• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 997 chyb a 2 varování.
  https://cursonapraticaeonline.com.br/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 23, znak 31: CSS: "font-size": Too many values or values are not recognized..
   .site-title a { font-size: 30 px; }
   ^
  2. Chyba Řádek 133, znak 40: atribut "pagelayer-id" není dovolen na elementu "div".
    <header class="pagelayer-header"><div pagelayer-id="6xc9615" class="p-6xc9615 pa
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  3. Chyba Řádek 134, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style pagelayer-style-id="6xc9615">.p-6xc9615 .pagelayer-col-holder{padding: 10p
   ^
  4. Chyba Řádek 135, znak 64: CSS: "align-content": "default" is not a "align-content" value..
   .p-6xc9615>.pagelayer-row-holder .pagelayer-col{align-content: default}
   ^
  5. Chyba Řádek 151, znak 93: atribut "pagelayer-id" není dovolen na elementu "div".
   gelayer-auto pagelayer-width-auto"><div pagelayer-id="j6i2170" class="p-j6i2170 p
   ^
  6. Chyba Řádek 152, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style pagelayer-style-id="j6i2170">.p-j6i2170{align-content: center !important}
   ^
  7. Chyba Řádek 159, znak 44: atribut "pagelayer-id" není dovolen na elementu "div".
    <div class="pagelayer-col-holder"><div pagelayer-id="e0v8735" class="p-e0v8735 p
   ^
  8. Chyba Řádek 160, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style pagelayer-style-id="e0v8735">.p-e0v8735 .pagelayer-col-holder{padding: 10p
   ^
  9. Chyba Řádek 172, znak 93: atribut "pagelayer-id" není dovolen na elementu "div".
   gelayer-auto pagelayer-width-auto"><div pagelayer-id="oqy5773" class="p-oqy5773 p
   ^
  10. Chyba Řádek 173, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style pagelayer-style-id="oqy5773">.p-oqy5773 .pagelayer-col-holder > div:not(:l
   ^
  11. Chyba Řádek 180, znak 44: atribut "pagelayer-id" není dovolen na elementu "div".
    <div class="pagelayer-col-holder"><div pagelayer-id="9a34206" class="p-9a34206 p
   ^
  12. Chyba Řádek 181, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style pagelayer-style-id="9a34206">.p-9a34206 .pagelayer-wp-title-heading{font-f
   ^
  13. Chyba Řádek 181, znak 88: CSS: "font-family": Parse Error..
   .pagelayer-wp-title-heading{font-family: ; font-size: 25px !important; font-style
   ^
  14. Chyba Řádek 181, znak 132: CSS: "font-style": Parse Error..
   ont-size: 25px !important; font-style: !important; font-weight: 700 !important; 
   ^
  15. Chyba Řádek 181, znak 188: CSS: "font-variant": Parse Error..
   -weight: 700 !important; font-variant: !important; text-decoration-line: !impor
   ^
  16. Chyba Řádek 181, znak 223: CSS: "text-decoration-line": Parse Error..
   nt: !important; text-decoration-line: !important; text-decoration-style: Solid 
   ^
  17. Chyba Řádek 181, znak 362: CSS: "letter-spacing": "px" is not a "letter-spacing" value..
   ppercase !important; letter-spacing: px !important; word-spacing: px !important;c
   ^
  18. Chyba Řádek 181, znak 391: CSS: "word-spacing": "px" is not a "word-spacing" value..
   pacing: px !important; word-spacing: px !important;color:#bdac8e;text-align:cente
   ^
  19. Chyba Řádek 182, znak 101: CSS: "font-family": Parse Error..
   .pagelayer-wp-title-heading{font-family: ; font-size: 26px !important; font-style
