• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://gaypornhub.pro/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html><head><meta http-equiv="content-language" content="en"><meta http-equiv="co
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 32, znak 16: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class=mbv onclick="return mbv(this);"></div></div><div id="sw"><div style="d
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 32, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   v(this);"></div></div><div id="sw"><div style="display:none"><img src="/xs.png"><
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 33, znak 102: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    action="/findit/" method=GET id=search onsubmit="sf(event)" autocomplete="off"><
   ^
  6. Varování Řádek 33, znak 265: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   g(event)" onkeydown="return nav(event)" onfocus="fcs()" tabindex="1" autocomplete
   ^
  7. Varování Řádek 33, znak 382: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   valign=middle class="rsw"><span id="rs" onclick="rs()"></span></td><td valign=mid
   ^
  8. Varování Řádek 35, znak 249: neplatný znak " " v adrese.
   d><div class=th><a href="/homo/35449/Gay studs undress for big cock.." title="gay
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  9. Varování Řádek 35, znak 255: neplatný znak " " v adrese.
    class=th><a href="/homo/35449/Gay studs undress for big cock.." title="gay" targ
   ^
  10. Varování Řádek 35, znak 263: neplatný znak " " v adrese.
   h><a href="/homo/35449/Gay studs undress for big cock.." title="gay" target='_bla
   ^
  11. Varování Řádek 35, znak 267: neplatný znak " " v adrese.
    href="/homo/35449/Gay studs undress for big cock.." title="gay" target='_blank'>
   ^
  12. Varování Řádek 35, znak 271: neplatný znak " " v adrese.
   f="/homo/35449/Gay studs undress for big cock.." title="gay" target='_blank'><div
   ^
  13. Varování Řádek 35, znak 439: neplatný znak " " v adrese.
   v><div class=th><a href="/homo/20666/boy massaged by Shane Hirch" title="massage"
   ^
  14. Varování Řádek 35, znak 448: neplatný znak " " v adrese.
   ass=th><a href="/homo/20666/boy massaged by Shane Hirch" title="massage" target='
   ^
  15. Varování Řádek 35, znak 451: neplatný znak " " v adrese.
   =th><a href="/homo/20666/boy massaged by Shane Hirch" title="massage" target='_bl
   ^
  16. Varování Řádek 35, znak 457: neplatný znak " " v adrese.
    href="/homo/20666/boy massaged by Shane Hirch" title="massage" target='_blank'><
   ^
  17. Varování Řádek 35, znak 631: neplatný znak " " v adrese.
   v><div class=th><a href="/homo/36610/Gay solo masturbation private.." title="gay"
   ^
  18. Varování Řádek 35, znak 636: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/36610/Gay solo masturbation private.." title="gay" targ
   ^
  19. Varování Řádek 35, znak 649: neplatný znak " " v adrese.
    href="/homo/36610/Gay solo masturbation private.." title="gay" target='_blank'><
   ^
  20. Varování Řádek 35, znak 830: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/20229/Sleeping Bait" title="anal (gay)" target='_blank'
   ^
  21. Varování Řádek 35, znak 1038: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/29649/Straight Hot Bro Fuck My Fat.." title="straight" 
   ^
  22. Varování Řádek 35, znak 1042: neplatný znak " " v adrese.
   ass=th><a href="/homo/29649/Straight Hot Bro Fuck My Fat.." title="straight" targ
   ^
  23. Varování Řádek 35, znak 1046: neplatný znak " " v adrese.
   th><a href="/homo/29649/Straight Hot Bro Fuck My Fat.." title="straight" target='
   ^
  24. Varování Řádek 35, znak 1051: neplatný znak " " v adrese.
    href="/homo/29649/Straight Hot Bro Fuck My Fat.." title="straight" target='_blan
   ^
  25. Varování Řádek 35, znak 1054: neplatný znak " " v adrese.
   ef="/homo/29649/Straight Hot Bro Fuck My Fat.." title="straight" target='_blank'>
   ^
  26. Varování Řádek 35, znak 1234: neplatný znak " " v adrese.
   iv><div class=th><a href="/homo/27967/Gh - Two Hot Guys Fucking" title="gh" targe
