• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 67 chyb a 22 varování.
  http://gidrasajt4af.com/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní, chybí deklarace.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <br />
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  2. Varování Řádek 1, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  3. Chyba Řádek 1, znak 5: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   <br />
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  4. Varování Řádek 1, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  5. Chyba Řádek 1, znak 6: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   <br />
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  6. Chyba Řádek 2, znak 3: element "B" není dovolen na tomto místě.
   <b>Notice</b>: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> 
   ^
  7. Chyba Řádek 2, znak 14: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   <b>Notice</b>: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> 
   ^
  8. Chyba Řádek 2, znak 55: element "B" není dovolen na tomto místě.
    Undefined index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>84<
   ^
  9. Chyba Řádek 2, znak 82: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ed index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>84</b><br />
   ^
  10. Chyba Řádek 2, znak 92: element "B" není dovolen na tomto místě.
   ed index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>84</b><br />
   ^
  11. Varování Řádek 2, znak 103: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ed index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>84</b><br />
   ^
  12. Chyba Řádek 2, znak 103: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   ed index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>84</b><br />
   ^
  13. Varování Řádek 2, znak 103: zjištěn NET zápis.
   ed index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>84</b><br />
   ^
  14. Chyba Řádek 2, znak 104: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ed index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>84</b><br />
   ^
  15. Varování Řádek 3, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  16. Chyba Řádek 3, znak 5: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   <br />
   ^
  17. Varování Řádek 3, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^
  18. Chyba Řádek 4, znak 3: element "B" není dovolen na tomto místě.
   <b>Notice</b>: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> 
   ^
  19. Chyba Řádek 4, znak 14: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   <b>Notice</b>: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> 
   ^
  20. Chyba Řádek 4, znak 55: element "B" není dovolen na tomto místě.
    Undefined index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>89<
   ^
  21. Chyba Řádek 4, znak 82: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ed index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>89</b><br />
   ^
  22. Chyba Řádek 4, znak 92: element "B" není dovolen na tomto místě.
   ed index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>89</b><br />
   ^
  23. Varování Řádek 4, znak 103: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ed index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>89</b><br />
   ^
  24. Chyba Řádek 4, znak 103: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   ed index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>89</b><br />
   ^
  25. Varování Řádek 4, znak 103: zjištěn NET zápis.
   ed index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>89</b><br />
   ^
  26. Chyba Řádek 4, znak 104: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ed index: HTTP_USER_AGENT in <b>/var/www/ddos_log.php</b> on line <b>89</b><br />
   ^
  27. Chyba Řádek 5, znak 3: deklarace "DOCTYPE" není dovolena v těle dokumentu.
   <!DOCTYPE html>
   ^

   Deklarace <!doctype> musí být před kořenovým elementem, není dovolena uvnitř instance dokumentu.

  28. Chyba Řádek 6, znak 26: element "HTML" není dovolen na tomto místě.
   <html dir="ltr" lang="ru"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/htm
   ^
  29. Varování Řádek 12, znak 2735: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   DMzc0LjU2NiwyODIuNDQzLDM3OS40OTEsMjg1LjQyMywzODQuOTEsMjg1Ljk0M3oiLz4KPC9zdmc+" />
   ^
  30. Varování Řádek 12, znak 2735: zjištěn NET zápis.
   DMzc0LjU2NiwyODIuNDQzLDM3OS40OTEsMjg1LjQyMywzODQuOTEsMjg1Ljk0M3oiLz4KPC9zdmc+" />
   ^
  31. Chyba Řádek 13, znak 9: povinný atribut "TYPE" elementu "STYLE" není uveden.
    <style>/* Copyright 2017 The Chromium Authors. All rights reserved.
   ^

   Tento atribut určuje použitý stylovací jazyk. Užíváte-li CSS, měli byste u elementu <style> uvést atribut type="text/css".

  32. Chyba Řádek 13, znak 9: element "STYLE" není dovolen na tomto místě.
    <style>/* Copyright 2017 The Chromium Authors. All rights reserved.
   ^

   Element <style> je dovoleno dávat pouze do <head>, nikoliv do <body>. Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu.