   ^
  20. Chyba Řádek 182, znak 145: CSS: "font-style": Parse Error..
   ont-size: 26px !important; font-style: !important; font-weight: !important; fon
   ^
  21. Chyba Řádek 182, znak 171: CSS: "font-weight": Parse Error..
    font-style: !important; font-weight: !important; font-variant: !important; te
   ^
  22. Chyba Řádek 182, znak 198: CSS: "font-variant": Parse Error..
   ont-weight: !important; font-variant: !important; text-decoration-line: !impor
   ^
  23. Chyba Řádek 182, znak 233: CSS: "text-decoration-line": Parse Error..
   nt: !important; text-decoration-line: !important; text-decoration-style: Solid 
   ^
  24. Chyba Řádek 182, znak 302: CSS: "line-height": "em" is not a "line-height" value..
   tyle: Solid !important; line-height: em !important; text-transform: !important; 
   ^
  25. Chyba Řádek 182, znak 331: CSS: "text-transform": Parse Error..
   height: em !important; text-transform: !important; letter-spacing: px !important
   ^
  26. Chyba Řádek 182, znak 362: CSS: "letter-spacing": "px" is not a "letter-spacing" value..
   nsform: !important; letter-spacing: px !important; word-spacing: px !important;t
   ^
  27. Chyba Řádek 182, znak 391: CSS: "word-spacing": "px" is not a "word-spacing" value..
   pacing: px !important; word-spacing: px !important;text-align:center;padding: 12p
   ^
  28. Chyba Řádek 183, znak 78: CSS: "font-family": Parse Error..
   .pagelayer-wp-title-heading{font-family: ; font-size: 23px !important; font-style
   ^
  29. Chyba Řádek 183, znak 122: CSS: "font-style": Parse Error..
   ont-size: 23px !important; font-style: !important; font-weight: 500 !important; 
   ^
  30. Chyba Řádek 183, znak 178: CSS: "font-variant": Parse Error..
   -weight: 500 !important; font-variant: !important; text-decoration-line: !impor
   ^
  31. Chyba Řádek 183, znak 213: CSS: "text-decoration-line": Parse Error..
   nt: !important; text-decoration-line: !important; text-decoration-style: Solid 
   ^
  32. Chyba Řádek 183, znak 282: CSS: "line-height": "em" is not a "line-height" value..
   tyle: Solid !important; line-height: em !important; text-transform: !important; 
   ^
  33. Chyba Řádek 183, znak 311: CSS: "text-transform": Parse Error..
   height: em !important; text-transform: !important; letter-spacing: px !important
   ^
  34. Chyba Řádek 183, znak 342: CSS: "letter-spacing": "px" is not a "letter-spacing" value..
   nsform: !important; letter-spacing: px !important; word-spacing: px !important;t
   ^
  35. Chyba Řádek 183, znak 371: CSS: "word-spacing": "px" is not a "word-spacing" value..
   t; letter-spacing: px !important; word-spacing: px !important;text-align:center}}
   ^
  36. Chyba Řádek 200, znak 43: atribut "pagelayer-id" není dovolen na elementu "div".
   <div></div></div></div></div></div><div pagelayer-id="h3l5883" class="p-h3l5883 p
   ^
  37. Chyba Řádek 201, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style pagelayer-style-id="h3l5883">.p-h3l5883 .pagelayer-col-holder > div:not(:l
   ^
  38. Chyba Řádek 208, znak 44: atribut "pagelayer-id" není dovolen na elementu "div".
    <div class="pagelayer-col-holder"><div pagelayer-id="y0t1952" class="p-y0t1952 p
   ^
  39. Chyba Řádek 209, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style pagelayer-style-id="y0t1952">.p-y0t1952 ul{text-align:right}
   ^
  40. Chyba Řádek 220, znak 72: CSS: "background-color": Parse Error..
   .p-y0t1952 .pagelayer-wp_menu-ul>li.current-menu-item{background-color:  }
   ^
  41. Chyba Řádek 221, znak 63: CSS: "font-family": Parse Error..
   wp-menu-container ul li a{font-family: !important; font-size: 14px !important; f
   ^
  42. Chyba Řádek 221, znak 116: CSS: "font-style": Parse Error..
   ont-size: 14px !important; font-style: !important; font-weight: 500 !important; 
   ^
  43. Chyba Řádek 221, znak 172: CSS: "font-variant": Parse Error..
   -weight: 500 !important; font-variant: !important; text-decoration-line: !impor
   ^
  44. Chyba Řádek 221, znak 207: CSS: "text-decoration-line": Parse Error..
   nt: !important; text-decoration-line: !important; text-decoration-style: Solid 
   ^
  45. Chyba Řádek 221, znak 276: CSS: "line-height": "em" is not a "line-height" value..
   tyle: Solid !important; line-height: em !important; text-transform: Uppercase !im
   ^
  46. Chyba Řádek 221, znak 377: CSS: "word-spacing": "px" is not a "word-spacing" value..
   ercase !important; letter-spacing: 1.2px !important; word-spacing: px !important}
   ^
  47. Chyba Řádek 222, znak 52: CSS: "font-family": Parse Error..
   .pagelayer-heading-holder{font-family: !important; font-size: 14px !important; f
   ^
  48. Chyba Řádek 222, znak 105: CSS: "font-style": Parse Error..
   ont-size: 14px !important; font-style: !important; font-weight: 500 !important; 
