• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://chanjingzx.com/?122706  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  gbk  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 29, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="z"><a href="javascript:;" onclick="setHomepage('http://chanjingzx.co
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 29, znak 131: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   首页</a><a href="http://chanjingzx.com/" onclick="addFavorite(this.href, '禅净中心');r
   ^
  4. Varování Řádek 31, znak 41: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a id="switchblind" href="javascript:;" onclick="toggleBlind(this)" title="开启辅助访问
   ^
  5. Varování Řádek 32, znak 41: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="javascript:;" id="switchwidth" onclick="widthauto(this)" title="切换到宽版" c
   ^
  6. Varování Řádek 37, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="qmenu_menu" class="p_pop blk" style="display: none;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  7. Varování Řádek 39, znak 38: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   请 <a href="javascript:;" class="xi2" onclick="lsSubmit()"><strong>登录</strong></a>
   ^
  8. Varování Řádek 44, znak 154: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ;loginsubmit=yes&amp;infloat=yes&amp;lssubmit=yes" onsubmit="return lsSubmit();">
   ^
  9. Varování Řádek 46, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span id="return_ls" style="display:none"></span>
   ^
  10. Varování Řádek 61, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td>&nbsp;<a href="javascript:;" onclick="showWindow('login', 'member.php?mod=log
   ^
  11. Varování Řádek 66, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   e="submit" class="pn vm" tabindex="904" style="width: 75px;"><em>登录</em></button>
   ^
  12. Varování Řádek 74, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="fastlg_fm y" style="margin-right: 10px; padding-right: 10px">
   ^
  13. Varování Řádek 76, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p class="hm xg1" style="padding-top: 2px;">只需一步,快速开始</p>
   ^
  14. Varování Řádek 84, znak 35: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="javascript:;" id="qmenu" onmouseover="delayShow(this, function () {showM
   ^
  15. Varování Řádek 87, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="p_pop h_pop" id="mn_userapp_menu" style="display: none"></div><div id="mu" 
   ^
  16. Varování Řádek 89, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   _form" method="post" autocomplete="off" onsubmit="searchFocus($('scbar_txt'))" ac
   ^
  17. Varování Řádek 99, znak 78: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   vascript:;" id="scbar_type" class="xg1" onclick="showMenu(this.id)" hidefocus="tr
   ^
  18. Varování Řádek 121, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul id="scbar_type_menu" class="p_pop" style="display: none;"><li><a href="javasc
   ^
  19. Varování Řádek 144, znak 129: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   riendhk_122706" id="a_friend_li_122706" onclick="showWindow(this.id, this.href, '
   ^
  20. Varování Řádek 147, znak 151: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   0&amp;daterange=2" id="a_sendpm_122706" onclick="showWindow('showMsgBox', this.hr
   ^
  21. Varování Řádek 160, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul class="tb cl" style="padding-left: 75px;">
   ^
  22. Varování Řádek 200, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m class="xg1">用户组&nbsp;&nbsp;</em><span style="color:"><a href="home.php?mod=spac
   ^
  23. Varování Řádek 246, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <span hidefocus="true"><a title="返回顶部" onclick="window.scrollTo('0','0')" class="
   ^
  24. Varování Řádek 249, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div id="discuz_tips" style="display:none;"></div>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.