• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 222 chyb a 649 varování.
  http://cz.sexycarbabes.com/babes  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní XHTML 1.0 Transitional.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 121: definice typu dokumentu "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" obsahuje chyby.
    1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
   ^

   Příčinou této chyby je posílání XHTML dokumentu s typem „text/html“.

   Oprava deklarace typu dokumentu nesníží přístupnost webu, ani neohrozí funkčnost, neboť všechny prohlížeče již nyní v souladu s doporučením W3C považují validovaný kód za (rozbité) HTML. Korektní deklarace pro HTML dokument vypadá takto:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

   Oficiální W3C Validátor tuto chybu neumí najít, protože nahlíží na dokument jinak, než mají nahlížet vyhovující cílová zařízení.

  2. Chyba Řádek 2, znak 68: nedovolený atribut "DATA-SPA".
   ml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs" data-spa="true" >
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  3. Chyba Řádek 32, znak 69: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  4. Chyba Řádek 40, znak 66: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   <link rel="next" href="http://cz.sexycarbabes.com/babes?page=2" />
   ^
  5. Chyba Řádek 43, znak 112: nedovolený atribut "DATA-ADDL_INCLUDE".
   href="/css/frontend/color-scheme.css?ts=20170228?1Gxl8o" data-addl_include="1" />
   ^
  6. Chyba Řádek 47, znak 32: nedovolený atribut "SIZES".
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="57x57" href="//i.bimbolive.com/images/apple
   ^
  7. Chyba Řádek 65, znak 27: nedovolený atribut "WL".
    class="lang_cs bc_wl"  wl="0"
   ^
  8. Chyba Řádek 66, znak 3: nedovolený atribut "T".
    t="0"
   ^
  9. Chyba Řádek 67, znak 5: nedovolený atribut "DATA-BLS".
     data-bls="0"
   ^
  10. Chyba Řádek 83, znak 87: nedovolená obecná entita "c".
   " src="//promo-bc.com/hit.php?no_content&c=610993&pt=http"></script> <!-- Start 
   ^

   V drtivé většině případů je na vině špatně zapsaný ampersand. Použijte místo znaku & entitu &amp; a tato chyba zmizí.

  11. Chyba Řádek 83, znak 96: nedovolená obecná entita "pt".
   promo-bc.com/hit.php?no_content&c=610993&pt=http"></script> <!-- Start Alexa Cer
   ^
  12. Chyba Řádek 107, znak 122: nedovolený atribut "URL".
   s-international" onclick="return false" url="/top-models-international" male_url=
   ^
  13. Chyba Řádek 107, znak 154: nedovolený atribut "MALE_URL".
   rn false" url="/top-models-international" male_url="/top-male-models">Soutěže</a>
   ^
  14. Chyba Řádek 115, znak 57: nedovolený atribut "DATA-LINK".
        <a class="open_search_filter" data-link="#" >Hledat<span class="icon_se
   ^
  15. Chyba Řádek 140, znak 10: nedovolený atribut "PLACEHOLDER".
    <input placeholder="Uživatelské jméno" type="text" name="log_in[username]" id="
   ^
  16. Chyba Řádek 183, znak 50: nedovolený atribut "DATA-HAS_SLUG".
   <div class="change_lang rounded" id="change_lang"data-has_slug="1">
   ^
  17. Chyba Řádek 184, znak 25: nedovolený atribut "DATA-LANG".
      <a rel="nofollow" data-lang="en" class="switch_language" href="//en.sexycar
   ^
  18. Chyba Řádek 184, znak 112: nedovolený atribut "DATA-OLD_SLUG".
   en.sexycarbabes.com" title="Angličtina" data-old_slug="babes" data-new_slug="babe
   ^
  19. Chyba Řádek 184, znak 134: nedovolený atribut "DATA-NEW_SLUG".
   sexycarbabes.com" title="Angličtina" data-old_slug="babes" data-new_slug="babes">
   ^
  20. Chyba Řádek 187, znak 115: nedovolený atribut "COUNTRY".
   sexycarbabes.com" title="Francouzština" country="ca" data-old_slug="babes" data-n
   ^
  21. Chyba Řádek 317, znak 1: nedovolený element "SVG".
   <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
   ^

   Použili jste element, který není v definici typu dokumentu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o element FONT nebo CENTER). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba SPACER (použijte raději CSS) nebo MARQUEE.

