• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://www.bastion-tver.ru/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <br />
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 215, znak 99: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   text">   <div class="textwidget"><table style="text-align: left; width: 200px; he
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 219, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td style="vertical-align: middle; text-align: center;"><a
   ^
  5. Varování Řádek 220, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   href="/"><img style="border: 0px solid ; width: 25px; height: 25px;"
   ^
  6. Varování Řádek 221, znak 6: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   alt="" src="/wp-content/uploads/2013/09/home.png"></a><br>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  7. Varování Řádek 223, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td style="vertical-align: middle; text-align: center;"><a
   ^
  8. Varování Řádek 224, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   href="#"><img style="border: 0px solid ; width: 25px; height: 25px;"
   ^
  9. Varování Řádek 225, znak 6: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   alt="" src="/wp-content/uploads/2013/09/favor.png" class="eModal-1" ></a><br>
   ^
  10. Varování Řádek 227, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td style="vertical-align: middle; text-align: center;"><a
   ^
  11. Varování Řádek 228, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   href="#"><img style="border: 0px solid ; width: 25px; height: 25px;"
   ^
  12. Varování Řádek 229, znak 6: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   alt="" src="/wp-content/uploads/2013/09/mail.png"></a><br>
   ^
  13. Varování Řádek 231, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td style="vertical-align: middle; text-align: center;"><a
   ^
  14. Varování Řádek 232, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   href="#"><img style="border: 0px solid ; width: 25px; height: 25px;"
   ^
  15. Varování Řádek 233, znak 6: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   alt="" src="/wp-content/uploads/2013/09/phone.png" class="eModal-3" </a><br>
   ^
  16. Varování Řádek 405, znak 66: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "layerslider_8" class="ls-wp-container" style="width: 890px; height: 450px; margi
   ^
  17. Varování Řádek 405, znak 145: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   gin: 0px auto; "><div class="ls-layer" style="slidedirection: right; slidedelay:
   ^
  18. Varování Řádek 405, znak 378: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   p-content/uploads/2013/09/al0002l.png" style="position: absolute; top: 6px; left
   ^
  19. Varování Řádek 405, znak 639: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    showuntil : 0; "><span class="ls-s-1" style="position: absolute; top:28px; left
   ^
  20. Varování Řádek 405, znak 947: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   > Системы </span><span class="ls-s-1" style="position: absolute; top:54px; left
   ^
  21. Varování Řádek 405, znak 1303: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="/wp-content/uploads/2013/09/01.png" style="position: absolute; top: 5px; left
   ^
  22. Varování Řádek 405, znak 1522: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   til : 0; "></div><div class="ls-layer" style="slidedirection: right; slidedelay:
   ^
  23. Varování Řádek 405, znak 1755: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   p-content/uploads/2013/09/alarm01.png" style="position: absolute; top: 4px; left
   ^
  24. Varování Řádek 405, znak 1967: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    showuntil : 0; "><span class="ls-s-1" style="position: absolute; top:-3px; left
   ^
  25. Varování Řádek 405, znak 2283: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   о-пожарные </span><span class="ls-s-1" style="position: absolute; top:23px; left
   ^
  26. Varování Řádek 405, znak 2636: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="/wp-content/uploads/2013/09/02.png" style="position: absolute; top: 7px; left
   ^
  27. Varování Řádek 405, znak 2854: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   til : 0; "></div><div class="ls-layer" style="slidedirection: right; slidedelay:
   ^
  28. Varování Řádek 405, znak 3088: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -content/uploads/2013/09/caralarm.png" style="position: absolute; top: -4px; lef
   ^
  29. Varování Řádek 405, znak 3349: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    showuntil : 0; "><span class="ls-s-1" style="position: absolute; top:-3px; left
   ^
  30. Varování Řádek 405, znak 3669: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   зопасности </span><span class="ls-s-1" style="position: absolute; top:32px; left
   ^
  31. Varování Řádek 406, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="/wp-content/uploads/2013/09/03.png" style="position: absolute; top: 7px; left
   ^
  32. Varování Řádek 406, znak 297: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   til : 0; "></div><div class="ls-layer" style="slidedirection: right; slidedelay:
   ^
  33. Varování Řádek 406, znak 532: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   content/uploads/2013/09/intercomm.png" style="position: absolute; top: 3px; left
   ^
  34. Varování Řádek 406, znak 794: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    showuntil : 0; "><span class="ls-s-1" style="position: absolute; top:-3px; left
   ^
  35. Varování Řádek 406, znak 1104: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   Домофонные </span><span class="ls-s-1" style="position: absolute; top:32px; left
   ^
  36. Varování Řádek 406, znak 1473: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="/wp-content/uploads/2013/09/04.png" style="position: absolute; top: 7px; left
   ^
  37. Varování Řádek 406, znak 1691: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   til : 0; "></div><div class="ls-layer" style="slidedirection: right; slidedelay:
   ^
  38. Varování Řádek 406, znak 1924: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   p-content/uploads/2013/09/gates01.png" style="position: absolute; top: 26px; lef
