• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 102 chyb a 259 varování.
  http://gayxxx.online/search/dance-cenedra/1.html  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 4.01 Transitional.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 4, znak 7: nedovolený atribut "CHARSET".
   <meta charset="UTF-8">
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  2. Chyba Řádek 4, znak 22: povinný atribut "CONTENT" elementu "META" není uveden.
   <meta charset="UTF-8">
   ^

   Tento atribut je u daného elementu povinný, ale zde chybí.

  3. Varování Řádek 7, znak 110: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   block-library-css' href='/style.min.css?ver=5.5.3' type='text/css' media='all' />
   ^
  4. Varování Řádek 7, znak 110: zjištěn NET zápis.
   block-library-css' href='/style.min.css?ver=5.5.3' type='text/css' media='all' />
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  5. Varování Řádek 8, znak 115: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   es-css' href='/theme.min.css?ver=1.0.5.1591599172' type='text/css' media='all' />
   ^
  6. Chyba Řádek 8, znak 115: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   es-css' href='/theme.min.css?ver=1.0.5.1591599172' type='text/css' media='all' />
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  7. Varování Řádek 8, znak 115: zjištěn NET zápis.
   es-css' href='/theme.min.css?ver=1.0.5.1591599172' type='text/css' media='all' />
   ^
  8. Varování Řádek 9, znak 118: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   style-css' href='/custom.css?ver=1.0.5.1591599172' type='text/css' media='all' />
   ^
  9. Chyba Řádek 9, znak 118: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   style-css' href='/custom.css?ver=1.0.5.1591599172' type='text/css' media='all' />
   ^
  10. Varování Řádek 9, znak 118: zjištěn NET zápis.
   style-css' href='/custom.css?ver=1.0.5.1591599172' type='text/css' media='all' />
   ^
  11. Chyba Řádek 10, znak 100: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   n.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
   ^
  12. Chyba Řádek 11, znak 63: nedovolený atribut "ID".
   pe='text/javascript' src='/jquery.js?ver=1.12.4-wp' id='jquery-core-js'></script>
   ^
  13. Chyba Řádek 12, znak 7: nedovolený atribut "CROSSORIGIN".
   <link crossorigin="anonymous" rel='stylesheet' id='ftt-body-font-css' href='http
   ^
  14. Varování Řádek 12, znak 205: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   A400%2C500%2C700&#038;display=swap&#038;ver=1.0.0' type='text/css' media='all' />
   ^
  15. Chyba Řádek 12, znak 205: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   A400%2C500%2C700&#038;display=swap&#038;ver=1.0.0' type='text/css' media='all' />
   ^
  16. Varování Řádek 12, znak 205: zjištěn NET zápis.
   A400%2C500%2C700&#038;display=swap&#038;ver=1.0.0' type='text/css' media='all' />
   ^
  17. Varování Řádek 15, znak 44: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <meta name="referrer" content="unsafe-url" />
   ^
  18. Chyba Řádek 15, znak 44: element "META" není dovolen na tomto místě.
   <meta name="referrer" content="unsafe-url" />
   ^
  19. Varování Řádek 15, znak 44: zjištěn NET zápis.
   <meta name="referrer" content="unsafe-url" />
   ^
  20. Chyba Řádek 37, znak 22: element "BASE" není dovolen na tomto místě.
   <base target="_blank">
   ^
  21. Chyba Řádek 38, znak 7: ukončovací značka pro element "HEAD", který není otevřen.
   </head>
   ^

   Nejčastější příčinou této chyby je nadbytečné lomítko (tedy NET zápis) v hlavičce.

   Podle HTML specifikace lomítko v <meta/> či <link/> ukončí značku a většítko za ním je už bráno jako „znaková data“. Kvůli znakovým datům se <head> sám ukončí (má nepovinnou ukončovací značku) a začne <body> (má nepovinnou počáteční značku). Validátor si tedy stěžuje na to, že máte </head> uvnitř <body>. Po této chybové hlášce obvykle následuje „element "BODY" není dovolen na tomto místě“ — příčina je stejná.

   Odstraníte-li zbytečná lomítka ze značek v hlavičce, obě chyby zmizí.