  22. Chyba Řádek 317, znak 6: nedovolený atribut "XMLNS".
   <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
   ^
  23. Chyba Řádek 318, znak 3: nedovolený element "DEFS".
    <defs>
   ^
  24. Chyba Řádek 319, znak 11: povinný atribut "TYPE" elementu "STYLE" není uveden.
     <style>
   ^

   Tento atribut určuje použitý stylovací jazyk. Užíváte-li CSS, měli byste u elementu <style> uvést atribut type="text/css".

  25. Chyba Řádek 329, znak 3: nedovolený element "SYMBOL".
    <symbol id="icon-enlarge" viewBox="0 0 16 16">
   ^
  26. Chyba Řádek 329, znak 11: nedovolený atribut "ID".
    <symbol id="icon-enlarge" viewBox="0 0 16 16">
   ^
  27. Chyba Řádek 329, znak 29: nedovolený atribut "VIEWBOX".
    <symbol id="icon-enlarge" viewBox="0 0 16 16">
   ^
  28. Chyba Řádek 330, znak 7: nedovolený element "PATH".
      <path fill="#fff" d="M0 0v7h2V2h5V0H0zm15.16 0H9v2h5v5h2V0h-.84zM14 14H9v2h
   ^
  29. Chyba Řádek 330, znak 13: nedovolený atribut "FILL".
      <path fill="#fff" d="M0 0v7h2V2h5V0H0zm15.16 0H9v2h5v5h2V0h-.84zM14 14H9v2h
   ^
  30. Chyba Řádek 330, znak 25: nedovolený atribut "D".
      <path fill="#fff" d="M0 0v7h2V2h5V0H0zm15.16 0H9v2h5v5h2V0h-.84zM14 14H9v2h
   ^
  31. Chyba Řádek 332, znak 7: nedovolený element "SYMBOL".
      <symbol id="icon-enlarge-hover" viewBox="0 0 16 16">
   ^
  32. Chyba Řádek 333, znak 7: nedovolený element "PATH".
      <path fill="#e1e1e1" d="M0 0v7h2V2h5V0H0zm15.16 0H9v2h5v5h2V0h-.84zM14 14H9
   ^
  33. Chyba Řádek 335, znak 5: nedovolený element "SYMBOL".
     <symbol id="icon-sound-hover" viewBox="0 0 22 16">
   ^
  34. Chyba Řádek 336, znak 7: nedovolený element "PATH".
      <path fill="#e1e1e1" d="M10 0a1 1 0 0 0-.48.14L4 4H1a1 1 0 0 0-1 1v6a1 1 0 
   ^
  35. Chyba Řádek 337, znak 7: nedovolený element "PATH".
      <path fill="#e1e1e1" d="M19.23 1.3a1 1 0 0 0-1.4 1.4 7.5 7.5 0 0 1 0 10.6 1
   ^
  36. Chyba Řádek 339, znak 5: nedovolený element "SYMBOL".
     <symbol id="icon-quality-hover" viewBox="0 0 22 16">
   ^
  37. Chyba Řádek 340, znak 7: nedovolený element "PATH".
      <path fill="#e1e1e1" d="M15.18 6.32l-1.12-.2A6.35 6.35 0 0 0 13.6 5l.67-.93
   ^
  38. Chyba Řádek 342, znak 5: nedovolený element "SYMBOL".
     <symbol id="icon-quality-hd-hover" viewBox="0 0 22 16">
   ^
  39. Chyba Řádek 343, znak 7: nedovolený element "PATH".
      <path fill="#e1e1e1" d="M15.18 6.32l-1.12-.2A6.35 6.35 0 0 0 13.6 5l.67-.93
   ^
  40. Chyba Řádek 344, znak 7: nedovolený element "RECT".
      <rect fill="#e70102" width="13" height="9" x="9" rx="1.6" ry="1.6"/>
   ^
  41. Chyba Řádek 344, znak 13: nedovolený atribut "FILL".
      <rect fill="#e70102" width="13" height="9" x="9" rx="1.6" ry="1.6"/>
   ^
  42. Chyba Řádek 344, znak 28: nedovolený atribut "WIDTH".
      <rect fill="#e70102" width="13" height="9" x="9" rx="1.6" ry="1.6"/>
   ^

   Použijte raději CSS vlastnost width.

  43. Chyba Řádek 344, znak 39: nedovolený atribut "HEIGHT".
      <rect fill="#e70102" width="13" height="9" x="9" rx="1.6" ry="1.6"/>
   ^

   Použijte raději CSS vlastnost height.

