• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://domupn.ru/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
    
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 82, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <body id="body" style="background: url('/images/main/bg.jpg'); margin: 0px; paddi
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 82, znak 92: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n/bg.jpg'); margin: 0px; padding: 0px;" onload="/*Init_MultiSelectH*/ MultiSelect
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  5. Varování Řádek 110, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div style="width: 95%; min-width: 1000px;">
   ^
  6. Varování Řádek 111, znak 45: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div class="Div_no_dislay" style="padding: 5px 0px;">
   ^
  7. Varování Řádek 112, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div id="HB" style="height:0px;">
   ^
  8. Varování Řádek 118, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div style="height: 144px; border: 0px; position: relative; padd
   ^
  9. Varování Řádek 119, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div style="background: url('/images/main/headl.png'); width:
   ^
  10. Varování Řádek 120, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div style="background: url('/images/main/headr.png'); width:
   ^
  11. Varování Řádek 121, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div style="background: url('/images/main/headm.png'); height
   ^
  12. Varování Řádek 123, znak 39: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "85px" není délka.
               <img  width="85px" src="/images/main/logo_upn.png" alt="
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  13. Varování Řádek 123, znak 151: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " title="Уральская палата недвижимости" style="position: absolute; top: 2px; left
   ^
  14. Varování Řádek 126, znak 62: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <img src="/images/main/dom_logo.png" style="left: 120px; position:absolute;" 
   ^
  15. Varování Řádek 128, znak 38: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
               <div id="di" style="position:relative; top: 60px; left: 1
   ^
  16. Varování Řádek 129, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
               <div style="left: 220px; top:50px; position:relative; bo
   ^
  17. Varování Řádek 131, znak 32: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                 <a style="width:50px; height: 15px;text-decoration: n
   ^
  18. Varování Řádek 132, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                 <div style="padding-top: 5px;"><img src="/images/main
   ^
  19. Varování Řádek 133, znak 32: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                 <a style="width:50px; height: 15px;text-decoration: n
   ^
  20. Varování Řádek 134, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                 <div style="position: absolute; top: 0px; left: 100px
   ^
  21. Varování Řádek 135, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <img src="/images/main/arendaburg.ico" style="width:12px;height:12px" alt="Перей
   ^
  22. Varování Řádek 136, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                   <a style="width:50px; height: 15px;text-decoratio
   ^
  23. Varování Řádek 141, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <a href="/Settlements.htm" onfocus="this.blur();" alt="Коттеджные посёлки" ti
   ^
  24. Varování Řádek 141, znak 164: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   img src="/images/main/slashes.gif" alt="" />Коттеджные посёлки</a><a href="/Cotta
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  25. Varování Řádek 141, znak 234: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="/Cottages.htm" id="menu1_MenuCott" onfocus="this.blur();" alt="Загородные до
   ^
  26. Varování Řádek 141, znak 344: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   img src="/images/main/slashes.gif" alt="" />Загородные дома</a><a href="/Land.htm
   ^
  27. Varování Řádek 141, znak 387: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   >Загородные дома</a><a href="/Land.htm" onfocus="this.blur();" alt="Земельные уча
   ^
  28. Varování Řádek 141, znak 501: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   img src="/images/main/slashes.gif" alt="" />Земельные участки</a><a href="/ColGar
   ^
  29. Varování Řádek 141, znak 552: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ые участки</a><a href="/ColGardens.htm" onfocus="this.blur();" alt="Коллективные 
   ^
  30. Varování Řádek 141, znak 666: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   img src="/images/main/slashes.gif" alt="" />Сады</a><a href="/ShowPhotoPrice.htm"
   ^
  31. Varování Řádek 141, znak 708: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   />Сады</a><a href="/ShowPhotoPrice.htm" onfocus="this.blur();" alt="Фотогалерея" 
   ^
  32. Varování Řádek 141, znak 810: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   img src="/images/main/slashes.gif" alt="" />Фотогалерея</a><a href="/" id="menu1_
   ^
  33. Varování Řádek 141, znak 855: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   отогалерея</a><a href="/" id="menu1_A2" style="float:right; margin-top: 10px;" on
   ^
  34. Varování Řádek 141, znak 894: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    style="float:right; margin-top: 10px;" onfocus="this.blur()" alt="На титульную" 
   ^
  35. Varování Řádek 141, znak 994: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   На титульную" title="На титульную"><img src="/images/main/home.gif" alt="" /></a>
   ^
  36. Varování Řádek 145, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <div class="Div_no_dislay" style="background: url('/images/main/hous
   ^
  37. Varování Řádek 147, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <div class="Div_no_dislay" style="position: relative; width: 100%; m
   ^
  38. Varování Řádek 148, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div style="height: 8px; margin-right: 250px; overflow: hidde
   ^
  39. Varování Řádek 152, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
               <div style="float: left; width: 200%; margin-left: -65px;
   ^
