• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://dingding.org.uk/  
  text/html — XHTML 1.0 Strict 
  iso-8859-2 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Před validací: chybí deklarace kódování; užívám "iso-8859-2".

   Kódování HTML dokumentu byste měli vždy uvádět, jinak hrozí špatné zobrazení některých znaků. Přidejte na začátek elementu <head> následující kód:

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=kódování">

   Za text kódování dosadíte buď iso-8859-2, nebo windows-1250, nebo utf-8. Přečtěte si více o kódování češtiny.

  2. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  3. Varování Řádek 83, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div style="overflow:hidden;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 120, znak 12: kotva jménem "FEATURED" již v dokumentu je.
     <div id="featured" class="page">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  5. Varování Řádek 121, znak 13: kotva jménem "PROMOTION" již v dokumentu je.
      <div id="promotion">
   ^
  6. Varování Řádek 122, znak 83: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   mes/manchester/littleplanet/index.html" style="display:block;margin-bottom:15px">
   ^
  7. Varování Řádek 123, znak 50: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ef="games/manchester/cinema/index.html" style="display:block;margin-bottom:1px"><
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.