   ^
  27. Varování Řádek 35, znak 1236: neplatný znak " " v adrese.
   ><div class=th><a href="/homo/27967/Gh - Two Hot Guys Fucking" title="gh" target=
   ^
  28. Varování Řádek 35, znak 1240: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/27967/Gh - Two Hot Guys Fucking" title="gh" target='_bl
   ^
  29. Varování Řádek 35, znak 1244: neplatný znak " " v adrese.
   ass=th><a href="/homo/27967/Gh - Two Hot Guys Fucking" title="gh" target='_blank'
   ^
  30. Varování Řádek 35, znak 1249: neplatný znak " " v adrese.
   h><a href="/homo/27967/Gh - Two Hot Guys Fucking" title="gh" target='_blank'><div
   ^
  31. Varování Řádek 35, znak 1420: neplatný znak " " v adrese.
   v><div class=th><a href="/homo/21186/Two Hot Guys Fucking Around On.." title="gay
   ^
  32. Varování Řádek 35, znak 1424: neplatný znak " " v adrese.
   iv class=th><a href="/homo/21186/Two Hot Guys Fucking Around On.." title="gay" ta
   ^
  33. Varování Řádek 35, znak 1429: neplatný znak " " v adrese.
   ass=th><a href="/homo/21186/Two Hot Guys Fucking Around On.." title="gay" target=
   ^
  34. Varování Řádek 35, znak 1437: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/homo/21186/Two Hot Guys Fucking Around On.." title="gay" target='_blank'
   ^
  35. Varování Řádek 35, znak 1444: neplatný znak " " v adrese.
   "/homo/21186/Two Hot Guys Fucking Around On.." title="gay" target='_blank'><div c
   ^
  36. Varování Řádek 35, znak 1628: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/20608/Japanese football players make.." title="asian" t
   ^
  37. Varování Řádek 35, znak 1637: neplatný znak " " v adrese.
   h><a href="/homo/20608/Japanese football players make.." title="asian" target='_b
   ^
  38. Varování Řádek 35, znak 1645: neplatný znak " " v adrese.
   f="/homo/20608/Japanese football players make.." title="asian" target='_blank'><d
   ^
  39. Varování Řádek 35, znak 1834: neplatný znak " " v adrese.
   div class=th><a href="/homo/24981/Sexual connection receipt Omnibus" title="sex" 
   ^
  40. Varování Řádek 35, znak 1845: neplatný znak " " v adrese.
   h><a href="/homo/24981/Sexual connection receipt Omnibus" title="sex" target='_bl
   ^
  41. Varování Řádek 35, znak 1853: neplatný znak " " v adrese.
   f="/homo/24981/Sexual connection receipt Omnibus" title="sex" target='_blank'><di
   ^
  42. Varování Řádek 35, znak 2040: neplatný znak " " v adrese.
   div class=th><a href="/homo/24545/LEKKER GEIL JONGENSKONTJE FLINK.." title="lekke
   ^
  43. Varování Řádek 35, znak 2045: neplatný znak " " v adrese.
   lass=th><a href="/homo/24545/LEKKER GEIL JONGENSKONTJE FLINK.." title="lekker" ta
   ^
  44. Varování Řádek 35, znak 2059: neplatný znak " " v adrese.
   f="/homo/24545/LEKKER GEIL JONGENSKONTJE FLINK.." title="lekker" target='_blank'>
   ^
  45. Varování Řádek 35, znak 2241: neplatný znak " " v adrese.
   iv class=th><a href="/homo/35005/Jerking off gay amateur hunk" title="jerking" ta
   ^
  46. Varování Řádek 35, znak 2245: neplatný znak " " v adrese.
   lass=th><a href="/homo/35005/Jerking off gay amateur hunk" title="jerking" target
   ^
  47. Varování Řádek 35, znak 2249: neplatný znak " " v adrese.
   =th><a href="/homo/35005/Jerking off gay amateur hunk" title="jerking" target='_b
   ^
  48. Varování Řádek 35, znak 2257: neplatný znak " " v adrese.
   ref="/homo/35005/Jerking off gay amateur hunk" title="jerking" target='_blank'><d
