• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://cutt.us/  
  text/html — <https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd> 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 122: nemohu stáhnout "https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"; server nenalezen.
   1.0 Transitional//EN" "https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
   ^

   Patrně máte v DOCTYPE deklaraci špatnou adresu definice typu dokumentu (konkrétně doménu). Dokument nemůže být validní. Korektní deklarace pro HTML dokument vypadá takto:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  3. Varování Řádek 47, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <body style="direction:rtl;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 49, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="outer"><div style="margin:0 auto;">
   ^
  5. Varování Řádek 50, znak 27: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="langselector" style="left:10px;"></div>
   ^
  6. Varování Řádek 51, znak 38: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul id="selectbox" class="selectbox" style="left:10px;">
   ^
  7. Varování Řádek 56, znak 61: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "" není délka.
   " src="//cutt.us/images/alt.gif" width="" height="" border="0" alt="اختصار الرواب
   ^

   Délka musí být celé číslo a může být zadána buď v pixelech (nepíše se nic), nebo v procentech (píše se „%“). Jiné hodnoty nejsou dovolené.

  8. Varování Řádek 56, znak 71: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "" není délka.
   utt.us/images/alt.gif" width="" height="" border="0" alt="اختصار الروابط" /></h1>
   ^
  9. Varování Řádek 56, znak 290: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   t.us/users/register.php">تسجيل جديد</a></div><div id="mainpage" style="display:">
   ^
  10. Varování Řádek 59, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="padding:25px 0 0 0;">
   ^
  11. Varování Řádek 66, znak 80: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    id="curl" maxlength="1000" class="url" style="direction:ltr;text-align:left;" va
   ^
  12. Varování Řádek 96, znak 45: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <center><div id="loading" class="preloader" style="display:none"></div></center>
   ^
  13. Varování Řádek 99, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <img style="border:1px dotted gray;margin:10px; auto;" src="https://a.top4top
   ^
  14. Varování Řádek 105, znak 157: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "32px" není délka.
   ter.png" alt="CUTTUS @ Twitter" height="32px" width="32px" border="0" /></a><br/>
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  15. Varování Řádek 105, znak 170: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "32px" není délka.
   ter.png" alt="CUTTUS @ Twitter" height="32px" width="32px" border="0" /></a><br/>
   ^
  16. Varování Řádek 110, znak 198: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "IMG".
   f" alt="اختصار روابط" border="0" title="" /></a> | <a href="https://cutt.us/en.ht
   ^
  17. Varování Řádek 110, znak 324: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "IMG".
    alt="URL Shortening" border="0" title="" /></a> | <a href="https://cutt.us/fr.ht
   ^
  18. Varování Řádek 110, znak 459: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "IMG".
   courcissement d'URLs" border="0" title="" /></a> | <small><a rel="nofollow" href=
   ^
  19. Varování Řádek 116, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div class="footer" style="padding-top:20px;width:75px;line-height:0px;">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.