• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://cz.sexycarbabes.com/babes  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 111, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td id="bc_logo" style="vertical-align: top">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 113, znak 71: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   custom_logo_style js-spa_logo" href="/" style="background-image: url('//i.bimboli
   ^
  4. Varování Řádek 126, znak 99: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   eader" href="/top-models-international" onclick="return false" url="/top-models-i
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  5. Varování Řádek 149, znak 22: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <form class="remote" onsubmit="return false;" method="post" action="/login"> <in
   ^
  6. Varování Řádek 186, znak 62: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <a href="/members/join" rel="signup" onclick="return false">Registrace</a>
   ^
  7. Varování Řádek 319, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div id="top_banner_above_chat" style="display: none">
   ^
  8. Varování Řádek 323, znak 92: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div id="mls_chatconsole" class="innerchat clearfix" style="display:none">
   ^
  9. Varování Řádek 324, znak 58: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                <div class="chat_right_banner" style="display: none;">
   ^
  10. Varování Řádek 327, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    Odstranit reklamy   <a class="close" onclick="return false" rel="signup"></a>
   ^
  11. Varování Řádek 333, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <table class="cc_inner" style="width: 100%">
   ^
  12. Varování Řádek 344, znak 89: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ember-chat-faq?section=private" class="paid-pop-what" onclick="return false"></a>
   ^
  13. Varování Řádek 349, znak 93: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   r-chat-faq?section=fullprivate" class="paid-pop-what" onclick="return false"></a>
   ^
  14. Varování Řádek 351, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div style="padding: 10px 0">
   ^
  15. Varování Řádek 363, znak 87: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   -member-chat-faq?section=group" class="paid-pop-what" onclick="return false"></a>
   ^
  16. Varování Řádek 365, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div style="padding: 10px 0">
   ^
  17. Varování Řádek 391, znak 83: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    class="mls_btn mls_btn_red btn-middle" onclick="return chat.gotoVoyeur()">Špehov
   ^
  18. Varování Řádek 392, znak 81: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    class="mls_btn mls_btn_red btn-middle" onclick="return chat.stopPaidShow()">Zast
   ^
  19. Varování Řádek 395, znak 91: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "mls_btn mls_btn_dark_green btn-last with_icon" onclick="return chat.tipPopup()">
   ^
  20. Varování Řádek 404, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <button class="bc_btn bc_btn_private" onclick="return chat.gotoGroupChat()">
   ^
  21. Varování Řádek 409, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <button class="bc_btn bc_btn_private" onclick="return chat.gotoVoyeur()">
   ^
  22. Varování Řádek 418, znak 63: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ass="bt35 bt35_green" id="bBuyVip2_btn" onclick="return chat.buyVipPopup()">Koupi
   ^
  23. Varování Řádek 438, znak 80: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <div id="mp_toggle_btn" class="mp_toggle_btn active" onclick="return false;">
   ^
  24. Varování Řádek 441, znak 105: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   toggle_hint popover-light" data-step="" data-last_step="2" style="display: none">
   ^
  25. Varování Řádek 453, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div id="bModelNavigator" class=" active" style="display: none;">
   ^
  26. Varování Řádek 455, znak 20: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
           <a onclick="chat.prevRoom(); return false;" id="bCamControlsPrevR
   ^
  27. Varování Řádek 472, znak 20: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
           <a onclick="chat.nextRoom(); return false;" id="bCamControlsNextR
   ^
  28. Varování Řádek 500, znak 22: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
            <a onclick="return false;" action="" url="http://cz.sexycarbabe
   ^
  29. Varování Řádek 512, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div class="tip_king_wrp js-tip_king_wrp" style="display: none"></div>
   ^
  30. Varování Řádek 518, znak 55: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="tab_history selected"><a onclick="return false" id="bTabChat">Chat
   ^
  31. Varování Řádek 519, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
           <li class="tab_users"><a onclick="return false" id="bTabUsers">Uži
   ^
  32. Varování Řádek 520, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
            <li class="tab_games" style="display: none"><a onclick="return 
   ^
  33. Varování Řádek 520, znak 66: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ss="tab_games" style="display: none"><a onclick="return false" id="bTabGames">Hry
   ^
  34. Varování Řádek 524, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
