• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 22 chyb a 31 varování.
  http://doberlider.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 16: This document appears to be written in Slovenian but the "html" start tag has "lang="en-US"". Consider using "lang="sl"" (or variant) instead..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  2. Varování Řádek 20, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">document.documentElement.className = document.docu
   ^
  3. Varování Řádek 39, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  4. Varování Řádek 43, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  5. Varování Řádek 62, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='bloggingbox-stylesheet-inline-css' type='text/css'>
   ^
  6. Varování Řádek 100, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://doberlider.com/wp-content/plugins/simp
   ^
  7. Varování Řádek 101, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://doberlider.com/wp-includes/js/jquery/j
   ^
  8. Varování Řádek 102, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://doberlider.com/wp-includes/js/jquery/j
   ^
  9. Varování Řádek 103, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='ssb-front-js-js-extra'>
   ^
  10. Varování Řádek 108, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://doberlider.com/wp-content/plugins/simp
   ^
  11. Chyba Řádek 218, znak 7: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:normal|Roboto:700|Roboto:300|Roboto:500&subset=latin".
   <link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:normal|Roboto:700|Roboto:300
   ^
  12. Varování Řádek 219, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  13. Varování Řádek 248, znak 3: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
     <header id="site-header" role="banner" itemscope itemtype="http://schema.org/WP
   ^
  14. Varování Řádek 253, znak 12: The first occurrence of ID "logo" was here..
              <h1 id="logo" class="text-logo" itemprop="headline">
   ^
  15. Chyba Řádek 268, znak 88: atribut "_lpchecked" není dovolen na elementu "form".
   ="searchform" class="search-form" action="https://doberlider.com" _lpchecked="1">
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  16. Chyba Řádek 294, znak 44: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
             <span class="thetime updated"><span itemprop="datePublished">18/01/2022
   ^
  17. Chyba Řádek 309, znak 45: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
                  <span class="thecomment"><a href="https://doberlider.com/e-postni-
   ^
  18. Chyba Řádek 322, znak 44: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
             <span class="thetime updated"><span itemprop="datePublished">12/01/2022
   ^
  19. Chyba Řádek 337, znak 45: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
                  <span class="thecomment"><a href="https://doberlider.com/9-najbolj
   ^
  20. Chyba Řádek 350, znak 44: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
             <span class="thetime updated"><span itemprop="datePublished">09/01/2022
   ^
  21. Chyba Řádek 365, znak 45: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
                  <span class="thecomment"><a href="https://doberlider.com/6-strateg
   ^
  22. Chyba Řádek 378, znak 44: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
             <span class="thetime updated"><span itemprop="datePublished">14/12/2021
   ^
  23. Chyba Řádek 393, znak 45: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
                  <span class="thecomment"><a href="https://doberlider.com/spletni-p
   ^
  24. Chyba Řádek 406, znak 44: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
             <span class="thetime updated"><span itemprop="datePublished">04/12/2021
   ^
  25. Chyba Řádek 421, znak 45: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
                  <span class="thecomment"><a href="https://doberlider.com/vsebinski
   ^
  26. Chyba Řádek 434, znak 44: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
             <span class="thetime updated"><span itemprop="datePublished">19/11/2021
   ^
  27. Chyba Řádek 449, znak 45: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
                  <span class="thecomment"><a href="https://doberlider.com/povratne-
   ^
  28. Chyba Řádek 462, znak 44: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
             <span class="thetime updated"><span itemprop="datePublished">16/11/2021
   ^
  29. Chyba Řádek 477, znak 45: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
                  <span class="thecomment"><a href="https://doberlider.com/gostujoci
   ^
  30. Varování Řádek 498, znak 3: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
     <aside id="sidebar" class="sidebar c-4-12 mts-sidebar-sidebar" role="complement
   ^
  31. Varování Řádek 503, znak 57: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   lock-12" class="widget widget_block"><p><script type="text/javascript" src="https
   ^
  32. Chyba Řádek 507, znak 81: The "scrolling" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
   lock-13" class="widget widget_block"><p><iframe loading="lazy" src="https://tools
   ^
  33. Chyba Řádek 507, znak 241: atribut "border" není dovolen na elementu "iframe".
   brid&amp;widget-search-placeholder=seo" border="0" scrolling="no" style="border: 
   ^

   Použijte CSS vlastnost border.

  34. Chyba Řádek 507, znak 310: atribut "width" elementu "iframe": Expected a digit but saw "%" instead má nedovolenou hodnotu "100%".
   le="border: 0px none; overflow: hidden; width: 1126px; max-width: 280px; height: 
   ^
  35. Chyba Řádek 507, znak 343: atribut "height" elementu "iframe": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "253px".
   idden; width: 1126px; max-width: 280px; height: 253px; box-shadow: rgba(17, 17, 1
   ^
  36. Varování Řádek 543, znak 2: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
    <footer id="site-footer" role="contentinfo" itemscope itemtype="http://schema.or
   ^
  37. Chyba Řádek 550, znak 20: Duplicate ID "logo"..
                      <h4 id="logo" class="text-logo" itemprop="headline">
   ^
  38. Chyba Řádek 552, znak 11: End tag "h1" seen, but there were open elements..
             </h1><!-- END #logo -->
   ^
  39. Varování Řádek 591, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type='text/javascript' src='http://doberlider.com/wp-includes/js/dist/v
   ^
  40. Varování Řádek 592, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://doberlider.com/wp-includes/js/dist/ven
   ^
  41. Varování Řádek 593, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'>
   ^
  42. Varování Řádek 598, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://doberlider.com/wp-content/plugins/cont
   ^
  43. Varování Řádek 599, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='customscript-js-extra'>
   ^
  44. Varování Řádek 604, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' async="async" src='http://doberlider.com/wp-conten
   ^
  45. Varování Řádek 605, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='mts_ajax-js-extra'>
   ^
  46. Varování Řádek 610, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' async="async" src='http://doberlider.com/wp-conten
   ^
  47. Varování Řádek 611, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://doberlider.com/wp-content/plugins/wp-r
   ^
  48. Varování Řádek 612, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://doberlider.com/wp-includes/js/undersco
   ^
  49. Varování Řádek 613, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='wp-util-js-extra'>
   ^
  50. Varování Řádek 618, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://doberlider.com/wp-includes/js/wp-util.
   ^
  51. Varování Řádek 619, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='wp_review-js-js-extra'>
   ^
  52. Varování Řádek 624, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://doberlider.com/wp-content/plugins/wp-r
   ^
  53. Varování Řádek 625, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://doberlider.com/wp-includes/js/wp-embed
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.