• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://fundux.ru/  
  text/html — (pokažená deklarace) 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: both identifiers missing.
   <!DOCTYPE HTML SYSTEM><html><head><title>Русские флеш игры, флеш портал, флешки :
   ^
  3. Chyba Řádek 1, znak 23: rozbitá deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <!DOCTYPE HTML SYSTEM><html><head><title>Русские флеш игры, флеш портал, флешки :
   ^

   Kontrolovaný dokument obsahuje rozbitou DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že místo té stávající deklarace vložíte tuto:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  4. Varování Řádek 1, znak 2082: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   efore(ga, s);})();</script></head><body style="margin:0px"><div id="fb-root"></di
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 1, znak 2566: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="structTable"><tr><td><table><tr><td style="width:1000px;"><table><tr><td styl
   ^
  6. Varování Řádek 1, znak 2603: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   td style="width:1000px;"><table><tr><td style="width:1000px;"><div class="header"
   ^
  7. Varování Řádek 1, znak 2645: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   yle="width:1000px;"><div class="header" style="background-image:url(/template/def
   ^
  8. Varování Řádek 1, znak 2780: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   peat:repeat;height:150px;width:100%"><a style="height:150px;width:300px;float:lef
   ^
  9. Varování Řádek 1, znak 2870: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "block" href="/"></a><div class="login" style="height:130px"><input type="text" n
   ^
  10. Varování Řádek 1, znak 2977: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   e="password" name="loginPassword"><span style="display:inline-block;padding-left:
   ^
  11. Varování Řádek 1, znak 3103: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <span class="fbcont2"><a class="fblink" onclick="return server.user_login()" href
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  12. Varování Řádek 1, znak 3197: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></span></span></span></span><br><h3><a style="font-weight:bold;" href="/add/user
   ^
  13. Varování Řádek 1, znak 3287: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ация нового участника</a></h3><br><span style="font-size:8px;"><a href="/givememy
   ^
  14. Varování Řádek 1, znak 3458: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /table></td></tr><tr><td><table><tr><td style="width:1000px;"><table><tr><td styl
   ^
  15. Varování Řádek 1, znak 3495: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   td style="width:1000px;"><table><tr><td style="width:1000px;"><div class="horizon
   ^
  16. Varování Řádek 1, znak 4132: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /table></td></tr><tr><td><table><tr><td style="width:1000px;"><table><tr><td styl
   ^
  17. Varování Řádek 1, znak 4169: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   td style="width:1000px;"><table><tr><td style="width:1000px;"><div style="display
   ^
  18. Varování Řádek 1, znak 4196: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   able><tr><td style="width:1000px;"><div style="display:block"></div></td></tr></t
   ^
  19. Varování Řádek 1, znak 4293: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /table></td></tr><tr><td><table><tr><td style="width:1000px;"><table><tr><td styl
   ^
  20. Varování Řádek 1, znak 4330: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   td style="width:1000px;"><table><tr><td style="width:1000px;"><div id="notice"></
   ^
  21. Varování Řádek 1, znak 4444: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /table></td></tr><tr><td><table><tr><td style="width:247px;padding-right:4px;padd
   ^
  22. Varování Řádek 1, znak 4514: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ht:4px;padding-top:4px;"><table><tr><td style="width:247px;padding-bottom:4px;"><
   ^
  23. Varování Řádek 1, znak 4635: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><td class="wcorner wcorner1"></td><td style="width:227px" class="content"><stro
   ^
  24. Varování Řádek 1, znak 4795: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r><tr class="base"><td colspan="3"><div style="padding:10px 10px 5px 10px;width:2
   ^
  25. Varování Řádek 1, znak 4935: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   xt" value="" name="searchquery" /><span style="width:100%" class="fb"><span class
   ^
  26. Varování Řádek 1, znak 5027: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <span class="fbcont2"><a class="fblink" onclick="return server.search()" href="#"
   ^
  27. Varování Řádek 1, znak 5208: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><td class="wcorner wcorner4"></td><td style="width:227px" class="content"></td>
   ^
  28. Varování Řádek 1, znak 5320: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   td></tr></table></div></td></tr><tr><td style="width:247px;"><div class="icons"><
   ^
  29. Varování Řádek 1, znak 5441: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><td class="wcorner wcorner1"></td><td style="width:227px" class="content"><stro
   ^
  30. Varování Řádek 1, znak 5595: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r><tr class="base"><td colspan="3"><div style="padding:10px 10px 5px 10px;width:2
   ^
  31. Varování Řádek 1, znak 8581: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><td class="wcorner wcorner4"></td><td style="width:227px" class="content"></td>
   ^
  32. Varování Řádek 1, znak 8708: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></div></div></td></tr></table></td><td style="width:498px;padding-right:4px;padd