   ^
  49. Chyba Řádek 222, znak 161: CSS: "font-variant": Parse Error..
   -weight: 500 !important; font-variant: !important; text-decoration-line: !impor
   ^
  50. Chyba Řádek 222, znak 196: CSS: "text-decoration-line": Parse Error..
   nt: !important; text-decoration-line: !important; text-decoration-style: Solid 
   ^
  51. Chyba Řádek 222, znak 265: CSS: "line-height": "em" is not a "line-height" value..
   tyle: Solid !important; line-height: em !important; text-transform: Uppercase !im
   ^
  52. Chyba Řádek 222, znak 366: CSS: "word-spacing": "px" is not a "word-spacing" value..
   ercase !important; letter-spacing: 1.2px !important; word-spacing: px !important}
   ^
  53. Chyba Řádek 237, znak 114: CSS: "padding": only "0" can be a "unit". You must put a unit after your number..
   ){.p-y0t1952 .pagelayer-primary-menu-bar i{font-size:22px;padding:12 {{val[1]}}}}
   ^
  54. Chyba Řádek 237, znak 126: CSS: Parse Error..
   ){.p-y0t1952 .pagelayer-primary-menu-bar i{font-size:22px;padding:12 {{val[1]}}}}
   ^
  55. Chyba Řádek 237, znak 129: CSS: Parse Error..
   ){.p-y0t1952 .pagelayer-primary-menu-bar i{font-size:22px;padding:12 {{val[1]}}}} 
   ^
  56. Chyba Řádek 238, znak 91: CSS: "padding": only "0" can be a "unit". You must put a unit after your number..
   ){.p-y0t1952 .pagelayer-primary-menu-bar i{font-size:18px;padding:10 {{val[1]}}}}
   ^
  57. Chyba Řádek 238, znak 103: CSS: Parse Error..
   ){.p-y0t1952 .pagelayer-primary-menu-bar i{font-size:18px;padding:10 {{val[1]}}}}
   ^
  58. Chyba Řádek 238, znak 106: CSS: Parse Error..
   ){.p-y0t1952 .pagelayer-primary-menu-bar i{font-size:18px;padding:10 {{val[1]}}}} 
   ^
  59. Chyba Řádek 280, znak 44: atribut "pagelayer-id" není dovolen na elementu "div".
   /div></div></div></div></div></div><div pagelayer-id="l2y2271" class="p-l2y2271 p
   ^
  60. Chyba Řádek 281, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style pagelayer-style-id="l2y2271">.p-l2y2271 .pagelayer-col-holder{padding: 10p
   ^
  61. Chyba Řádek 295, znak 93: atribut "pagelayer-id" není dovolen na elementu "div".
   gelayer-auto pagelayer-width-auto"><div pagelayer-id="3jd1554" class="p-3jd1554 p
   ^
  62. Chyba Řádek 296, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style pagelayer-style-id="3jd1554">.p-3jd1554 .pagelayer-col-holder > div:not(:l
   ^
  63. Chyba Řádek 302, znak 39: The "align" attribute on the "div" element is obsolete. Use CSS instead..
       <div class="pagelayer-col-holder"><div pagelayer-id="yor1377" class="p-yor137
   ^
  64. Chyba Řádek 302, znak 44: atribut "pagelayer-id" není dovolen na elementu "div".
    <div class="pagelayer-col-holder"><div pagelayer-id="yor1377" class="p-yor1377 p
   ^
  65. Chyba Řádek 303, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style pagelayer-style-id="yor1377">.p-yor1377{text-align: left;margin-top: 0px; 
