• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  (chyba 503) http://cam.tf/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "503 Service Unavailable".
   HTTP/1.1 503 Service Unavailable
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  3. Varování Řádek 16, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div id="twoclick" style="display: none;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 29, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div style="float: left;"><input name="search" type="text" maxlength="50" i
   ^
  5. Varování Řádek 30, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div style="float: left;">
   ^
  6. Varování Řádek 35, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div style="clear: both;"></div>
   ^
  7. Varování Řádek 39, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div class="content twoclick_margin" style="float:left;">
   ^
  8. Varování Řádek 52, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div id="oneclick" style="display: none">
   ^
  9. Varování Řádek 53, znak 13: kotva jménem "HEADER" již v dokumentu je.
      <div id="header">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  10. Varování Řádek 55, znak 14: kotva jménem "DOMAINTITLE" již v dokumentu je.
        <h1 id="domaintitle"><a href="#">&nbsp;</a></h1>
   ^
  11. Varování Řádek 58, znak 14: kotva jménem "REGISTRAR" již v dokumentu je.
       <div id="registrar">
   ^
  12. Varování Řádek 63, znak 13: kotva jménem "MAIN" již v dokumentu je.
      <div id="main">
   ^
  13. Varování Řádek 74, znak 15: kotva jménem "FORM" již v dokumentu je.
        <div id="form">
   ^
  14. Varování Řádek 75, znak 32: kotva jménem "SEARCHFRM" již v dokumentu je.
         <form method="get" name="searchfrm" accept-charset="UTF-8">
   ^
  15. Varování Řádek 76, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <div style="float: left;"><input name="search" type="text" maxlength="50" 
   ^
  16. Varování Řádek 76, znak 86: kotva jménem "Q" již v dokumentu je.
   t: left;"><input name="search" type="text" maxlength="50" id="q" value=""/></div>
   ^
  17. Varování Řádek 77, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <div style="float: left;">
   ^
  18. Varování Řádek 79, znak 56: kotva jménem "SEARCHTOKEN" již v dokumentu je.
           <input type="hidden" name="token" value="" id="searchToken" />
   ^
  19. Varování Řádek 80, znak 63: kotva jménem "BUTTON" již v dokumentu je.
           <input type="submit" name="submit" value="Search" id="button"/>
   ^
  20. Varování Řádek 87, znak 11: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div style="clear:both"></div>
   ^
  21. Varování Řádek 98, znak 300: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ion can be found in whois).<br/><br/><a onclick="showPolicy();" href="javascript:
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.