  22. Chyba Řádek 40, znak 50: element "BODY" není dovolen na tomto místě.
   <body class="home blog wp-embed-responsive hfeed">
   ^
  23. Chyba Řádek 44, znak 36: "ITEMSCOPE" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   <div id="wrapper-navbar" itemscope itemtype="http://schema.org/WebSite">
   ^
  24. Chyba Řádek 44, znak 36: nedovolený atribut "ITEMTYPE".
   <div id="wrapper-navbar" itemscope itemtype="http://schema.org/WebSite">
   ^
  25. Chyba Řádek 48, znak 78: nedovolený atribut "DATA-TOGGLE".
   burger hamburger--slider" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navb
   ^
  26. Chyba Řádek 48, znak 101: nedovolený atribut "DATA-TARGET".
   r" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarNavDropdown" aria-con
   ^
  27. Chyba Řádek 48, znak 134: nedovolený atribut "ARIA-CONTROLS".
   lapse" data-target="#navbarNavDropdown" aria-controls="navbarNavDropdown" aria-ex
   ^
  28. Chyba Řádek 48, znak 168: nedovolený atribut "ARIA-EXPANDED".
   down" aria-controls="navbarNavDropdown" aria-expanded="false" aria-label="Toggle 
   ^
  29. Chyba Řádek 48, znak 190: nedovolený atribut "ARIA-LABEL".
   ontrols="navbarNavDropdown" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
   ^
  30. Chyba Řádek 54, znak 64: nedovolený atribut "ITEMPROP".
   <a rel="home" href="https://gayxxx.online" title="Sex Gay Sex" itemprop="url">
   ^
  31. Varování Řádek 63, znak 21: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <form method="post" onsubmit="return (function (form){if(form.search.value){form.
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  32. Chyba Řádek 63, znak 178: povinný atribut "ACTION" elementu "FORM" není uveden.
   h/' + escape(form.search.value) + '/1.html';return true;}return false;})(this);">
   ^
  33. Varování Řádek 64, znak 46: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   t class="input-group-field" type="text" onblur="if(this.value == '') this.value =
   ^
  34. Varování Řádek 64, znak 99: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   is.value == '') this.value = 'search';" onfocus="if (this.value == 'search') {thi
   ^
  35. Chyba Řádek 75, znak 1: nedovolený element "NAV".
   <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark"> 
   ^

   Použili jste element, který není v definici typu dokumentu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o element FONT nebo CENTER). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba SPACER (použijte raději CSS) nebo MARQUEE.

  36. Chyba Řádek 75, znak 6: nedovolený atribut "CLASS".
   <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark"> 
   ^
  37. Chyba Řádek 76, znak 5: ukončovací značka elementu "DIV" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
      <div class="container">
   ^

   Zapomněli jste uzavřít element.

  38. Chyba Řádek 79, znak 5: nedovolený atribut "ITEMSCOPE".
   <li itemscope="itemscope" itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement"
   ^
  39. Chyba Řádek 79, znak 27: nedovolený atribut "ITEMTYPE".
   <li itemscope="itemscope" itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement"
   ^
  40. Chyba Řádek 85, znak 87: element s ID "MENU-ITEM-1380" již v dokumentu je.
   w.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-1380" class="menu-item menu-ite
   ^

   Atribut „id“ je unikátní identifikátor. Při každém použití v dokumentu musí mít jinou hodnotu.

   Pokud stejné „id“ uvádíte vícekrát kvůli stylování, použijte místo něj raději atribut „class“. Ve stylech pak v selektoru místo „#něco“ uvedete „.něco“ (tečku místo mřížky).

