• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://fiatcoupeclub.org/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
    
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Chyba Řádek 8, znak 61: nesoulad kódování.
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
   ^

   HTTP hlavička Content-Type doporučuje jiné kódování než vnitřní deklarace. Upřednostňuji informaci z HTTP hlavičky.

  4. Chyba Řádek 46, znak 28: neplatný znak.
   * AnyLink CSS Menu script- ? Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.c
   ^

   V daném kódování není povolen takový znak. Nemáte špatně definované kódování?

  5. Varování Řádek 63, znak 56: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ibutton"><a href="?navi=HOME&page=HOME" style="color: yellow;" >HOME</a></div><d
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  6. Varování Řádek 63, znak 137: neplatný znak " " v adrese.
   iv class="navibutton"><a href="?navi=THE CLUB&page=THE CLUB" onClick="return cli
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  7. Varování Řádek 63, znak 151: neplatný znak " " v adrese.
   button"><a href="?navi=THE CLUB&page=THE CLUB" onClick="return clickreturnvalue(
   ^
  8. Varování Řádek 63, znak 159: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="?navi=THE CLUB&page=THE CLUB" onClick="return clickreturnvalue()" onMou
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  9. Varování Řádek 63, znak 195: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   B" onClick="return clickreturnvalue()" onMouseover="dropdownmenu(this, event, 'a
   ^
  10. Varování Řádek 63, znak 314: neplatný znak " " v adrese.
   iv class="navibutton"><a href="?navi=THE CAR&page=BIRTH" onClick="return clickre
   ^
  11. Varování Řádek 63, znak 332: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   on"><a href="?navi=THE CAR&page=BIRTH" onClick="return clickreturnvalue()" onMou
   ^
  12. Varování Řádek 63, znak 368: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   H" onClick="return clickreturnvalue()" onMouseover="dropdownmenu(this, event, 'a
   ^
  13. Varování Řádek 63, znak 488: neplatný znak " " v adrese.
    class="navibutton"><a href="?navi=COUPE ZONE&page=BUYERS' GUIDE" onClick="retur
   ^
  14. Varování Řádek 63, znak 506: neplatný znak " " v adrese.
   "><a href="?navi=COUPE ZONE&page=BUYERS' GUIDE" onClick="return clickreturnvalue
   ^
  15. Varování Řádek 63, znak 515: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ="?navi=COUPE ZONE&page=BUYERS' GUIDE" onClick="return clickreturnvalue()" onMou
   ^
  16. Varování Řádek 63, znak 551: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   E" onClick="return clickreturnvalue()" onMouseover="dropdownmenu(this, event, 'a
   ^
  17. Varování Řádek 63, znak 673: neplatný znak " " v adrese.
   v class="navibutton"><a href="?navi=CLUB SHOP&page=CLUB SHOP"  >CLUB SHOP</a></d
   ^
  18. Varování Řádek 63, znak 688: neplatný znak " " v adrese.
   tton"><a href="?navi=CLUB SHOP&page=CLUB SHOP"  >CLUB SHOP</a></div><div class="
   ^
  19. Varování Řádek 105, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="line-height:110%;padding-bottom:4px;padding-top:4px;">
   ^
  20. Varování Řádek 116, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="line-height:110%;padding-bottom:4px;padding-top:4px;">
   ^
  21. Varování Řádek 127, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="line-height:110%;padding-bottom:4px;padding-top:4px;">
   ^
  22. Varování Řádek 138, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="line-height:110%;padding-bottom:4px;padding-top:4px;">
   ^
  23. Varování Řádek 149, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="line-height:110%;padding-bottom:4px;padding-top:4px;">
   ^