  33. Chyba Řádek 97, znak 9: povinný atribut "TYPE" elementu "STYLE" není uveden.
    <style>/* Copyright 2014 The Chromium Authors. All rights reserved.
   ^
  34. Chyba Řádek 97, znak 9: element "STYLE" není dovolen na tomto místě.
    <style>/* Copyright 2014 The Chromium Authors. All rights reserved.
   ^
  35. Chyba Řádek 584, znak 9: povinný atribut "TYPE" elementu "STYLE" není uveden.
    <style>/* Copyright 2013 The Chromium Authors. All rights reserved.
   ^
  36. Chyba Řádek 584, znak 9: element "STYLE" není dovolen na tomto místě.
    <style>/* Copyright 2013 The Chromium Authors. All rights reserved.
   ^
  37. Chyba Řádek 1608, znak 8: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   <script>
   ^

   Tento atribut určuje použitý skriptovací jazyk. Užíváte-li JavaScript, měli byste u elementu <script> uvést atribut type="text/javascript".

  38. Chyba Řádek 1638, znak 7: ukončovací značka pro element "HEAD", který není otevřen.
   </head>
   ^

   Nejčastější příčinou této chyby je nadbytečné lomítko (tedy NET zápis) v hlavičce.

   Podle HTML specifikace lomítko v <meta/> či <link/> ukončí značku a většítko za ním je už bráno jako „znaková data“. Kvůli znakovým datům se <head> sám ukončí (má nepovinnou ukončovací značku) a začne <body> (má nepovinnou počáteční značku). Validátor si tedy stěžuje na to, že máte </head> uvnitř <body>. Po této chybové hlášce obvykle následuje „element "BODY" není dovolen na tomto místě“ — příčina je stejná.

   Odstraníte-li zbytečná lomítka ze značek v hlavičce, obě chyby zmizí.

