• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://btlsearch.com/?6025377  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  gbk  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 33, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ember.php?mod=logging&action=login" onclick="showWindow('login', this.href)">
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 37, znak 94: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   amp;do=home" id="navs" class="showmenu" onmouseover="showMenu(this.id);">返回首页</a>
   ^
  4. Varování Řádek 45, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   l" href="http://btlsearch.com/?6025377" onclick="setCopy('http://btlsearch.com/?6
   ^
  5. Varování Řádek 46, znak 24: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="javascript:;" onclick="addFavorite(location.href, document.title)">[收藏]<
   ^
  6. Varování Řádek 47, znak 8: kotva jménem "DOMAINURL" již v dokumentu je.
   <a id="domainurl" href="http://btlsearch.com/?6025377" onclick="setCopy('http://b
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  7. Varování Řádek 47, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   l" href="http://btlsearch.com/?6025377" onclick="setCopy('http://btlsearch.com/?6
   ^
  8. Varování Řádek 59, znak 42: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ul class="p_pop h_pop" id="mn_P22_menu" style="display: none"><li><a href="http:/
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  9. Varování Řádek 59, znak 605: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ul class="p_pop h_pop" id="mn_P31_menu" style="display: none"><li><a href="http:/
   ^
  10. Varování Řádek 59, znak 1069: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ul class="p_pop h_pop" id="mn_P41_menu" style="display: none"><li><a href="http:/
   ^
  11. Varování Řádek 59, znak 1533: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ul class="p_pop h_pop" id="mn_P46_menu" style="display: none"><li><a href="http:/
   ^
  12. Varování Řádek 59, znak 1819: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="p_pop h_pop" id="mn_userapp_menu" style="display: none"></div><ul class="p_
   ^
  13. Varování Řádek 59, znak 1890: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    class="p_pop h_pop" id="mn_forum_menu" style="display: none"><li><a href="http:/
   ^
  14. Varování Řádek 59, znak 2063: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   id="navs_menu" class="p_pop topnav_pop" style="display:none;">        <li
   ^
  15. Varování Řádek 60, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul id="myspace_menu" class="p_pop" style="display:none;">
   ^
  16. Varování Řádek 61, znak 134: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   //www.btlsearch.com/home.php?mod=magic" style="background-image:url(http://www.bt
   ^
  17. Varování Řádek 62, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   //www.btlsearch.com/home.php?mod=medal" style="background-image:url(http://www.bt
   ^
  18. Varování Řádek 63, znak 58: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ://www.btlsearch.com/home.php?mod=task" style="background-image:url(http://www.bt
   ^
  19. Varování Řádek 64, znak 71: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rch.com/forum.php?mod=collection&op=my" style="background-image:url(http://www.bt
   ^
  20. Varování Řádek 65, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ref="http://www.btlsearch.com/home.php" style="background-image:url(http://www.bt
   ^
  21. Varování Řádek 66, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lsearch.com/home.php?mod=space&do=blog" style="background-image:url(http://www.bt
   ^
  22. Varování Řádek 67, znak 68: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   search.com/home.php?mod=space&do=album" style="background-image:url(http://www.bt
   ^
  23. Varování Řádek 68, znak 68: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   search.com/home.php?mod=space&do=share" style="background-image:url(http://www.bt
   ^
  24. Varování Řádek 69, znak 68: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   search.com/home.php?mod=space&do=doing" style="background-image:url(http://www.bt
   ^
  25. Varování Řádek 70, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lsearch.com/home.php?mod=space&do=wall" style="background-image:url(http://www.bt
   ^
  26. Varování Řádek 71, znak 60: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /www.btlsearch.com/home.php?mod=follow" style="background-image:url(http://www.bt
   ^
  27. Varování Řádek 72, znak 50: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ef="http://www.btlsearch.com/group.php" style="background-image:url(http://www.bt
   ^
  28. Varování Řádek 73, znak 51: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   f="http://www.btlsearch.com/portal.php" style="background-image:url(http://www.bt
   ^
  29. Varování Řádek 74, znak 60: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /www.btlsearch.com/forum.php?mod=guide" style="background-image:url(http://www.bt
   ^
  30. Varování Řádek 75, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a href="misc.php?mod=ranklist" style="background-image:url(http://www.btlsea
   ^
  31. Varování Řádek 80, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="frame1_left" style="width:240px" class="z column">
   ^
  32. Varování Řádek 82, znak 660: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   h=0787c53e&fuid=6025377" id="followmod" onclick="showWindow(this.id, this.href, '
   ^
  33. Varování Řádek 82, znak 884: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   endhk_6025377" id="a_friend_li_6025377" onclick="showWindow(this.id, this.href, '
   ^
  34. Varování Řádek 82, znak 1207: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   =propokehk_6025377" id="a_poke_6025377" onclick="showWindow(this.id, this.href, '
   ^
  35. Varování Řádek 82, znak 1444: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   id=0&daterange=2" id="a_sendpm_6025377" onclick="showWindow('showMsgBox', this.hr
   ^
  36. Varování Řádek 91, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="frame1_center" style="width:480px" class="z column">
   ^
  37. Varování Řádek 93, znak 441: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   em>兴趣爱好</em>Billiards, pool</li></ul><p style="text-align: right;"><a href="http:
   ^
  38. Varování Řádek 106, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="frame1_right" style="width:240px" class="z column">
   ^
  39. Varování Řádek 147, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div class="a-box gotop" id="j-top" style="display: none;"></div>
   ^
  40. Varování Řádek 158, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div id="ft" class="wp cl" style="border:0;">
   ^
  41. Varování Řádek 161, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <ul id="scbar_type_menu" class="p_pop" style="display: none;"></ul>
   ^
  42. Varování Řádek 167, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <span hidefocus="true"><a title="返回顶部" onclick="window.scrollTo('0','0')" class="
   ^
  43. Varování Řádek 170, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div id="discuz_tips" style="display:none;"></div>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.