• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://bbs.yunlongcq.com/?265724  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 162, znak 277: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    rel="nofollow">把<b>游龙网络</b>放到桌面</a> <a onclick="SetHome(this,'www.ylwow.com');" 
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 162, znak 378: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ollow">设为首页</a><a rel="sidebar" href="" onclick="return add_favorite(this);" titl
   ^
  4. Varování Řádek 163, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div class="t_tit" style="width: 249px; height: 30px">游龙网络</div>
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 167, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div id="msg" style="z-index:-1;cursor:pointer;">
   ^
  6. Varování Řádek 169, znak 80: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    src="/upLoad/product/month_2301/202301160039074711.png" style="cursor:pointer;">
   ^
  7. Varování Řádek 170, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="main_image" onclick="javascript:window.open('www.ylwow.com')" style="
   ^
  8. Varování Řádek 170, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   avascript:window.open('www.ylwow.com')" style="width:680px; height:86px; position
   ^
  9. Varování Řádek 238, znak 5: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <a onmouseover="show_type('');return false;" class="n1" id="_m" rel="nofollow">最
   ^
  10. Varování Řádek 239, znak 6: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <a onmouseover="show_type('xw');return false;" class="n2" id="xw_m" rel="nofoll
   ^
  11. Varování Řádek 240, znak 5: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <a onmouseover="show_type('gg');return false;" class="n2" id="gg_m" rel="nofollo
   ^
  12. Varování Řádek 241, znak 12: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <a onmouseover="show_type('hd');return false;" class="n2" id="hd_m" rel="
   ^
  13. Varování Řádek 274, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div id="KinSlideshow" style="visibility:hidden;">
   ^
  14. Varování Řádek 275, znak 100: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "330px" není délka.
   oduct/month_2301/202301122258218509.jpg" width="330px" height="210px" alt=""></a>
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  15. Varování Řádek 275, znak 115: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "210px" není délka.
   oduct/month_2301/202301122258218509.jpg" width="330px" height="210px" alt=""></a>
   ^
  16. Varování Řádek 275, znak 127: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   oduct/month_2301/202301122258218509.jpg" width="330px" height="210px" alt=""></a>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  17. Varování Řádek 276, znak 119: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "330px" není délka.
   oduct/month_2301/202301122241059675.jpg" width="330px" height="210px" alt=""></a>
   ^
  18. Varování Řádek 276, znak 134: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "210px" není délka.
   oduct/month_2301/202301122241059675.jpg" width="330px" height="210px" alt=""></a>
   ^
  19. Varování Řádek 276, znak 146: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   oduct/month_2301/202301122241059675.jpg" width="330px" height="210px" alt=""></a>
   ^
  20. Varování Řádek 277, znak 98: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "330px" není délka.
   oduct/month_2301/202301122252443626.jpg" width="330px" height="210px" alt=""></a>
   ^
  21. Varování Řádek 277, znak 113: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "210px" není délka.
   oduct/month_2301/202301122252443626.jpg" width="330px" height="210px" alt=""></a>
   ^
  22. Varování Řádek 277, znak 125: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   oduct/month_2301/202301122252443626.jpg" width="330px" height="210px" alt=""></a>
   ^
  23. Varování Řádek 278, znak 120: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "330px" není délka.
   oduct/month_2301/202301122257509693.jpg" width="330px" height="210px" alt=""></a>
   ^
  24. Varování Řádek 278, znak 135: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "210px" není délka.
   oduct/month_2301/202301122257509693.jpg" width="330px" height="210px" alt=""></a>
   ^
  25. Varování Řádek 278, znak 147: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   oduct/month_2301/202301122257509693.jpg" width="330px" height="210px" alt=""></a>
   ^
  26. Varování Řádek 316, znak 88: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   st/?62_1.html" target="_blank"><img src="/wanjiatu/jietu2.jpg" alt="" /></a></li>
   ^
  27. Varování Řádek 317, znak 88: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   st/?62_1.html" target="_blank"><img src="/wanjiatu/jietu5.jpg" alt="" /></a></li>
   ^
  28. Varování Řádek 318, znak 88: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   st/?62_1.html" target="_blank"><img src="/wanjiatu/jietu4.jpg" alt="" /></a></li>
   ^
  29. Varování Řádek 319, znak 88: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   st/?62_1.html" target="_blank"><img src="/wanjiatu/jietu3.jpg" alt="" /></a></li>
   ^
  30. Varování Řádek 320, znak 88: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   st/?62_1.html" target="_blank"><img src="/wanjiatu/jietu2.jpg" alt="" /></a></li>
   ^
  31. Varování Řádek 321, znak 88: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   st/?62_1.html" target="_blank"><img src="/wanjiatu/jietu1.jpg" alt="" /></a></li>
   ^
  32. Varování Řádek 327, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="logined" style="display:none;">
   ^
  33. Varování Řádek 330, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div class="ts" style="height:20px;">欢迎加入游龙网络!</div>
   ^
  34. Varování Řádek 331, znak 20: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div class="tj_g" style="height:37px;">热门网络游戏推荐:
   ^
  35. Varování Řádek 336, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div style="margin-top:16px;">
   ^
  36. Varování Řádek 349, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div style="float:left;width:50%">
   ^
  37. Varování Řádek 351, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <p style="color:red;font-size:18px;">《元龙传奇》</p>
   ^
  38. Varování Řádek 352, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <p style="font-weight:bold;font-size:14px;">游戏简介:经典十六载
   ^
  39. Varování Řádek 354, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     </div><div style="float:left;width:50%">
   ^
  40. Varování Řádek 356, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <p style="color:red;font-size:18px;">《云龙新传》</p>
   ^
  41. Varování Řádek 357, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <p style="font-weight:bold;font-size:14px;">游戏简介:经典沉默版传奇 人气火爆
   ^
  42. Varování Řádek 360, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="margin-top:5px;">
   ^
  43. Varování Řádek 365, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="float:left;width:33%;">
   ^
  44. Varování Řádek 366, znak 92: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m" target="_blank"><img src="/static/picture/yunlong1.jpg" style="width:96%"></a>
   ^
  45. Varování Řádek 367, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <p style="color:red;font-size:18px;">《元龙传奇》     <a href="http://www.baid
   ^
  46. Varování Řádek 368, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      </div><div style="float:left;width:33%;">
   ^
  47. Varování Řádek 369, znak 93: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /" target="_blank"><img src="/static/picture/xinchuan.jpg" style="width:96%"></a>
   ^
  48. Varování Řádek 370, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <p style="color:red;font-size:18px;">《云龙新传》     <a href="http://www.baid
   ^
  49. Varování Řádek 371, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      </div><div style="float:left;width:33%;">
   ^
  50. Varování Řádek 372, znak 89: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   .com" target="_blank"><img src="/static/picture/heji1.jpg" style="width:96%"></a>
   ^
  51. Varování Řádek 373, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <p style="color:red;font-size:18px;">《云龍合击》     <a href="http://www.baid
   ^
  52. Varování Řádek 450, znak 10: kotva jménem "YQLJ-BOT" již v dokumentu je.
   <div id="yqlj-bot">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.