• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 413 chyb a 443 varování.
  http://cherryguys.pro/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní, chybí deklarace.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  2. Chyba Řádek 13, znak 33: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   <link rel="search" href="/s.png">
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  3. Chyba Řádek 14, znak 40: element "META" není dovolen na tomto místě.
   <meta name="theme-color" content="#fff">
   ^
  4. Chyba Řádek 15, znak 55: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   <link href="/adv.css" rel="stylesheet" type="text/css">
   ^
  5. Chyba Řádek 16, znak 22: element "BASE" není dovolen na tomto místě.
   <base target="_blank">
   ^
  6. Chyba Řádek 36, znak 7: ukončovací značka pro element "HEAD", který není otevřen.
   </head>
   ^

   Nejčastější příčinou této chyby je nadbytečné lomítko (tedy NET zápis) v hlavičce.

   Podle HTML specifikace lomítko v <meta/> či <link/> ukončí značku a většítko za ním je už bráno jako „znaková data“. Kvůli znakovým datům se <head> sám ukončí (má nepovinnou ukončovací značku) a začne <body> (má nepovinnou počáteční značku). Validátor si tedy stěžuje na to, že máte </head> uvnitř <body>. Po této chybové hlášce obvykle následuje „element "BODY" není dovolen na tomto místě“ — příčina je stejná.

   Odstraníte-li zbytečná lomítka ze značek v hlavičce, obě chyby zmizí.

  7. Chyba Řádek 37, znak 6: element "BODY" není dovolen na tomto místě.
   <body>
   ^
  8. Chyba Řádek 53, znak 44: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   v style="display:none"><img src="/s.png"><img src="/a.png"><img src="/m.png"></di
   ^

   Atribut alt by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku. Podívejte se na příklad se psem Benem.

   Nenese-li obrázek informační hodnotu, zauvažujte nad tím, zda by nezasloužil vyhodit mimo dokument — tedy nejlépe do stylopisu jako pozadí nějakého jiného elementu.

  9. Chyba Řádek 53, znak 62: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   style="display:none"><img src="/s.png"><img src="/a.png"><img src="/m.png"></div>
   ^
  10. Chyba Řádek 53, znak 80: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   style="display:none"><img src="/s.png"><img src="/a.png"><img src="/m.png"></div>
   ^
  11. Chyba Řádek 55, znak 73: nedovolený atribut "AUTOCOMPLETE".
   action="/searches/" method=GET id=search onsubmit="sf(event)" autocomplete="off">
   ^

   Pro atribut autocomplete neexistuje spolehlivá validní alternativa.

  12. Chyba Řádek 55, znak 91: element "FORM" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "TH", "TD".
   action="/searches/" method=GET id=search onsubmit="sf(event)" autocomplete="off">
   ^

   Výše uvedený element sice je v definici typu dokumentu, ale není dovolen na tomto místě. Zde jsou dovolené pouze ostatní uvedené elementy a ty teprve mohou obsahovat onen problematický element. Možná tedy pomůže, pokud tento element obalíte do jednoho z vyjmenovaných… nebo jste možná někde před tím zapomněli zavřít jiný element.

   Jednou z možných (a velmi oblíbených) příčin je, že jste vložili blokový element (P nebo TABLE) do řádkového (A, SPAN nebo STRONG). To se nedělá. Další možný viník také je LI, který není uvnitř UL či OL.

  13. Chyba Řádek 56, znak 31: element "TD" není dovolen na tomto místě.
   <td valign=middle class="ivtd"><input type="text" name=q id=iv value="" onkeyup="
   ^
  14. Chyba Řádek 56, znak 153: nedovolený atribut "AUTOCOMPLETE".
   av(event)" onfocus="fcs()" tabindex="1" autocomplete="off"><div id="sug"></div></
   ^
  15. Chyba Řádek 57, znak 30: element "TD" není dovolen na tomto místě.
   <td valign=middle class="rsw"><span id="rs" onclick="rs()"></span></td>
   ^
  16. Chyba Řádek 58, znak 31: element "TD" není dovolen na tomto místě.
   <td valign=middle class="sbtd"><button id="sb" type="submit" name="" tabindex="2"
   ^
  17. Chyba Řádek 59, znak 12: ukončovací značka elementu "TR", který dosud neskončil.
   </form></tr>
   ^

   Tuto chybu pravděpodobně způsobuje překřížení elementů. Pokud ne, pak to zcela určitě znamená, že v uvedeném elementu něco povinného chybí — například v UL musí být aspoň jeden LI atd.