           <a id="bCamControlsShow" onclick="return false" style="display: no
   ^
  35. Varování Řádek 524, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   CamControlsShow" onclick="return false" style="display: none;" class="dashed">Zob
   ^
  36. Varování Řádek 525, znak 41: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
            <a id="bUserListShow" onclick="return false" style="display: no
   ^
  37. Varování Řádek 525, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="bUserListShow" onclick="return false" style="display: none;" class="dashed">Zob
   ^
  38. Varování Řádek 527, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a url="/chat-member-cam" onclick="return chat.shareMyCam(true)" cl
   ^
  39. Varování Řádek 528, znak 26: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
              <a onclick="return chat.shareMyCam(false)" class="off" styl
   ^
  40. Varování Řádek 528, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   urn chat.shareMyCam(false)" class="off" style="display: none;" title="Vypnout web
   ^
  41. Varování Řádek 542, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
            <a id="bUserListHide" onclick="return false;" class="dashed">Sk
   ^
  42. Varování Řádek 561, znak 102: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   dInput hot_word_remindable" type="text" style="visibility: hidden;" maxlength="25
   ^
  43. Varování Řádek 570, znak 92: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    class="pmButton chatBtn" type="button" onclick="return chat.sendPM() ">Soukromá 
   ^
  44. Varování Řádek 587, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   div class="stream-control stream-mycam" onclick="return chat.shareMyCam(true)"></
   ^
  45. Varování Řádek 590, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <button class="send-tip" onclick="return chat.tipPopup()">Poslat dý
   ^
  46. Varování Řádek 607, znak 189: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   nožství žetonů. Takže směle do toho! <a onclick="chat.signupPopup(this); return f
   ^
  47. Varování Řádek 612, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="bFontSizeTipHolder" style="display: none;">
   ^
  48. Varování Řádek 631, znak 22: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <form class="remote" onsubmit="return false;" method="post" action="/login"> <in
   ^
  49. Varování Řádek 680, znak 31: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <div class="options"><a onclick="return false;" class="minimize"></a>
   ^
  50. Varování Řádek 681, znak 12: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <a onclick="return false;" class="close"></a>
   ^
  51. Varování Řádek 695, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display: none">
   ^
  52. Varování Řádek 712, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   _header">Kategorie<div class="toolbar_control" style="display: none"></div></div>
   ^
  53. Varování Řádek 717, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/an%C3%A1ln%C3%AD-hr%C3%A1tky">Anální hrátk
   ^
  54. Varování Řádek 723, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/asijsk%C3%A9-holky">Asijská</a>
   ^
  55. Varování Řádek 729, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/babi%C4%8Dky">Babičky</a>
   ^
  56. Varování Řádek 735, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/baculky">Baculky</a>
   ^
  57. Varování Řádek 741, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/bbw">BBW</a>
   ^
  58. Varování Řádek 747, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/blond%C3%BDnka">Blond vlasy</a>
   ^
  59. Varování Řádek 753, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/bond%C3%A1%C5%BE">Bondáž</a>
   ^
  60. Varování Řádek 759, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/b%C3%ADl%C3%A9-holky">Bílé holky</a>
   ^
  61. Varování Řádek 765, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/chlupat%C3%A9-kundi%C4%8Dky">Chlupatá kund
   ^
  62. Varování Řádek 771, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/feti%C5%A1-na-nohy">Footfetish</a>
   ^
  63. Varování Řádek 777, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/bruneta">Hnědé vlasy</a>
   ^
  64. Varování Řádek 783, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/hospody%C5%88ky">Hospodyňky</a>
   ^
  65. Varování Řádek 789, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/hra%C4%8Dky">Hračky</a>
   ^
  66. Varování Řádek 795, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/ku%C5%99a%C4%8Dky">Kuřačky</a>
   ^
  67. Varování Řádek 801, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/k%C5%99ehk%C3%A9-d%C3%ADvky">Křehké dívky<
   ^
  68. Varování Řádek 807, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/latinskoamerick%C3%A9-holky">Latinskoameri
   ^
  69. Varování Řádek 813, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/lesbi%C4%8Dky">Lesbičky</a>
   ^
  70. Varování Řádek 819, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/mal%C3%A1-prsa">Malá prsa</a>
   ^
  71. Varování Řádek 825, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/obrovsk%C3%A9-kozy">Obrovské kozy</a>
   ^
  72. Varování Řádek 831, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/oholen%C3%A9-kundi%C4%8Dky">Oholené kundič
   ^
  73. Varování Řádek 837, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/pornohere%C4%8Dky">Pornoherečky</a>
   ^
  74. Varování Řádek 844, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                   <a style="display: none" href="/babes">Sexy kočky
