Varování Řádek 806, znak 182: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ionPreview(this,'listmain-2',244,'T')"" onmouseout="closeOptionPreview('listmain-
   ^
  104. Varování Řádek 810, znak 191: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   dImg"><img src="//all-pack.kr/web/product/medium/allpackmall_23.gif" alt=""/></a>
   ^
  105. Varování Řádek 811, znak 115: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   esign/skin/fashion001/btn_prd_zoom.gif" onclick="zoom('23', '1', '3','', '');" al
   ^
  106. Varování Řádek 812, znak 103: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o=1&display_group=3" class="name"><span style="font-size:12px;color:#555555;">찬합2
   ^
  107. Varování Řádek 816, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   skin/fashion001/btn_bag.gif" alt="장바구니넣기" onclick="" class="displaynone"/></span>
   ^
  108. Varování Řádek 817, znak 130: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/fashion001/btn_option.gif" alt="옵션보기" onclick="optionPreview(this,'listmain-2',
   ^
  109. Varování Řádek 817, znak 181: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   tionPreview(this,'listmain-2',23,'T')"" onmouseout="closeOptionPreview('listmain-
   ^
  110. Varování Řádek 912, znak 49: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="about:blank" alt=""/><span>##name##</span>
   ^
  111. Varování Řádek 917, znak 49: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="about:blank" alt=""/><span>##name##</span>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.