  18. Chyba Řádek 65, znak 8: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   <script>
   ^

   Tento atribut určuje použitý skriptovací jazyk. Užíváte-li JavaScript, měli byste u elementu <script> uvést atribut type="text/javascript".

  19. Chyba Řádek 71, znak 109: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   london-s" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/636_gay-s-f
   ^

   Element <div> je blokový a vy jej dáváte do elementu, který blokové elementy uvnitř nepřipouští (buď je řádkový, nebo je to odstavec/nadpis).

   V řádkovém elementu smí být pouze řádkové prvky. Projděte si seznam řádkových a blokových elementů.

  20. Chyba Řádek 71, znak 162: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   6iw2ii/sample/47/636_gay-s-favorite.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  21. Chyba Řádek 71, znak 181: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   6_gay-s-favorite.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  22. Chyba Řádek 71, znak 273: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   c-forest" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/29/834-public.
   ^
  23. Chyba Řádek 71, znak 318: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
    src="/l6iw2ii/sample/29/834-public.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  24. Chyba Řádek 71, znak 337: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   le/29/834-public.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  25. Chyba Řádek 71, znak 427: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   tin-jaro" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/28/049-jaro.jp
   ^
  26. Chyba Řádek 71, znak 470: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   mg src="/l6iw2ii/sample/28/049-jaro.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  27. Chyba Řádek 71, znak 489: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   mple/28/049-jaro.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  28. Chyba Řádek 71, znak 599: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   -massage" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/625_massage
   ^
  29. Chyba Řádek 71, znak 651: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/625_massage-loads.jpg"></div></a><ul></ul></div>
   ^
  30. Chyba Řádek 71, znak 670: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/625_massage-loads.jpg"></div></a><ul></ul></div>
   ^
  31. Chyba Řádek 73, znak 109: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   turbates" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/29/714-other-i
   ^
  32. Chyba Řádek 73, znak 156: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   rc="/l6iw2ii/sample/29/714-other-is.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  33. Chyba Řádek 73, znak 175: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   /29/714-other-is.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  34. Chyba Řádek 73, znak 287: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   ory-hole" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/630.jpg"></
   ^
  35. Chyba Řádek 73, znak 325: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   bg><img src="/l6iw2ii/sample/47/630.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  36. Chyba Řádek 73, znak 344: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   ii/sample/47/630.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  37. Chyba Řádek 73, znak 453: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   -man-boy" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/905_gay-bri
   ^
  38. Chyba Řádek 73, znak 503: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   "/l6iw2ii/sample/47/905_gay-briefly.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  39. Chyba Řádek 73, znak 522: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   /905_gay-briefly.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  40. Chyba Řádek 73, znak 633: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   ine-live" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/46/654_teen.jp
   ^
  41. Chyba Řádek 73, znak 676: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   iv class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/46/654_teen.jpg"></div></a><ul></ul></div>
   ^
  42. Chyba Řádek 73, znak 695: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   iv class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/46/654_teen.jpg"></div></a><ul></ul></div>
   ^
  43. Chyba Řádek 75, znak 103: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   nce-cute" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/39/896_jean.jp
   ^
  44. Chyba Řádek 75, znak 146: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   mg src="/l6iw2ii/sample/39/896_jean.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  45. Chyba Řádek 75, znak 165: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   mple/39/896_jean.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  46. Chyba Řádek 75, znak 282: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   bareback" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/46/535_student
   ^
  47. Chyba Řádek 75, znak 328: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   src="/l6iw2ii/sample/46/535_student.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  48. Chyba Řádek 75, znak 347: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   e/46/535_student.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  49. Chyba Řádek 75, znak 435: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   am-11141" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/27/562-cam.jpg
   ^
  50. Chyba Řádek 75, znak 477: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   img src="/l6iw2ii/sample/27/562-cam.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  51. Chyba Řádek 75, znak 496: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   ample/27/562-cam.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  52. Chyba Řádek 75, znak 608: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   ay-first" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/38/675_the.jpg
   ^
  53. Chyba Řádek 75, znak 650: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/38/675_the.jpg"></div></a><ul></ul></div>
   ^
  54. Chyba Řádek 75, znak 669: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/38/675_the.jpg"></div></a><ul></ul></div>
   ^
  55. Chyba Řádek 77, znak 93: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   kingston" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/626_and.jpg
   ^
  56. Chyba Řádek 77, znak 135: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   img src="/l6iw2ii/sample/47/626_and.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  57. Chyba Řádek 77, znak 154: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   ample/47/626_and.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  58. Chyba Řádek 77, znak 267: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   bareback" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/624_and-bar
   ^
  59. Chyba Řádek 77, znak 318: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   /l6iw2ii/sample/47/624_and-bareback.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  60. Chyba Řádek 77, znak 337: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   624_and-bareback.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  61. Chyba Řádek 77, znak 428: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   in-woods" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/40/264_sex-the
   ^
  62. Chyba Řádek 77, znak 480: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   l6iw2ii/sample/40/264_sex-the-woods.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  63. Chyba Řádek 77, znak 499: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   64_sex-the-woods.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  64. Chyba Řádek 77, znak 588: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   atur-129" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/28/003-129.jpg
   ^
  65. Chyba Řádek 77, znak 630: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/28/003-129.jpg"></div></a><ul></ul></div>
   ^
  66. Chyba Řádek 77, znak 649: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/28/003-129.jpg"></div></a><ul></ul></div>
   ^
  67. Chyba Řádek 79, znak 101: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   -outside" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/746_hot.jpg
   ^
  68. Chyba Řádek 79, znak 143: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   img src="/l6iw2ii/sample/47/746_hot.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  69. Chyba Řádek 79, znak 162: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   ample/47/746_hot.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  70. Chyba Řádek 79, znak 274: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   ttle-ass" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/920_big-his
   ^
  71. Chyba Řádek 79, znak 320: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   src="/l6iw2ii/sample/47/920_big-his.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  72. Chyba Řádek 79, znak 339: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   e/47/920_big-his.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  73. Chyba Řádek 79, znak 449: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   gigantic" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/826_guy-his
   ^
  74. Chyba Řádek 79, znak 504: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   w2ii/sample/47/826_guy-his-gigantic.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  75. Chyba Řádek 79, znak 523: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   guy-his-gigantic.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  76. Chyba Řádek 79, znak 632: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   winks-go" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/46/915_raunchy
   ^
  77. Chyba Řádek 79, znak 688: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   <img src="/l6iw2ii/sample/46/915_raunchy-in-camera.jpg"></div></a><ul></ul></div>
   ^
  78. Chyba Řádek 79, znak 707: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   <img src="/l6iw2ii/sample/46/915_raunchy-in-camera.jpg"></div></a><ul></ul></div>
   ^
  79. Chyba Řádek 81, znak 2: ukončovací značka elementu "CENTER" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
   <center>
   ^

