• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://www.doubledivision.org/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  iso-8859-2 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Před validací: chybí deklarace kódování; užívám "iso-8859-2".

   Kódování HTML dokumentu byste měli vždy uvádět, jinak hrozí špatné zobrazení některých znaků. Přidejte na začátek elementu <head> následující kód:

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=kódování">

   Za text kódování dosadíte buď iso-8859-2, nebo windows-1250, nebo utf-8. Přečtěte si více o kódování češtiny.

  2. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  3. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  4. Varování Řádek 33, znak 20: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <body topmargin=20 onLoad="window.name='main'; StartCalculator();"><div align="ce
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  5. Varování Řádek 38, znak 106: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   top"><img src="images/cleardot.gif" width="360" height="1" alt="" border="0"><br>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  6. Varování Řádek 51, znak 64: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ivisionDecimals-2.gif" target="example" onclick="newwindow=window.open('images/Do
   ^
  7. Varování Řádek 58, znak 64: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
         <img src="images/cleardot.gif" width="1" height="3" alt="" border="0"><br>
   ^
  8. Varování Řádek 63, znak 68: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
    <td><img src="images/cleardot.gif" width="10" height="1" alt="" border="0"></td>
   ^
  9. Varování Řádek 65, znak 66: hodnota atributu "BGCOLOR" je chybná; "FFFFC0" není barva.
   ellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="FFFFC0"><tr><td align="center" style="FON
   ^
  10. Varování Řádek 65, znak 97: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   cellpadding="5" bgcolor="FFFFC0"><tr><td align="center" style="FONT-SIZE: 12px;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  11. Varování Řádek 67, znak 65: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="images/cleardot.gif" width="1" height="5" alt="" border="0"><br>
   ^
  12. Varování Řádek 68, znak 70: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="comment-2.html" target="popup" onclick="newwindow=window.open('comment-2
   ^
  13. Varování Řádek 69, znak 65: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="images/cleardot.gif" width="1" height="5" alt="" border="0"><br>
   ^
  14. Varování Řádek 70, znak 70: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="comment-1.html" target="popup" onclick="newwindow=window.open('comment-1
   ^
  15. Varování Řádek 71, znak 65: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="images/cleardot.gif" width="1" height="5" alt="" border="0"><br>
   ^
  16. Varování Řádek 72, znak 70: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="comment-3.html" target="popup" onclick="newwindow=window.open('comment-3
   ^
  17. Varování Řádek 88, znak 79: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e-With-Remainder.html" target="example" onclick="newwindow=window.open('images/Do
   ^
  18. Varování Řádek 105, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <p style="margin-top:5px">
   ^
  19. Varování Řádek 113, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <p style="margin-top:5px">Video on Double Division at <a href="#below">Learn
   ^
  20. Varování Řádek 114, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <p style="margin-top:5px">Writen procedure <a href="#below">below</a>, &nbsp
   ^
  21. Varování Řádek 115, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <p style="margin-top:5px">Long Division and Double Division <a href="side-by
   ^
  22. Varování Řádek 116, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <p style="margin-top:5px">Decimal examples: <a href="images/remainder-to-dec
   ^
  23. Varování Řádek 117, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <p style="margin-top:5px">Webpage on <a href="http://www.mathsisfun.com/long
   ^
  24. Varování Řádek 118, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <p style="margin-top:5px">Paper on <a href="http://www.math.technion.ac.il/~
   ^
  25. Varování Řádek 120, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <p style="margin-top:5px">This method is a <a href="http://www.teach-nology.
   ^
  26. Varování Řádek 121, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <p style="margin-top:5px">Funny video on <a href="http://www.youtube.com/wat
   ^
  27. Varování Řádek 122, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <p style="margin-top:5px">Practice more for free at <a href="
   ^
  28. Varování Řádek 125, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <p style="margin-top:5px">
   ^
  29. Varování Řádek 144, znak 78: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   "20"><img src="images/cleardot.gif" width="20" height="1" alt="" border="0"></td>
   ^
  30. Varování Řádek 145, znak 107: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   top"><img src="images/cleardot.gif" width="390" height="1" alt="" border="0"><br>
   ^
  31. Varování Řádek 150, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <form action="" style="margin: 0; padding: 0;" name="ddcalculator" id="dd
   ^
