• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://www.birdpix.nl/portal.php  
  text/html — (chybí deklarace) 
  iso-8859-1  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování HTTP hlavička: neznámé kódování "off".
   Content-Type: text/html; charset=Off
   ^

   Toto kódování neznám, proto ho budu ignorovat a řídit se jinými dostupnými informacemi.

  3. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  4. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html class="no-js" lang="en" dir="ltr">
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  5. Varování Řádek 63, znak 148: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   valign="middle" width="204" height="77" onclick="location.href='/?sid=2cf266fc584
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  6. Varování Řádek 69, znak 107: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   lue="Abonneer nu" class="mainoptionmag" onclick="window.open('https://www.natuurf
   ^
  7. Varování Řádek 70, znak 83: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ="Bekijk preview" class="mainoptionmag" onclick="window.open('https://www.natuurf
   ^
  8. Varování Řádek 74, znak 39: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "19px" není délka.
     <div class="menu_icon"><img height="19px" width="19px" src="templates/DarkGrey/
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  9. Varování Řádek 74, znak 52: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "19px" není délka.
   s="menu_icon"><img height="19px" width="19px" src="templates/DarkGrey/images/menu
   ^
  10. Varování Řádek 97, znak 132: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "40px" není délka.
   low"><img style="margin: 0 5px" height="40px" width="40px" src="templates/DarkGre
   ^
  11. Varování Řádek 97, znak 145: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   le="margin: 0 5px" height="40px" width="40px" src="templates/DarkGrey/images/dutc
   ^
  12. Varování Řádek 98, znak 112: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "40px" není délka.
   c7bc59b172" rel="nofollow"><img height="40px" width="40px" src="templates/DarkGre
   ^
  13. Varování Řádek 98, znak 125: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "40px" není délka.
   el="nofollow"><img height="40px" width="40px" src="templates/DarkGrey/images/engl
   ^
  14. Varování Řádek 107, znak 82: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "192px" není délka.
   et="_blank"><img class="olympus" width="192px" style="margin-bottom: 3%; margin-l
   ^
  15. Varování Řádek 121, znak 41: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <a href="#" class="button secondary" onclick="defaultCookies()" name="defaultC
   ^
  16. Varování Řádek 138, znak 57: kotva jménem "COOKIEACCEPT" již v dokumentu je.
   "cookieAccept" class="cookieAccept" id="cookieAccept" type="submit">Cookie instel
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  17. Varování Řádek 228, znak 122: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   k/" target="_blank" rel="follow" title=""><img src="https://www.natuurfotografie.
   ^
  18. Varování Řádek 229, znak 138: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   k/" target="_blank" rel="follow" title=""><b>Interview Marleen van Eijk</b></a><b
   ^
  19. Varování Řádek 229, znak 410: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   -eijk/" target="_blank" rel="follow" title=""><br \><br \>Lees meer...<br \></a> 
   ^
  20. Varování Řádek 233, znak 144: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   e/" target="_blank" rel="follow" title=""><img src="https://www.natuurfotografie.
   ^
  21. Varování Řádek 234, znak 160: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   e/" target="_blank" rel="follow" title=""><b>Hoe fotografeer je springstaartjes..
   ^
  22. Varování Řádek 234, znak 466: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   ectie/" target="_blank" rel="follow" title=""><br \><br \>Lees meer...<br \></a> 
   ^
  23. Varování Řádek 238, znak 138: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   r/" target="_blank" rel="follow" title=""><img src="https://www.natuurfotografie.
   ^
  24. Varování Řádek 239, znak 154: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   r/" target="_blank" rel="follow" title=""><b>20 Jaar digitaal en de staat van...<
   ^
  25. Varování Řádek 239, znak 450: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   atuur/" target="_blank" rel="follow" title=""><br \><br \>Lees meer...<br \></a> 
   ^
  26. Varování Řádek 243, znak 134: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   t/" target="_blank" rel="follow" title=""><img src="https://www.natuurfotografie.
   ^
  27. Varování Řádek 244, znak 150: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   t/" target="_blank" rel="follow" title=""><b>Neem deel aan de Lowland Photo...</b
   ^
  28. Varování Řádek 244, znak 443: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   ntest/" target="_blank" rel="follow" title=""><br \><br \>Lees meer...<br \></a> 
   ^
  29. Varování Řádek 255, znak 119: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   3/" target="_blank" rel="follow" title=""><img src="https://vogelskijken.nl/wp-co
   ^
  30. Varování Řádek 256, znak 137: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   3/" target="_blank" rel="follow" title=""><b>Vogeltrekjournaal 5 december 2023</b
   ^
  31. Varování Řádek 256, znak 415: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   -2023/" target="_blank" rel="follow" title=""><br \><br \>Lees meer...<br \></a> 
   ^
  32. Varování Řádek 260, znak 108: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   f/" target="_blank" rel="follow" title=""><img src="https://vogelskijken.nl/wp-co
   ^
  33. Varování Řádek 261, znak 126: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   f/" target="_blank" rel="follow" title=""><b>Vogelen zonder Cruijff</b></a><br \>
   ^
  34. Varování Řádek 261, znak 381: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   uijff/" target="_blank" rel="follow" title=""><br \><br \>Lees meer...<br \></a> 
   ^
  35. Varování Řádek 265, znak 123: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   3/" target="_blank" rel="follow" title=""><img src="https://vogelskijken.nl/wp-co
   ^
  36. Varování Řádek 266, znak 141: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   3/" target="_blank" rel="follow" title=""><b>Wekelijkse Vogelradar ? 1 december..