  44. Chyba Řádek 344, znak 50: nedovolený atribut "X".
      <rect fill="#e70102" width="13" height="9" x="9" rx="1.6" ry="1.6"/>
   ^
  45. Chyba Řádek 344, znak 56: nedovolený atribut "RX".
      <rect fill="#e70102" width="13" height="9" x="9" rx="1.6" ry="1.6"/>
   ^
  46. Chyba Řádek 344, znak 65: nedovolený atribut "RY".
      <rect fill="#e70102" width="13" height="9" x="9" rx="1.6" ry="1.6"/>
   ^
  47. Chyba Řádek 345, znak 7: nedovolený element "PATH".
      <path fill="#fff" d="M14 4h-2V2h-1v5h1V5h2v2h1V2h-1v2zm5-2h-3v5h3v1h1V2h-1z
   ^
  48. Chyba Řádek 346, znak 7: nedovolený element "PATH".
      <path fill="#5d0806" d="M11 7h1v1h-1zm3 0h1v1h-1zm2 0h3v1h-3zm3 1h1v1h-1z"/
   ^
  49. Chyba Řádek 348, znak 5: nedovolený element "SYMBOL".
     <symbol id="icon-sound-muted-hover" viewBox="0 0 22 16">
   ^
  50. Chyba Řádek 349, znak 7: nedovolený element "PATH".
      <path fill="#e1e1e1" d="M10 0a1 1 0 0 0-.48.14L4 4H1a1 1 0 0 0-1 1v6a1 1 0 
   ^
  51. Chyba Řádek 350, znak 7: nedovolený element "PATH".
      <path fill="#ff8b93" d="M19.4 8l2.3-2.3a1 1 0 1 0-1.4-1.42L18 6.58l-2.3-2.3
   ^
  52. Chyba Řádek 352, znak 5: nedovolený element "SYMBOL".
     <symbol id="icon-sound-muted" viewBox="0 0 22 16">
   ^
  53. Chyba Řádek 353, znak 5: nedovolený element "PATH".
     <path fill="#fff" d="M10 0a1 1 0 0 0-.48.14L4 4H1a1 1 0 0 0-1 1v6a1 1 0 0 0 1
   ^
  54. Chyba Řádek 354, znak 5: nedovolený element "PATH".
     <path fill="#ff8b93" d="M19.4 8l2.3-2.3a1 1 0 1 0-1.4-1.42L18 6.58l-2.3-2.3a1
   ^
  55. Chyba Řádek 356, znak 3: nedovolený element "SYMBOL".
    <symbol id="icon-minimize" viewBox="0 0 16 16">
   ^
  56. Chyba Řádek 357, znak 5: nedovolený element "PATH".
     <path fill="#fff" d="M4 4H0v2h6V0H4v4zm8 0V0h-2v6h6V4h-4zm-2 6v6h2v-4h4v-2h-6
   ^
  57. Chyba Řádek 359, znak 3: nedovolený element "SYMBOL".
    <symbol id="icon-minimize-hover" viewBox="0 0 16 16">
   ^
  58. Chyba Řádek 360, znak 5: nedovolený element "PATH".
     <path fill="#e1e1e1" d="M4 4H0v2h6V0H4v4zm8 0V0h-2v6h6V4h-4zm-2 6v6h2v-4h4v-2
   ^
  59. Chyba Řádek 362, znak 3: nedovolený element "SYMBOL".
    <symbol id="icon-sound" viewBox="0 0 22 16">
   ^
  60. Chyba Řádek 363, znak 7: nedovolený element "PATH".
      <path fill="#fff" d="M10 0a1 1 0 0 0-.48.14L4 4H1a1 1 0 0 0-1 1v6a1 1 0 0 0
   ^
  61. Chyba Řádek 364, znak 7: nedovolený element "PATH".
      <path fill="#fff" d="M19.23 1.3a1 1 0 0 0-1.4 1.4 7.5 7.5 0 0 1 0 10.6 1 1 
   ^
  62. Chyba Řádek 366, znak 3: nedovolený element "SYMBOL".
    <symbol id="icon-quality" viewBox="0 0 22 16">
   ^
  63. Chyba Řádek 367, znak 7: nedovolený element "PATH".
      <path fill="#fff" d="M15.18 6.32l-1.12-.2A6.35 6.35 0 0 0 13.6 5l.67-.93a1 
   ^
  64. Chyba Řádek 369, znak 3: nedovolený element "SYMBOL".
    <symbol id="icon-quality-hd" viewBox="0 0 22 16">
   ^
  65. Chyba Řádek 370, znak 7: nedovolený element "PATH".
      <path fill="#fff" d="M15.18 6.32l-1.12-.2A6.35 6.35 0 0 0 13.6 5l.67-.93a1 
   ^
  66. Chyba Řádek 371, znak 7: nedovolený element "RECT".
      <rect fill="#e70102" width="13" height="9" x="9" rx="1.6" ry="1.6"/>
   ^
  67. Chyba Řádek 372, znak 7: nedovolený element "PATH".
      <path fill="#fff" d="M14 4h-2V2h-1v5h1V5h2v2h1V2h-1v2zm5-2h-3v5h3v1h1V2h-1z
   ^
  68. Chyba Řádek 373, znak 7: nedovolený element "PATH".
      <path fill="#5d0806" d="M11 7h1v1h-1zm3 0h1v1h-1zm2 0h3v1h-3zm3 1h1v1h-1z"/
   ^
  69. Chyba Řádek 375, znak 3: nedovolený element "SYMBOL".
