• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://cbfourclub.de/cbfourum/Externer_Link.php?adresse=phoenix-hack.org/cheats/rainbow-six-siege/index.php  
  text/html — (neznámá deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Před validací: neznámý veřejný identifikátor "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN".

   Tento veřejný identifikátor není validátoru známý. Není v něm chyba? (Záleží na velikosti písmen, na mezerách, na všem.)

  2. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  3. Chyba Řádek 1, znak 51: neznámá deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 
   ^

   Kontrolovaný dokument obsahuje divnou DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že místo té stávající deklarace vložíte tuto:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  4. Chyba Řádek 13, znak 6: neplatný znak.
   Wir k?nnen keine Verantwortung f?r fremde Webseiten ?bernehmen<br>
   ^

   V daném kódování není povolen takový znak. Nemáte špatně definované kódování?

  5. Chyba Řádek 13, znak 33: neplatný znak.
   Wir k?nnen keine Verantwortung f?r fremde Webseiten ?bernehmen<br>
   ^
  6. Chyba Řádek 13, znak 53: neplatný znak.
   Wir k?nnen keine Verantwortung f?r fremde Webseiten ?bernehmen<br>
   ^
  7. Chyba Řádek 15, znak 32: neplatný znak.
   <INPUT TYPE='BUTTON' VALUE='Zur?ck zum Fourum' onClick='history.back()'>
   ^
  8. Varování Řádek 15, znak 48: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <INPUT TYPE='BUTTON' VALUE='Zur?ck zum Fourum' onClick='history.back()'>
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.