• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://sexycarbabes.com/bbw  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 111, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td id="td_logo" style="vertical-align: top">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 113, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <a class="custom_logo_style" href="/" style="background-image: url('//i.bimboli
   ^
  4. Varování Řádek 126, znak 99: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   eader" href="/top-models-international" onclick="return false" url="/top-models-i
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  5. Varování Řádek 150, znak 22: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <form class="remote" onsubmit="return false;" method="post" action="/login"> <in
   ^
  6. Varování Řádek 187, znak 62: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <a href="/members/join" rel="signup" onclick="return false">Sign Up</a>
   ^
  7. Varování Řádek 320, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div id="top_banner_above_chat" style="display: none">
   ^
  8. Varování Řádek 324, znak 92: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div id="mls_chatconsole" class="innerchat clearfix" style="display:none">
   ^
  9. Varování Řádek 325, znak 58: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                <div class="chat_right_banner" style="display: none;">
   ^
  10. Varování Řádek 328, znak 36: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    Remove Ads   <a class="close" onclick="return false" rel="signup"></a>
   ^
  11. Varování Řádek 335, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display: none">
   ^
  12. Varování Řádek 416, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <table class="cc_inner" style="width: 100%">
   ^
  13. Varování Řádek 427, znak 89: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ember-chat-faq?section=private" class="paid-pop-what" onclick="return false"></a>
   ^
  14. Varování Řádek 432, znak 93: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   r-chat-faq?section=fullprivate" class="paid-pop-what" onclick="return false"></a>
   ^
  15. Varování Řádek 434, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div style="padding: 10px 0">
   ^
  16. Varování Řádek 446, znak 87: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   -member-chat-faq?section=group" class="paid-pop-what" onclick="return false"></a>
   ^
  17. Varování Řádek 448, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div style="padding: 10px 0">
   ^
  18. Varování Řádek 480, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
               <div class="progressholder" style="display: none;">
   ^
  19. Varování Řádek 495, znak 108: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   w.w3.org/2000/svg" class="player-icon quality quality-hd" style="display: none;">
   ^
  20. Varování Řádek 532, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div id="flash-toggle-tooltip" class="balloon-dialog" style="display: none;">
   ^
  21. Varování Řádek 542, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div id="flash-toggle-dialog" class="balloon-dialog" style="display: none;">
   ^
  22. Varování Řádek 571, znak 104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div id="flash-toggle-dialog-2" class="balloon-dialog" style="display: none;">
   ^
  23. Varování Řádek 595, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div id="flash-big-dialog" class="static-dialog" style="display:none;">
   ^
  24. Varování Řádek 606, znak 76: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div id="flash-big-dialog-2" class="static-dialog" style="display:none;">
   ^
  25. Varování Řádek 623, znak 26: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
              <a onclick="return chat.gotoVoyeur()" class="layoverButton 
   ^
  26. Varování Řádek 623, znak 156: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " data-role="button" data-inline="true" style="display: none">Spy Private Chat</a
   ^
  27. Varování Řádek 624, znak 26: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
              <a onclick="return chat.gotoGroupChat()" class="layoverButt
   ^
  28. Varování Řádek 624, znak 158: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " data-role="button" data-inline="true" style="display: none">Join Group Chat</a>
   ^
  29. Varování Řádek 629, znak 42: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div class="hover_block" style="display:none;">
   ^
  30. Varování Řádek 660, znak 83: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    class="mls_btn mls_btn_red btn-middle" onclick="return chat.gotoVoyeur()">Spy Pr
   ^
  31. Varování Řádek 661, znak 81: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    class="mls_btn mls_btn_red btn-middle" onclick="return chat.stopPaidShow()">Stop
   ^
  32. Varování Řádek 664, znak 91: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "mls_btn mls_btn_dark_green btn-last with_icon" onclick="return chat.tipPopup()">
   ^
  33. Varování Řádek 673, znak 46: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <button class="bt35 bt35_maroon" onclick="return chat.gotoGroupChat()">Joi
   ^
  34. Varování Řádek 676, znak 46: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <button class="bt35 bt35_maroon" onclick="return chat.gotoVoyeur()">Spy Pr
   ^
  35. Varování Řádek 682, znak 63: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ass="bt35 bt35_green" id="bBuyVip2_btn" onclick="return chat.buyVipPopup()">Buy V
   ^
  36. Varování Řádek 702, znak 80: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <div id="mp_toggle_btn" class="mp_toggle_btn active" onclick="return false;">
   ^