  41. Varování Řádek 85, znak 87: kotva jménem "MENU-ITEM-1380" již v dokumentu je.
   w.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-1380" class="menu-item menu-ite
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  42. Varování Řádek 86, znak 48: neplatný znak " " v adrese.
   e="gay cousins incest" href="/search/gay cousins incest/1.html" class="nav-link">
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  43. Varování Řádek 86, znak 56: neplatný znak " " v adrese.
   e="gay cousins incest" href="/search/gay cousins incest/1.html" class="nav-link">
   ^
  44. Chyba Řádek 89, znak 87: element s ID "MENU-ITEM-1380" již v dokumentu je.
   w.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-1380" class="menu-item menu-ite
   ^
  45. Varování Řádek 89, znak 87: kotva jménem "MENU-ITEM-1380" již v dokumentu je.
   w.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-1380" class="menu-item menu-ite
   ^
  46. Informace Řádek 89, znak 88: + dalších 242 varování.
   .schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-1380" class="menu-item menu-item
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  47. Chyba Řádek 93, znak 87: element s ID "MENU-ITEM-1380" již v dokumentu je.
   w.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-1380" class="menu-item menu-ite
   ^
  48. Chyba Řádek 97, znak 87: element s ID "MENU-ITEM-1380" již v dokumentu je.
   w.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-1380" class="menu-item menu-ite
   ^
  49. Chyba Řádek 101, znak 87: element s ID "MENU-ITEM-1380" již v dokumentu je.
   w.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-1380" class="menu-item menu-ite
   ^
  50. Chyba Řádek 1208, znak 2: nedovolený element "NAV".
    <nav aria-label="Posts navigation" class="d-none d-md-block col-12">
   ^
  51. Chyba Řádek 1208, znak 7: nedovolený atribut "ARIA-LABEL".
    <nav aria-label="Posts navigation" class="d-none d-md-block col-12">
   ^
  52. Chyba Řádek 1209, znak 39: nedovolený atribut "DATA-IDZONE".
   <script type="application/javascript" data-idzone="3962336" src="https://a.realsr
   ^
  53. Chyba Řádek 1217, znak 128: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    pee bitch 2012/1.html' title='gay pee bitch 2012'>gay pee bitch 2012</a></li> | 
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  54. Chyba Řádek 1219, znak 197: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ating the two young boys 2'>mother is dominating the two young boys 2</a></li> | 
   ^
  55. Chyba Řádek 1221, znak 110: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    href='/search/hunk sex boy/1.html' title='hunk sex boy'>hunk sex boy</a></li> | 
   ^
  56. Chyba Řádek 1223, znak 110: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    href='/search/boys briefs6/1.html' title='boys briefs6'>boys briefs6</a></li> | 
   ^
  57. Chyba Řádek 1225, znak 179: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    busty mature mature mom boy sex'>bbw busty mature mature mom boy sex</a></li> | 
   ^
  58. Chyba Řádek 1227, znak 122: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ch/2 girls brazzers/1.html' title='2 girls brazzers'>2 girls brazzers</a></li> | 
   ^
  59. Chyba Řádek 1229, znak 167: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   tle='young boy forced his friend gay'>young boy forced his friend gay</a></li> | 
   ^
  60. Chyba Řádek 1231, znak 152: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   1.html' title='grandma fucking young boys'>grandma fucking young boys</a></li> | 
   ^
  61. Chyba Řádek 1233, znak 125: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ten young gay sex/1.html' title='ten young gay sex'>ten young gay sex</a></li> | 
   ^
  62. Chyba Řádek 1235, znak 146: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   obi/1.html' title='armi boy sex to boy mobi'>armi boy sex to boy mobi</a></li> | 
   ^
  63. Chyba Řádek 1237, znak 116: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   '/search/anus lady boys/1.html' title='anus lady boys'>anus lady boys</a></li> | 
   ^
  64. Chyba Řádek 1239, znak 149: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   s/1.html' title='cumeating ladyboys videos'>cumeating ladyboys videos</a></li> | 
   ^
  65. Chyba Řádek 1241, znak 122: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ch/sex and xxx boys/1.html' title='sex and xxx boys'>sex and xxx boys</a></li> | 
   ^
  66. Chyba Řádek 1243, znak 140: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   eo just/1.html' title='boy boy sex video just'>boy boy sex video just</a></li> | 
   ^
  67. Chyba Řádek 1245, znak 122: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ch/ante 2 boys nxxx/1.html' title='ante 2 boys nxxx'>ante 2 boys nxxx</a></li> | 
   ^
  68. Chyba Řádek 1247, znak 122: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ch/teen boys twinks/1.html' title='teen boys twinks'>teen boys twinks</a></li> | 
   ^
  69. Chyba Řádek 1249, znak 125: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   porn boys xxx boy/1.html' title='porn boys xxx boy'>porn boys xxx boy</a></li> | 
   ^
  70. Chyba Řádek 1251, znak 149: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   n/1.html' title='sneak condom off gay poen'>sneak condom off gay poen</a></li> | 
   ^
  71. Chyba Řádek 1253, znak 125: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   the youngest boys/1.html' title='the youngest boys'>the youngest boys</a></li> | 
   ^
