• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://blog.3dfashion.biz/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 8, znak 31: hodnota atributu "TYPE" je chybná; "ico" není MIME typ.
   <LINK href="favicon.ico" type=ico rel=icon>
   ^
  4. Varování Řádek 17, znak 54: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   der="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" borderc
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 20, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <a href="/index.html" style="text-decoration: none"><font color="#fffff
   ^
  6. Varování Řádek 20, znak 90: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ation: none"><font color="#ffffff" span style="background-color: #000000">Советы 
   ^
  7. Varování Řádek 20, znak 206: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="2" color="#000000" face="Tahoma" span style="background-color: #FFFFFF"><b>Бере
   ^
  8. Varování Řádek 31, znak 54: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   der="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" borderc
   ^
  9. Varování Řádek 45, znak 54: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   der="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" borderc
   ^
  10. Varování Řádek 56, znak 54: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   der="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" borderc
   ^
  11. Varování Řádek 56, znak 127: kotva jménem "AUTONUMBER22" již v dokumentu je.
   "border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber22">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  12. Varování Řádek 67, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   der="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" borderc
   ^
  13. Varování Řádek 67, znak 126: kotva jménem "AUTONUMBER22" již v dokumentu je.
   "border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber22">
   ^
  14. Varování Řádek 210, znak 1: nalezen bludný BOM.
   ·
   ^

   Znak Byte-Order Mark bývá na začátku dokumentů užívajících kódování Unicode a neměl by se nacházet nikde jinde. Některé prohlížeče jej vnímají jako neznámý znak a pokouší se ho vykreslit, což může způsobit problémy se zobrazením stránky. Z pohledu validátoru je BOM znak jako každý jiný, takže jeho přítomnost na nesprávném místě může vyvolat záhadnou chybu.

   Tato závada většinou vzniká při spojování souborů psaných v UTF-8 serverovou technologií, která pro toto kódování nemá nativní podporu (typicky PHP).

  15. Varování Řádek 211, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   pacing="0" cellpadding="2" width="100%" style="border-collapse: collapse" borderc
   ^
  16. Varování Řádek 222, znak 1: nalezen bludný BOM.
   ·
   ^
  17. Varování Řádek 1091, znak 54: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   der="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" borderc
   ^
  18. Varování Řádek 1091, znak 127: kotva jménem "AUTONUMBER22" již v dokumentu je.
   "border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber22">
   ^
  19. Varování Řádek 1099, znak 13195: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ли не убрано? Органы опеки</a></br><div style="text-align: right"><a href="index.
   ^
  20. Varování Řádek 1119, znak 57: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   der="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" borderc
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.