• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://djhlasznyik.hu/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 51, znak 65: neplatný znak " " v adrese.
   src="https://www.facebook.com/tr?id=2474850712773073&ev=PageView 
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  4. Varování Řádek 60, znak 38: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <img src="/images/djhlasznyik.jpg" style="width:0px; height:0px; z-index:999;" 
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 62, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div id="layer" align="center" style="text-align:center; height:800px; width:3
   ^
  6. Varování Řádek 63, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div id="flyer" align="right" style="position:relative;"><div style="backgrou
   ^
  7. Varování Řádek 63, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "right" style="position:relative;"><div style="background:#304040; width:300px; t
   ^
  8. Varování Řádek 63, znak 241: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   10205_comic_book_flyer.jpg" class="kep" style="position:relative;" width="300"></
   ^
  9. Varování Řádek 63, znak 347: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   :csokkent();" title="hírdetés bezárása" style="background-color:#2c434b; border:1
   ^
  10. Varování Řádek 98, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="submenu" style="display:none; position:absolute; top:0px; left:0px; widt
   ^
  11. Varování Řádek 98, znak 185: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   olid #aaa; padding:2px; z-index:99999;" onmouseover="submenu('cleartimer','kepek'
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  12. Varování Řádek 98, znak 230: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   seover="submenu('cleartimer','kepek');" onmouseout="submenu('off','kepek');">ALAP
   ^
  13. Varování Řádek 99, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ble width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="height:100%;">
   ^
  14. Varování Řádek 100, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <tr valign="top" style="height:100%;">
   ^
  15. Varování Řádek 102, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <td align="right" height="100%" style="height:100%; background: #000000 url(/im
   ^
  16. Varování Řádek 103, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   der="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:100%; background:transparen
   ^
  17. Varování Řádek 105, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lign="right" width="100%" height="100%" style="height:100%; background: url(/imag
   ^
  18. Varování Řádek 106, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div style="height: 200px; background: url(/images/top-left.gif) no-repeat to
   ^
  19. Varování Řádek 107, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div style="height: 568px; background: url(/images/bg-arnyek-bal-fade.gif) no
   ^
  20. Varování Řádek 117, znak 85: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ght="175" background="/images/head.jpg" style="background: url(/images/head.jpg) 
   ^
  21. Varování Řádek 118, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="float:right; text-align:right; padding:4px;">
   ^
  22. Varování Řádek 121, znak 70: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   at.com/ecrJmHGK" target="_blank" title=""><img src="/sitepix/icons/icon_snapchat.
   ^
  23. Varování Řádek 122, znak 75: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   m/@djhlasznyik/" target="_blank" title=""><img src="/sitepix/icons/icon_tiktok.pn
   ^
  24. Varování Řádek 133, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <marquee SCROLLDELAY=20 SCROLLAMOUNT=3 style="font-size:10pt;"><strong></strong>
   ^
  25. Varování Řádek 137, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <td align="center" style="padding:0px; height:31px;">
   ^
  26. Varování Řádek 138, znak 63: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   le cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style=" width:585px; height:31px;">
   ^
  27. Varování Řádek 139, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <tr style="height:29px;">
   ^
  28. Varování Řádek 140, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="text-align:center; background: url(/images/menu-hatter.gif);"><a hr
   ^
  29. Varování Řádek 141, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="width:1px; background: url(/images/menu-elvalaszto.gif);"></td>
   ^
  30. Varování Řádek 142, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="text-align:center; background: url(/images/menu-hatter.gif);"><a hr
   ^
  31. Varování Řádek 143, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="width:1px; background: url(/images/menu-elvalaszto.gif);"></td>
   ^
  32. Varování Řádek 144, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="text-align:center; background: url(/images/menu-hatter.gif);"><a hr