   ^
  39. Varování Řádek 406, znak 2186: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    showuntil : 0; "><span class="ls-s-1" style="position: absolute; top:-3px; left
   ^
  40. Varování Řádek 406, znak 2508: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ие ворота. </span><span class="ls-s-1" style="position: absolute; top:33px; left
   ^
  41. Varování Řádek 407, znak 77: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="/wp-content/uploads/2013/09/05.png" style="position: absolute; top: 7px; left
   ^
  42. Varování Řádek 407, znak 295: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   til : 0; "></div><div class="ls-layer" style="slidedirection: right; slidedelay:
   ^
  43. Varování Řádek 407, znak 525: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "/wp-content/uploads/2013/09/Skud.png" style="position: absolute; top: -2px; lef
   ^
  44. Varování Řádek 407, znak 788: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    showuntil : 0; "><span class="ls-s-1" style="position: absolute; top:-3px; left
   ^
  45. Varování Řádek 407, znak 1095: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "> Системы </span><span class="ls-s-1" style="position: absolute; top:33px; left
   ^
  46. Varování Řádek 408, znak 80: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="/wp-content/uploads/2013/09/06.png" style="position: absolute; top: 7px; left
   ^
  47. Varování Řádek 408, znak 298: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   til : 0; "></div><div class="ls-layer" style="slidedirection: right; slidedelay:
   ^
  48. Varování Řádek 408, znak 526: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="/wp-content/uploads/2013/10/07.png" style="position: absolute; top: 4px; left
   ^
  49. Varování Řádek 408, znak 835: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ontent/uploads/2013/10/AntiTheft2.png" style="position: absolute; top: -7px; lef
   ^
  50. Varování Řádek 408, znak 1049: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    showuntil : 0; "><span class="ls-s-1" style="position: absolute; top:-6px; left
   ^
  51. Varování Řádek 408, znak 1363: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ивокражные </span><span class="ls-s-1" style="position: absolute; top:27px; left
   ^
  52. Varování Řádek 446, znak 135: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div class="textwidget"><div id="wb_Text2" style="text-align:right;z-index:25;">
   ^
  53. Varování Řádek 447, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="color:#FFFFFF;font-family:'Trebuchet MS';font-size:19px;"><strong><
   ^
  54. Varování Řádek 452, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="margin-left: 70px;">
   ^
  55. Varování Řádek 453, znak 27: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <a href="/novosti"><span style="color:#A9A9A9;">НОВОСТИ</span></a>
   ^
  56. Varování Řádek 462, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p>Покраска видеокамер <span style="color: #ff0000;">HIK</span>VISION без потери 
   ^
  57. Varování Řádek 474, znak 115: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
              <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoCobra.png" alt="">
   ^
  58. Varování Řádek 475, znak 117: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoCobra_h.png" alt="">
   ^
  59. Varování Řádek 479, znak 122: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoAvgustSpectr.png" alt="">
   ^
  60. Varování Řádek 480, znak 128: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoAvgustSpectr_hover.png" alt="">
   ^
  61. Varování Řádek 484, znak 115: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
              <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoBolid.png" alt="">
   ^
  62. Varování Řádek 485, znak 117: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoBolid_h.png" alt="">
   ^
  63. Varování Řádek 489, znak 115: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
              <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoCNord.png" alt="">
   ^
  64. Varování Řádek 490, znak 117: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoCNord_h.png" alt="">
   ^
  65. Varování Řádek 494, znak 116: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoForSec.png" alt="">
   ^
  66. Varování Řádek 495, znak 118: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
            <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoForSec_h.png" alt="">
   ^
  67. Varování Řádek 499, znak 117: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoGateErg.png" alt="">
   ^
  68. Varování Řádek 500, znak 119: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
            <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoGateErg_h.png" alt="">
   ^
  69. Varování Řádek 504, znak 112: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
               <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoMD.png" alt="">
   ^
  70. Varování Řádek 505, znak 114: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
              <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoMD_h.png" alt="">
   ^
  71. Varování Řádek 509, znak 122: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoSystemSensor.png" alt="">
   ^
  72. Varování Řádek 510, znak 124: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
         <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoSystemSensor_h.png" alt="">
   ^
  73. Varování Řádek 514, znak 116: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoCommax.png" alt="">
   ^
  74. Varování Řádek 515, znak 118: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
            <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoCommax_h.png" alt="">
   ^
  75. Varování Řádek 519, znak 115: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
              <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoVizit.png" alt="">
   ^
  76. Varování Řádek 520, znak 117: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoVizit_h.png" alt="">
   ^
  77. Varování Řádek 524, znak 117: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoMetakom.png" alt="">
   ^
  78. Varování Řádek 525, znak 119: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
