• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://www.genon.ru/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 30, znak 63: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="https://mc.yandex.ru/watch/87133692" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 30, znak 109: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tch/87133692" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  4. Varování Řádek 69, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <li class="last"><a href="#" onclick="openDisplay('authorize'); return false">А
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  5. Varování Řádek 72, znak 23: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <div class="close" onclick="closeDisplay('authorize')"></div>
   ^
  6. Varování Řádek 76, znak 122: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   UserName" name="UserName" value="Логин" onfocus="hideTip(this)" onblur="showTip(t
   ^
  7. Varování Řádek 76, znak 146: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   " name="UserName" value="Логин" onfocus="hideTip(this)" onblur="showTip(this)" />
   ^
  8. Varování Řádek 77, znak 148: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   rd" autoComplete="off" value="password" onfocus="hideTip(this)" onblur="showTip(t
   ^
  9. Varování Řádek 77, znak 172: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   alue="password" onfocus="hideTip(this)" onblur="showTip(this)" onkeydown="handleL
   ^
  10. Varování Řádek 93, znak 16: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <a href="#" onclick="return false;" id="logo"></a>
   ^
  11. Varování Řádek 118, znak 5: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       onfocus="ClearHelpMessage2()" 
   ^
  12. Varování Řádek 119, znak 5: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       onblur="ShowHelpMessage2()"
   ^
  13. Varování Řádek 124, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div id="SuggestedQuestionsDiv" style="display: none"></div>
   ^
  14. Varování Řádek 127, znak 82: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   dy$SearchFieldN1$SearchImgBtn" value="" onclick="return CanSearch();" id="ctl00_C
   ^
  15. Varování Řádek 146, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="DynamicScriptDiv" style="position:absolute; top:0; left:0; display: none
   ^
  16. Varování Řádek 168, znak 87: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ss="illustra"><img src="/img/topics-0b.png" width="32" height="32" alt=""/></div>
   ^
  17. Varování Řádek 191, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div style="padding-left:40px;">
   ^
  18. Varování Řádek 202, znak 162: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   cs-12b.png" width="31" height="31" alt=""/></div><div class="inside"><h3 class="n
   ^
  19. Varování Řádek 202, znak 1299: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ics-5b.png" width="31" height="31" alt=""/></div><div class="inside"><h3 class="n
   ^
  20. Varování Řádek 202, znak 2450: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   cs-26b.png" width="31" height="31" alt=""/></div><div class="inside"><h3 class="n
   ^
  21. Varování Řádek 202, znak 3672: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ics-1b.png" width="31" height="31" alt=""/></div><div class="inside"><h3 class="n
   ^
  22. Varování Řádek 202, znak 4843: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   cs-16b.png" width="31" height="31" alt=""/></div><div class="inside"><h3 class="n
   ^
  23. Varování Řádek 202, znak 6025: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ics-8b.png" width="31" height="31" alt=""/></div><div class="inside"><h3 class="n
   ^
  24. Varování Řádek 202, znak 7175: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   cs-19b.png" width="31" height="31" alt=""/></div><div class="inside"><h3 class="n
   ^
  25. Varování Řádek 202, znak 8232: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   cs-11b.png" width="31" height="31" alt=""/></div><div class="inside"><h3 class="n
   ^
  26. Varování Řádek 202, znak 9392: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   cs-21b.png" width="31" height="31" alt=""/></div><div class="inside"><h3 class="n
   ^
  27. Varování Řádek 202, znak 10607: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   cs-18b.png" width="31" height="31" alt=""/></div><div class="inside"><h3 class="n
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.