• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 60 chyb a 7 varování.
  http://batmanapollo.ru/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 207: Element "head" is missing a required instance of child element "title"..
   !--> <html lang="ru-RU"><!--<![endif]-->Психолог, (Психолог онлайн), консультация
   ^
  2. Chyba Řádek 2, znak 41: zbloudilá počáteční značka "head".
   Психолог онлайн. Консультцаия психолога.<head> <meta http-equiv="Content-Type" co
   ^
  3. Chyba Řádek 2, znak 48: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   г онлайн. Консультцаия психолога.<head> <meta http-equiv="Content-Type" content="
   ^
  4. Chyba Řádek 2, znak 54: atribut "http-equiv" není dovolen na elementu "meta".
   йн. Консультцаия психолога.<head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/h
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  5. Chyba Řádek 2, znak 403: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   eet'" type="text/css" media="screen" /> <link rel="profile" href="http://gmpg.org
   ^
  6. Chyba Řádek 2, znak 2698: element "title" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   alse,"isAmpDevMode":false})}]);</script><title>Психолог онлайн Zoom, Viber, Skype
   ^
  7. Chyba Řádek 2, znak 2857: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   г. Психолог Онлайн. Расстановки.</title><style id="rocket-critical-css">@font-fac
   ^
  8. Chyba Řádek 2, znak 14316: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   is.onload=null;this.rel='stylesheet'" /><meta name='robots' content='max-image-pr
   ^
  9. Chyba Řádek 2, znak 14322: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   oad=null;this.rel='stylesheet'" /><meta name='robots' content='max-image-preview:
   ^
  10. Chyba Řádek 2, znak 14372: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   ts' content='max-image-preview:large' /><link rel="manifest" href="https://batman
   ^
  11. Chyba Řádek 2, znak 14454: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   pollo.ru/daftplugInstantifyPwaManifest"><meta name="theme-color" content="#FFFFFF
   ^
  12. Chyba Řádek 2, znak 14460: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   ru/daftplugInstantifyPwaManifest"><meta name="theme-color" content="#FFFFFF"><met
   ^
  13. Chyba Řádek 2, znak 14497: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   ta name="theme-color" content="#FFFFFF"><meta name="mobile-web-app-capable" conte
   ^
  14. Chyba Řádek 2, znak 14503: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   e="theme-color" content="#FFFFFF"><meta name="mobile-web-app-capable" content="ye
   ^
  15. Chyba Řádek 2, znak 14547: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   ="mobile-web-app-capable" content="yes"><meta name="application-name" content="Пс
   ^
  16. Chyba Řádek 2, znak 14553: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   le-web-app-capable" content="yes"><meta name="application-name" content="Психолог
   ^
  17. Chyba Řádek 2, znak 14622: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   nt="Психолог онлайн Zoom, Viber, Skype"><meta name="apple-mobile-web-app-capable"
   ^
  18. Chyba Řádek 2, znak 14628: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   ихолог онлайн Zoom, Viber, Skype"><meta name="apple-mobile-web-app-capable" conte
   ^
  19. Chyba Řádek 2, znak 14678: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   e-mobile-web-app-capable" content="yes"><meta name="apple-touch-fullscreen" conte
   ^
  20. Chyba Řádek 2, znak 14684: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   le-web-app-capable" content="yes"><meta name="apple-touch-fullscreen" content="ye
   ^
  21. Chyba Řádek 2, znak 14728: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   ="apple-touch-fullscreen" content="yes"><meta name="apple-mobile-web-app-title" c
   ^
  22. Chyba Řádek 2, znak 14734: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   e-touch-fullscreen" content="yes"><meta name="apple-mobile-web-app-title" content
   ^
  23. Chyba Řádek 2, znak 14813: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   nt="Психолог онлайн Zoom, Viber, Skype"><meta name="apple-mobile-web-app-status-b
   ^
  24. Chyba Řádek 2, znak 14819: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   ихолог онлайн Zoom, Viber, Skype"><meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-sty
   ^
  25. Chyba Řádek 2, znak 14882: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   app-status-bar-style" content="default"><link rel="apple-touch-icon" href=""><lin
