• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://forum.roboitalia.com/member.php?u=75749  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  iso-8859-1  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 893, znak 20: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div class="page" style="width:966px; text-align:left">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 894, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div style="padding:0px 10px 0px 10px" align="left">
   ^
  4. Varování Řádek 906, znak 21: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <td><a href="#" onclick="history.back(1); return false;"><img src="images/mis
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  5. Varování Řádek 914, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <td class="navbar" style="font-size:10pt; padding-top:1px" colspan="3"><a hre
   ^
  6. Varování Řádek 923, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
   ^
  7. Varování Řádek 925, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   tion="login.php?do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_l
   ^
  8. Varování Řádek 929, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username
   ^
  9. Varování Řádek 930, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px" name="vb_login_us
   ^
  10. Varování Řádek 930, znak 169: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   key="u" tabindex="101" value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') th
   ^
  11. Varování Řádek 935, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px" name="vb_login_pa
   ^
  12. Varování Řádek 953, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
   ^
  13. Varování Řádek 1068, znak 68: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   d="userlists_menu" class="vbmenu_popup list_no_decoration" style="display: none">
   ^
  14. Varování Řádek 1080, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="minicontact_menu" class="vbmenu_popup list_no_decoration" style="display:none">
   ^
  15. Varování Řádek 1089, znak 66: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ption"><img class="alt2 inlineimg" alt="" src="images/misc/im_icq.gif" /> <a hre
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  16. Varování Řádek 1089, znak 123: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   c/im_icq.gif" /> <a href="#" dir="ltr" onclick="imwindow('icq', '75749', 500, 45
   ^
  17. Varování Řádek 1092, znak 66: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ption"><img class="alt2 inlineimg" alt="" src="images/misc/im_aim.gif" /> <a href
   ^
  18. Varování Řádek 1092, znak 122: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   sc/im_aim.gif" /> <a href="#" dir="ltr" onclick="imwindow('aim', '75749', 400, 20
   ^
  19. Varování Řádek 1096, znak 74: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   img src="images/misc/im_yahoo.gif" alt="" class="alt2 inlineimg" /> <a href="#" d
   ^
  20. Varování Řádek 1096, znak 124: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   lt2 inlineimg" /> <a href="#" dir="ltr" onclick="imwindow('yahoo', '75749', 400, 
   ^
  21. Varování Řádek 1099, znak 74: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   img src="images/misc/im_skype.gif" alt="" class="alt2 inlineimg" /> <a href="#" d
   ^
  22. Varování Řádek 1099, znak 124: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   lt2 inlineimg" /> <a href="#" dir="ltr" onclick="imwindow('skype', '75749', 400, 
   ^
  23. Varování Řádek 1114, znak 42: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <a href="#top" class="collapse_gadget" onclick="return toggle_collapse('aboutme'
   ^
  24. Varování Řádek 1114, znak 163: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   seimg_aboutme" src="images/buttons/collapse_generic.gif" alt="" border="0" /></a>
   ^
  25. Varování Řádek 1115, znak 12: kotva jménem "ABOUTME" již v dokumentu je.
     <a name="aboutme"></a>
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  26. Varování Řádek 1118, znak 54: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="block_content" id="collapseobj_aboutme" style=""><div class="alt1 block_row">
   ^
  27. Varování Řádek 1150, znak 42: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <a href="#top" class="collapse_gadget" onclick="return toggle_collapse('stats')"
   ^
  28. Varování Řádek 1150, znak 159: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   apseimg_stats" src="images/buttons/collapse_generic.gif" alt="" border="0" /></a>
   ^
  29. Varování Řádek 1151, znak 12: kotva jménem "STATS" již v dokumentu je.
     <a name="stats"></a>
   ^
  30. Varování Řádek 1154, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="block_content" id="collapseobj_stats" style=""><div class="alt1 block_row">
   ^
  31. Varování Řádek 1197, znak 42: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <a href="#top" class="collapse_gadget" onclick="return toggle_collapse('contacti
   ^
  32. Varování Řádek 1197, znak 171: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   g_contactinfo" src="images/buttons/collapse_generic.gif" alt="" border="0" /></a>
   ^
  33. Varování Řádek 1198, znak 12: kotva jménem "CONTACTINFO" již v dokumentu je.
     <a name="contactinfo"></a>
   ^
  34. Varování Řádek 1201, znak 58: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   block_content" id="collapseobj_contactinfo" style=""><div class="alt1 block_row">
   ^
  35. Varování Řádek 1211, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <span class="im_img_link"><a href="#" onclick="imwindow('aim', '75749', 400, 200
   ^
  36. Varování Řádek 1213, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" dir="ltr" class="im_txt_link" onclick="imwindow('aim', '75749', 500, 45
   ^
  37. Varování Řádek 1215, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <span class="im_img_link"><a href="#" onclick="imwindow('icq', '75749', 500, 450
   ^
  38. Varování Řádek 1217, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" dir="ltr" class="im_txt_link" onclick="imwindow('icq', '75749', 500, 45
   ^
  39. Varování Řádek 1219, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <span class="im_img_link"><a href="#" onclick="imwindow('yahoo', '75749', 400, 2
   ^
  40. Varování Řádek 1221, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" dir="ltr" class="im_txt_link" onclick="imwindow('yahoo', '75749', 500, 
   ^
  41. Varování Řádek 1223, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <span class="im_img_link"><a href="#" onclick="imwindow('skype', '75749', 400, 2
   ^
  42. Varování Řádek 1225, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" dir="ltr" class="im_txt_link" onclick="imwindow('skype', '75749', 500, 
   ^
  43. Varování Řádek 1263, znak 42: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <a href="#top" class="collapse_gadget" onclick="return toggle_collapse('stats_mi
   ^
  44. Varování Řádek 1263, znak 169: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   mg_stats_mini" src="images/buttons/collapse_generic.gif" alt="" border="0" /></a>
   ^
  45. Varování Řádek 1264, znak 12: kotva jménem "STATS_MINI" již v dokumentu je.
     <a name="stats_mini"></a>
   ^
  46. Varování Řádek 1267, znak 57: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "block_content" id="collapseobj_stats_mini" style=""><div class="alt1 block_row">
   ^
  47. Varování Řádek 1284, znak 69: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   lock_row block_footer"><a href="#stats" onclick="return vB_TabCtrls['profile_tabs
   ^
  48. Varování Řádek 1295, znak 42: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <a href="#top" class="collapse_gadget" onclick="return toggle_collapse('visitors
   ^
  49. Varování Řádek 1295, znak 165: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   eimg_visitors" src="images/buttons/collapse_generic.gif" alt="" border="0" /></a>
   ^
  50. Varování Řádek 1296, znak 12: kotva jménem "VISITORS" již v dokumentu je.
     <a name="visitors"></a>
   ^
  51. Varování Řádek 1299, znak 55: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div class="block_content" id="collapseobj_visitors" style="">
   ^
  52. Varování Řádek 1352, znak 26: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
   ^
  53. Varování Řádek 1370, znak 20: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;">Vai in cima</a>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.