   ^
  75. Varování Řádek 850, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/skupinov%C3%BD-sex">Skupinový sex</a>
   ^
  76. Varování Řádek 856, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/st%C5%99edn%C3%AD-prsa">Střední prsa</a>
   ^
  77. Varování Řádek 862, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/st%C5%99%C3%ADk%C3%A1n%C3%AD">Stříkání</a>
   ^
  78. Varování Řádek 868, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/svalnat%C3%A9-holky">Svalnaté holky</a>
   ^
  79. Varování Řádek 874, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/t%C4%9Bhotn%C3%A9-holky">Těhotné holky</a>
   ^
  80. Varování Řádek 880, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/velk%C3%A1-prsa">Velká prsa</a>
   ^
  81. Varování Řádek 886, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/velk%C3%A9-zadky">Velký zadek</a>
   ^
  82. Varování Řádek 892, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/%C5%A1kola%C4%8Dky">Vysokoškolačky</a>
   ^
  83. Varování Řádek 898, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/zral%C3%A9">Zralé ženy</a>
   ^
  84. Varování Řádek 904, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/zrzky">Zrzka</a>
   ^
  85. Varování Řádek 910, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/%C4%8Dokol%C3%A1dov%C3%A9-holky">Čokoládov
   ^
  86. Varování Řádek 916, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/t%C3%ADnky-18">Školačky 18+</a>
   ^
  87. Varování Řádek 940, znak 58: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   s="navbar_panel_header navbar_cashback" style="display: none">CashBack<div class=
   ^
  88. Varování Řádek 957, znak 61: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   navbar_panel_header navbar_free_tokens" style="display: none">Všechny promo akce<
   ^
  89. Varování Řádek 959, znak 20: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <div style="position: relative; width: 186px; height: 108px;" class
   ^
  90. Varování Řádek 960, znak 66: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   kens" href="/free-tokens" target="_top" style="display: block; width: 186px; heig
   ^
  91. Varování Řádek 1014, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <span class="mls_heading_found" style="display: none;">modelky jsou nalez
   ^
  92. Varování Řádek 1017, znak 11: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="white-space: nowrap" class="mls_tabs_wrap">
   ^
  93. Varování Řádek 1048, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <form onsubmit="return false" action="/" method="post"> 
   ^
  94. Varování Řádek 1054, znak 69: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   filter_popover" tabindex="1" class="mls_search_quick_wrap" style="display: none">
   ^
  95. Varování Řádek 1076, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div style="display: none">
   ^
  96. Varování Řádek 1387, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div class="mls_friends_not_found" style="display: none;">
   ^
  97. Varování Řádek 2692, znak 56: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="mls_pager_actions" id="mls_pager_bottom" style="display: none;clear: both;">
   ^
  98. Varování Řádek 2700, znak 42: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <div class="right_banners" style="display: none;">
   ^
  99. Varování Řádek 2703, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    Odstranit reklamy   <a class="close" onclick="return false" rel="signup"></a>
   ^
  100. Varování Řádek 2726, znak 11: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="vertical-align: bottom">
   ^
  101. Varování Řádek 2731, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div id="bottom_banners_container" style="display: none;">
   ^
  102. Varování Řádek 2745, znak 11: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="padding-left: 0">
   ^
  103. Varování Řádek 2844, znak 51: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                          <li style="direction: rtl">
   ^
  104. Varování Řádek 2847, znak 51: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                          <li style="direction: rtl">
   ^
  105. Varování Řádek 2870, znak 38: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
             name="top_models" onclick="return false;" count="100"
   ^
  106. Varování Řádek 2900, znak 111: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/replace/10/arial/999/pr.png" alt="" > <img src="//i.bimbolive.com/images/re
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  107. Varování Řádek 2900, znak 189: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   /replace/10/arial/999/pr_add1.png" alt="" > <img src="//i.bimbolive.com/images/re
   ^
  108. Varování Řádek 2900, znak 267: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   .bimbolive.com/images/replace/10/arial/999/pr_add2.png" alt="" >     </span>
   ^
  109. Varování Řádek 2910, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="height: 0; width: 0; position: absolute; top: -9999px;">
   ^
  110. Varování Řádek 3270, znak 124: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></span><span class="bc_bold">Odejít</span><span style="clear: both;"></span></a>
   ^
  111. Varování Řádek 3288, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display: none" id="popups_wrap" data-ajax_popups_url="/members/ajax-p
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.