• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://cardvilla.cc/members/268940.html  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  iso-8859-1  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 255, znak 134: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e3c41297c92&do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_l
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 261, znak 153: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   nt" id="navbar_password_hint" size="10" value="Password" style="display:none;" />
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 344, znak 123: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "110-" není délka.
   ttps://i.imgur.com/ZA8MfKs.gif" height="110-" width="790" alt="Sponcer banner til
   ^

   Délka musí být celé číslo a může být zadána buď v pixelech (nepíše se nic), nebo v procentech (píše se „%“). Jiné hodnoty nejsou dovolené.

  5. Varování Řádek 355, znak 86: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   .in/store/crdvla"><font size="+2"><span style="color: #ffed00;"><strong>[ TXN ] :
   ^
  6. Varování Řádek 497, znak 148: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ealth/buttons/search.png" name="submit" onclick="document.getElementById('navbar_
   ^
  7. Varování Řádek 552, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="member_content userprof fullwidth" style="display:block;float:left" id="memb
   ^
  8. Varování Řádek 568, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <span class="usertitle"><b><span style="color: orange;">CardVilla Kidz</sp
   ^
  9. Varování Řádek 575, znak 99: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   repimg" src="https://cardvilla.cc/images/reputation/reputation_pos.png" alt="" />
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  10. Varování Řádek 679, znak 199: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   2b8dbb164421e3c41297c92#activitystream" onclick="return tabViewPicker(this);">Tim
   ^
  11. Varování Řádek 681, znak 186: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   dd014b42b8dbb164421e3c41297c92#aboutme" onclick="return tabViewPicker(this);">Abo
   ^
  12. Varování Řádek 747, znak 127: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   c="https://cardvilla.cc/images/styles/blackstealth/misc/progress3.gif" alt="" /> 
   ^
  13. Varování Řádek 804, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <h4 class="subsectionhead-understate" style="width:100%" id="contact-info">Conta
   ^
  14. Varování Řádek 819, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s="im_img_link"><a href="javascript://" onclick="imwindow('aim', '268940', 440, 2
   ^
  15. Varování Řádek 821, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   cript://" dir="ltr" class="im_txt_link" onclick="imwindow('aim', '268940', 500, 4
   ^
  16. Varování Řádek 823, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s="im_img_link"><a href="javascript://" onclick="imwindow('icq', '268940', 550, 5
   ^
  17. Varování Řádek 825, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   cript://" dir="ltr" class="im_txt_link" onclick="imwindow('icq', '268940', 500, 4
   ^
  18. Varování Řádek 827, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s="im_img_link"><a href="javascript://" onclick="imwindow('yahoo', '268940', 400,
   ^
  19. Varování Řádek 829, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   cript://" dir="ltr" class="im_txt_link" onclick="imwindow('yahoo', '268940', 500,
   ^
  20. Varování Řádek 831, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s="im_img_link"><a href="javascript://" onclick="imwindow('skype', '268940', 500,
   ^
  21. Varování Řádek 833, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   cript://" dir="ltr" class="im_txt_link" onclick="imwindow('skype', '268940', 500,
   ^
  22. Varování Řádek 846, znak 61: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tics" class="subsectionhead-understate" style="width:100%">Statistics</h4><br />
   ^
  23. Varování Řádek 930, znak 62: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   //cardvilla.cc/members/268940.html#top" onclick="document.location.hash='top'; re
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.