   Zapomněli jste uzavřít element.

  80. Chyba Řádek 82, znak 15: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   <script async defer data-tcb data-ad_tags="gay" data-spaceid="859" data-pid="1022
   ^
  81. Chyba Řádek 82, znak 30: "DATA-TCB" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   <script async defer data-tcb data-ad_tags="gay" data-spaceid="859" data-pid="1022
   ^
  82. Chyba Řádek 82, znak 30: nedovolený atribut "DATA-AD_TAGS".
   <script async defer data-tcb data-ad_tags="gay" data-spaceid="859" data-pid="1022
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  83. Chyba Řádek 82, znak 49: nedovolený atribut "DATA-SPACEID".
   async defer data-tcb data-ad_tags="gay" data-spaceid="859" data-pid="10226" data-
   ^
  84. Chyba Řádek 82, znak 68: nedovolený atribut "DATA-PID".
   b data-ad_tags="gay" data-spaceid="859" data-pid="10226" data-src="1049657912" da
   ^
  85. Chyba Řádek 82, znak 85: nedovolený atribut "DATA-SRC".
   ay" data-spaceid="859" data-pid="10226" data-src="1049657912" data-spot="5086" da
   ^
  86. Chyba Řádek 82, znak 107: nedovolený atribut "DATA-SPOT".
    data-pid="10226" data-src="1049657912" data-spot="5086" data-width="300" data-he
   ^
  87. Chyba Řádek 82, znak 124: nedovolený atribut "DATA-WIDTH".
    data-src="1049657912" data-spot="5086" data-width="300" data-height="250" src="
   ^
  88. Chyba Řádek 82, znak 141: nedovolený atribut "DATA-HEIGHT".
   7912" data-spot="5086" data-width="300" data-height="250" src="//cdn.tubecorp.co
   ^
  89. Chyba Řádek 82, znak 200: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   width="300" data-height="250" src="//cdn.tubecorp.com/b/loader.js?v=3"></script>
   ^
  90. Chyba Řádek 85, znak 32: nedovolený atribut "DATA-CFASYNC".
   <script type="text/javascript" data-cfasync="false" async src="https://adserver.j
   ^
  91. Chyba Řádek 85, znak 59: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   /javascript" data-cfasync="false" async src="https://adserver.juicyads.com/js/jad
   ^
  92. Chyba Řádek 86, znak 10: neplatná hodnota atributu "ID": jméno nemůže začínat na "7".
   <ins id="753703" data-width="250" data-height="250"></ins>
   ^