   ^
  37. Varování Řádek 266, znak 428: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   -2023/" target="_blank" rel="follow" title=""><br \><br \>Lees meer...<br \></a> 
   ^
  38. Varování Řádek 270, znak 121: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   s/" target="_blank" rel="follow" title=""><img src="https://vogelskijken.nl/wp-co
   ^
  39. Varování Řádek 271, znak 139: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   s/" target="_blank" rel="follow" title=""><b>Nieuwe namen voor Amerikaanse...</b>
   ^
  40. Varování Řádek 271, znak 420: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   ogels/" target="_blank" rel="follow" title=""><br \><br \>Lees meer...<br \></a> 
   ^
  41. Varování Řádek 363, znak 250: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    value="Abonneer nu" class="mainoption" onclick="window.open('https://www.natuurf
   ^
  42. Varování Řádek 445, znak 153: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   5/" target="_blank" rel="follow" title=""><b>Magie van de Westerheide</b></a><br 
   ^
  43. Varování Řádek 445, znak 382: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   " target="_blank" rel="follow" title="" ><img src="https://workshopfotografie.
   ^
  44. Varování Řádek 445, znak 648: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   ide/3985/" target="_blank" rel="follow" title="">Meer informatie<br \></a> <br \>
   ^
  45. Varování Řádek 453, znak 182: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   1/" target="_blank" rel="follow" title=""><b>Natuurfotografie Amsterdamse Waterle
   ^
  46. Varování Řádek 453, znak 464: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   " target="_blank" rel="follow" title="" ><img src="https://workshopfotografie.
   ^
  47. Varování Řádek 453, znak 764: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   nen/3991/" target="_blank" rel="follow" title="">Meer informatie<br \></a> <br \>
   ^
  48. Varování Řádek 461, znak 165: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   0/" target="_blank" rel="follow" title=""><b>Natuurfotografie Oostvaardersplassen
   ^
  49. Varování Řádek 461, znak 419: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   " target="_blank" rel="follow" title="" ><img src="https://workshopfotografie.
   ^
  50. Varování Řádek 461, znak 691: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   sen/3980/" target="_blank" rel="follow" title="">Meer informatie<br \></a> <br \>
   ^
  51. Varování Řádek 469, znak 163: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   3/" target="_blank" rel="follow" title=""><b>Avondfotografie en nachtfotografie</
   ^
  52. Varování Řádek 469, znak 412: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   " target="_blank" rel="follow" title="" ><img src="https://workshopfotografie.
   ^
  53. Varování Řádek 469, znak 688: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   fie/4003/" target="_blank" rel="follow" title="">Meer informatie<br \></a> <br \>
   ^
  54. Varování Řádek 477, znak 156: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   8/" target="_blank" rel="follow" title=""><b>Vogelfotografie aan de kust</b></a><
   ^
  55. Varování Řádek 477, znak 391: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   " target="_blank" rel="follow" title="" ><img src="https://workshopfotografie.
   ^
  56. Varování Řádek 477, znak 740: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   ust/4008/" target="_blank" rel="follow" title="">Meer informatie<br \></a> <br \>
   ^
  57. Varování Řádek 485, znak 170: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   4/" target="_blank" rel="follow" title=""><b>Vogelfotografie wintergasten in de d
   ^
  58. Varování Řádek 485, znak 434: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   " target="_blank" rel="follow" title="" ><img src="https://workshopfotografie.
   ^
  59. Varování Řádek 485, znak 733: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   nen/4014/" target="_blank" rel="follow" title="">Meer informatie<br \></a> <br \>
   ^
  60. Varování Řádek 493, znak 172: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   2/" target="_blank" rel="follow" title=""><b>Winter in de Amsterdamse Waterleidin
   ^
  61. Varování Řádek 493, znak 440: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   " target="_blank" rel="follow" title="" ><img src="https://workshopfotografie.
   ^
  62. Varování Řádek 493, znak 715: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   nen/4012/" target="_blank" rel="follow" title="">Meer informatie<br \></a> <br \>
   ^
  63. Varování Řádek 501, znak 177: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   3/" target="_blank" rel="follow" title=""><b>Filtergebruik bij landschapsfotograf
   ^
  64. Varování Řádek 501, znak 455: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   " target="_blank" rel="follow" title="" ><img src="https://workshopfotografie.
   ^
  65. Varování Řádek 501, znak 740: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   ken/4013/" target="_blank" rel="follow" title="">Meer informatie<br \></a> <br \>
   ^
  66. Varování Řádek 569, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li><a id="openModal" href="#" onclick="openModal()">Cookie instellingen</a></l
   ^
  67. Varování Řádek 578, znak 461: neplatný znak "\" v adrese.
   " rel="nofollow">cameraNu.nl<img src="..\templates\DarkGrey\images\Cameranu_logo_
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  68. Varování Řádek 578, znak 471: neplatný znak "\" v adrese.
   ollow">cameraNu.nl<img src="..\templates\DarkGrey\images\Cameranu_logo_mini.gif" 
   ^
  69. Varování Řádek 578, znak 480: neplatný znak "\" v adrese.
   meraNu.nl<img src="..\templates\DarkGrey\images\Cameranu_logo_mini.gif" width="27
   ^
  70. Varování Řádek 578, znak 487: neplatný znak "\" v adrese.
   nl<img src="..\templates\DarkGrey\images\Cameranu_logo_mini.gif" width="27" heigh
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.