• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://gamedev.su/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html><head>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 212, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position:fixed;top:24;left:0;z-index:999">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 244, znak 87: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ui0" href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="loginPopupForm(); return false;"
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  5. Varování Řádek 256, znak 219: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    width="100%" class="catsTable"><tr><td style="width:100%" class="catsTd" valign=
   ^
  6. Varování Řádek 256, znak 362: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   здание игр</a> <span class="catNumData" style="unicode-bidi:embed;">[51]</span><d
   ^
  7. Varování Řádek 256, znak 570: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    или компаниями.</div></td></tr><tr><td style="width:100%" class="catsTd" valign=
   ^
  8. Varování Řádek 256, znak 716: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   разработки</a> <span class="catNumData" style="unicode-bidi:embed;">[135]</span><
   ^
  9. Varování Řádek 256, znak 904: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   мирования и т.д.</div></td></tr><tr><td style="width:100%" class="catsTd" valign=
   ^
  10. Varování Řádek 256, znak 1050: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   отчики игр</a> <span class="catNumData" style="unicode-bidi:embed;">[52]</span><d
   ^
  11. Varování Řádek 256, znak 1237: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   зработчиков игр.</div></td></tr><tr><td style="width:100%" class="catsTd" valign=
   ^
  12. Varování Řádek 256, znak 1369: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ероприятия</a> <span class="catNumData" style="unicode-bidi:embed;">[215]</span><
   ^
  13. Varování Řádek 256, znak 1564: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   по созданию игр.</div></td></tr><tr><td style="width:100%" class="catsTd" valign=
   ^
  14. Varování Řádek 256, znak 1694: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   >Программы</a> <span class="catNumData" style="unicode-bidi:embed;">[19]</span><d
   ^
  15. Varování Řádek 256, znak 1882: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   зработчикам игр.</div></td></tr><tr><td style="width:100%" class="catsTd" valign=
   ^
  16. Varování Řádek 256, znak 2010: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ">Наш сайт</a> <span class="catNumData" style="unicode-bidi:embed;">[5]</span><di
   ^
  17. Varování Řádek 256, znak 2165: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   сообщества и др.</div></td></tr><tr><td style="width:100%" class="catsTd" valign=
   ^
  18. Varování Řádek 256, znak 2295: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   >Остальное</a> <span class="catNumData" style="unicode-bidi:embed;">[91]</span><d
   ^
  19. Varování Řádek 271, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <form onsubmit="this.sfSbm.disabled=true" method="get" style="margin:0" action
   ^
  20. Varování Řádek 271, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ubmit="this.sfSbm.disabled=true" method="get" style="margin:0" action="/search/">
   ^
  21. Varování Řádek 286, znak 399: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   d="pollBlock579"><form id="pollform579" onsubmit="pollnow579();return false;"><di
   ^
  22. Varování Řádek 288, znak 97: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   1" type="radio" name="answer" value="1" style="vertical-align:middle;" /> <label 
   ^
  23. Varování Řádek 288, znak 138: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="vertical-align:middle;" /> <label style="vertical-align:middle;display:inli
   ^
  24. Varování Řádek 289, znak 76: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   2" type="radio" name="answer" value="2" style="vertical-align:middle;" /> <label 
   ^
  25. Varování Řádek 289, znak 117: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="vertical-align:middle;" /> <label style="vertical-align:middle;display:inli
   ^
  26. Varování Řádek 295, znak 61: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   > <a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('PollR','Результаты оп
   ^
  27. Varování Řádek 295, znak 227: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   | <a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('PollA','Архив опросов
   ^
  28. Varování Řádek 303, znak 167: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   select class="archMenu" name="archmenu" onchange="top.location.href='/news/'+this
   ^
  29. Varování Řádek 312, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="d" name="GameDev.su" style="margin-left: 20; display: none; width: 100%;
   ^
  30. Varování Řádek 320, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="margin-bottom: 20px">
   ^
  31. Varování Řádek 447, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      }</style><span style="display:none;" class="fpaping"></span>
   ^
  32. Varování Řádek 455, znak 133: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  33. Varování Řádek 457, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/poslednij_shans_priso
   ^