  32. Varování Řádek 150, znak 94: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   : 0; padding: 0;" name="ddcalculator" id="ddcalculator" onSubmit="return false;">
   ^
  33. Varování Řádek 151, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <tr><td align="right" style="font-size: 10px; padding: 1px,3px,0,0;"><scr
   ^
  34. Varování Řádek 152, znak 32: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <tr><td align="center" style="font-size: 20px;">Double Division Help Calc
   ^
  35. Varování Řádek 165, znak 62: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   wrap><input type="text" name="quotient" style="width: 50px; height: 18px; font-si
   ^
  36. Varování Řádek 166, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <input type="text" name="remainder" style="width: 30px; height: 18px; font-si
   ^
  37. Varování Řádek 174, znak 54: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td><input type="text" name="divisor" style="width: 30px; height: 18px; font-si
   ^
  38. Varování Řádek 176, znak 55: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <td><input type="text" name="dividend" style="width: 50px; height: 18px; font-si
   ^
  39. Varování Řádek 198, znak 32: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <tr><td align="center" style="padding:0 7px;">
   ^
  40. Varování Řádek 200, znak 81: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="1"><tr><td style="font-size:10px">
   ^
  41. Varování Řádek 211, znak 16: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
              <td style="padding:5px,0,0,5px;">
   ^
  42. Varování Řádek 212, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
              <input type="submit" value="Step 1" onClick="ddStart();return false;">
   ^
  43. Varování Řádek 213, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
            <input type="submit" value="Next Step" onClick="ddNext();return false;">
   ^
  44. Varování Řádek 214, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
             <input type="submit" value="Finish" onClick="ddFinish();return false;">
   ^
  45. Varování Řádek 216, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
              <td align="right" style="padding:5px,5px,0,0;">
   ^
  46. Varování Řádek 217, znak 47: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               <input type="submit" value="Back" onClick="ddBack();return false;">
   ^
  47. Varování Řádek 228, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <tr><td align="center" style="padding-top:2px; color:gray;">
   ^
  48. Varování Řádek 232, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
            <td align="center" style="color:gray;">&copy; Copyright 2006<img src="im
   ^
  49. Varování Řádek 232, znak 127: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ges/cleardot.gif" width="1" height="1" alt="" border="0" name="buttonclick"></td>
   ^
  50. Varování Řádek 233, znak 69: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="DoubleDivisionCalculator.html" style="text-decoration:none;">bigger one<
   ^
  51. Varování Řádek 242, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div align="center" style="margin:20px 0px 0px 0px; padding:5px; background-
   ^
  52. Varování Řádek 297, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <p style="background-color: Yellow;">On October 11, 2005 a sixth grade teach
   ^
  53. Varování Řádek 298, znak 46: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="comment-1.html" target="popup" onclick="window.open('comment-1.html','po
   ^
  54. Varování Řádek 302, znak 69: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
        <p><img src="images/image002.gif" width="723" height="70" alt="" border="0">
   ^
  55. Varování Řádek 303, znak 70: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <p><img src="images/image004.gif" width="658" height="135" alt="" border="0">
   ^
  56. Varování Řádek 304, znak 70: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <p><img src="images/image006.gif" width="763" height="138" alt="" border="0">
   ^
  57. Varování Řádek 305, znak 70: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <p><img src="images/image008.gif" width="730" height="137" alt="" border="0">
   ^
  58. Varování Řádek 306, znak 70: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <p><img src="images/image010.gif" width="751" height="135" alt="" border="0">
   ^
  59. Varování Řádek 307, znak 70: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <p><img src="images/image012.gif" width="748" height="137" alt="" border="0">
   ^
  60. Varování Řádek 308, znak 70: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <p><img src="images/image014.gif" width="761" height="137" alt="" border="0">
   ^
  61. Varování Řádek 309, znak 70: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <p><img src="images/image016.gif" width="650" height="157" alt="" border="0">
   ^
  62. Varování Řádek 310, znak 70: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <p><img src="images/image018.gif" width="753" height="287" alt="" border="0">
   ^
  63. Varování Řádek 311, znak 70: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <p><img src="images/image020.gif" width="749" height="310" alt="" border="0">
   ^
  64. Varování Řádek 312, znak 70: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <p><img src="images/image022.gif" width="673" height="332" alt="" border="0">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.