            <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoMetakom_h.png" alt="">
   ^
  79. Varování Řádek 529, znak 119: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
            <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoKaspersky.png" alt="">
   ^
  80. Varování Řádek 530, znak 121: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoKaspersky_h.png" alt="">
   ^
  81. Varování Řádek 534, znak 113: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
               <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoDSC.png" alt="">
   ^
  82. Varování Řádek 535, znak 115: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
              <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoDSC_h.png" alt="">
   ^
  83. Varování Řádek 539, znak 115: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
              <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoPERCo.png" alt="">
   ^
  84. Varování Řádek 540, znak 117: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoPERCo_h.png" alt="">
   ^
  85. Varování Řádek 544, znak 118: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
            <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoNavigard.png" alt="">
   ^
  86. Varování Řádek 545, znak 120: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoNavigard_h.png" alt="">
   ^
  87. Varování Řádek 549, znak 115: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
              <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoXtrim.png" alt="">
   ^
  88. Varování Řádek 550, znak 117: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoXtrim_h.png" alt="">
   ^
  89. Varování Řádek 554, znak 115: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
              <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoAbloy.png" alt="">
   ^
  90. Varování Řádek 555, znak 117: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoAbloy_h.png" alt="">
   ^
  91. Varování Řádek 559, znak 121: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoSensormatic.png" alt="">
   ^
  92. Varování Řádek 560, znak 123: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoSensormatic_h.png" alt="">
   ^
  93. Varování Řádek 564, znak 118: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
            <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoLucatron.png" alt="">
   ^
  94. Varování Řádek 565, znak 120: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoLucatron_h.png" alt="">
   ^
  95. Varování Řádek 569, znak 120: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoteleinform.png" alt="">
   ^
  96. Varování Řádek 570, znak 122: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoteleinform_h.png" alt="">
   ^
  97. Varování Řádek 574, znak 116: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoparsec.png" alt="">
   ^
  98. Varování Řádek 575, znak 118: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
            <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoparsec_h.png" alt="">
   ^
  99. Varování Řádek 579, znak 117: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoGateway.png" alt="">
   ^
  100. Varování Řádek 580, znak 119: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
            <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoGateway_h.png" alt="">
   ^
  101. Varování Řádek 584, znak 115: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
              <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoKOCOM.png" alt="">
   ^
  102. Varování Řádek 585, znak 117: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoKOCOM_h.png" alt="">
   ^
  103. Varování Řádek 589, znak 114: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
              <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoritm.png" alt="">
   ^
  104. Varování Řádek 590, znak 116: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoritm_h.png" alt="">
   ^
  105. Varování Řádek 594, znak 117: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoBestDVR.png" alt="">
   ^
  106. Varování Řádek 595, znak 120: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoBestDVR_h1.png" alt="">
   ^
  107. Varování Řádek 599, znak 115: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
              <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoOlevs.png" alt="">
   ^
  108. Varování Řádek 600, znak 117: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoOlevs_h.png" alt="">
   ^
  109. Varování Řádek 604, znak 113: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
               <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoSCT.png" alt="">
   ^
  110. Varování Řádek 605, znak 115: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
              <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoSCT_h.png" alt="">
   ^
  111. Varování Řádek 609, znak 116: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoTantos.png" alt="">
   ^
  112. Varování Řádek 610, znak 118: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
            <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoTantos_h.png" alt="">
   ^
  113. Varování Řádek 614, znak 115: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
              <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoJ2000.png" alt="">
   ^
  114. Varování Řádek 615, znak 117: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoJ2000_h.png" alt="">
   ^
  115. Varování Řádek 619, znak 117: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoGiraffe.png" alt="">
   ^
  116. Varování Řádek 620, znak 119: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
            <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoGiraffe_h.png" alt="">
   ^
  117. Varování Řádek 624, znak 114: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
              <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoCame.png" alt="">
   ^
  118. Varování Řádek 625, znak 116: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoCame_h.png" alt="">
   ^
  119. Varování Řádek 629, znak 116: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoRubezh.png" alt="">
   ^
  120. Informace Řádek 629, znak 117: + dalších 68 varování.
             <img src="/wp-content/uploads/2013/02/logoRubezh.png" alt="">
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.