  34. Varování Řádek 458, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  35. Varování Řádek 458, znak 244: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  36. Varování Řádek 464, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  37. Varování Řádek 465, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right">
   ^
  38. Varování Řádek 498, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="u-current-rating uCurStarRating600" style="width:100%;"></li><li class="u-sta
   ^
  39. Varování Řádek 498, znak 137: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   i><li class="u-star-li-600"><a href="#" onclick="ustarrating('600', 1); return fa
   ^
  40. Varování Řádek 499, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-600"><a href="#" onclick="ustarrating('600', 2); return fa
   ^
  41. Varování Řádek 500, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-600"><a href="#" onclick="ustarrating('600', 3); return fa
   ^
  42. Varování Řádek 501, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-600"><a href="#" onclick="ustarrating('600', 4); return fa
   ^
  43. Varování Řádek 502, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-600"><a href="#" onclick="ustarrating('600', 5); return fa
   ^
  44. Varování Řádek 505, znak 144: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  45. Varování Řádek 507, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/otechestvennyj_zal_sl
   ^
  46. Varování Řádek 508, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  47. Varování Řádek 508, znak 244: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  48. Varování Řádek 514, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  49. Varování Řádek 515, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right"><ul id="uStarRating599" class="uStarRating599 u-star-rat
   ^
  50. Varování Řádek 516, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="u-current-rating uCurStarRating599" style="width:100%;"></li><li class="u-sta
   ^
  51. Varování Řádek 516, znak 137: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   i><li class="u-star-li-599"><a href="#" onclick="ustarrating('599', 1); return fa
   ^
  52. Varování Řádek 517, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-599"><a href="#" onclick="ustarrating('599', 2); return fa
   ^
  53. Varování Řádek 518, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-599"><a href="#" onclick="ustarrating('599', 3); return fa
   ^
  54. Varování Řádek 519, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-599"><a href="#" onclick="ustarrating('599', 4); return fa
   ^
  55. Varování Řádek 520, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-599"><a href="#" onclick="ustarrating('599', 5); return fa
   ^
  56. Varování Řádek 523, znak 144: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  57. Varování Řádek 525, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/obnovlenie_programmy_
   ^
  58. Varování Řádek 526, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  59. Varování Řádek 526, znak 244: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  60. Varování Řádek 532, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  61. Varování Řádek 533, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right"><ul id="uStarRating598" class="uStarRating598 u-star-rat
   ^
  62. Varování Řádek 534, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="u-current-rating uCurStarRating598" style="width:100%;"></li><li class="u-sta
   ^
  63. Varování Řádek 534, znak 137: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   i><li class="u-star-li-598"><a href="#" onclick="ustarrating('598', 1); return fa
   ^
  64. Varování Řádek 535, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-598"><a href="#" onclick="ustarrating('598', 2); return fa
   ^
  65. Varování Řádek 536, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-598"><a href="#" onclick="ustarrating('598', 3); return fa
   ^
  66. Varování Řádek 537, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-598"><a href="#" onclick="ustarrating('598', 4); return fa
   ^
  67. Varování Řádek 538, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-598"><a href="#" onclick="ustarrating('598', 5); return fa
   ^
  68. Varování Řádek 541, znak 144: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  69. Varování Řádek 543, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/prishlo_vremja_games_
   ^
  70. Varování Řádek 544, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  71. Varování Řádek 544, znak 244: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  72. Varování Řádek 550, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  73. Varování Řádek 551, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right"><ul id="uStarRating597" class="uStarRating597 u-star-rat
   ^
  74. Varování Řádek 552, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="u-current-rating uCurStarRating597" style="width:80%;"></li><li class="u-star
   ^
  75. Varování Řádek 552, znak 136: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   i><li class="u-star-li-597"><a href="#" onclick="ustarrating('597', 1); return fa
   ^
  76. Varování Řádek 553, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-597"><a href="#" onclick="ustarrating('597', 2); return fa
   ^
  77. Varování Řádek 554, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-597"><a href="#" onclick="ustarrating('597', 3); return fa
