• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 84 chyb a 19 varování.
  http://dofollowblogcomments.blogspot.com//  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Varování Řádek 363, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Chyba Řádek 382, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  4. Chyba Řádek 417, znak 140: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=05a708e9-85a1-44ca-a999-243fa945d3cb' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  5. Varování Řádek 421, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 421, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Chyba Řádek 433, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Varování Řádek 433, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  9. Varování Řádek 444, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  10. Varování Řádek 445, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  11. Varování Řádek 455, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script><script type="text/javascript">
   ^
  12. Chyba Řádek 521, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  13. Chyba Řádek 550, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-Column'></div>
   ^
  14. Chyba Řádek 551, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  15. Chyba Řádek 617, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  16. Chyba Řádek 627, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  17. Chyba Řádek 628, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='696885284217163812' itemprop='blogId'/>
   ^
  18. Chyba Řádek 629, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8549944536304015473' itemprop='postId'/>
   ^
  19. Varování Řádek 630, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='8549944536304015473'></a>
   ^
  20. Chyba Řádek 631, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  21. Chyba Řádek 637, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8549944536304015473' itemprop=
   ^
  22. Chyba Řádek 645, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  23. Chyba Řádek 646, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/07730556578524554655' itemprop='ur
   ^
  24. Chyba Řádek 648, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  25. Chyba Řádek 654, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://dofollowblogcomments.blogspot.com/2021/08/the-particular-ad
   ^
  26. Chyba Řádek 655, znak 156: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  27. Chyba Řádek 695, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  28. Chyba Řádek 696, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='696885284217163812' itemprop='blogId'/>
   ^
  29. Chyba Řádek 697, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3946566238978164616' itemprop='postId'/>
   ^
  30. Varování Řádek 698, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='3946566238978164616'></a>
   ^
  31. Chyba Řádek 699, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  32. Chyba Řádek 705, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-3946566238978164616' itemprop=
   ^
  33. Chyba Řádek 713, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  34. Chyba Řádek 714, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/07730556578524554655' itemprop='ur
   ^
  35. Chyba Řádek 716, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  36. Chyba Řádek 722, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://dofollowblogcomments.blogspot.com/2021/08/limo-services-for
   ^
  37. Chyba Řádek 723, znak 167: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  38. Chyba Řádek 753, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  39. Chyba Řádek 754, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='696885284217163812' itemprop='blogId'/>
   ^
  40. Chyba Řádek 755, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8967133685666699904' itemprop='postId'/>
   ^
  41. Varování Řádek 756, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='8967133685666699904'></a>
   ^
  42. Chyba Řádek 757, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  43. Chyba Řádek 763, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8967133685666699904' itemprop=
   ^
  44. Chyba Řádek 771, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  45. Chyba Řádek 772, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/07730556578524554655' itemprop='ur
   ^
  46. Chyba Řádek 774, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  47. Chyba Řádek 780, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://dofollowblogcomments.blogspot.com/2021/08/online-shopping-i
   ^
  48. Chyba Řádek 781, znak 164: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  49. Chyba Řádek 811, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  50. Chyba Řádek 812, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='696885284217163812' itemprop='blogId'/>
   ^
  51. Chyba Řádek 813, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5197850384817186764' itemprop='postId'/>
   ^
  52. Varování Řádek 814, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='5197850384817186764'></a>
   ^
  53. Chyba Řádek 815, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  54. Chyba Řádek 821, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-5197850384817186764' itemprop=
   ^
  55. Chyba Řádek 829, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  56. Chyba Řádek 830, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/07730556578524554655' itemprop='ur
   ^
  57. Chyba Řádek 832, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  58. Chyba Řádek 838, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://dofollowblogcomments.blogspot.com/2021/08/the-benefit-invol
   ^
  59. Chyba Řádek 839, znak 164: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  60. Chyba Řádek 879, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  61. Chyba Řádek 880, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='696885284217163812' itemprop='blogId'/>
   ^
  62. Chyba Řádek 881, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3338058525963448225' itemprop='postId'/>
   ^
  63. Varování Řádek 882, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='3338058525963448225'></a>
   ^
  64. Chyba Řádek 883, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  65. Chyba Řádek 889, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-3338058525963448225' itemprop=
   ^
  66. Chyba Řádek 897, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  67. Chyba Řádek 898, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/07730556578524554655' itemprop='ur
   ^
  68. Chyba Řádek 900, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  69. Chyba Řádek 906, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://dofollowblogcomments.blogspot.com/2021/08/no-cost-blogging-
   ^
  70. Chyba Řádek 907, znak 167: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  71. Chyba Řádek 947, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  72. Chyba Řádek 948, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='696885284217163812' itemprop='blogId'/>
   ^
  73. Chyba Řádek 949, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5386477796379876400' itemprop='postId'/>
   ^
  74. Varování Řádek 950, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='5386477796379876400'></a>
   ^
  75. Chyba Řádek 951, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  76. Chyba Řádek 957, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-5386477796379876400' itemprop=
   ^
  77. Chyba Řádek 965, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  78. Chyba Řádek 966, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/07730556578524554655' itemprop='ur
   ^
  79. Chyba Řádek 968, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  80. Chyba Řádek 974, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://dofollowblogcomments.blogspot.com/2021/08/engage-in-poker-o
   ^
  81. Chyba Řádek 975, znak 162: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  82. Chyba Řádek 1015, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  83. Chyba Řádek 1016, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='696885284217163812' itemprop='blogId'/>
   ^
  84. Chyba Řádek 1017, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7998353273597905622' itemprop='postId'/>
   ^
  85. Varování Řádek 1018, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='7998353273597905622'></a>
   ^
  86. Chyba Řádek 1019, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  87. Chyba Řádek 1025, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-7998353273597905622' itemprop=
   ^
  88. Chyba Řádek 1033, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  89. Chyba Řádek 1034, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/07730556578524554655' itemprop='ur
   ^
  90. Chyba Řádek 1036, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  91. Chyba Řádek 1042, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://dofollowblogcomments.blogspot.com/2021/08/developing-bloggi
   ^
  92. Chyba Řádek 1043, znak 165: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  93. Chyba Řádek 1108, znak 1: Element "img" is missing required attribute "src"..
   <img data-lateloadsrc='https://lh6.googleusercontent.com/proxy/ehyVtNFDDWirsnHy9_
   ^
  94. Chyba Řádek 1108, znak 1: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   <img data-lateloadsrc='https://lh6.googleusercontent.com/proxy/ehyVtNFDDWirsnHy9_
   ^
  95. Chyba Řádek 1136, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  96. Chyba Řádek 1261, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  97. Chyba Řádek 1261, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  98. Chyba Řádek 1261, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  99. Chyba Řádek 1274, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  100. Varování Řádek 1297, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  101. Varování Řádek 1302, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></scri
   ^
  102. Varování Řádek 1315, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/152
   ^
  103. Varování Řádek 1316, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.