   ^
  26. Chyba Řádek 2, znak 14911: atribut "href" elementu "link": Must be non-empty má nedovolenou hodnotu "".
   ="default"><link rel="apple-touch-icon" href=""><link rel="apple-touch-startup-im
   ^
  27. Chyba Řádek 2, znak 14919: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   t"><link rel="apple-touch-icon" href=""><link rel="apple-touch-startup-image" med
   ^
  28. Chyba Řádek 2, znak 14957: atribut "media" elementu "link": Deprecated media feature "device-width". For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification má nedovolenou hodnotu "(device-width: 375px) and (device-height: 812px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3)".
   "><link rel="apple-touch-startup-image" media="(device-width: 375px) and (device-
   ^
  29. Chyba Řádek 2, znak 15154: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   ify/img-pwa-apple-launch-1125x2436.png"><link rel="apple-touch-startup-image" med
   ^
  30. Chyba Řádek 2, znak 15192: atribut "media" elementu "link": Deprecated media feature "device-width". For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification má nedovolenou hodnotu "(device-width: 375px) and (device-height: 667px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)".
   "><link rel="apple-touch-startup-image" media="(device-width: 375px) and (device-
   ^
  31. Chyba Řádek 2, znak 15388: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   tify/img-pwa-apple-launch-750x1334.png"><link rel="apple-touch-startup-image" med
   ^
  32. Chyba Řádek 2, znak 15426: atribut "media" elementu "link": Deprecated media feature "device-width". For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification má nedovolenou hodnotu "(device-width: 414px) and (device-height: 736px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3)".
   "><link rel="apple-touch-startup-image" media="(device-width: 414px) and (device-
   ^
  33. Chyba Řádek 2, znak 15623: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   ify/img-pwa-apple-launch-1242x2208.png"><link rel="apple-touch-startup-image" med
   ^
  34. Chyba Řádek 2, znak 15661: atribut "media" elementu "link": Deprecated media feature "device-width". For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification má nedovolenou hodnotu "(device-width: 320px) and (device-height: 568px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)".
   "><link rel="apple-touch-startup-image" media="(device-width: 320px) and (device-
   ^
  35. Chyba Řádek 2, znak 15857: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   tify/img-pwa-apple-launch-640x1136.png"><link rel="apple-touch-startup-image" med
   ^
  36. Chyba Řádek 2, znak 15895: atribut "media" elementu "link": Deprecated media feature "device-width". For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification má nedovolenou hodnotu "(device-width: 768px) and (device-height: 1024px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)".
   "><link rel="apple-touch-startup-image" media="(device-width: 768px) and (device-
   ^
  37. Chyba Řádek 2, znak 16093: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   ify/img-pwa-apple-launch-1536x2048.png"><link rel="apple-touch-startup-image" med
   ^
  38. Chyba Řádek 2, znak 16131: atribut "media" elementu "link": Deprecated media feature "device-width". For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification má nedovolenou hodnotu "(device-width: 834px) and (device-height: 1112px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)".
   "><link rel="apple-touch-startup-image" media="(device-width: 834px) and (device-
   ^
  39. Chyba Řádek 2, znak 16329: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   ify/img-pwa-apple-launch-1668x2224.png"><link rel="apple-touch-startup-image" med
   ^
  40. Chyba Řádek 2, znak 16367: atribut "media" elementu "link": Deprecated media feature "device-width". For guidance, see the Deprecated Media Features section in the current Media Queries specification má nedovolenou hodnotu "(device-width: 1024px) and (device-height: 1366px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)".
