• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://freezedryerforum.com/index.php?topic=36356.0  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 29, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="mainframe" style="width: 90%">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 39, znak 150: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "*" title="Shrink or expand the header." align="bottom" style="display: none;" />
   ^
  4. Varování Řádek 46, znak 143: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   " method="post" accept-charset="UTF-8" onsubmit="hashLoginPassword(this, '952560
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  5. Varování Řádek 66, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   nput type="text" name="search" value="" style="width: 190px;" class="input_text" 
   ^
  6. Varování Řádek 67, znak 55: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   e="submit" name="submit" value="Search" style="width: 11ex;" class="button_submit
   ^
  7. Varování Řádek 164, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span class="smalltext" style="display: inline; visibility: visible; font-fami
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.