• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://bbs.91tata.com/?15805351  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 28, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="z"><a href="javascript:;" onclick="setHomepage('http://bbs.91tata.co
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 28, znak 131: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   首页</a><a href="http://bbs.91tata.com/" onclick="addFavorite(this.href, 'TaTa娱乐视频
   ^
  4. Varování Řádek 30, znak 41: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a id="switchblind" href="javascript:;" onclick="toggleBlind(this)" title="开启辅助访问
   ^
  5. Varování Řádek 31, znak 41: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="javascript:;" id="switchwidth" onclick="widthauto(this)" title="切换到窄版" c
   ^
  6. Varování Řádek 36, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="qmenu_menu" class="p_pop blk" style="display: none;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  7. Varování Řádek 38, znak 38: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   请 <a href="javascript:;" class="xi2" onclick="lsSubmit()"><strong>登录</strong></a>
   ^
  8. Varování Řádek 43, znak 154: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ;loginsubmit=yes&amp;infloat=yes&amp;lssubmit=yes" onsubmit="return lsSubmit();">
   ^
  9. Varování Řádek 45, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span id="return_ls" style="display:none"></span>
   ^
  10. Varování Řádek 49, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   e="button" class="pn vm" tabindex="904" style="width: 75px;" onclick="TaTaLR._run
   ^
  11. Varování Řádek 49, znak 94: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   vm" tabindex="904" style="width: 75px;" onclick="TaTaLR._run('l');"><em>登录</em></
   ^
  12. Varování Řádek 68, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="p_pop h_pop" id="mn_userapp_menu" style="display: none"></div><div id="mu" 
   ^
  13. Varování Řádek 70, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   _form" method="post" autocomplete="off" onsubmit="searchFocus($('scbar_txt'))" ac
   ^
  14. Varování Řádek 80, znak 78: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   vascript:;" id="scbar_type" class="xg1" onclick="showMenu(this.id)" hidefocus="tr
   ^
  15. Varování Řádek 98, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul id="scbar_type_menu" class="p_pop" style="display: none;"><li><a href="javasc
   ^
  16. Varování Řádek 121, znak 161: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   dhk_15805351" id="a_friend_li_15805351" onclick="showWindow(this.id, this.href, '
   ^
  17. Varování Řádek 124, znak 183: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   amp;daterange=2" id="a_sendpm_15805351" onclick="showWindow('showMsgBox', this.hr
   ^
  18. Varování Řádek 137, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul class="tb cl" style="padding-left: 75px;">
   ^
  19. Varování Řádek 177, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m class="xg1">用户组&nbsp;&nbsp;</em><span style="color:" class="xi2" onmouseover="s
   ^
  20. Varování Řádek 177, znak 74: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   p;</em><span style="color:" class="xi2" onmouseover="showTip(this)" tip="积分 3, 距离
   ^
  21. Varování Řádek 225, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <span hidefocus="true"><a title="返回顶部" onclick="window.scrollTo('0','0')" class="
   ^
  22. Varování Řádek 228, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div id="discuz_tips" style="display:none;"></div>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.