   ^
  78. Varování Řádek 555, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-597"><a href="#" onclick="ustarrating('597', 4); return fa
   ^
  79. Varování Řádek 556, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-597"><a href="#" onclick="ustarrating('597', 5); return fa
   ^
  80. Varování Řádek 559, znak 144: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  81. Varování Řádek 561, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/gotovy_li_vy_prisoedi
   ^
  82. Varování Řádek 562, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  83. Varování Řádek 562, znak 244: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  84. Varování Řádek 568, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  85. Varování Řádek 569, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right"><ul id="uStarRating596" class="uStarRating596 u-star-rat
   ^
  86. Varování Řádek 570, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="u-current-rating uCurStarRating596" style="width:100%;"></li><li class="u-sta
   ^
  87. Varování Řádek 570, znak 137: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   i><li class="u-star-li-596"><a href="#" onclick="ustarrating('596', 1); return fa
   ^
  88. Varování Řádek 571, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-596"><a href="#" onclick="ustarrating('596', 2); return fa
   ^
  89. Varování Řádek 572, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-596"><a href="#" onclick="ustarrating('596', 3); return fa
   ^
  90. Varování Řádek 573, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-596"><a href="#" onclick="ustarrating('596', 4); return fa
   ^
  91. Varování Řádek 574, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-596"><a href="#" onclick="ustarrating('596', 5); return fa
   ^
  92. Varování Řádek 577, znak 144: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  93. Varování Řádek 579, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/novyj_nabor_na_kurs_j
   ^
  94. Varování Řádek 580, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  95. Varování Řádek 580, znak 244: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  96. Varování Řádek 586, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  97. Varování Řádek 587, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right"><ul id="uStarRating595" class="uStarRating595 u-star-rat
   ^
  98. Varování Řádek 588, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="u-current-rating uCurStarRating595" style="width:70%;"></li><li class="u-star
   ^
  99. Varování Řádek 588, znak 136: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   i><li class="u-star-li-595"><a href="#" onclick="ustarrating('595', 1); return fa
   ^
  100. Varování Řádek 589, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-595"><a href="#" onclick="ustarrating('595', 2); return fa
   ^
  101. Varování Řádek 590, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-595"><a href="#" onclick="ustarrating('595', 3); return fa
   ^
  102. Varování Řádek 591, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-595"><a href="#" onclick="ustarrating('595', 4); return fa
   ^
  103. Varování Řádek 592, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-595"><a href="#" onclick="ustarrating('595', 5); return fa
   ^
  104. Varování Řádek 595, znak 144: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  105. Varování Řádek 597, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/konferencija_games_ga
   ^
  106. Varování Řádek 598, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  107. Varování Řádek 598, znak 244: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  108. Varování Řádek 604, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  109. Varování Řádek 605, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:right"><ul id="uStarRating594" class="uStarRating594 u-star-rat
   ^
  110. Varování Řádek 606, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="u-current-rating uCurStarRating594" style="width:60%;"></li><li class="u-star
   ^
  111. Varování Řádek 606, znak 136: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   i><li class="u-star-li-594"><a href="#" onclick="ustarrating('594', 1); return fa
   ^
  112. Varování Řádek 607, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-594"><a href="#" onclick="ustarrating('594', 2); return fa
   ^
  113. Varování Řádek 608, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-594"><a href="#" onclick="ustarrating('594', 3); return fa
   ^
  114. Varování Řádek 609, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-594"><a href="#" onclick="ustarrating('594', 4); return fa
   ^
  115. Varování Řádek 610, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="u-star-li-594"><a href="#" onclick="ustarrating('594', 5); return fa
   ^
  116. Varování Řádek 613, znak 144: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  117. Varování Řádek 615, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/kurs_gejm_dizajn_ot_g
   ^
  118. Varování Řádek 616, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  119. Varování Řádek 616, znak 244: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  120. Informace Řádek 616, znak 245: + dalších 40 varování.
   ля просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src="
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.