  37. Varování Řádek 705, znak 105: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   toggle_hint popover-light" data-step="" data-last_step="2" style="display: none">
   ^
  38. Varování Řádek 717, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div id="bModelNavigator" class=" active" style="display: none;">
   ^
  39. Varování Řádek 719, znak 20: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
           <a onclick="chat.prevRoom(); return false;" id="bCamControlsPrevR
   ^
  40. Varování Řádek 736, znak 20: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
           <a onclick="chat.nextRoom(); return false;" id="bCamControlsNextR
   ^
  41. Varování Řádek 764, znak 22: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
            <a onclick="return false;" action="" url="http://sexycarbabes.c
   ^
  42. Varování Řádek 781, znak 55: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="tab_history selected"><a onclick="return false" id="bTabChat">Chat
   ^
  43. Varování Řádek 782, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
           <li class="tab_users"><a onclick="return false" id="bTabUsers">Use
   ^
  44. Varování Řádek 783, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
            <li class="tab_games" style="display: none"><a onclick="return 
   ^
  45. Varování Řádek 783, znak 66: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ss="tab_games" style="display: none"><a onclick="return false" id="bTabGames">Gam
   ^
  46. Varování Řádek 787, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
           <a id="bCamControlsShow" onclick="return false" style="display: no
   ^
  47. Varování Řádek 787, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   CamControlsShow" onclick="return false" style="display: none;" class="dashed">Un-
   ^
  48. Varování Řádek 788, znak 41: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
            <a id="bUserListShow" onclick="return false" style="display: no
   ^
  49. Varování Řádek 788, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="bUserListShow" onclick="return false" style="display: none;" class="dashed">Un-
   ^
  50. Varování Řádek 790, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a url="/chat-member-cam" onclick="return chat.shareMyCam(true)" cl
   ^
  51. Varování Řádek 791, znak 26: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
              <a onclick="return chat.shareMyCam(false)" class="off" styl
   ^
  52. Varování Řádek 791, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   urn chat.shareMyCam(false)" class="off" style="display: none;" title="Stop your w
   ^
  53. Varování Řádek 805, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
            <a id="bUserListHide" onclick="return false;" class="dashed">Hi
   ^
  54. Varování Řádek 824, znak 102: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   dInput hot_word_remindable" type="text" style="visibility: hidden;" maxlength="25
   ^
  55. Varování Řádek 833, znak 92: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    class="pmButton chatBtn" type="button" onclick="return chat.sendPM() ">Private M
   ^
  56. Varování Řádek 850, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   div class="stream-control stream-mycam" onclick="return chat.shareMyCam(true)"></
   ^
  57. Varování Řádek 853, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <button class="send-tip" onclick="return chat.tipPopup()">Send Tip<
   ^
  58. Varování Řádek 870, znak 190: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s buy any amount of tokens one time! <a onclick="chat.signupPopup(this); return f
   ^
  59. Varování Řádek 875, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="bFontSizeTipHolder" style="display: none;">
   ^
  60. Varování Řádek 894, znak 22: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <form class="remote" onsubmit="return false;" method="post" action="/login"> <in
   ^
  61. Varování Řádek 943, znak 31: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <div class="options"><a onclick="return false;" class="minimize"></a>
   ^
  62. Varování Řádek 944, znak 12: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <a onclick="return false;" class="close"></a>
   ^
  63. Varování Řádek 957, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display: none">
   ^
  64. Varování Řádek 966, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="height: 0; width: 0; position: absolute; top: -9999px;">
   ^
  65. Varování Řádek 1249, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   header">Categories<div class="toolbar_control" style="display: none"></div></div>
   ^
  66. Varování Řádek 1254, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/anal-play">Anal play</a>
   ^
  67. Varování Řádek 1260, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/asian">Asian</a>
   ^
  68. Varování Řádek 1266, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/babes">Babes</a>
   ^
  69. Varování Řádek 1273, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                   <a style="display: none" href="/bbw">BBW</a>
   ^
  70. Varování Řádek 1279, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/big-butt">Big butt</a>
   ^
  71. Varování Řádek 1285, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/big-tits">Big tits</a>
   ^
  72. Varování Řádek 1291, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/blonde">Blonde</a>
   ^
  73. Varování Řádek 1297, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/bondage">Bondage</a>
   ^
  74. Varování Řádek 1303, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/brunette">Brunette</a>
   ^
  75. Varování Řádek 1309, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/college-girls">College girls</a>
   ^
  76. Varování Řádek 1315, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/curvy">Curvy</a>