   ^
  33. Varování Řádek 145, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="width:1px; background: url(/images/menu-elvalaszto.gif);"></td>
   ^
  34. Varování Řádek 146, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="text-align:center; background: url(/images/menu-hatter.gif);"><a hr
   ^
  35. Varování Řádek 146, znak 127: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   kepek.html" class="fomenu" id="m_kepek" onmouseover="submenu('on','kepek');" onmo
   ^
  36. Varování Řádek 146, znak 164: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   k" onmouseover="submenu('on','kepek');" onmouseout="submenu('off','kepek');">Képe
   ^
  37. Varování Řádek 147, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="width:1px; background: url(/images/menu-elvalaszto.gif);"></td>
   ^
  38. Varování Řádek 148, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="text-align:center; background: url(/images/menu-hatter.gif);"><a hr
   ^
  39. Varování Řádek 149, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="width:1px; background: url(/images/menu-elvalaszto.gif);"></td>
   ^
  40. Varování Řádek 150, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="text-align:center; background: url(/images/menu-hatter.gif);"><a hr
   ^
  41. Varování Řádek 151, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="width:1px; background: url(/images/menu-elvalaszto.gif);"></td>
   ^
  42. Varování Řádek 152, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="text-align:center; background: url(/images/menu-hatter.gif);"><a hr
   ^
  43. Varování Řádek 153, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="width:1px; background: url(/images/menu-elvalaszto.gif);"></td>
   ^
  44. Varování Řádek 154, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="text-align:center; background: url(/images/menu-hatter.gif);"><a hr
   ^
  45. Varování Řádek 156, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <tr style="height:2px;">
   ^
  46. Varování Řádek 157, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-color:#fff200;"></td>
   ^
  47. Varování Řádek 158, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-color:black;"></td>
   ^
  48. Varování Řádek 159, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-color:#30fe00;"></td>
   ^
  49. Varování Řádek 160, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-color:black;"></td>
   ^
  50. Varování Řádek 161, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-color:#01eeec;"></td>
   ^
  51. Varování Řádek 162, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-color:black;"></td>
   ^
  52. Varování Řádek 163, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-color:#0030ff;"></td>
   ^
  53. Varování Řádek 164, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-color:black;"></td>
   ^
  54. Varování Řádek 165, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-color:#da279d;"></td>
   ^
  55. Varování Řádek 166, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-color:black;"></td>
   ^
  56. Varování Řádek 167, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-color:#ea00ff;"></td>
   ^
  57. Varování Řádek 168, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-color:black;"></td>
   ^
  58. Varování Řádek 169, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-color:#fd0367;"></td>
   ^
  59. Varování Řádek 170, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-color:black;"></td>
   ^
  60. Varování Řádek 171, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="background-color:#fd8a03;"></td>
   ^
  61. Varování Řádek 178, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <td style="padding-top:10px;">
   ^
  62. Varování Řádek 192, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="margin-bottom: 15px; height: 400px;">
   ^
  63. Varování Řádek 235, znak 249: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   3822308" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  64. Varování Řádek 236, znak 69: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="width:444px; background:#2c434b ur
   ^
  65. Varování Řádek 236, znak 168: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   _bg.jpg) no-repeat top center;"><tr><td style="width:444px; padding:10px; text-al
   ^
  66. Varování Řádek 624, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td align="right" style="width:100px;">
   ^
  67. Varování Řádek 785, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-size:4pt;"><br><br></span>
   ^
  68. Varování Řádek 791, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-size:4pt;"><br><br></span>
   ^
  69. Varování Řádek 792, znak 11: kotva jménem "AKTUALIS_USER" již v dokumentu je.
    <div id="aktualis_user"><a href="/profil/dj_hlasznyik" class="aktualis_nick_link
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  70. Varování Řádek 807, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-size:4pt;"><br><br></span>