    <symbol id="icon-puzzle" viewBox="0 0 256 238">
   ^
  70. Chyba Řádek 376, znak 5: nedovolený element "PATH".
     <path fill="#a4a4a4" d="M255.991,151.023c-1.125-24.36-13.416-44.066-30.19-40.
   ^
  71. Chyba Řádek 378, znak 3: nedovolený element "SYMBOL".
    <symbol id="icon-flash" viewBox="0 0 256 256">
   ^
  72. Chyba Řádek 379, znak 5: nedovolený element "PATH".
     <path fill="#009b27" d="M221.845,50.613L189.2,81.836a6.4,6.4,0,0,1-8.757,0L16
   ^
  73. Chyba Řádek 380, znak 5: nedovolený element "PATH".
     <path fill="#8f8f8f" d="M133.42,126.423c-0.156.343-.294,0.686-0.441,1.04h19.3
   ^
  74. Chyba Řádek 382, znak 3: nedovolený element "SYMBOL".
    <symbol id="icon-checkbox-on" viewBox="0 0 256 140">
   ^
  75. Chyba Řádek 383, znak 5: nedovolený element "PATH".
     <path fill="#009b27" d="M27.676,0H228.325A27.675,27.675,0,0,1,256,27.675v84.6
   ^
  76. Chyba Řádek 384, znak 5: nedovolený element "RECT".
     <rect fill="#fff" x="131" y="14" width="111" height="111" rx="20" ry="20"/>
   ^
  77. Chyba Řádek 384, znak 31: nedovolený atribut "Y".
     <rect fill="#fff" x="131" y="14" width="111" height="111" rx="20" ry="20"/>
   ^
  78. Chyba Řádek 386, znak 3: nedovolený element "SYMBOL".
    <symbol id="icon-checkbox-off" viewBox="0 0 256 140">
   ^
  79. Chyba Řádek 387, znak 5: nedovolený element "PATH".
     <path class="checkbox_frame" d="M30.673,3H225.321A27.638,27.638,0,0,1,253,30.
   ^
  80. Chyba Řádek 387, znak 11: nedovolený atribut "CLASS".
     <path class="checkbox_frame" d="M30.673,3H225.321A27.638,27.638,0,0,1,253,30.
   ^
  81. Chyba Řádek 388, znak 5: nedovolený element "RECT".
     <rect fill="#d9d9d9" x="14" y="14" width="111" height="111" rx="20" ry="20"/>
   ^
  82. Chyba Řádek 390, znak 3: nedovolený element "SYMBOL".
    <symbol id="icon-restore" viewBox="0 0 256 256">
   ^
  83. Chyba Řádek 391, znak 5: nedovolený element "PATH".
     <path fill="#fff" d="M224,256H144V224h80V144h32V256H224Zm0-224H144V0H256V112H
   ^
  84. Chyba Řádek 396, znak 47: nedovolený atribut "XNR-SCREEN-URL".
   lass="chatContainer" id="chatContainer" xnr-screen-url="/upload/ajax/screenshot">
   ^
  85. Chyba Řádek 405, znak 41: nedovolený atribut "VALUE".
           <label class="selected" value="private">
   ^
  86. Chyba Řádek 441, znak 21: nedovolený element "CANVAS".
             <canvas id="display"></canvas>
   ^
  87. Chyba Řádek 441, znak 29: nedovolený atribut "ID".
             <canvas id="display"></canvas>
   ^
  88. Chyba Řádek 443, znak 26: nedovolený atribut "BASE-PATH".
                base-path="//i.bimbolive.com/images/chat/layover/mobile/
   ^
  89. Chyba Řádek 444, znak 26: nedovolený atribut "BASE-PATH-NEW2".
                base-path-new2="//i.bimbolive.com/images/chat/layover/ne
   ^
  90. Chyba Řádek 445, znak 26: nedovolený atribut "VIP".
                vip="//i.bimbolive.com/images/chat/layover/new2/female/v
   ^
  91. Chyba Řádek 446, znak 26: nedovolený atribut "VIP-HD".
                vip-hd="//i.bimbolive.com/images/chat/layover/new2/femal
   ^
  92. Chyba Řádek 447, znak 23: nedovolený element "CANVAS".
              <canvas width="96" height="96"></canvas>
   ^
  93. Chyba Řádek 447, znak 31: nedovolený atribut "WIDTH".
              <canvas width="96" height="96"></canvas>
   ^
  94. Chyba Řádek 447, znak 42: nedovolený atribut "HEIGHT".
              <canvas width="96" height="96"></canvas>
   ^
  95. Chyba Řádek 449, znak 25: nedovolený element "SVG".