   Pravděpodobně jste porušili názvové konvence pro tento atribut. Na příklad pro atribut „id“ platí, že musí začínat písmenem a může obsahovat pouze čísla, písmena, podtržítka, pomlčky, tečky a dvojtečky.

  93. Chyba Řádek 86, znak 18: nedovolený atribut "DATA-WIDTH".
   <ins id="753703" data-width="250" data-height="250"></ins>
   ^
  94. Chyba Řádek 86, znak 35: nedovolený atribut "DATA-HEIGHT".
   <ins id="753703" data-width="250" data-height="250"></ins>
   ^
  95. Chyba Řádek 87, znak 58: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   t/javascript" data-cfasync="false" async>(adsbyjuicy = window.adsbyjuicy || []).p
   ^
  96. Chyba Řádek 90, znak 15: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   <script async defer data-tcb data-ad_tags="shemale" data-spaceid="859" data-pid="
   ^
  97. Chyba Řádek 90, znak 30: "DATA-TCB" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   <script async defer data-tcb data-ad_tags="shemale" data-spaceid="859" data-pid="
   ^
  98. Chyba Řádek 90, znak 204: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   width="300" data-height="250" src="//cdn.tubecorp.com/b/loader.js?v=3"></script>
   ^
  99. Chyba Řádek 94, znak 82: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   rue-love" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/41/366_true-lo
   ^
  100. Chyba Řádek 94, znak 130: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   c="/l6iw2ii/sample/41/366_true-love.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  101. Chyba Řádek 94, znak 149: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   41/366_true-love.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  102. Chyba Řádek 94, znak 264: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   e-luke-s" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/725_emo-sm-
   ^
  103. Chyba Řádek 94, znak 312: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   c="/l6iw2ii/sample/47/725_emo-sm-in.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  104. Chyba Řádek 94, znak 331: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   47/725_emo-sm-in.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  105. Chyba Řádek 94, znak 443: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   -man-and" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/622_and-xxx
   ^
  106. Chyba Řádek 94, znak 495: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   l6iw2ii/sample/47/622_and-xxx-first.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  107. Chyba Řádek 94, znak 514: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   22_and-xxx-first.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  108. Chyba Řádek 94, znak 627: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   s-having" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/621_cleanin
   ^
  109. Chyba Řádek 94, znak 678: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   =tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/621_cleaning-the.jpg"></div></a><ul></ul></div>
   ^
  110. Chyba Řádek 94, znak 697: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   =tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/621_cleaning-the.jpg"></div></a><ul></ul></div>
   ^
  111. Chyba Řádek 96, znak 110: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   -sizzles" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/619_boy.jpg
   ^
  112. Chyba Řádek 96, znak 152: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   img src="/l6iw2ii/sample/47/619_boy.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  113. Chyba Řádek 96, znak 171: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   ample/47/619_boy.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  114. Chyba Řádek 96, znak 283: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   -outdoor" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/887_boy-dr.
   ^
  115. Chyba Řádek 96, znak 328: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
    src="/l6iw2ii/sample/47/887_boy-dr.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  116. Chyba Řádek 96, znak 347: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   le/47/887_boy-dr.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  117. Chyba Řádek 96, znak 457: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   rst-time" target='_blank'><div class=tbg><img src="/l6iw2ii/sample/47/618_time.jp
   ^
  118. Chyba Řádek 96, znak 500: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   mg src="/l6iw2ii/sample/47/618_time.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><
   ^
  119. Chyba Řádek 96, znak 519: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
   mple/47/618_time.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?
   ^
  120. Informace Řádek 96, znak 520: + dalších 294 chyb a 443 varování.
   ple/47/618_time.jpg"></div></a><ul></ul></div><div class=th><a href="/flash.php?v
   ^

   Zbývající chyby a varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.