   ^
  71. Varování Řádek 808, znak 11: kotva jménem "AKTUALIS_USER" již v dokumentu je.
    <div id="aktualis_user"><a href="/profil/dj_hlasznyik" class="aktualis_nick_link
   ^
  72. Varování Řádek 818, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-size:4pt;"><br><br></span>
   ^
  73. Varování Řádek 819, znak 11: kotva jménem "AKTUALIS_USER" již v dokumentu je.
    <div id="aktualis_user"><a href="/profil/dj_hlasznyik" class="aktualis_nick_link
   ^
  74. Varování Řádek 827, znak 69: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:115px; background:transparen
   ^
  75. Varování Řádek 832, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <center><input type="text" name="login" style="width:105px; font-size:7pt;" onkey
   ^
  76. Varování Řádek 834, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   nter><input type="password" name="pass" style="width:105px; font-size:7pt;" onkey
   ^
  77. Varování Řádek 836, znak 46: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   er><input type="button" class="buttons" style="width:105px;" value="Bejelentkezés
   ^
  78. Varování Řádek 836, znak 89: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   le="width:105px;" value="Bejelentkezés" onclick="document.loginform.submit();"></
   ^
  79. Varování Řádek 840, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="font-size:4pt;"><br></span>
   ^
  80. Varování Řádek 842, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="font-size:4pt;"><br></span>
   ^
  81. Varování Řádek 897, znak 69: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:115px; background:transparen
   ^
  82. Varování Řádek 904, znak 38: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <input type="text" name="email" style="width:105px; font-size:7pt;" value="e
   ^
  83. Varování Řádek 904, znak 92: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   05px; font-size:7pt;" value="email cím" onfocus="if (this.value=='email cím') thi
   ^
  84. Varování Řádek 904, znak 145: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   this.value=='email cím') this.value=''" onblur="if (this.value=='') this.value='e
   ^
  85. Varování Řádek 908, znak 63: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n" class="buttons" value="Feliratkozás" onclick="document.hirlevelbox.subaction.v
   ^
  86. Varování Řádek 909, znak 62: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   on" class="buttons" value="Leiratkozás" style="font-size:6pt; filter:alpha(opacit
   ^
  87. Varování Řádek 909, znak 142: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ty=50); opacity:0.5; -moz-opacity:0.5;" onclick="document.hirlevelbox.action='/hi
   ^
  88. Varování Řádek 915, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="font-size:4pt;"><br></span>
   ^
  89. Varování Řádek 916, znak 69: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:115px; background:transparen
   ^
  90. Varování Řádek 918, znak 68: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   talom"><b>Telefon:</b><br><center><span style="font-size:6.5pt;">+36(20)3919666</
   ^
  91. Varování Řádek 918, znak 199: neplatný znak "ű" v adrese.
   ilto:info[kukac]djhlasznyik.hu?subject=Műsorrendelés&body=Tisztelt Dj Hlásznyik!<
   ^
  92. Varování Řádek 918, znak 209: neplatný znak "é" v adrese.
   kukac]djhlasznyik.hu?subject=Műsorrendelés&body=Tisztelt Dj Hlásznyik!<br><br>Sze
   ^
  93. Varování Řádek 918, znak 225: neplatný znak " " v adrese.
   k.hu?subject=Műsorrendelés&body=Tisztelt Dj Hlásznyik!<br><br>Szeretném megrendel
   ^
  94. Varování Řádek 918, znak 228: neplatný znak " " v adrese.
   u?subject=Műsorrendelés&body=Tisztelt Dj Hlásznyik!<br><br>Szeretném megrendelni 
   ^
  95. Varování Řádek 918, znak 231: neplatný znak "á" v adrese.
   ubject=Műsorrendelés&body=Tisztelt Dj Hlásznyik!<br><br>Szeretném megrendelni műs
   ^
  96. Varování Řádek 918, znak 239: neplatný znak "<" v adrese.
   űsorrendelés&body=Tisztelt Dj Hlásznyik!<br><br>Szeretném megrendelni műsorát az 
   ^
  97. Varování Řádek 918, znak 242: neplatný znak ">" v adrese.
   rrendelés&body=Tisztelt Dj Hlásznyik!<br><br>Szeretném megrendelni műsorát az alá
   ^
  98. Varování Řádek 918, znak 243: neplatný znak "<" v adrese.
   rendelés&body=Tisztelt Dj Hlásznyik!<br><br>Szeretném megrendelni műsorát az aláb
   ^
  99. Varování Řádek 918, znak 246: neplatný znak ">" v adrese.
   delés&body=Tisztelt Dj Hlásznyik!<br><br>Szeretném megrendelni műsorát az alábbi 
   ^
  100. Varování Řádek 918, znak 254: neplatný znak "é" v adrese.
   dy=Tisztelt Dj Hlásznyik!<br><br>Szeretném megrendelni műsorát az alábbi időponto