   ^
  49. Varování Řádek 35, znak 2433: neplatný znak " " v adrese.
   <div class=th><a href="/homo/31728/Toke, Suck, Fuck Gay Porn" title="toke" target
   ^
  50. Varování Řádek 35, znak 2439: neplatný znak " " v adrese.
   lass=th><a href="/homo/31728/Toke, Suck, Fuck Gay Porn" title="toke" target='_bla
   ^
  51. Varování Řádek 35, znak 2444: neplatný znak " " v adrese.
   th><a href="/homo/31728/Toke, Suck, Fuck Gay Porn" title="toke" target='_blank'><
   ^
  52. Varování Řádek 35, znak 2448: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/homo/31728/Toke, Suck, Fuck Gay Porn" title="toke" target='_blank'><div 
   ^
  53. Varování Řádek 35, znak 2632: neplatný znak " " v adrese.
   n><div class=th><a href="/homo/33057/Gay Austin and Oliver fucks on.." title="gay
   ^
  54. Varování Řádek 35, znak 2639: neplatný znak " " v adrese.
   class=th><a href="/homo/33057/Gay Austin and Oliver fucks on.." title="gay" targe
   ^
  55. Varování Řádek 35, znak 2643: neplatný znak " " v adrese.
   s=th><a href="/homo/33057/Gay Austin and Oliver fucks on.." title="gay" target='_
   ^
  56. Varování Řádek 35, znak 2650: neplatný znak " " v adrese.
    href="/homo/33057/Gay Austin and Oliver fucks on.." title="gay" target='_blank'>
   ^
  57. Varování Řádek 35, znak 2656: neplatný znak " " v adrese.
   "/homo/33057/Gay Austin and Oliver fucks on.." title="gay" target='_blank'><div c
   ^
  58. Varování Řádek 35, znak 2823: neplatný znak " " v adrese.
   ><div class=th><a href="/homo/29312/Fuck Toy" title="fuck" target='_blank'><div c
   ^
  59. Varování Řádek 35, znak 2998: neplatný znak " " v adrese.
   lass=th><a href="/homo/24986/Bodybuilder Send-up bara #1" title="bodybuilder" tar
   ^
  60. Varování Řádek 35, znak 3006: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/homo/24986/Bodybuilder Send-up bara #1" title="bodybuilder" target='_bl
   ^
  61. Varování Řádek 35, znak 3011: neplatný znak " " v adrese.
   ef="/homo/24986/Bodybuilder Send-up bara #1" title="bodybuilder" target='_blank'>
   ^
  62. Varování Řádek 35, znak 3196: neplatný znak " " v adrese.
   iv class=th><a href="/homo/21033/Friends Forever Venner For Altid" title="twink" 
   ^
  63. Varování Řádek 35, znak 3204: neplatný znak " " v adrese.
   =th><a href="/homo/21033/Friends Forever Venner For Altid" title="twink" target='
   ^
  64. Varování Řádek 35, znak 3211: neplatný znak " " v adrese.
   href="/homo/21033/Friends Forever Venner For Altid" title="twink" target='_blank'
   ^
  65. Varování Řádek 35, znak 3215: neplatný znak " " v adrese.
   ="/homo/21033/Friends Forever Venner For Altid" title="twink" target='_blank'><di
   ^
  66. Varování Řádek 35, znak 3403: neplatný znak " " v adrese.
   ><div class=th><a href="/homo/36996/Solo masturbation and gay climax" title="solo
   ^
  67. Varování Řádek 35, znak 3416: neplatný znak " " v adrese.
   h><a href="/homo/36996/Solo masturbation and gay climax" title="solo" target='_bl
   ^
  68. Varování Řádek 35, znak 3420: neplatný znak " " v adrese.
    href="/homo/36996/Solo masturbation and gay climax" title="solo" target='_blank'
   ^
  69. Varování Řádek 35, znak 3424: neplatný znak " " v adrese.
   f="/homo/36996/Solo masturbation and gay climax" title="solo" target='_blank'><di
   ^
  70. Varování Řádek 35, znak 3595: neplatný znak " " v adrese.
   v><div class=th><a href="/homo/36447/Big cock jerked off by gay on.." title="big"
   ^
  71. Varování Řádek 35, znak 3600: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/36447/Big cock jerked off by gay on.." title="big" targ
   ^
  72. Varování Řádek 35, znak 3607: neplatný znak " " v adrese.
   =th><a href="/homo/36447/Big cock jerked off by gay on.." title="big" target='_bl
   ^
  73. Varování Řádek 35, znak 3611: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/homo/36447/Big cock jerked off by gay on.." title="big" target='_blank'
   ^
  74. Varování Řádek 35, znak 3614: neplatný znak " " v adrese.
   href="/homo/36447/Big cock jerked off by gay on.." title="big" target='_blank'><d