   ^
  77. Varování Řádek 1321, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/ebony">Ebony</a>
   ^
  78. Varování Řádek 1327, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/foot-fetish">Foot Fetish</a>
   ^
  79. Varování Řádek 1333, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/granny">Granny</a>
   ^
  80. Varování Řádek 1339, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/group-sex">Group Sex</a>
   ^
  81. Varování Řádek 1345, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/hairy-pussy">Hairy pussy</a>
   ^
  82. Varování Řádek 1351, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/housewives">Housewives</a>
   ^
  83. Varování Řádek 1357, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/huge-tits">Huge Tits</a>
   ^
  84. Varování Řádek 1363, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/latina">Latina</a>
   ^
  85. Varování Řádek 1369, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/lesbian">Lesbian</a>
   ^
  86. Varování Řádek 1375, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/mature">Mature</a>
   ^
  87. Varování Řádek 1381, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/medium-tits">Medium tits</a>
   ^
  88. Varování Řádek 1387, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/muscle">Muscle</a>
   ^
  89. Varování Řádek 1393, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/petite-body">Petite Body</a>
   ^
  90. Varování Řádek 1399, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/pornstar">Pornstar</a>
   ^
  91. Varování Řádek 1405, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/pregnant">Pregnant</a>
   ^
  92. Varování Řádek 1411, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/redhead">Redhead</a>
   ^
  93. Varování Řádek 1417, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/shaved-pussy">Shaved pussy</a>
   ^
  94. Varování Řádek 1423, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/small-tits">Small tits</a>
   ^
  95. Varování Řádek 1429, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/smoking">Smoking</a>
   ^
  96. Varování Řádek 1435, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/squirt">Squirt</a>
   ^
  97. Varování Řádek 1441, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/teens-18">Teens 18+</a>
   ^
  98. Varování Řádek 1447, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/toys">Toys</a>
   ^
  99. Varování Řádek 1453, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <a style="" href="/white-girls">White Girls</a>
   ^
  100. Varování Řádek 1477, znak 58: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   s="navbar_panel_header navbar_cashback" style="display: none">CashBack<div class=
   ^
  101. Varování Řádek 1494, znak 61: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   navbar_panel_header navbar_free_tokens" style="display: none">All Promotions<div 
   ^
  102. Varování Řádek 1496, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="position: relative; width: 186px; height: 108px;" class="free_t
   ^
  103. Varování Řádek 1497, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   kens" href="/free-tokens" target="_top" style="display: block; width: 186px; heig
   ^
  104. Varování Řádek 1552, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <span class="mls_heading_found" style="display: none;">models are found</
   ^
  105. Varování Řádek 1555, znak 11: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="white-space: nowrap" class="mls_tabs_wrap">
   ^
  106. Varování Řádek 1586, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <form onsubmit="return false" action="/" method="post"> 
   ^
  107. Varování Řádek 1592, znak 69: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   filter_popover" tabindex="1" class="mls_search_quick_wrap" style="display: none">
   ^
  108. Varování Řádek 1614, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div style="display: none">
   ^
  109. Varování Řádek 1914, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div class="mls_friends_not_found" style="display: none;">
   ^
  110. Varování Řádek 3554, znak 56: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="mls_pager_actions" id="mls_pager_bottom" style="display: none;clear: both;">
   ^
  111. Varování Řádek 3583, znak 42: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <div class="right_banners" style="display: none;">
   ^
  112. Varování Řádek 3586, znak 36: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    Remove Ads   <a class="close" onclick="return false" rel="signup"></a>
   ^
  113. Varování Řádek 3609, znak 11: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="vertical-align: bottom">
   ^
  114. Varování Řádek 3614, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div id="bottom_banners_container" style="display: none;">
   ^
  115. Varování Řádek 3628, znak 11: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="padding-left: 0">
   ^
  116. Varování Řádek 3727, znak 51: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                          <li style="direction: rtl">
   ^
  117. Varování Řádek 3730, znak 51: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                          <li style="direction: rtl">
   ^
  118. Varování Řádek 3753, znak 38: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
             name="top_models" onclick="return false;" count="100"
   ^
  119. Varování Řádek 3783, znak 111: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mages/replace/10/arial/999/pr.png" alt="" > <img src="//i.bimbolive.com/images/re
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  120. Informace Řádek 3783, znak 112: + dalších 9 varování.
   ages/replace/10/arial/999/pr.png" alt="" > <img src="//i.bimbolive.com/images/rep
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.