   ^
  33. Varování Řádek 1, znak 8778: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ht:4px;padding-top:4px;"><table><tr><td style="width:498px;padding-bottom:4px;"><
   ^
  34. Varování Řádek 1, znak 8899: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><td class="wcorner wcorner1"></td><td style="width:478px" class="content"><stro
   ^
  35. Varování Řádek 1, znak 9077: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r><tr class="base"><td colspan="3"><div style="padding:10px 10px 5px 10px;width:4
   ^
  36. Varování Řádek 1, znak 9146: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   10px;width:478px;" class="content"><div style="overflow:hidden" id="blog76847"><d
   ^
  37. Varování Řádek 1, znak 9461: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   x.ru/blog76847">2020</a></h3></div><div style="font-weight:normal">Новостной кана
   ^
  38. Varování Řádek 1, znak 10192: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><td class="wcorner wcorner4"></td><td style="width:478px" class="content"></td>
   ^
  39. Varování Řádek 1, znak 10304: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   td></tr></table></div></td></tr><tr><td style="width:498px;"><div class="win"><ta
   ^
  40. Varování Řádek 1, znak 10406: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><td class="wcorner wcorner1"></td><td style="width:478px" class="content"><stro
   ^
  41. Varování Řádek 1, znak 10574: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r><tr class="base"><td colspan="3"><div style="padding:10px 10px 5px 10px;width:4
   ^
  42. Varování Řádek 1, znak 10643: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   10px;width:478px;" class="content"><div style="overflow:hidden" id="blog75727"><d
   ^
  43. Varování Řádek 1, znak 11044: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   6 в 01:01:33</span></div></div><hr><div style="overflow:hidden" id="blog69167"><d
   ^
  44. Varování Řádek 1, znak 11437: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   4 в 21:53:45</span></div></div><hr><div style="overflow:hidden" id="blog69157"><d
   ^
  45. Varování Řádek 1, znak 11839: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   4 в 17:02:38</span></div></div><hr><div style="overflow:hidden" id="blog56288"><d
   ^
  46. Varování Řádek 1, znak 12240: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   3 в 12:21:28</span></div></div><hr><div style="overflow:hidden" id="blog51328"><d
   ^
  47. Varování Řádek 1, znak 12633: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   3 в 15:29:49</span></div></div><hr><div style="overflow:hidden" id="blog48248"><d
   ^
  48. Varování Řádek 1, znak 13164: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><td class="wcorner wcorner4"></td><td style="width:478px" class="content"></td>
   ^
  49. Varování Řádek 1, znak 13285: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /table></div></td></tr></table></td><td style="width:247px;padding-top:4px;"><tab
   ^
  50. Varování Řádek 1, znak 13337: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   :247px;padding-top:4px;"><table><tr><td style="width:247px;"><div class="win"><ta
   ^
  51. Varování Řádek 1, znak 13439: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><td class="wcorner wcorner1"></td><td style="width:227px" class="content"><stro
   ^
  52. Varování Řádek 1, znak 13592: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r><tr class="base"><td colspan="3"><div style="padding:10px 10px 5px 10px;width:2
   ^
  53. Varování Řádek 1, znak 14140: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><td class="wcorner wcorner4"></td><td style="width:227px" class="content"></td>
   ^
  54. Varování Řádek 1, znak 14303: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /table></td></tr><tr><td><table><tr><td style="width:1000px;padding-top:4px;"><ta
   ^
  55. Varování Řádek 1, znak 14356: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   1000px;padding-top:4px;"><table><tr><td style="width:1000px;"><div class="win"><t
   ^
  56. Varování Řádek 1, znak 14459: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><td class="wcorner wcorner1"></td><td style="width:980px" class="content"><stro
   ^
  57. Varování Řádek 1, znak 14623: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r><tr class="base"><td colspan="3"><div style="padding:10px 10px 5px 10px;width:9
   ^
  58. Varování Řádek 1, znak 15120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><td class="wcorner wcorner4"></td><td style="width:980px" class="content"></td>
   ^
  59. Varování Řádek 1, znak 15283: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /table></td></tr><tr><td><table><tr><td style="width:1000px;padding-top:4px;"><ta
   ^
  60. Varování Řádek 1, znak 15336: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   1000px;padding-top:4px;"><table><tr><td style="width:1000px;"><div class="win"><t
   ^
  61. Varování Řádek 1, znak 15439: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><td class="wcorner wcorner5"></td><td style="width:980px" class="content"></td>
   ^
  62. Varování Řádek 1, znak 15557: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r><tr class="base"><td colspan="3"><div style="padding:5px 10px 5px 10px;width:98
   ^
  63. Varování Řádek 1, znak 15885: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   а сайте и ответственность</a></div><div style="margin:5px;"><!--LiveInternet coun
   ^
  64. Varování Řádek 11, znak 195: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><td class="wcorner wcorner4"></td><td style="width:980px" class="content"></td>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.