   ^
  75. Varování Řádek 35, znak 3618: neplatný znak " " v adrese.
   ="/homo/36447/Big cock jerked off by gay on.." title="big" target='_blank'><div c
   ^
  76. Varování Řádek 35, znak 3785: neplatný znak " " v adrese.
   v><div class=th><a href="/homo/36534/Gay twink masturbates on webcam" title="gay"
   ^
  77. Varování Řádek 35, znak 3791: neplatný znak " " v adrese.
    class=th><a href="/homo/36534/Gay twink masturbates on webcam" title="gay" targe
   ^
  78. Varování Řádek 35, znak 3803: neplatný znak " " v adrese.
    href="/homo/36534/Gay twink masturbates on webcam" title="gay" target='_blank'><
   ^
  79. Varování Řádek 35, znak 3806: neplatný znak " " v adrese.
   ef="/homo/36534/Gay twink masturbates on webcam" title="gay" target='_blank'><div
   ^
  80. Varování Řádek 35, znak 3990: neplatný znak " " v adrese.
   ><div class=th><a href="/homo/34565/Long gay webcam masturbation vid" title="long
   ^
  81. Varování Řádek 35, znak 3994: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/34565/Long gay webcam masturbation vid" title="long" ta
   ^
  82. Varování Řádek 35, znak 4001: neplatný znak " " v adrese.
   =th><a href="/homo/34565/Long gay webcam masturbation vid" title="long" target='_
   ^
  83. Varování Řádek 35, znak 4014: neplatný znak " " v adrese.
   /homo/34565/Long gay webcam masturbation vid" title="long" target='_blank'><div c
   ^
  84. Varování Řádek 35, znak 4210: neplatný znak " " v adrese.
   n><div class=th><a href="/homo/37482/Hot gay twink dick masturbation.." title="ho
   ^
  85. Varování Řádek 35, znak 4214: neplatný znak " " v adrese.
   iv class=th><a href="/homo/37482/Hot gay twink dick masturbation.." title="hot" t
   ^
  86. Varování Řádek 35, znak 4220: neplatný znak " " v adrese.
   ss=th><a href="/homo/37482/Hot gay twink dick masturbation.." title="hot" target=
   ^
  87. Varování Řádek 35, znak 4225: neplatný znak " " v adrese.
   ><a href="/homo/37482/Hot gay twink dick masturbation.." title="hot" target='_bla
   ^
  88. Varování Řádek 35, znak 4417: neplatný znak " " v adrese.
   class=th><a href="/homo/19456/Incredible male in fabulous.." title="gay" target='
   ^
  89. Varování Řádek 35, znak 4422: neplatný znak " " v adrese.
   =th><a href="/homo/19456/Incredible male in fabulous.." title="gay" target='_blan
   ^
  90. Varování Řádek 35, znak 4425: neplatný znak " " v adrese.
   ><a href="/homo/19456/Incredible male in fabulous.." title="gay" target='_blank'>
   ^
  91. Varování Řádek 35, znak 4602: neplatný znak " " v adrese.
   v><div class=th><a href="/homo/37280/Gay solo masturbation private.." title="gay"
   ^
  92. Varování Řádek 35, znak 4607: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/37280/Gay solo masturbation private.." title="gay" targ
   ^
  93. Varování Řádek 35, znak 4620: neplatný znak " " v adrese.
    href="/homo/37280/Gay solo masturbation private.." title="gay" target='_blank'><
   ^
  94. Varování Řádek 35, znak 4801: neplatný znak " " v adrese.
   ><div class=th><a href="/homo/36532/Hunk Sperm Dripping in Gay Ass" title="hunk" 
   ^
  95. Varování Řádek 35, znak 4807: neplatný znak " " v adrese.
   class=th><a href="/homo/36532/Hunk Sperm Dripping in Gay Ass" title="hunk" target
   ^
  96. Varování Řádek 35, znak 4816: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/homo/36532/Hunk Sperm Dripping in Gay Ass" title="hunk" target='_blank'
   ^
  97. Varování Řádek 35, znak 4819: neplatný znak " " v adrese.
   href="/homo/36532/Hunk Sperm Dripping in Gay Ass" title="hunk" target='_blank'><d