  24. Varování Řádek 172, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <div class="but1"><a href="?navi=THE CLUB&page=BECOME A MEMBER"><img src="layout/
   ^
  25. Varování Řádek 172, znak 54: neplatný znak " " v adrese.
   ut1"><a href="?navi=THE CLUB&page=BECOME A MEMBER"><img src="layout/fccuk_join.gi
   ^
  26. Varování Řádek 172, znak 56: neplatný znak " " v adrese.
   1"><a href="?navi=THE CLUB&page=BECOME A MEMBER"><img src="layout/fccuk_join.gif"
   ^
  27. Varování Řádek 173, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <div class="but2"><a href="?navi=COUPE ZONE&page=BUYERS' GUIDE"><img src="layout/
   ^
  28. Varování Řádek 173, znak 57: neplatný znak " " v adrese.
   "><a href="?navi=COUPE ZONE&page=BUYERS' GUIDE"><img src="layout/fccuk_buyersguid
   ^
  29. Varování Řádek 174, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <div class="but3"><a href="?navi=THE CAR&page=BIRTH"><img src="layout/fccuk_thera
   ^
  30. Varování Řádek 182, znak 63: neplatný znak " " v adrese.
   " id="anylinkmenu_43"><a href="?navi=THE CLUB&page=THE CLUB" >THE CLUB</a><a href
   ^
  31. Varování Řádek 182, znak 77: neplatný znak " " v adrese.
   enu_43"><a href="?navi=THE CLUB&page=THE CLUB" >THE CLUB</a><a href="?navi=THE CL
   ^
  32. Varování Řádek 182, znak 115: neplatný znak " " v adrese.
   HE CLUB" >THE CLUB</a><a href="?navi=THE CLUB&page=THE BOARD" >THE BOARD</a><a hr
   ^
  33. Varování Řádek 182, znak 129: neplatný znak " " v adrese.
   CLUB</a><a href="?navi=THE CLUB&page=THE BOARD" >THE BOARD</a><a href="?navi=THE 
   ^
  34. Varování Řádek 182, znak 169: neplatný znak " " v adrese.
    BOARD" >THE BOARD</a><a href="?navi=THE CLUB&page=BECOME A MEMBER" >BECOME A MEM
   ^
  35. Varování Řádek 182, znak 186: neplatný znak " " v adrese.
   D</a><a href="?navi=THE CLUB&page=BECOME A MEMBER" >BECOME A MEMBER</a></div><div
   ^
  36. Varování Řádek 182, znak 188: neplatný znak " " v adrese.
   /a><a href="?navi=THE CLUB&page=BECOME A MEMBER" >BECOME A MEMBER</a></div><div c
   ^
  37. Varování Řádek 182, znak 285: neplatný znak " " v adrese.
   " id="anylinkmenu_44"><a href="?navi=THE CAR&page=BIRTH" >BIRTH</a><a href="?navi
   ^
  38. Varování Řádek 182, znak 330: neplatný znak " " v adrese.
   page=BIRTH" >BIRTH</a><a href="?navi=THE CAR&page=2.0 16V" >2.0 16V</a><a href="?
   ^
  39. Varování Řádek 182, znak 343: neplatný znak " " v adrese.
   BIRTH</a><a href="?navi=THE CAR&page=2.0 16V" >2.0 16V</a><a href="?navi=THE CAR&
   ^
  40. Varování Řádek 182, znak 379: neplatný znak " " v adrese.
   =2.0 16V" >2.0 16V</a><a href="?navi=THE CAR&page=2.0 16V TURBO" >2.0 16V TURBO</
   ^
  41. Varování Řádek 182, znak 392: neplatný znak " " v adrese.
   0 16V</a><a href="?navi=THE CAR&page=2.0 16V TURBO" >2.0 16V TURBO</a><a href="?n
   ^
  42. Varování Řádek 182, znak 396: neplatný znak " " v adrese.
   V</a><a href="?navi=THE CAR&page=2.0 16V TURBO" >2.0 16V TURBO</a><a href="?navi=
   ^
  43. Varování Řádek 182, znak 440: neplatný znak " " v adrese.
   BO" >2.0 16V TURBO</a><a href="?navi=THE CAR&page=1.8 16V" >1.8 16V</a><a href="?
   ^
  44. Varování Řádek 182, znak 453: neplatný znak " " v adrese.
   TURBO</a><a href="?navi=THE CAR&page=1.8 16V" >1.8 16V</a><a href="?navi=THE CAR&
   ^
  45. Varování Řádek 182, znak 489: neplatný znak " " v adrese.
   =1.8 16V" >1.8 16V</a><a href="?navi=THE CAR&page=2.0 20V" >2.0 20V</a><a href="?
   ^
  46. Varování Řádek 182, znak 502: neplatný znak " " v adrese.
   8 16V</a><a href="?navi=THE CAR&page=2.0 20V" >2.0 20V</a><a href="?navi=THE CAR&
   ^
  47. Varování Řádek 182, znak 538: neplatný znak " " v adrese.
   =2.0 20V" >2.0 20V</a><a href="?navi=THE CAR&page=2.0 20V TURBO" >2.0 20V TURBO</
   ^
  48. Varování Řádek 182, znak 551: neplatný znak " " v adrese.
   0 20V</a><a href="?navi=THE CAR&page=2.0 20V TURBO" >2.0 20V TURBO</a><a href="?n
