• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://baskuno.ru/  
  text/html — XHTML Mobile 1.0 
  UTF-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 11, znak 42: marný pokus o změnu hlavičky Content-Type.
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html ; charset=UTF-8"/>
   ^

   MIME typ zdroje musí být nastaven již v HTTP hlavičce. Hodnota uvnitř <meta http-equiv="content-type"> nemůže cílovému zařízení říci, jaký parser má použít, jelikož k jejímu nalezení už se parser používá. Tímto <meta> elementem se zabývají pouze HTML parsery při zjišťování kódování, proto postrádá jakýkoliv smysl psát tam něco jiného než „text/html“.

  3. Varování Řádek 45, znak 292: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <br><table class="tabatas" width="100%" style="margin-top:0" cellpading="0" cells
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 45, znak 937: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   enter"><form action="/serya.php"><input style="width:90%;" name="q" onblur="if(th
   ^
  5. Varování Řádek 45, znak 965: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   php"><input style="width:90%;" name="q" onblur="if(this.value=='')this.value=this
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  6. Varování Řádek 45, znak 1022: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   alue=='')this.value=this.defaultValue;" onfocus="if(this.value==this.defaultValue
   ^
  7. Varování Řádek 45, znak 1118: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    type="text" placeholder="Найти видео " onfocus="this.select()"> <input type="sub
   ^
  8. Varování Řádek 45, znak 1208: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="btn" value="ПОИСК"></form></div><div style="clear:both"></div></div><center>
   ^
  9. Varování Řádek 48, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><strong>НОВЫЕ ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ ОБНОВЛЕНО СЕГОДНЯ</
   ^
  10. Varování Řádek 49, znak 152: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   er"><img src="../upload/kino2019.jpg" alt="" width="934" height="auto" /></a></p>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  11. Varování Řádek 49, znak 174: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "auto" není délka.
   er"><img src="../upload/kino2019.jpg" alt="" width="934" height="auto" /></a></p>
   ^

   Délka musí být celé číslo a může být zadána buď v pixelech (nepíše se nic), nebo v procentech (píše se „%“). Jiné hodnoty nejsou dovolené.