  40. Varování Řádek 153, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                 <div style="float: left; width: 50%; position: relati
   ^
  41. Varování Řádek 154, znak 51: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
              <div id="content" style="padding: 0px 19px 0px 140px; overf
   ^
  42. Varování Řádek 156, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <center id="TB" class="Div_no_dislay" style=" margin-top: 11px;">
   ^
  43. Varování Řádek 159, znak 46: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                       <div style="width:100%; text-align:left">
   ^
  44. Varování Řádek 239, znak 27: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="ctl07_FilterCon" style=" border: solid 1px #519cc2; background: #e8f7ff
   ^
  45. Varování Řádek 240, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table style="width: 100%;">
   ^
  46. Varování Řádek 245, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <td style="width:24%; height: 160px;" valign="top" align="right" >
   ^
  47. Varování Řádek 249, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td><font  style="margin-top: 10px; font-family: Tahoma;">ИС
   ^
  48. Varování Řádek 252, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   vascript:ChangeSearch('hw');" id="ahw" style="margin-top: 10px; font-family: Tah
   ^
  49. Varování Řádek 256, znak 90: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ngeSearch('set_name');" id="aset_name" style="margin-top: 10px; font-family: Tah
   ^
  50. Varování Řádek 260, znak 95: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ngeSearch('district');" id="adistrict" style="margin-top: 10px; font-family: Tah
   ^
  51. Varování Řádek 263, znak 86: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   script:ChangeSearch('obl');" id="aobl" style="margin-top: 10px; font-family: Tah
   ^
  52. Varování Řádek 266, znak 62: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <td id="notOblBlock">&nbsp;<a href="#" onclick="ChangeSearch('notObl');return fa
   ^
  53. Varování Řádek 266, znak 123: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ('notObl');return false;" id="anotObl" style="margin-top: 10px; font-family: Tah
   ^
  54. Varování Řádek 273, znak 112: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ть" id="ctl07_btnSearch" class="button" onfocus="this.blur()" style="margin: 0px 
   ^
  55. Varování Řádek 273, znak 134: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   h" class="button" onfocus="this.blur()" style="margin: 0px 5px 0px 2px; padding: 
   ^
  56. Varování Řádek 275, znak 108: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ить" id="ctl07_btnClear" class="button" onfocus="this.blur()" style="margin: 0px 
   ^
  57. Varování Řádek 275, znak 130: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r" class="button" onfocus="this.blur()" style="margin: 0px 5px 0px 5px; padding: 
   ^
  58. Varování Řádek 280, znak 62: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ef="index.aspx?page=Settlements&sort=8" style="color:#006BC5;">Новые/обновленные 
   ^
  59. Varování Řádek 292, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <td style="width:7%;"></td>
   ^
  60. Varování Řádek 295, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <tr id="obl" style="display:none;">
   ^
  61. Varování Řádek 296, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td class="style2" style="padding-top: 10px;">Город<div id="
   ^
  62. Varování Řádek 296, znak 122: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ;">Город<div id="ctl07_MultiSelectT" class="multiselect" style="width: 220px; ">
   ^
  63. Varování Řádek 373, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td class="style2" style="padding-top: 10px;">Район Екатеринб
   ^
  64. Varování Řádek 373, znak 135: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ринбурга<div id="ctl07_MultiSelectD" class="multiselect" style="width: 220px; ">
   ^
  65. Varování Řádek 407, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <tr id="hw" style="display:none;">
   ^
  66. Varování Řádek 408, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td class="style2" style="padding-top: 10px;">Тракт <a href=
   ^
  67. Varování Řádek 408, znak 101: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   10px;">Тракт <a href="/directions.html" style="color:#006BC5;"> описание направле
   ^
  68. Varování Řádek 408, znak 201: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   й...</a><div id="ctl07_MultiSelectH" class="multiselect" style="width: 220px; ">
   ^
  69. Varování Řádek 429, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td class="style2" style="padding-top: 10px;">Часть названия
   ^
  70. Varování Řádek 434, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <tr id="notObl" style="display:none;">
   ^
  71. Varování Řádek 435, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td class="style2" style="padding-top: 10px;">
   ^
  72. Varování Řádek 442, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <td valign="top" style="padding-top: 30px;">
   ^
  73. Varování Řádek 443, znak 45: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                 <table id="hw1" style="text-align:left;" >
   ^
  74. Varování Řádek 463, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table style="width:100%;">
   ^
  75. Varování Řádek 464, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <tr style="text-align: center;">
   ^
  76. Varování Řádek 485, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table style="width:100%;margin-bottom: 20px;">
   ^
  77. Varování Řádek 486, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <tr style="width: 100%;">
   ^
  78. Varování Řádek 487, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <td style="width: 80%;text-align:left;">Сортировать 
   ^
  79. Varování Řádek 501, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <td style="width: 20%;text-align:right;"><div id="ctl07_CountSwitcher">По
   ^
  80. Varování Řádek 681, znak 81: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ctl07_lv1_Table1" cellpadding="0" cellspacing="8" border="0" style="width: 100%">
   ^
  81. Varování Řádek 684, znak 102: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eholderContainer" cellpadding="0" cellspacing="8" border="0" style="width: 100%">
