• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://crsv.ru/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 32, znak 48: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
        <img src="/images/header-banner.jpg" alt="" />
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  3. Varování Řádek 52, znak 85: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   i class='block_links_icnt' ><div> <span onclick='window.open(&#39;https://buket-p
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 130, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <br style="clear: both;" />
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 283, znak 43: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/images/leaves.png" alt="" class="leaves" />
   ^
  6. Varování Řádek 288, znak 45: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="/images/left-leaves.png" alt="" class="left-leaves" />
   ^
  7. Varování Řádek 289, znak 46: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="/images/right-leaves.png" alt="" class="right-leaves" />
   ^
  8. Varování Řádek 295, znak 42: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
      <img src="/images/butterfly.png" alt="" class="butterfly" />
   ^
  9. Varování Řádek 328, znak 49: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
      <span class="by"><a href=""><img src="" alt="" /></a> </span>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.