   ^
  49. Varování Řádek 182, znak 555: neplatný znak " " v adrese.
   V</a><a href="?navi=THE CAR&page=2.0 20V TURBO" >2.0 20V TURBO</a><a href="?navi=
   ^
  50. Varování Řádek 182, znak 599: neplatný znak " " v adrese.
   BO" >2.0 20V TURBO</a><a href="?navi=THE CAR&page=2.0 20V TURBO LE" >2.0 20V TURB
   ^
  51. Varování Řádek 182, znak 612: neplatný znak " " v adrese.
   TURBO</a><a href="?navi=THE CAR&page=2.0 20V TURBO LE" >2.0 20V TURBO LE</a><a hr
   ^
  52. Varování Řádek 182, znak 616: neplatný znak " " v adrese.
   O</a><a href="?navi=THE CAR&page=2.0 20V TURBO LE" >2.0 20V TURBO LE</a><a href="
   ^
  53. Varování Řádek 182, znak 622: neplatný znak " " v adrese.
   a href="?navi=THE CAR&page=2.0 20V TURBO LE" >2.0 20V TURBO LE</a><a href="?navi=
   ^
  54. Varování Řádek 182, znak 666: neplatný znak " " v adrese.
    >2.0 20V TURBO LE</a><a href="?navi=THE CAR&page=2.0 20V TURBO PLUS" >2.0 20V TU
   ^
  55. Varování Řádek 182, znak 679: neplatný znak " " v adrese.
   BO LE</a><a href="?navi=THE CAR&page=2.0 20V TURBO PLUS" >2.0 20V TURBO PLUS</a><
   ^
  56. Varování Řádek 182, znak 683: neplatný znak " " v adrese.
   E</a><a href="?navi=THE CAR&page=2.0 20V TURBO PLUS" >2.0 20V TURBO PLUS</a><a hr
   ^
  57. Varování Řádek 182, znak 689: neplatný znak " " v adrese.
   a href="?navi=THE CAR&page=2.0 20V TURBO PLUS" >2.0 20V TURBO PLUS</a><a href="?n
   ^
  58. Varování Řádek 182, znak 737: neplatný znak " " v adrese.
   2.0 20V TURBO PLUS</a><a href="?navi=THE CAR&page=1.8 16V SE" >1.8 16V SE</a></di
   ^
  59. Varování Řádek 182, znak 750: neplatný znak " " v adrese.
    PLUS</a><a href="?navi=THE CAR&page=1.8 16V SE" >1.8 16V SE</a></div><div class=
   ^
  60. Varování Řádek 182, znak 754: neplatný znak " " v adrese.
   S</a><a href="?navi=THE CAR&page=1.8 16V SE" >1.8 16V SE</a></div><div class="any
   ^
  61. Varování Řádek 182, znak 844: neplatný znak " " v adrese.
   id="anylinkmenu_46"><a href="?navi=COUPE ZONE&page=BUYERS' GUIDE" >BUYERS' GUIDE<
   ^
  62. Varování Řádek 182, znak 862: neplatný znak " " v adrese.
   "><a href="?navi=COUPE ZONE&page=BUYERS' GUIDE" >BUYERS' GUIDE</a><a href="?navi=
   ^
  63. Varování Řádek 182, znak 908: neplatný znak " " v adrese.
   " >BUYERS' GUIDE</a><a href="?navi=COUPE ZONE&page=THE GARAGE" >THE GARAGE</a><a 
   ^
  64. Varování Řádek 182, znak 922: neplatný znak " " v adrese.
   DE</a><a href="?navi=COUPE ZONE&page=THE GARAGE" >THE GARAGE</a><a href="?navi=CO
   ^
  65. Varování Řádek 182, znak 966: neplatný znak " " v adrese.
   AGE" >THE GARAGE</a><a href="?navi=COUPE ZONE&page=WHAT WHEELS" >WHAT WHEELS</a><
   ^
  66. Varování Řádek 182, znak 981: neplatný znak " " v adrese.
   E</a><a href="?navi=COUPE ZONE&page=WHAT WHEELS" >WHAT WHEELS</a><a href="?navi=C
   ^
  67. Varování Řádek 182, znak 1026: neplatný znak " " v adrese.
   LS" >WHAT WHEELS</a><a href="?navi=COUPE ZONE&page=WHAT COLOUR" >WHAT COLOUR</a><
   ^
  68. Varování Řádek 182, znak 1041: neplatný znak " " v adrese.
   S</a><a href="?navi=COUPE ZONE&page=WHAT COLOUR" >WHAT COLOUR</a><a href="?navi=C
   ^
  69. Varování Řádek 182, znak 1086: neplatný znak " " v adrese.
   UR" >WHAT COLOUR</a><a href="?navi=COUPE ZONE&page=MOVIE PLAYER" >MOVIE PLAYER</a
   ^
  70. Varování Řádek 182, znak 1102: neplatný znak " " v adrese.
   </a><a href="?navi=COUPE ZONE&page=MOVIE PLAYER" >MOVIE PLAYER</a><a href="?navi=
   ^
  71. Varování Řádek 182, znak 1148: neplatný znak " " v adrese.
   R" >MOVIE PLAYER</a><a href="?navi=COUPE ZONE&page=TOMTOM ICONS" >TOMTOM ICONS</a
   ^
  72. Varování Řádek 182, znak 1165: neplatný znak " " v adrese.
   IE PLAYER</a><a href="?navi=COUPE ZONE&page=TOMTOM ICONS" >TOMTOM ICONS</a></div>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.