   "><link rel="apple-touch-startup-image" media="(device-width: 1024px) and (device
   ^
  41. Chyba Řádek 2, znak 16636: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   tic.com' crossorigin rel='preconnect' /><link rel="alternate" type="application/r
   ^
  42. Chyba Řádek 2, znak 16780: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   " href="http://batmanapollo.ru/feed/" /><link rel="alternate" type="application/r
   ^
  43. Varování Řádek 2, znak 18997: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   heet'" type='text/css' media='screen' /><script type='text/javascript' src='http:
   ^
  44. Varování Řádek 3, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://batmanapollo.ru/wp-includes/js/jquery/
   ^
  45. Chyba Řádek 3, znak 147: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   =3.3.2' id='jquery-migrate-js'></script><link rel="https://api.w.org/" href="http
   ^
  46. Chyba Řádek 3, znak 219: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   ref="http://batmanapollo.ru/wp-json/" /><link rel="EditURI" type="application/rsd
   ^
  47. Chyba Řádek 3, znak 325: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   ttp://batmanapollo.ru/xmlrpc.php?rsd" /><link rel="wlwmanifest" type="application
   ^
  48. Varování Řádek 3, znak 445: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ollo.ru/wp-includes/wlwmanifest.xml" /> <script type="text/javascript" id="servic
   ^
  49. Chyba Řádek 13, znak 12: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
     </script><style>.no-js img.lazyload { display: none; } figure.wp-block-image im
   ^
  50. Chyba Řádek 13, znak 345: falešný komentář.
   notepad/js/html5shiv.min.js"></script><![endif]--> <style type="text/css" media="
   ^
  51. Varování Řádek 13, znak 353: The document is not mappable to XML 1.0 due to two consecutive hyphens in a comment..
   js/html5shiv.min.js"></script><![endif]--> <style type="text/css" media="screen">
   ^
  52. Varování Řádek 13, znak 354: The document is not mappable to XML 1.0 due to a trailing hyphen in a comment..
   s/html5shiv.min.js"></script><![endif]--> <style type="text/css" media="screen"> 
   ^
  53. Chyba Řádek 13, znak 356: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   html5shiv.min.js"></script><![endif]--> <style type="text/css" media="screen"> bo
   ^
  54. Varování Řádek 13, znak 356: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   html5shiv.min.js"></script><![endif]--> <style type="text/css" media="screen"> bo
   ^
  55. Chyba Řádek 13, znak 444: CSS: "-webkit-background-size": Parse Error..
   om-background { -webkit-background-size: ; -moz-background-size: ; -o-background-
   ^
  56. Chyba Řádek 13, znak 468: CSS: "-moz-background-size": Parse Error..
   background-size: ; -moz-background-size: ; -o-background-size: ; background-size:
   ^
  57. Chyba Řádek 13, znak 490: CSS: "-o-background-size": Parse Error..
   z-background-size: ; -o-background-size: ; background-size: ; } .site-title { fon
   ^
  58. Chyba Řádek 13, znak 509: CSS: "background-size": Parse Error..
   ; -o-background-size: ; background-size: ; } .site-title { font-family: Permanent
   ^
  59. Chyba Řádek 13, znak 706: CSS: "font-size": Parse Error..
   t-inner { font-family: Forum; font-size: ; } .site-header { background: url( http
   ^
  60. Chyba Řádek 13, znak 864: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   .png ) no-repeat top center; } </style> <style type="text/css" id="custom-backgro
   ^
  61. Varování Řádek 13, znak 864: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   .png ) no-repeat top center; } </style> <style type="text/css" id="custom-backgro
   ^
  62. Chyba Řádek 13, znak 1165: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   background-attachment: scroll; }</style><link rel="amphtml" href="http://batmanap
   ^
  63. Chyba Řádek 13, znak 1220: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   tml" href="http://batmanapollo.ru/?amp"><style>#amp-mobile-version-switcher { pos
   ^
  64. Chyba Řádek 20, znak 10: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   }</style><link rel="alternate" type="text/html" media="only screen and (max-width
   ^
  65. Chyba Řádek 30, znak 10: zbloudilá ukončovací značka "head".
   </script></head>Психолог онлайн. (Психолог Онлайн). Психолог онлайн по Skype, Zoo
   ^
  66. Chyba Řádek 30, znak 90: Start tag "body" seen but an element of the same type was already open..
   ). Психолог онлайн по Skype, Zoom, Viber<body class="home blog custom-background 
   ^
  67. Chyba Řádek 30, znak 90: Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored..
   ). Психолог онлайн по Skype, Zoom, Viber<body class="home blog custom-background 
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.