               <svg id="svg-layover">
   ^
  96. Chyba Řádek 449, znak 30: nedovolený atribut "ID".
               <svg id="svg-layover">
   ^
  97. Chyba Řádek 450, znak 27: nedovolený element "DEFS".
                <defs><style>#svg-rect { opacity: 0.53; } #svg-text { f
   ^
  98. Chyba Řádek 450, znak 39: povinný atribut "TYPE" elementu "STYLE" není uveden.
                <defs><style>#svg-rect { opacity: 0.53; } #svg-text { f
   ^
  99. Chyba Řádek 451, znak 27: nedovolený element "RECT".
                <rect id="svg-rect"></rect>
   ^
  100. Chyba Řádek 451, znak 33: nedovolený atribut "ID".
                <rect id="svg-rect"></rect>
   ^
  101. Chyba Řádek 452, znak 27: nedovolený element "TEXT".
                <text id="svg-text"></text>
   ^
  102. Chyba Řádek 452, znak 33: nedovolený atribut "ID".
                <text id="svg-text"></text>
   ^
  103. Chyba Řádek 472, znak 29: nedovolený element "SVG".
                 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="player
   ^
  104. Chyba Řádek 472, znak 69: nedovolený atribut "CLASS".
   <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="player-icon quality quality-normal
   ^
  105. Chyba Řádek 473, znak 31: nedovolený element "USE".
                  <use xlink:href="#icon-quality" class="state-defaul
   ^
  106. Chyba Řádek 473, znak 36: nedovolený atribut "XLINK:HREF".
                  <use xlink:href="#icon-quality" class="state-defaul
   ^
  107. Chyba Řádek 473, znak 63: nedovolený atribut "CLASS".
                <use xlink:href="#icon-quality" class="state-default" />
   ^
  108. Chyba Řádek 474, znak 31: nedovolený element "USE".
                  <use xlink:href="#icon-quality-hover" class="state-
   ^
  109. Chyba Řádek 476, znak 29: nedovolený element "SVG".
                 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="player
   ^
  110. Chyba Řádek 476, znak 108: nedovolený atribut "STYLE".
   w.w3.org/2000/svg" class="player-icon quality quality-hd" style="display: none;">
   ^
  111. Chyba Řádek 477, znak 31: nedovolený element "USE".
                  <use xlink:href="#icon-quality-hd" class="state-def
   ^
  112. Chyba Řádek 478, znak 31: nedovolený element "USE".
                  <use xlink:href="#icon-quality-hd-hover" class="sta
   ^
  113. Chyba Řádek 484, znak 29: nedovolený element "SVG".
                 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="player
   ^
  114. Chyba Řádek 485, znak 31: nedovolený element "USE".
                  <use xlink:href="#icon-sound" class="state-default"
   ^
  115. Chyba Řádek 486, znak 31: nedovolený element "USE".
                  <use xlink:href="#icon-sound-hover" class="state-ho
   ^
  116. Chyba Řádek 488, znak 29: nedovolený element "SVG".
                 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="player
   ^
  117. Chyba Řádek 489, znak 31: nedovolený element "USE".
                  <use xlink:href="#icon-sound-muted" class="state-de
   ^
  118. Chyba Řádek 490, znak 31: nedovolený element "USE".
                  <use xlink:href="#icon-sound-muted-hover" class="st
   ^
  119. Chyba Řádek 500, znak 57: nedovolený element "SVG".
                       <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" c
   ^
  120. Informace Řádek 500, znak 58: + dalších 103 chyb a 649 varování.
                       <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" cl
   ^

   Zbývající chyby a varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.