• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://gameon.uy/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  UTF-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 30, znak 18: kotva jménem "ITEM" již v dokumentu je.
       <div id="item"> <img src="img/integracion.png" class="imageitem" />
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  3. Varování Řádek 35, znak 16: kotva jménem "ITEMS" již v dokumentu je.
      <div id="items">
   ^
  4. Varování Řádek 36, znak 18: kotva jménem "ITEM" již v dokumentu je.
       <div id="item"> <img src="img/soporte-y-mantenimiento.png" class="imageit
   ^
  5. Varování Řádek 40, znak 18: kotva jménem "ITEM" již v dokumentu je.
       <div id="item"> <img src="img/desarrollo-y-asesoria.png" class="imageitem
   ^
  6. Varování Řádek 51, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div id="form" class="form-centerAligned form-bordered" style="height:450px">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  7. Varování Řádek 57, znak 83: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   saje" type="text" placeholder="Mensaje" style="height:95px; margin-bottom:30px;" 
   ^
  8. Varování Řádek 58, znak 17: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <button onclick="contactUs();" class="send" name="enviar" type="button" v
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  9. Varování Řádek 58, znak 96: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   e="enviar" type="button" value="ENVIAR" style="width:150px; color:#fff; font-weig
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.