   ^
  101. Varování Řádek 918, znak 256: neplatný znak " " v adrese.
   =Tisztelt Dj Hlásznyik!<br><br>Szeretném megrendelni műsorát az alábbi időpontok 
   ^
  102. Varování Řádek 918, znak 268: neplatný znak " " v adrese.
    Hlásznyik!<br><br>Szeretném megrendelni műsorát az alábbi időpontok közül az egy
   ^
  103. Varování Řádek 918, znak 270: neplatný znak "ű" v adrese.
   lásznyik!<br><br>Szeretném megrendelni műsorát az alábbi időpontok közül az egyik
   ^
  104. Varování Řádek 918, znak 274: neplatný znak "á" v adrese.
   nyik!<br><br>Szeretném megrendelni műsorát az alábbi időpontok közül az egyikre:<
   ^
  105. Varování Řádek 918, znak 276: neplatný znak " " v adrese.
   ik!<br><br>Szeretném megrendelni műsorát az alábbi időpontok közül az egyikre:<br
   ^
  106. Varování Řádek 918, znak 279: neplatný znak " " v adrese.
   <br><br>Szeretném megrendelni műsorát az alábbi időpontok közül az egyikre:<br><b
   ^
  107. Varování Řádek 918, znak 282: neplatný znak "á" v adrese.
   ><br>Szeretném megrendelni műsorát az alábbi időpontok közül az egyikre:<br><br><
   ^
  108. Varování Řádek 918, znak 286: neplatný znak " " v adrese.
   >Szeretném megrendelni műsorát az alábbi időpontok közül az egyikre:<br><br><br><
   ^
  109. Varování Řádek 918, znak 289: neplatný znak "ő" v adrese.
   eretném megrendelni műsorát az alábbi időpontok közül az egyikre:<br><br><br><br>
   ^
  110. Varování Řádek 918, znak 296: neplatný znak " " v adrese.
    megrendelni műsorát az alábbi időpontok közül az egyikre:<br><br><br><br>Kérem m
   ^
  111. Varování Řádek 918, znak 298: neplatný znak "ö" v adrese.
   egrendelni műsorát az alábbi időpontok közül az egyikre:<br><br><br><br>Kérem mih
   ^
  112. Varování Řádek 918, znak 300: neplatný znak "ü" v adrese.
   rendelni műsorát az alábbi időpontok közül az egyikre:<br><br><br><br>Kérem miham
   ^
  113. Varování Řádek 918, znak 302: neplatný znak " " v adrese.
   ndelni műsorát az alábbi időpontok közül az egyikre:<br><br><br><br>Kérem mihamar
   ^
  114. Varování Řádek 918, znak 305: neplatný znak " " v adrese.
   lni műsorát az alábbi időpontok közül az egyikre:<br><br><br><br>Kérem mihamarabb
   ^
  115. Varování Řádek 918, znak 314: neplatný znak "<" v adrese.
   át az alábbi időpontok közül az egyikre:<br><br><br><br>Kérem mihamarabb jelezzen
   ^
  116. Varování Řádek 918, znak 317: neplatný znak ">" v adrese.
   az alábbi időpontok közül az egyikre:<br><br><br><br>Kérem mihamarabb jelezzen vi
   ^
  117. Varování Řádek 918, znak 318: neplatný znak "<" v adrese.
   z alábbi időpontok közül az egyikre:<br><br><br><br>Kérem mihamarabb jelezzen vis
   ^
  118. Varování Řádek 918, znak 321: neplatný znak ">" v adrese.
   lábbi időpontok közül az egyikre:<br><br><br><br>Kérem mihamarabb jelezzen vissza
   ^
  119. Varování Řádek 918, znak 322: neplatný znak "<" v adrese.
   ábbi időpontok közül az egyikre:<br><br><br><br>Kérem mihamarabb jelezzen vissza,
   ^
  120. Informace Řádek 918, znak 323: + dalších 107 varování.
   bbi időpontok közül az egyikre:<br><br><br><br>Kérem mihamarabb jelezzen vissza, 
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.