   ^
  98. Varování Řádek 35, znak 4823: neplatný znak " " v adrese.
   ="/homo/36532/Hunk Sperm Dripping in Gay Ass" title="hunk" target='_blank'><div c
   ^
  99. Varování Řádek 35, znak 5003: neplatný znak " " v adrese.
   n><div class=th><a href="/homo/36191/Big cocked Asian fucks his man" title="big" 
   ^
  100. Varování Řádek 35, znak 5010: neplatný znak " " v adrese.
   class=th><a href="/homo/36191/Big cocked Asian fucks his man" title="big" target=
   ^
  101. Varování Řádek 35, znak 5016: neplatný znak " " v adrese.
   th><a href="/homo/36191/Big cocked Asian fucks his man" title="big" target='_blan
   ^
  102. Varování Řádek 35, znak 5022: neplatný znak " " v adrese.
   href="/homo/36191/Big cocked Asian fucks his man" title="big" target='_blank'><di
   ^
  103. Varování Řádek 35, znak 5026: neplatný znak " " v adrese.
   ="/homo/36191/Big cocked Asian fucks his man" title="big" target='_blank'><div cl
   ^
  104. Varování Řádek 35, znak 5207: neplatný znak " " v adrese.
   v class=th><a href="/homo/32480/Homemade Gay Boys Porn Jerkoff.." title="homemade
   ^
  105. Varování Řádek 35, znak 5211: neplatný znak " " v adrese.
   ass=th><a href="/homo/32480/Homemade Gay Boys Porn Jerkoff.." title="homemade" ta
   ^
  106. Varování Řádek 35, znak 5216: neplatný znak " " v adrese.
   h><a href="/homo/32480/Homemade Gay Boys Porn Jerkoff.." title="homemade" target=
   ^
  107. Varování Řádek 35, znak 5221: neplatný znak " " v adrese.
   href="/homo/32480/Homemade Gay Boys Porn Jerkoff.." title="homemade" target='_bla
   ^
  108. Varování Řádek 35, znak 5404: neplatný znak " " v adrese.
   ><div class=th><a href="/homo/37502/Solo Black Gay Masturbating" title="solo" tar
   ^
  109. Varování Řádek 35, znak 5410: neplatný znak " " v adrese.
   class=th><a href="/homo/37502/Solo Black Gay Masturbating" title="solo" target='_
   ^
  110. Varování Řádek 35, znak 5414: neplatný znak " " v adrese.
   s=th><a href="/homo/37502/Solo Black Gay Masturbating" title="solo" target='_blan
   ^
  111. Varování Řádek 35, znak 5608: neplatný znak " " v adrese.
   v><div class=th><a href="/homo/32059/Two Russian Friends Gay Teen Porn" title="tw
   ^
  112. Varování Řádek 35, znak 5616: neplatný znak " " v adrese.
   lass=th><a href="/homo/32059/Two Russian Friends Gay Teen Porn" title="two" targe
   ^
  113. Varování Řádek 35, znak 5624: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/homo/32059/Two Russian Friends Gay Teen Porn" title="two" target='_blan
   ^
  114. Varování Řádek 35, znak 5628: neplatný znak " " v adrese.
   ref="/homo/32059/Two Russian Friends Gay Teen Porn" title="two" target='_blank'><
   ^
  115. Varování Řádek 35, znak 5633: neplatný znak " " v adrese.
   /homo/32059/Two Russian Friends Gay Teen Porn" title="two" target='_blank'><div c
   ^
  116. Varování Řádek 35, znak 5816: neplatný znak " " v adrese.
   div class=th><a href="/homo/36075/Rugged Hunks Nude Hard Gay Sex" title="rugged" 
   ^
  117. Varování Řádek 35, znak 5822: neplatný znak " " v adrese.
   ass=th><a href="/homo/36075/Rugged Hunks Nude Hard Gay Sex" title="rugged" target
   ^
  118. Varování Řádek 35, znak 5827: neplatný znak " " v adrese.
   h><a href="/homo/36075/Rugged Hunks Nude Hard Gay Sex" title="rugged" target='_bl
   ^
  119. Varování Řádek 35, znak 5832: neplatný znak " " v adrese.
   href="/homo/36075/Rugged Hunks Nude Hard Gay Sex" title="rugged" target='_blank'>
   ^
  120. Informace Řádek 35, znak 5833: + dalších 861 varování.
   ref="/homo/36075/Rugged Hunks Nude Hard Gay Sex" title="rugged" target='_blank'><
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.