   ^
  66. Chyba Řádek 304, znak 103: CSS: "font-family": Parse Error..
   agelayer-heading-holder *{font-family: !important; font-size: 35px !important; f
   ^
  67. Chyba Řádek 304, znak 156: CSS: "font-style": Parse Error..
   ont-size: 35px !important; font-style: !important; font-weight: !important; fon
   ^
  68. Chyba Řádek 304, znak 182: CSS: "font-weight": Parse Error..
    font-style: !important; font-weight: !important; font-variant: !important; te
   ^
  69. Chyba Řádek 304, znak 209: CSS: "font-variant": Parse Error..
   ont-weight: !important; font-variant: !important; text-decoration-line: !impor
   ^
  70. Chyba Řádek 304, znak 244: CSS: "text-decoration-line": Parse Error..
   nt: !important; text-decoration-line: !important; text-decoration-style: Solid 
   ^
  71. Chyba Řádek 304, znak 313: CSS: "line-height": "em" is not a "line-height" value..
   tyle: Solid !important; line-height: em !important; text-transform: !important; 
   ^
  72. Chyba Řádek 304, znak 342: CSS: "text-transform": Parse Error..
   height: em !important; text-transform: !important; letter-spacing: px !important
   ^
  73. Chyba Řádek 304, znak 373: CSS: "letter-spacing": "px" is not a "letter-spacing" value..
   nsform: !important; letter-spacing: px !important; word-spacing: px !important}}
   ^
  74. Chyba Řádek 304, znak 402: CSS: "word-spacing": "px" is not a "word-spacing" value..
   nsform: !important; letter-spacing: px !important; word-spacing: px !important}}
   ^
  75. Chyba Řádek 305, znak 101: CSS: "font-family": Parse Error..
   .pagelayer-heading-holder{font-family: !important; font-size: 35px !important; f
   ^
  76. Chyba Řádek 305, znak 154: CSS: "font-style": Parse Error..
   ont-size: 35px !important; font-style: !important; font-weight: !important; fon
   ^
  77. Chyba Řádek 305, znak 180: CSS: "font-weight": Parse Error..
    font-style: !important; font-weight: !important; font-variant: !important; te
   ^
  78. Chyba Řádek 305, znak 207: CSS: "font-variant": Parse Error..
   ont-weight: !important; font-variant: !important; text-decoration-line: !impor
   ^
  79. Chyba Řádek 305, znak 242: CSS: "text-decoration-line": Parse Error..
   nt: !important; text-decoration-line: !important; text-decoration-style: Solid 
   ^
  80. Chyba Řádek 305, znak 311: CSS: "line-height": "em" is not a "line-height" value..
   tyle: Solid !important; line-height: em !important; text-transform: !important; 