  12. Varování Řádek 50, znak 161: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   src="https://i.imgur.com/fgKB4MA.jpg" alt="" width="934" height="auto" /></a></p>
   ^
  13. Varování Řádek 50, znak 183: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "auto" není délka.
   src="https://i.imgur.com/fgKB4MA.jpg" alt="" width="934" height="auto" /></a></p>
   ^
  14. Varování Řádek 54, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="list-a"><br><p style="text-align: center;">Сериалы смотреть онлайн 20
   ^
  15. Varování Řádek 57, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  16. Varování Řádek 57, znak 241: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   Video)" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  17. Varování Řádek 57, znak 352: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  18. Varování Řádek 59, znak 215: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  19. Varování Řádek 61, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  20. Varování Řádek 61, znak 235: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   нохина" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  21. Varování Řádek 61, znak 346: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  22. Varování Řádek 63, znak 209: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  23. Varování Řádek 65, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  24. Varování Řádek 65, znak 228: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ЕНДЖ !" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  25. Varování Řádek 65, znak 339: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  26. Varování Řádek 67, znak 202: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  27. Varování Řádek 69, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  28. Varování Řádek 69, znak 227: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   n_13_)" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  29. Varování Řádek 69, znak 338: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  30. Varování Řádek 71, znak 201: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  31. Varování Řádek 73, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  32. Varování Řádek 73, znak 284: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   еменна" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  33. Varování Řádek 73, znak 395: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  34. Varování Řádek 75, znak 258: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  35. Varování Řádek 77, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  36. Varování Řádek 77, znak 238: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    ОЛДИК" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  37. Varování Řádek 77, znak 349: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  38. Varování Řádek 79, znak 212: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  39. Varování Řádek 81, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  40. Varování Řádek 81, znak 219: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   АКОЙ 5" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  41. Varování Řádek 81, znak 330: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  42. Varování Řádek 83, znak 193: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  43. Varování Řádek 85, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  44. Varování Řádek 85, znak 274: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    ПИКАП" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  45. Varování Řádek 85, znak 385: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  46. Varování Řádek 87, znak 248: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  47. Varování Řádek 89, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  48. Varování Řádek 89, znak 257: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    2019)" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  49. Varování Řádek 89, znak 368: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  50. Varování Řádek 91, znak 231: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  51. Varování Řádek 93, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  52. Varování Řádek 93, znak 297: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   &quot;" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  53. Varování Řádek 93, znak 408: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  54. Varování Řádek 95, znak 271: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  55. Varování Řádek 97, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  56. Varování Řádek 97, znak 237: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   КОРНЕЯ" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  57. Varování Řádek 97, znak 348: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  58. Varování Řádek 99, znak 211: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  59. Varování Řádek 101, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  60. Varování Řádek 101, znak 235: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   Сериал" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  61. Varování Řádek 101, znak 346: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  62. Varování Řádek 103, znak 209: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  63. Varování Řádek 105, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  64. Varování Řádek 105, znak 237: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    ШКОЛЫ" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  65. Varování Řádek 105, znak 348: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  66. Varování Řádek 107, znak 211: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  67. Varování Řádek 109, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  68. Varování Řádek 109, znak 294: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   о мир?" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  69. Varování Řádek 109, znak 405: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  70. Varování Řádek 111, znak 268: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  71. Varování Řádek 113, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  72. Varování Řádek 113, znak 282: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   етков)" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  73. Varování Řádek 113, znak 393: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  74. Varování Řádek 115, znak 256: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  75. Varování Řádek 117, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  76. Varování Řádek 117, znak 242: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    + ДЕД" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  77. Varování Řádek 117, znak 353: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  78. Varování Řádek 119, znak 216: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  79. Varování Řádek 121, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  80. Varování Řádek 121, znak 243: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    АЗОТА" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  81. Varování Řádek 121, znak 354: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  82. Varování Řádek 123, znak 217: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  83. Varování Řádek 125, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  84. Varování Řádek 125, znak 247: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ЭТО..." class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  85. Varování Řádek 125, znak 358: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  86. Varování Řádek 127, znak 221: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  87. Varování Řádek 129, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  88. Varování Řádek 129, znak 224: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    Росса" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  89. Varování Řádek 129, znak 335: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  90. Varování Řádek 131, znak 198: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  91. Varování Řádek 133, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  92. Varování Řádek 133, znak 260: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ПАРКЕ?" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  93. Varování Řádek 133, znak 371: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  94. Varování Řádek 135, znak 234: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  95. Varování Řádek 137, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  96. Varování Řádek 137, znak 227: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   дороги" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  97. Varování Řádek 137, znak 338: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  98. Varování Řádek 139, znak 201: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  99. Varování Řádek 141, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  100. Varování Řádek 141, znak 250: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    КВЕСТ" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  101. Varování Řádek 141, znak 361: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  102. Varování Řádek 143, znak 224: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  103. Varování Řádek 145, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  104. Varování Řádek 145, znak 278: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   показу" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  105. Varování Řádek 145, znak 389: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  106. Varování Řádek 147, znak 252: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  107. Varování Řádek 149, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  108. Varování Řádek 149, znak 229: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   я Вэлл" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  109. Varování Řádek 149, znak 340: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  110. Varování Řádek 151, znak 203: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  111. Varování Řádek 153, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  112. Varování Řádek 153, znak 284: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   инора!" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  113. Varování Řádek 153, znak 395: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  114. Varování Řádek 155, znak 258: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  115. Varování Řádek 157, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  116. Varování Řádek 157, znak 235: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   блемы!" class="img-responsive zoom-img" style="width:120px;height:75px;border: 1p
   ^
  117. Varování Řádek 157, znak 346: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   or: black;border-radius: 4px;"></td><td style="padding-left:5px;" valign="middle"
   ^
  118. Varování Řádek 159, znak 209: kotva jménem "RADIUS" již v dokumentu je.
   tr></tbody></table></div></div><div id="radius"><div class="tengah"><center></cen
   ^
  119. Varování Řádek 161, znak 76: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   "><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i
   ^
  120. Informace Řádek 161, znak 77: + dalších 96 varování.
   ><tbody><tr><td valign="middle" width="100px" align="center"><img src="https://i.
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.