  72. Chyba Řádek 1255, znak 143: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   sfuck/1.html' title='boys 1st little assfuck'>boys 1st little assfuck</a></li> | 
   ^
  73. Chyba Řádek 1257, znak 122: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ch/5 boys 1 gurlxxx/1.html' title='5 boys 1 gurlxxx'>5 boys 1 gurlxxx</a></li> | 
   ^
  74. Chyba Řádek 1259, znak 155: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   html' title='amateur twinks in the woods'>amateur twinks in the woods</a></li> | 
   ^
  75. Chyba Řádek 1261, znak 140: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ee porn/1.html' title='hot sex boys free porn'>hot sex boys free porn</a></li> | 
   ^
  76. Chyba Řádek 1263, znak 110: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    href='/search/gay washroom/1.html' title='gay washroom'>gay washroom</a></li> | 
   ^
  77. Chyba Řádek 1265, znak 119: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   earch/Desirae Spencer/1.html' title='Desirae Spencer'>Desirae Spencer</a></li> | 
   ^
  78. Chyba Řádek 1267, znak 137: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   nky young/1.html' title='free xxx chunky young'>free xxx chunky young</a></li> | 
   ^
  79. Chyba Řádek 1269, znak 122: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ch/one gilr 20 boys/1.html' title='one gilr 20 boys'>one gilr 20 boys</a></li> | 
   ^
  80. Chyba Řádek 1271, znak 140: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   c touch/1.html' title='gay grope public touch'>gay grope public touch</a></li> | 
   ^
  81. Chyba Řádek 1273, znak 122: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ch/iittal boys sexx/1.html' title='iittal boys sexx'>iittal boys sexx</a></li> | 
   ^
  82. Chyba Řádek 1275, znak 125: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   boy sex job video/1.html' title='boy sex job video'>boy sex job video</a></li> | 
   ^
  83. Chyba Řádek 1277, znak 116: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   '/search/dutch gay boys/1.html' title='dutch gay boys'>dutch gay boys</a></li> | 
   ^
  84. Chyba Řádek 1279, znak 305: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    for the first time shy boys firs sex teacher young girl family sex 4</a></li> | 
   ^
  85. Chyba Řádek 1281, znak 134: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    other boys/1.html' title='girl with other boys'>girl with other boys</a></li> | 
   ^
  86. Chyba Řádek 1283, znak 143: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    boys/1.html' title='auntuy with little boys'>auntuy with little boys</a></li> | 
   ^
  87. Chyba Řádek 1285, znak 101: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   line'> <a href='/search/Tyla Wynn/1.html' title='Tyla Wynn'>Tyla Wynn</a></li> | 
   ^
  88. Chyba Řádek 1287, znak 155: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   html' title='twink dick woods school sex'>twink dick woods school sex</a></li> | 
   ^
  89. Chyba Řádek 1289, znak 200: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    wants a big pumping cock'>hot twink tj gold wants a big pumping cock</a></li> | 
   ^
  90. Chyba Řádek 1291, znak 146: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   oys/1.html' title='school girl and two boys'>school girl and two boys</a></li> | 
   ^
  91. Chyba Řádek 1293, znak 182: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    girl fucked boy many teen boys'>young girl fucked boy many teen boys</a></li> | 
   ^
  92. Chyba Řádek 1295, znak 149: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   g/1.html' title='2 grils and 1 boys fuking'>2 grils and 1 boys fuking</a></li> | 
   ^
  93. Chyba Řádek 1297, znak 221: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    and shoot massage'>two straight boys fuck handjobs and shoot massage</a></li> | 
   ^
  94. Chyba Řádek 1299, znak 128: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    sex in the boy/1.html' title='boy sex in the boy'>boy sex in the boy</a></li> | 
   ^
  95. Chyba Řádek 1301, znak 146: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ear/1.html' title='nifty boys in nylon gear'>nifty boys in nylon gear</a></li> | 
   ^
  96. Chyba Řádek 1303, znak 98: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   :inline'> <a href='/search/e twinks/1.html' title='e twinks'>e twinks</a></li> | 
   ^
  97. Chyba Řádek 1305, znak 170: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   e='60 year women and 15year boy sex'>60 year women and 15year boy sex</a></li> | 
   ^
  98. Chyba Řádek 1307, znak 116: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   '/search/gay boys party/1.html' title='gay boys party'>gay boys party</a></li> | 
   ^
  99. Chyba Řádek 1309, znak 113: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ef='/search/Lori Adorable/1.html' title='Lori Adorable'>Lori Adorable</a></li> | 
   ^
  100. Chyba Řádek 1311, znak 143: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   video/1.html' title='twink car groping video'>twink car groping video</a></li> | 
   ^
  101. Chyba Řádek 1313, znak 200: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   dent boys and little girl'>school little student boys and little girl</a></li> | 
   ^
  102. Chyba Řádek 1315, znak 113: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ef='/search/boy sex porno/1.html' title='boy sex porno'>boy sex porno</a></li> | 
   ^
  103. Chyba Řádek 1329, znak 87: nedovolená obecná entita "output".
   om/ads-iframe-display.php?idzone=3962088&output=noscript&type=300x250" width="300
   ^