   ^
  81. Chyba Řádek 305, znak 340: CSS: "text-transform": Parse Error..
   height: em !important; text-transform: !important; letter-spacing: px !important
   ^
  82. Chyba Řádek 305, znak 371: CSS: "letter-spacing": "px" is not a "letter-spacing" value..
   nsform: !important; letter-spacing: px !important; word-spacing: px !important}}
   ^
  83. Chyba Řádek 305, znak 400: CSS: "word-spacing": "px" is not a "word-spacing" value..
   nsform: !important; letter-spacing: px !important; word-spacing: px !important}}
   ^
  84. Chyba Řádek 306, znak 80: CSS: "font-family": Parse Error..
   agelayer-heading-holder *{font-family: !important; font-size: 22px !important; f
   ^
  85. Chyba Řádek 306, znak 133: CSS: "font-style": Parse Error..
   ont-size: 22px !important; font-style: !important; font-weight: !important; fon
   ^
  86. Chyba Řádek 306, znak 159: CSS: "font-weight": Parse Error..
    font-style: !important; font-weight: !important; font-variant: !important; te
   ^
  87. Chyba Řádek 306, znak 186: CSS: "font-variant": Parse Error..
   ont-weight: !important; font-variant: !important; text-decoration-line: !impor
   ^
  88. Chyba Řádek 306, znak 221: CSS: "text-decoration-line": Parse Error..
   nt: !important; text-decoration-line: !important; text-decoration-style: Solid 
   ^
  89. Chyba Řádek 306, znak 322: CSS: "text-transform": Parse Error..
   ght: 1.3em !important; text-transform: !important; letter-spacing: px !important
   ^
  90. Chyba Řádek 306, znak 353: CSS: "letter-spacing": "px" is not a "letter-spacing" value..
   nsform: !important; letter-spacing: px !important; word-spacing: px !important}}
   ^
  91. Chyba Řádek 306, znak 382: CSS: "word-spacing": "px" is not a "word-spacing" value..
   nsform: !important; letter-spacing: px !important; word-spacing: px !important}}
   ^
  92. Chyba Řádek 307, znak 78: CSS: "font-family": Parse Error..
   .pagelayer-heading-holder{font-family: !important; font-size: 22px !important; f
   ^
  93. Chyba Řádek 307, znak 131: CSS: "font-style": Parse Error..
   ont-size: 22px !important; font-style: !important; font-weight: !important; fon
   ^
  94. Chyba Řádek 307, znak 157: CSS: "font-weight": Parse Error..
    font-style: !important; font-weight: !important; font-variant: !important; te
   ^
  95. Chyba Řádek 307, znak 184: CSS: "font-variant": Parse Error..
   ont-weight: !important; font-variant: !important; text-decoration-line: !impor
   ^
  96. Chyba Řádek 307, znak 219: CSS: "text-decoration-line": Parse Error..
   nt: !important; text-decoration-line: !important; text-decoration-style: Solid 
   ^
  97. Chyba Řádek 307, znak 320: CSS: "text-transform": Parse Error..
   ght: 1.3em !important; text-transform: !important; letter-spacing: px !important
   ^
  98. Chyba Řádek 307, znak 351: CSS: "letter-spacing": "px" is not a "letter-spacing" value..
   nsform: !important; letter-spacing: px !important; word-spacing: px !important}}
   ^
  99. Chyba Řádek 307, znak 380: CSS: "word-spacing": "px" is not a "word-spacing" value..
   nsform: !important; letter-spacing: px !important; word-spacing: px !important}}
   ^
  100. Chyba Řádek 312, znak 10: The "align" attribute on the "div" element is obsolete. Use CSS instead..
      </div><div pagelayer-id="g9r2616" class="p-g9r2616 pagelayer-heading" align="l
   ^
  101. Chyba Řádek 312, znak 15: atribut "pagelayer-id" není dovolen na elementu "div".
      </div><div pagelayer-id="g9r2616" class="p-g9r2616 pagelayer-heading" align="l
   ^
  102. Chyba Řádek 313, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style pagelayer-style-id="g9r2616">.p-g9r2616{text-align: left;margin-top: 0px; 
   ^
  103. Chyba Řádek 314, znak 103: CSS: "font-family": Parse Error..
   agelayer-heading-holder *{font-family: !important; font-size: 35px !important; f
   ^
  104. Chyba Řádek 314, znak 156: CSS: "font-style": Parse Error..
   ont-size: 35px !important; font-style: !important; font-weight: !important; fon
   ^
  105. Chyba Řádek 314, znak 182: CSS: "font-weight": Parse Error..
    font-style: !important; font-weight: !important; font-variant: !important; te
   ^
  106. Chyba Řádek 314, znak 209: CSS: "font-variant": Parse Error..
   ont-weight: !important; font-variant: !important; text-decoration-line: !impor
   ^
  107. Chyba Řádek 314, znak 244: CSS: "text-decoration-line": Parse Error..
   nt: !important; text-decoration-line: !important; text-decoration-style: Solid 
   ^
  108. Chyba Řádek 314, znak 313: CSS: "line-height": "em" is not a "line-height" value..
   tyle: Solid !important; line-height: em !important; text-transform: !important; 
   ^
  109. Chyba Řádek 314, znak 342: CSS: "text-transform": Parse Error..
   height: em !important; text-transform: !important; letter-spacing: px !important
   ^
  110. Chyba Řádek 314, znak 373: CSS: "letter-spacing": "px" is not a "letter-spacing" value..
   nsform: !important; letter-spacing: px !important; word-spacing: px !important}}
   ^
  111. Chyba Řádek 314, znak 402: CSS: "word-spacing": "px" is not a "word-spacing" value..
   nsform: !important; letter-spacing: px !important; word-spacing: px !important}}
   ^
  112. Chyba Řádek 315, znak 101: CSS: "font-family": Parse Error..
   .pagelayer-heading-holder{font-family: !important; font-size: 35px !important; f
   ^
  113. Chyba Řádek 315, znak 154: CSS: "font-style": Parse Error..
   ont-size: 35px !important; font-style: !important; font-weight: !important; fon
   ^
  114. Chyba Řádek 315, znak 180: CSS: "font-weight": Parse Error..
    font-style: !important; font-weight: !important; font-variant: !important; te
   ^
  115. Chyba Řádek 315, znak 207: CSS: "font-variant": Parse Error..
   ont-weight: !important; font-variant: !important; text-decoration-line: !impor
   ^
  116. Chyba Řádek 315, znak 242: CSS: "text-decoration-line": Parse Error..
   nt: !important; text-decoration-line: !important; text-decoration-style: Solid 
   ^
  117. Chyba Řádek 315, znak 311: CSS: "line-height": "em" is not a "line-height" value..
   tyle: Solid !important; line-height: em !important; text-transform: !important; 
   ^
  118. Chyba Řádek 315, znak 340: CSS: "text-transform": Parse Error..
   height: em !important; text-transform: !important; letter-spacing: px !important
   ^
  119. Chyba Řádek 315, znak 371: CSS: "letter-spacing": "px" is not a "letter-spacing" value..
   nsform: !important; letter-spacing: px !important; word-spacing: px !important}}
   ^
  120. Informace Řádek 315, znak 372: + dalších 878 chyb a 2 varování.
   nsform: !important; letter-spacing: px !important; word-spacing: px !important}}
   ^

   Zbývající chyby a varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.