• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://freexxxstream.mobi/  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 22, znak 16: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class=mbv onclick="return mbv(this);"></div>
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 25, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display:none"><img src="http://freexxxstream.mobi/s.png"><img src="ht
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 27, znak 81: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   eam.mobi/searches/" method=GET id=search onsubmit="sf(event)" autocomplete="off">
   ^
  5. Varování Řádek 28, znak 124: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   g(event)" onkeydown="return nav(event)" onfocus="fcs()" tabindex="1" autocomplete
   ^
  6. Varování Řádek 29, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td valign=middle class="rsw"><span id="rs" onclick="rs()"></span></td>
   ^
  7. Varování Řádek 304, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td class=ds><span style="white-space:nowrap;">
   ^
  8. Varování Řádek 306, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/sister end brathar">sister end brathar</a></li>, 
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  9. Varování Řádek 306, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/sister end brathar">sister end brathar</a></li>, 
   ^
  10. Varování Řádek 308, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/pinay' and 'x'='y">pinay' and 'x'='y</a></li>, 
   ^
  11. Varování Řádek 308, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/pinay' and 'x'='y">pinay' and 'x'='y</a></li>, 
   ^
  12. Varování Řádek 310, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/waife swingir">waife swingir</a></li>, 
   ^
  13. Varování Řádek 329, znak 10: kotva jménem "711664" již v dokumentu je.
   <ins id="711664" data-width="300" data-height="262"></ins>
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  14. Varování Řádek 334, znak 10: kotva jménem "711664" již v dokumentu je.
   <ins id="711664" data-width="300" data-height="262"></ins>
   ^
  15. Varování Řádek 347, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   your children from adult content: <span style="white-space:nowrap;"><a href="http
   ^
  16. Varování Řádek 350, znak 180: neplatný znak "Р" v adrese.
   _tysyachah_rubley_v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+руб
   ^
  17. Varování Řádek 350, znak 181: neplatný znak "о" v adrese.
   tysyachah_rubley_v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рубл
   ^
  18. Varování Řádek 350, znak 182: neplatný znak "с" v adrese.
   ysyachah_rubley_v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рубле
   ^
  19. Varování Řádek 350, znak 183: neplatný znak "с" v adrese.
   syachah_rubley_v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей
   ^
  20. Varování Řádek 350, znak 184: neplatný znak "и" v adrese.
   yachah_rubley_v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+
   ^
  21. Varování Řádek 350, znak 185: neplatný znak "й" v adrese.
   achah_rubley_v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в
   ^
  22. Varování Řádek 350, znak 186: neplatný znak "с" v adrese.
   chah_rubley_v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+
   ^
  23. Varování Řádek 350, znak 187: neplatný znak "к" v adrese.
   hah_rubley_v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+м
   ^
  24. Varování Řádek 350, znak 188: neplatný znak "а" v adrese.
   ah_rubley_v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+ме
   ^
  25. Varování Řádek 350, znak 189: neplatný znak "я" v adrese.
   h_rubley_v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+мес
   ^
  26. Varování Řádek 350, znak 191: neplatný znak "с" v adrese.
   rubley_v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц
   ^
  27. Varování Řádek 350, znak 192: neplatný znak "е" v adrese.
   ubley_v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&
   ^
  28. Varování Řádek 350, znak 193: neplatný znak "м" v adrese.
   bley_v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&g
   ^
  29. Varování Řádek 350, znak 194: neplatný znak "ь" v adrese.
   ley_v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&go
   ^
  30. Varování Řádek 350, znak 195: neplatný znak "я" v adrese.
   ey_v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&got
   ^
  31. Varování Řádek 350, znak 197: neplatný znak "м" v adrese.
   _v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=
   ^
  32. Varování Řádek 350, znak 198: neplatný znak "е" v adrese.
   v_mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=h
   ^
  33. Varování Řádek 350, znak 199: neplatný znak "ч" v adrese.
   _mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=ht
   ^
  34. Varování Řádek 350, znak 200: neplatný znak "т" v adrese.
   mesyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=htt
   ^
  35. Varování Řádek 350, znak 201: neplatný znak "а" v adrese.
   esyats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http
   ^
  36. Varování Řádek 350, znak 202: neplatný znak "е" v adrese.
   syats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http:
   ^
  37. Varování Řádek 350, znak 203: neplatný znak "т" v adrese.
   yats.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http:/
   ^
  38. Varování Řádek 350, znak 205: neplatný znak "о" v adrese.
   ts.html&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://b
   ^
  39. Varování Řádek 350, znak 210: neplatný znak "т" v adrese.
   ml&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.s
   ^
  40. Varování Řádek 350, znak 211: neplatný znak "ы" v adrese.
   l&event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sa
   ^
  41. Varování Řádek 350, znak 212: neplatný znak "с" v adrese.
   &event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sal
   ^
  42. Varování Řádek 350, znak 213: neplatný znak "я" v adrese.
   event3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sale
   ^
  43. Varování Řádek 350, znak 214: neplatný znak "ч" v adrese.
   vent3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sale"
   ^
  44. Varování Řádek 350, znak 215: neplatný znak "а" v adrese.
   ent3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sale">
   ^
  45. Varování Řádek 350, znak 216: neplatný znak "х" v adrese.
   nt3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sale">b
   ^
  46. Varování Řádek 350, znak 218: neplatný znak "р" v adrese.
   3=Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sale">bee
   ^
  47. Varování Řádek 350, znak 219: neplatný znak "у" v adrese.
   =Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sale">beeg
   ^
  48. Varování Řádek 350, znak 220: neplatný znak "б" v adrese.
   Российская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sale">beeg<
   ^
  49. Varování Řádek 350, znak 221: neplatný znak "л" v adrese.
   оссийская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sale">beeg</
   ^
  50. Varování Řádek 350, znak 222: neplatný znak "е" v adrese.
   ссийская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sale">beeg</a
   ^
  51. Varování Řádek 350, znak 223: neplatný znak "й" v adrese.
   сийская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sale">beeg</a>
   ^
  52. Varování Řádek 350, znak 225: neplatný znak "в" v adrese.
   йская+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sale">beeg</a>|<
   ^
  53. Varování Řádek 350, znak 227: neplatný znak "м" v adrese.
   кая+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sale">beeg</a>|<a 
   ^
  54. Varování Řádek 350, znak 228: neplatný znak "е" v adrese.
   ая+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sale">beeg</a>|<a h
   ^
  55. Varování Řádek 350, znak 229: neplatný znak "с" v adrese.
   я+семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sale">beeg</a>|<a hr
   ^
  56. Varování Řádek 350, znak 230: neplatný znak "я" v adrese.
   +семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sale">beeg</a>|<a hre
   ^
  57. Varování Řádek 350, znak 231: neplatný znak "ц" v adrese.
   семья+мечтает+о+72+тысячах+рублей+в+месяц&goto=http://beeg.sale">beeg</a>|<a href
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.