• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 4 chyby a 3 varování.
  https://diennhetht.daneblogger.com/6193717/khoa-van-tay-dessmann-s510  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 6, znak 23: A "meta" element with an "http-equiv" attribute whose value is "X-UA-Compatible" must have a "content" attribute with the value "IE=edge"..
   <meta charset="utf-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=
   ^
  2. Varování Řádek 36, znak 1: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   <nav id="menu" role="navigation"><div class="menu-not-loaded">
   ^
  3. Varování Řádek 56, znak 1: The "main" role is unnecessary for element "main"..
   <main id="main" class="cf" role="main">
   ^
  4. Varování Řádek 91, znak 1: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
   <h1><font style="font-size:170%">Account has been disabled due to a violation of 
   ^
  5. Chyba Řádek 91, znak 5: The "font" element is obsolete. Use CSS instead..
   <h1><font style="font-size:170%">Account has been disabled due to a violation of 
   ^
  6. Chyba Řádek 124, znak 7: atribut "action" elementu "form": Must be non-empty má nedovolenou hodnotu "".
   <form action="" method="post" _lpchecked="1">
   ^
  7. Chyba Řádek 124, znak 31: atribut "_lpchecked" není dovolen na elementu "form".
   <form action="" method="post" _lpchecked="1">
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.