• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://catholicidaho.net/  
  text/html — HTML 4.01 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 171, znak 7: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <body onload="" onunload="" onBeforeUnload=""><div style="visibility:hidden;displ
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 171, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <body onload="" onunload="" onBeforeUnload=""><div style="visibility:hidden;displ
   ^
  4. Varování Řádek 171, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   d="" onunload="" onBeforeUnload=""><div style="visibility:hidden;display:none;" i
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 197, znak 478: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   9926&ktd=0&kld=1042&kp=1" target="_top" onmouseover="changeStatus('Anti Wrinkle C
   ^
  6. Varování Řádek 197, znak 541: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   us('Anti Wrinkle Creams');return true;" onmouseout="changeStatus('');return true;
   ^
  7. Varování Řádek 197, znak 584: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ouseout="changeStatus('');return true;" onclick="if(typeof(showPop) != 'undefined
   ^
  8. Varování Řádek 198, znak 477: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   2996&ktd=0&kld=1042&kp=2" target="_top" onmouseover="changeStatus('10 Best Mutual
   ^
  9. Varování Řádek 198, znak 541: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s('10 Best Mutual Funds');return true;" onmouseout="changeStatus('');return true;
   ^
  10. Varování Řádek 198, znak 584: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ouseout="changeStatus('');return true;" onclick="if(typeof(showPop) != 'undefined
   ^
  11. Varování Řádek 199, znak 476: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   7293&ktd=0&kld=1042&kp=3" target="_top" onmouseover="changeStatus('Health Insuran
   ^
  12. Varování Řádek 199, znak 536: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   tatus('Health Insurance');return true;" onmouseout="changeStatus('');return true;
   ^
  13. Varování Řádek 199, znak 579: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ouseout="changeStatus('');return true;" onclick="if(typeof(showPop) != 'undefined
   ^
  14. Varování Řádek 200, znak 471: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   7269&ktd=0&kld=1042&kp=4" target="_top" onmouseover="changeStatus('song lyrics');
   ^
  15. Varování Řádek 200, znak 526: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   angeStatus('song lyrics');return true;" onmouseout="changeStatus('');return true;
   ^
  16. Varování Řádek 200, znak 569: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ouseout="changeStatus('');return true;" onclick="if(typeof(showPop) != 'undefined
   ^
  17. Varování Řádek 201, znak 476: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   6090&ktd=0&kld=1042&kp=5" target="_top" onmouseover="changeStatus('Parental Contr
   ^
  18. Varování Řádek 201, znak 536: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   tatus('Parental Control');return true;" onmouseout="changeStatus('');return true;
   ^
  19. Varování Řádek 201, znak 579: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ouseout="changeStatus('');return true;" onclick="if(typeof(showPop) != 'undefined
   ^
  20. Varování Řádek 216, znak 24: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
         <a href="" onclick=" window.open('http://catholicidaho.net/__media__/
   ^
  21. Varování Řádek 228, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style='display:none;visibility:hidden;'></div><script type="text/javascript"
   ^
  22. Varování Řádek 233, znak 238: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   en">Cookie settings</a><span>|</span><a style="display:none;" id="dnslink" href="
   ^
  23. Varování Řádek 233, znak 282: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e="display:none;" id="dnslink" href="#" onclick="__cmp('showScreen'); return fals
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.