• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 22 chyb a 19 varování.
  https://bandarjudiindo.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 16: Attribute "⚡" is not serializable as XML 1.0..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  2. Chyba Řádek 2, znak 7: atribut "⚡" není dovolen na elementu "html".
   <html lang="id">
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  3. Chyba Řádek 6, znak 1: A "meta" element with an "http-equiv" attribute whose value is "X-UA-Compatible" must have a "content" attribute with the value "IE=edge"..
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
   ^
  4. Chyba Řádek 12, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <link itemprop="mainEntityOfPage" rel="canonical" href="https://bandarjudiindo.co
   ^
  5. Chyba Řádek 12, znak 35: atribut "rel" není dovolen na elementu "link".
   <link itemprop="mainEntityOfPage" rel="canonical" href="https://bandarjudiindo.co
   ^
  6. Chyba Řádek 31, znak 23: atribut "custom-element" není dovolen na elementu "script".
   <script async="async" custom-element="amp-carousel" src="https://cdn.ampproject.o
   ^
  7. Chyba Řádek 32, znak 15: atribut "custom-element" není dovolen na elementu "script".
   <script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/a
   ^
  8. Chyba Řádek 33, znak 8: atribut "amp-boilerplate" není dovolen na elementu "style".
   <style amp-boilerplate>
   ^
  9. Chyba Řádek 37, znak 8: atribut "amp-boilerplate" není dovolen na elementu "style".
   <style amp-boilerplate>
   ^
  10. Chyba Řádek 41, znak 8: atribut "amp-custom" není dovolen na elementu "style".
   <style amp-custom>
   ^
  11. Chyba Řádek 42, znak 2765: CSS: "margin-top": Too many values or values are not recognized..
   heckbox"]{margin:4px 0 0;margin-top:1px \9;line-height:normal}input[type="checkbo
   ^
  12. Chyba Řádek 106, znak 1: element "section" nesmí být potomkem elementu "summary" v tomto kontextu.
   <section> <span> <i data-icon="hot-games" style="background-image: url(//nx-cdn.t
   ^
  13. Varování Řádek 106, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section> <span> <i data-icon="hot-games" style="background-image: url(//nx-cdn.t
   ^
  14. Varování Řádek 108, znak 1: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   <article>
   ^
  15. Chyba Řádek 113, znak 1: element "section" nesmí být potomkem elementu "summary" v tomto kontextu.
   <section> Hot Games <i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i> </section>
   ^
  16. Varování Řádek 113, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section> Hot Games <i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i> </section>
   ^
  17. Varování Řádek 115, znak 1: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   <article>
   ^
  18. Chyba Řádek 133, znak 1: element "section" nesmí být potomkem elementu "summary" v tomto kontextu.
   <section> Slots <i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i> </section>
   ^
  19. Varování Řádek 133, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section> Slots <i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i> </section>
   ^
  20. Varování Řádek 135, znak 1: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   <article>
   ^
  21. Chyba Řádek 159, znak 1: element "section" nesmí být potomkem elementu "summary" v tomto kontextu.
   <section> Casino <i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i> </section>
   ^
  22. Varování Řádek 159, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section> Casino <i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i> </section>
   ^
  23. Varování Řádek 161, znak 1: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   <article>
   ^
  24. Chyba Řádek 179, znak 1: element "section" nesmí být potomkem elementu "summary" v tomto kontextu.
   <section> Sports <i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i> </section>
   ^
  25. Varování Řádek 179, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section> Sports <i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i> </section>
   ^
  26. Varování Řádek 181, znak 1: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   <article>
   ^
  27. Chyba Řádek 193, znak 1: element "section" nesmí být potomkem elementu "summary" v tomto kontextu.
   <section> Arcade <i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i> </section>
   ^
  28. Varování Řádek 193, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section> Arcade <i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i> </section>
   ^
  29. Varování Řádek 195, znak 1: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   <article>
   ^
  30. Chyba Řádek 209, znak 1: element "section" nesmí být potomkem elementu "summary" v tomto kontextu.
   <section> Poker <i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i> </section>
   ^
  31. Varování Řádek 209, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section> Poker <i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i> </section>
   ^
  32. Varování Řádek 211, znak 1: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   <article>
   ^
  33. Chyba Řádek 223, znak 1: element "section" nesmí být potomkem elementu "summary" v tomto kontextu.
   <section> Togel <i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i> </section>
   ^
  34. Varování Řádek 223, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section> Togel <i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i> </section>
   ^
  35. Varování Řádek 225, znak 1: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   <article>
   ^
  36. Varování Řádek 368, znak 9: The first occurrence of ID "jackpot-container" was here..
       <span id="jackpot-container">USD</span><span id="jackpot-container">39,39
   ^
  37. Varování Řádek 368, znak 9: The first occurrence of ID "jackpot-container" was here..
       <span id="jackpot-container">USD</span><span id="jackpot-container">39,39
   ^
  38. Chyba Řádek 368, znak 48: Duplicate ID "jackpot-container"..
    <span id="jackpot-container">USD</span><span id="jackpot-container">39,398,</spa
   ^
  39. Chyba Řádek 368, znak 91: Duplicate ID "jackpot-container"..
   an id="jackpot-container">39,398,</span><span id="jackpot-container">555.</span><
   ^
  40. Chyba Řádek 371, znak 1: zbloudilá ukončovací značka "div".
   </div>
   ^
  41. Chyba Řádek 509, znak 1: The "center" element is obsolete. Use CSS instead..
   <center><a href="https://nexusengine.com" target="_blank" rel="nofollow">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.