• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://bbs.weipubao.cn/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 39, znak 94: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   序</a><a href="http://bbs.weipubao.cn/" onclick="addFavorite(this.href, '店+小程序');
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 47, znak 39: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <a href="javascript:;" id="qmenu" onmouseover="delayShow(this, function () {s
   ^
  4. Varování Řádek 52, znak 154: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ;loginsubmit=yes&amp;infloat=yes&amp;lssubmit=yes" onsubmit="return lsSubmit();">
   ^
  5. Varování Řádek 54, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span id="return_ls" style="display:none;"></span>
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  6. Varování Řádek 58, znak 278: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ogin" target="_blank" >微信登陆</a></td><td style="display:none"><input type="text" n
   ^
  7. Varování Řádek 59, znak 8: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td><a onclick="showWindow('login', this.href);return false;" href="member.php?mo
   ^
  8. Varování Řádek 72, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display:none;"></div>
   ^
  9. Varování Řádek 81, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="sslct_menu" class="cl p_pop" style="display: none;">
   ^
  10. Varování Řádek 82, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   an class="sslct_btn" id="sxp_sslct_btn" onclick="extstyle('')" title="默认"><i></i>
   ^
  11. Varování Řádek 86, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="qmenu_menu" class="p_pop blk" style="display: none;">
   ^
  12. Varování Řádek 88, znak 38: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   请 <a href="javascript:;" class="xi2" onclick="lsSubmit()"><strong>登录</strong></a>
   ^
  13. Varování Řádek 99, znak 149: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   us="true" title="BBS" target="_blank"  style="font-weight: bold;">首页<span>BBS</s
   ^
  14. Varování Řádek 99, znak 375: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   d=2" hidefocus="true" target="_blank"  style="font-weight: bold;">操作指导</a></li> 
   ^
  15. Varování Řádek 99, znak 624: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ist" hidefocus="true" target="_blank"  style="font-weight: bold;">新闻资讯</a></li> 
   ^
  16. Varování Řádek 99, znak 812: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   =41" hidefocus="true" target="_blank"  style="font-weight: bold;">常见问题</a></li> 
   ^
  17. Varování Řádek 99, znak 1002: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   out" hidefocus="true" target="_blank"  style="font-weight: bold;">关于店+</a></li> 
   ^
  18. Varování Řádek 99, znak 1202: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   nce" hidefocus="true" target="_blank"  style="font-weight: bold;">申请试用</a></li> 
   ^
  19. Varování Řádek 105, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   _form" method="post" autocomplete="off" onsubmit="searchFocus($('scbar_txt'))" ac
   ^
  20. Varování Řádek 128, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul id="scbar_type_menu" class="p_pop" style="display: none;"><li><a href="javasc
   ^
  21. Varování Řádek 167, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="visibility: visible;" id="sxp_ban_box" class="sxp_ban_box">
   ^
  22. Varování Řádek 169, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="opacity: 1; left: -285px;" id="ea_ba_no_b_0" class="sxp_ban_element">
   ^
  23. Varování Řádek 170, znak 78: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   article/list" target="_blank"><img alt="" src="template/sxp_bbs_111/ad/bbs_portal
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  24. Varování Řádek 172, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="opacity: 1; left: 1315px;" id="ea_ba_no_b_1" class="sxp_ban_element">
   ^
  25. Varování Řádek 173, znak 60: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   weipubao.cn/" target="_blank"><img alt="" src="template/sxp_bbs_111/ad/bbs_portal
   ^
  26. Varování Řádek 181, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul style="width: 75px;" class="sxp_ban_btn"><li class="sxp_ban_element_btn"></li
   ^
  27. Varování Řádek 225, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="sxp_listtx" style="position:relative;">
   ^
  28. Varování Řádek 251, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="sxp_listtx" style="position:relative;">
   ^
  29. Varování Řádek 277, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="sxp_listtx" style="position:relative;">
   ^
  30. Varování Řádek 303, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="sxp_listtx" style="position:relative;">
   ^
  31. Varování Řádek 329, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="sxp_listtx" style="position:relative;">
   ^
  32. Varování Řádek 355, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="sxp_listtx" style="position:relative;">
   ^
  33. Varování Řádek 381, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="sxp_listtx" style="position:relative;">
   ^
  34. Varování Řádek 407, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="sxp_listtx" style="position:relative;">
   ^
  35. Varování Řádek 438, znak 510: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "100px" není délka.
   jl33hlxzznnul.jpg" width="100%" height="100px" /></a></div></div></div></div></di
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  36. Varování Řádek 467, znak 100: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   apsed_no.gif" title="收起/展开" alt="收起/展开" onclick="toggle_collapse('category_1');" 
   ^
  37. Varování Řádek 469, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <h2><a href="forum.php?gid=1" style="color: #FFFFFF;">官方专区</a></h2>
   ^
  38. Varování Řádek 471, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="category_1" class="bm_c" style="">
   ^
  39. Varování Řádek 473, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td class="fl_icn" style="width: 64px;">
   ^
  40. Varování Řádek 474, znak 118: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   rc="data/attachment/common/c8/common_2_icon.jpeg" align="left" alt="" /></a></td>
   ^
  41. Varování Řádek 487, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="fl_icn" style="width: 64px;">
   ^
  42. Varování Řádek 488, znak 120: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   c="data/attachment/common/19/common_36_icon.jpeg" align="left" alt="" /></a></td>
   ^
  43. Varování Řádek 501, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="fl_icn" style="width: 64px;">
   ^
  44. Varování Řádek 502, znak 120: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   c="data/attachment/common/34/common_41_icon.jpeg" align="left" alt="" /></a></td>
   ^
  45. Varování Řádek 521, znak 101: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   apsed_no.gif" title="收起/展开" alt="收起/展开" onclick="toggle_collapse('category_37');"
   ^
  46. Varování Řádek 523, znak 32: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <h2><a href="forum.php?gid=37" style="">交流沟通</a></h2>
   ^
  47. Varování Řádek 525, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="category_37" class="bm_c" style="">
   ^
  48. Varování Řádek 527, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td class="fl_icn" style="width: 64px;">
   ^
  49. Varování Řádek 528, znak 120: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   c="data/attachment/common/a5/common_38_icon.jpeg" align="left" alt="" /></a></td>
   ^
  50. Varování Řádek 541, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="fl_icn" style="width: 64px;">
   ^
  51. Varování Řádek 542, znak 120: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   c="data/attachment/common/d6/common_40_icon.jpeg" align="left" alt="" /></a></td>
   ^
  52. Varování Řádek 814, znak 4: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a onclick="showWindow('nav', this.href, 'get', 0)" href="forum.php?mod=misc&acti
   ^
  53. Varování Řádek 852, znak 444: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   //mp.weipubao.cn/" target="_blank"><img style="width:300px;height:250px;" src="te
   ^
  54. Varování Řádek 866, znak 11: kotva jménem "KEFU2" již v dokumentu je.
   <span id="kefu2">全国免费热线 </span>
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  55. Varování Řádek 927, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="ft" style="padding:0; border:0;"></div>
   ^
  56. Varování Řádek 930, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <span hidefocus="true"><a title="返回顶部" onclick="window.scrollTo('0','0')" class="
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.