   V drtivé většině případů je na vině špatně zapsaný ampersand. Použijte místo znaku & entitu &amp; a tato chyba zmizí.

  104. Chyba Řádek 1329, znak 103: nedovolená obecná entita "type".
   splay.php?idzone=3962088&output=noscript&type=300x250" width="300" height="250" s
   ^
  105. Chyba Řádek 1332, znak 72: nedovolený atribut "DATA-TS-SPOT".
   src="//cdn.tsyndicate.com/sdk/v1/bi.js" data-ts-spot="27bf3f155ff946aaa8f47bbda6d
   ^
  106. Chyba Řádek 1332, znak 120: nedovolený atribut "DATA-TS-WIDTH".
   spot="27bf3f155ff946aaa8f47bbda6d71c9b" data-ts-width="300" data-ts-height="250" 
   ^
  107. Chyba Řádek 1332, znak 140: nedovolený atribut "DATA-TS-HEIGHT".
   aaa8f47bbda6d71c9b" data-ts-width="300" data-ts-height="250" data-ts-categories="
   ^
  108. Chyba Řádek 1332, znak 161: nedovolený atribut "DATA-TS-CATEGORIES".
   ata-ts-width="300" data-ts-height="250" data-ts-categories="{gay}" async defer></
   ^
  109. Chyba Řádek 1332, znak 194: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   width="300" data-ts-height="250" data-ts-categories="{gay}" async defer></script>
   ^
  110. Chyba Řádek 1341, znak 87: nedovolená obecná entita "output".
   om/ads-iframe-display.php?idzone=3962088&output=noscript&type=300x250" width="300
   ^
  111. Chyba Řádek 1341, znak 103: nedovolená obecná entita "type".
   splay.php?idzone=3962088&output=noscript&type=300x250" width="300" height="250" s
   ^
  112. Chyba Řádek 1346, znak 26: nedovolený atribut "TABINDEX".
     <div class="container" tabindex="-1">
   ^
  113. Chyba Řádek 1357, znak 5: nedovolený element "FOOTER".
       <footer class="site-footer" id="colophon">
   ^
  114. Chyba Řádek 1357, znak 13: nedovolený atribut "CLASS".
       <footer class="site-footer" id="colophon">
   ^
  115. Chyba Řádek 1357, znak 33: nedovolený atribut "ID".
       <footer class="site-footer" id="colophon">
   ^
  116. Chyba Řádek 1382, znak 23: element "STYLE" není dovolen na tomto místě.
   <style type="text/css">
   ^

   Element <style> je dovoleno dávat pouze do <head>, nikoliv do <body>. Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu.

  117. Chyba Řádek 1445, znak 15: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   <script async type="application/javascript" src="https://a.realsrv.com/ad-provide
   ^
  118. Chyba Řádek 1446, znak 29: nedovolený atribut "DATA-ZONEID".
    <ins class="adsbyexoclick" data-zoneid="4435872" data-keywords="gay"></ins> 
   ^
  119. Chyba Řádek 1446, znak 51: nedovolený atribut "DATA-KEYWORDS".
    <ins class="adsbyexoclick" data-zoneid="4435872" data-keywords="gay"></ins> 
   ^
  120. Chyba Řádek 1447, znak 9: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
    <script>(AdProvider = window.AdProvider || []).push({"serve": {}});</script>
   ^

   Tento atribut určuje použitý skriptovací jazyk. Užíváte-li JavaScript, měli byste u elementu <script> uvést atribut type="text/javascript".

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.