• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://bbs.astrology.org.tw/?97281  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 26, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="z"><a href="javascript:;" onclick="setHomepage('http://bbs.astrology
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 26, znak 143: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="http://bbs.astrology.org.tw/" onclick="addFavorite(this.href, '塔羅異次元');
   ^
  4. Varování Řádek 28, znak 41: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a id="switchblind" href="javascript:;" onclick="toggleBlind(this)" title="開啟輔助訪問
   ^
  5. Varování Řádek 29, znak 41: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="javascript:;" id="switchwidth" onclick="widthauto(this)" title="切換到寬版" c
   ^
  6. Varování Řádek 34, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="qmenu_menu" class="p_pop blk" style="display: none;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  7. Varování Řádek 36, znak 38: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   請 <a href="javascript:;" class="xi2" onclick="lsSubmit()"><strong>登錄</strong></a>
   ^
  8. Varování Řádek 41, znak 154: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ;loginsubmit=yes&amp;infloat=yes&amp;lssubmit=yes" onsubmit="return lsSubmit();">
   ^
  9. Varování Řádek 43, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span id="return_ls" style="display:none"></span>
   ^
  10. Varování Řádek 59, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td>&nbsp;<a href="javascript:;" onclick="showWindow('login', 'member.php?mod=log
   ^
  11. Varování Řádek 64, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   e="submit" class="pn vm" tabindex="904" style="width: 75px;"><em>登錄</em></button>
   ^
  12. Varování Řádek 77, znak 35: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="javascript:;" id="qmenu" onmouseover="delayShow(this, function () {showM
   ^
  13. Varování Řádek 80, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="p_pop h_pop" id="mn_userapp_menu" style="display: none"></div><div id="mu" 
   ^
  14. Varování Řádek 82, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   _form" method="post" autocomplete="off" onsubmit="searchFocus($('scbar_txt'))" ac
   ^
  15. Varování Řádek 92, znak 78: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   vascript:;" id="scbar_type" class="xg1" onclick="showMenu(this.id)" hidefocus="tr
   ^
  16. Varování Řádek 102, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul id="scbar_type_menu" class="p_pop" style="display: none;"><li><a href="javasc
   ^
  17. Varování Řádek 125, znak 126: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   dfriendhk_97281" id="a_friend_li_97281" onclick="showWindow(this.id, this.href, '
   ^
  18. Varování Řádek 128, znak 148: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   =0&amp;daterange=2" id="a_sendpm_97281" onclick="showWindow('showMsgBox', this.hr
   ^
  19. Varování Řádek 141, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul class="tb cl" style="padding-left: 75px;">
   ^
  20. Varování Řádek 181, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m class="xg1">用戶組&nbsp;&nbsp;</em><span style="color:Navy"><a href="home.php?mod=
   ^
  21. Varování Řádek 228, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <span hidefocus="true"><a title="返回頂部" onclick="window.scrollTo('0','0')" class="
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.