• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://gay-xxx.me/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 24, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay bareback full movies">gay bareback full movies</a>, 
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  4. Varování Řádek 24, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay bareback full movies">gay bareback full movies</a>, 
   ^
  5. Varování Řádek 24, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay bareback full movies">gay bareback full movies</a>, 
   ^
  6. Varování Řádek 26, znak 22: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/18 teen boys">18 teen boys</a>, 
   ^
  7. Varování Řádek 26, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/18 teen boys">18 teen boys</a>, 
   ^
  8. Varování Řádek 28, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay japan coat kashu premium">gay japan coat kashu premium</a>
   ^
  9. Varování Řádek 28, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay japan coat kashu premium">gay japan coat kashu premium</a>
   ^
  10. Varování Řádek 28, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay japan coat kashu premium">gay japan coat kashu premium</a>
   ^
  11. Varování Řádek 28, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay japan coat kashu premium">gay japan coat kashu premium</a>
   ^
  12. Varování Řádek 33, znak 16: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class=mbv onclick="return mbv(this);"></div>
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  13. Varování Řádek 36, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display:none"><img src="/s.png"><img src="/a.png"><img src="/m.png"><
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  14. Varování Řádek 38, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   action="/searches/" method=GET id=search onsubmit="sf(event)" autocomplete="off">
   ^
  15. Varování Řádek 39, znak 124: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   g(event)" onkeydown="return nav(event)" onfocus="fcs()" tabindex="1" autocomplete
   ^
  16. Varování Řádek 40, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td valign=middle class="rsw"><span id="rs" onclick="rs()"></span></td>
   ^
  17. Chyba Řádek 93, znak 505: neplatný znak.
   webcam.jpg" alt="masturbation Luring cur? with huge blather exceeding webcam big 
   ^

   V daném kódování není povolen takový znak. Nemáte špatně definované kódování?

  18. Chyba Řádek 97, znak 502: neplatný znak.
   ook.jpg" alt="daddy Start off hiding abb? brook convulsive bear"></div></a><ul></
   ^
  19. Varování Řádek 199, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay bareback full movies">gay bareback full movies</a> | 
   ^
  20. Varování Řádek 199, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay bareback full movies">gay bareback full movies</a> | 
   ^
  21. Varování Řádek 199, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay bareback full movies">gay bareback full movies</a> | 
   ^
  22. Varování Řádek 201, znak 22: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/18 teen boys">18 teen boys</a> | 
   ^
  23. Varování Řádek 201, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/18 teen boys">18 teen boys</a> | 
   ^
  24. Varování Řádek 203, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay japan coat kashu premium">gay japan coat kashu premium</a>
   ^
  25. Varování Řádek 203, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay japan coat kashu premium">gay japan coat kashu premium</a>
   ^
  26. Varování Řádek 203, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay japan coat kashu premium">gay japan coat kashu premium</a>
   ^
  27. Varování Řádek 203, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay japan coat kashu premium">gay japan coat kashu premium</a>
   ^
  28. Varování Řádek 211, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/japna gay">japna gay</a> | 
   ^
  29. Varování Řádek 215, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay animan sex">gay animan sex</a> | 
   ^
  30. Varování Řádek 215, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay animan sex">gay animan sex</a> | 
   ^
  31. Varování Řádek 219, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/deshi gay dady">deshi gay dady</a> | 
   ^
  32. Varování Řádek 219, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/deshi gay dady">deshi gay dady</a> | 
   ^
  33. Varování Řádek 223, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/shemale asmr">shemale asmr</a> | 
   ^
  34. Varování Řádek 229, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay romantic">gay romantic</a> | 
   ^
  35. Varování Řádek 235, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/cuising gay">cuising gay</a> | 
   ^
  36. Varování Řádek 237, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gays pines">gays pines</a> | 
   ^
  37. Varování Řádek 241, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/asian gay leather">asian gay leather</a> | 
   ^
  38. Varování Řádek 241, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/asian gay leather">asian gay leather</a> | 
   ^
  39. Varování Řádek 243, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay cum i ass">gay cum i ass</a> | 
   ^
  40. Varování Řádek 243, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay cum i ass">gay cum i ass</a> | 
   ^
  41. Varování Řádek 243, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay cum i ass">gay cum i ass</a> | 
   ^
  42. Varování Řádek 245, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/yum gay">yum gay</a> | 
   ^
  43. Varování Řádek 251, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/male clowns nude gay">male clowns nude gay</a> | 
   ^
  44. Varování Řádek 251, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/male clowns nude gay">male clowns nude gay</a> | 
   ^
  45. Varování Řádek 251, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/male clowns nude gay">male clowns nude gay</a> | 
   ^
  46. Varování Řádek 253, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/shemale gumshot">shemale gumshot</a> | 
   ^
  47. Varování Řádek 255, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/turcos gay">turcos gay</a> | 
   ^
  48. Varování Řádek 261, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/jack venice">jack venice</a> | 
   ^
  49. Varování Řádek 263, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/chaturbate tyler hill and evan parker gays">chaturbate tyler h
   ^
  50. Varování Řádek 263, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/chaturbate tyler hill and evan parker gays">chaturbate tyler h
   ^
  51. Varování Řádek 263, znak 41: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/chaturbate tyler hill and evan parker gays">chaturbate tyler h
   ^
  52. Varování Řádek 263, znak 45: neplatný znak " " v adrese.
   ref="/searches/chaturbate tyler hill and evan parker gays">chaturbate tyler hill 
   ^
  53. Varování Řádek 263, znak 50: neplatný znak " " v adrese.
   /searches/chaturbate tyler hill and evan parker gays">chaturbate tyler hill and e
   ^
  54. Varování Řádek 263, znak 57: neplatný znak " " v adrese.
   es/chaturbate tyler hill and evan parker gays">chaturbate tyler hill and evan par
   ^
  55. Varování Řádek 265, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/alexi gay">alexi gay</a> | 
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.