   ^
  82. Varování Řádek 688, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td id="ctl07_lv1_ctrl0_ctl01_Td2" style="vertical-align : top; width : 50%;
   ^
  83. Varování Řádek 690, znak 18: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="rti" onclick="window.open($(this).children('table.rti').attr('data_hr
   ^
  84. Varování Řádek 709, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td id="ctl07_lv1_ctrl0_ctl03_Td2" style="vertical-align : top; width : 50%;
   ^
  85. Varování Řádek 711, znak 18: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="rti" onclick="window.open($(this).children('table.rti').attr('data_hr
   ^
  86. Varování Řádek 734, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td id="ctl07_lv1_ctrl1_ctl01_Td2" style="vertical-align : top; width : 50%;
   ^
  87. Varování Řádek 736, znak 18: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="rti" onclick="window.open($(this).children('table.rti').attr('data_hr
   ^
  88. Varování Řádek 755, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td id="ctl07_lv1_ctrl1_ctl03_Td2" style="vertical-align : top; width : 50%;
   ^
  89. Varování Řádek 757, znak 18: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="rti" onclick="window.open($(this).children('table.rti').attr('data_hr
   ^
  90. Varování Řádek 780, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td id="ctl07_lv1_ctrl2_ctl01_Td2" style="vertical-align : top; width : 50%;
   ^
  91. Varování Řádek 782, znak 18: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="rti" onclick="window.open($(this).children('table.rti').attr('data_hr
   ^
  92. Varování Řádek 801, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td id="ctl07_lv1_ctrl2_ctl03_Td2" style="vertical-align : top; width : 50%;
   ^
  93. Varování Řádek 803, znak 18: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="rti" onclick="window.open($(this).children('table.rti').attr('data_hr
   ^
  94. Varování Řádek 826, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td id="ctl07_lv1_ctrl3_ctl01_Td2" style="vertical-align : top; width : 50%;
   ^
  95. Varování Řádek 828, znak 18: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="rti" onclick="window.open($(this).children('table.rti').attr('data_hr
   ^
  96. Varování Řádek 847, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td id="ctl07_lv1_ctrl3_ctl03_Td2" style="vertical-align : top; width : 50%;
   ^
  97. Varování Řádek 849, znak 18: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="rti" onclick="window.open($(this).children('table.rti').attr('data_hr
   ^
  98. Varování Řádek 872, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td id="ctl07_lv1_ctrl4_ctl01_Td2" style="vertical-align : top; width : 50%;
   ^
  99. Varování Řádek 874, znak 18: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="rti" onclick="window.open($(this).children('table.rti').attr('data_hr
   ^
  100. Varování Řádek 893, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td id="ctl07_lv1_ctrl4_ctl03_Td2" style="vertical-align : top; width : 50%;
   ^
  101. Varování Řádek 895, znak 18: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="rti" onclick="window.open($(this).children('table.rti').attr('data_hr
   ^
  102. Varování Řádek 931, znak 27: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div id="map" style="height: 500px; width: 100%;">
   ^
  103. Varování Řádek 971, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="YMapsID" style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid #9ED1EB;">
   ^
  104. Varování Řádek 1008, znak 38: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                   <div style="text-align: right; overflow: hidden; 
   ^
  105. Varování Řádek 1022, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <div class="Div_no_dislay" style="position: relative; width: 100%; o
   ^
  106. Varování Řádek 1023, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div style="height: 8px; margin-right: 250px; overflow: hidde
   ^
  107. Varování Řádek 1027, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div class="Div_no_dislay" style="margin-top: 10px;">
   ^
  108. Varování Řádek 1028, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div style="background: white repeat-x url('/images/main/pix.
   ^
  109. Varování Řádek 1029, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
               <div style="position: absolute; width: 8px; height: 8px; 
   ^
  110. Varování Řádek 1030, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
               <div style="position: absolute; width: 8px; height: 8px; 
   ^
  111. Varování Řádek 1033, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <div class="Div_no_dislay" style="width: 100%; background: white rep
   ^
  112. Varování Řádek 1034, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div class="footer" style="width: 100%; background: repeat-y 
   ^
  113. Varování Řádek 1035, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
               <div style="padding: 0px 10px 0px 10px; position: relativ
   ^
  114. Varování Řádek 1039, znak 73: neplatný znak "$" v adrese.
   60 вн.148, <a href="javascript:mailto('1$upn.ru');">1@upn.ru</a><br /> Екатеринбу
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  115. Varování Řádek 1045, znak 38: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                   <div style="vertical-align:middle; height: 60px;"
   ^
  116. Varování Řádek 1058, znak 227: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   9074/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews" style="width:88px; height:31px; border:0;
   ^
  117. Varování Řádek 1058, znak 986: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="https://mc.yandex.ru/watch/11819074" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^
  118. Varování Řádek 1058, znak 1032: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   "position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> <!-- /Yandex.Metrik
   ^
  119. Varování Řádek 1068, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                 <div style="clear: both;"></div>
   ^
  120. Informace Řádek 1068, znak 35: + dalších 4 varování.
                 <div style="clear: both;"></div>
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.