  39. Varování Řádek 1639, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <body id="t" style="font-family: system-ui, sans-serif; font-size: 75%" jstcache=
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  40. Chyba Řádek 1639, znak 73: nedovolený atribut "JSTCACHE".
   ont-family: system-ui, sans-serif; font-size: 75%" jstcache="0" class="neterror">
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  41. Chyba Řádek 1639, znak 102: element "BODY" není dovolen na tomto místě.
   ont-family: system-ui, sans-serif; font-size: 75%" jstcache="0" class="neterror">
   ^
  42. Chyba Řádek 1640, znak 59: nedovolený atribut "JSTCACHE".
    <div id="main-frame-error" class="interstitial-wrapper" jstcache="0">
   ^
  43. Chyba Řádek 1642, znak 38: nedovolený atribut "JSEVAL".
      <div class="icon icon-generic" jseval="updateIconClass(this.classList, icon
   ^
  44. Chyba Řádek 1642, znak 90: nedovolený atribut "ALT".
   generic" jseval="updateIconClass(this.classList, iconClass)" alt="" jstcache="1">
   ^
  45. Chyba Řádek 1643, znak 252: nedovolený atribut "SRCSET".
   rQgdfrlJN1BdYBjQQm3UAAAAASUVORK5CYII= " srcset="data:image/png;base64,iVBORw0KGgo
   ^
  46. Varování Řádek 1643, znak 778: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   QoObUeyxDQb3bEm5Au81c0pSCD8HYAAAAASUVORK5CYII= 2x" width="72" height="72" alt="">
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  47. Chyba Řádek 1646, znak 13: nedovolený atribut "JSTCACHE".
       <h1 jstcache="0">
   ^
  48. Chyba Řádek 1647, znak 17: nedovolený atribut "JSSELECT".
        <span jsselect="heading" jsvalues=".innerHTML:msg" jstcache="10">Не уда
   ^
  49. Chyba Řádek 1647, znak 36: nedovolený atribut "JSVALUES".
        <span jsselect="heading" jsvalues=".innerHTML:msg" jstcache="10">Не уда
   ^
  50. Chyba Řádek 1647, znak 62: nedovolený atribut "JSTCACHE".
   ect="heading" jsvalues=".innerHTML:msg" jstcache="10">Не удается получить доступ 
   ^
  51. Chyba Řádek 1649, znak 12: nedovolený atribut "JSSELECT".
       <p jsselect="summary" jsvalues=".innerHTML:msg" jstcache="2">Не удалось н
   ^
  52. Chyba Řádek 1649, znak 31: nedovolený atribut "JSVALUES".
       <p jsselect="summary" jsvalues=".innerHTML:msg" jstcache="2">Не удалось н
   ^
  53. Chyba Řádek 1649, znak 57: nedovolený atribut "JSTCACHE".
   ect="summary" jsvalues=".innerHTML:msg" jstcache="2">Не удалось найти IP-адрес се
   ^
  54. Chyba Řádek 1649, znak 112: nedovolený atribut "JSCONTENT".
    удалось найти IP-адрес сервера <strong jscontent="hostName" jstcache="23">gidras
   ^
  55. Chyba Řádek 1649, znak 133: nedovolený atribut "JSTCACHE".
   ес сервера <strong jscontent="hostName" jstcache="23">gidrasajt4af.com</strong>.<
   ^
  56. Varování Řádek 1658, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <div id="suggestions-list" style="" jsdisplay="(suggestionsSummaryLi
   ^
  57. Chyba Řádek 1658, znak 53: nedovolený atribut "JSDISPLAY".
     <div id="suggestions-list" style="" jsdisplay="(suggestionsSummaryList &amp;&
   ^
  58. Chyba Řádek 1660, znak 23: nedovolený atribut "JSVALUES".
            <ul jsvalues=".className:suggestionsSummaryList.length == 1 ? &
   ^
  59. Chyba Řádek 1660, znak 123: nedovolený atribut "JSTCACHE".
   t.length == 1 ? &#39;single-suggestion&#39; : &#39;&#39;" jstcache="20" class="">
   ^
  60. Chyba Řádek 1661, znak 25: nedovolený atribut "JSSELECT".
             <li jsselect="suggestionsSummaryList" jsvalues=".innerHTML:su
   ^
  61. Chyba Řádek 1661, znak 59: nedovolený atribut "JSVALUES".
    <li jsselect="suggestionsSummaryList" jsvalues=".innerHTML:summary" jstcache="2
   ^
  62. Chyba Řádek 1661, znak 89: nedovolený atribut "JSTCACHE".
   maryList" jsvalues=".innerHTML:summary" jstcache="22" jsinstance="0">Проверьте по
   ^
  63. Chyba Řádek 1661, znak 103: nedovolený atribut "JSINSTANCE".
   lues=".innerHTML:summary" jstcache="22" jsinstance="0">Проверьте подключение к Ин
   ^
  64. Varování Řádek 1661, znak 303: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "chrome-error://chromewebdata/#buttons" onclick="toggleHelpBox()" jstcache="0">Пр
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  65. Chyba Řádek 1661, znak 329: nedovolený atribut "JSTCACHE".
   ata/#buttons" onclick="toggleHelpBox()" jstcache="0">Проверьте настройки прокси-с
   ^
  66. Chyba Řádek 1664, znak 41: nedovolený atribut "JSCONTENT".
           <div class="error-code" jscontent="errorCode" jstcache="18">ERR_N
   ^
  67. Varování Řádek 1679, znak 68: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   button" class="blue-button text-button" onclick="reloadButtonClick(window.locatio
   ^
  68. Chyba Řádek 1679, znak 114: nedovolený atribut "JSSELECT".
   k="reloadButtonClick(window.location);" jsselect="reloadButton" jsvalues=".url:re
   ^
  69. Chyba Řádek 1679, znak 138: nedovolený atribut "JSVALUES".
   dow.location);" jsselect="reloadButton" jsvalues=".url:reloadUrl; .trackingId:rel
   ^
  70. Chyba Řádek 1679, znak 194: nedovolený atribut "JSCONTENT".
   eloadUrl; .trackingId:reloadTrackingId" jscontent="msg" jstcache="6">Перезагрузит
   ^
  71. Chyba Řádek 1679, znak 210: nedovolený atribut "JSTCACHE".
   .trackingId:reloadTrackingId" jscontent="msg" jstcache="6">Перезагрузить</button>
   ^
  72. Varování Řádek 1681, znak 83: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   econdary-button text-button small-link" onclick="toggleHelpBox()" jscontent="deta
   ^
  73. Chyba Řádek 1681, znak 129: nedovolený atribut "JSDISPLAY".
   k="toggleHelpBox()" jscontent="details" jsdisplay="(suggestionsDetails &amp;&amp;
   ^
  74. Varování Řádek 1681, znak 294: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   :details; .hideDetailsText:hideDetails;" jstcache="3" style="">Подробнее</button>
   ^
  75. Chyba Řádek 1684, znak 32: nedovolený atribut "JSSELECT".
      <div class="suggestions" jsselect="suggestionsDetails" jstcache="4" jsinsta
   ^
  76. Chyba Řádek 1684, znak 75: nedovolený atribut "JSINSTANCE".
   "suggestions" jsselect="suggestionsDetails" jstcache="4" jsinstance="0" style="">
   ^
  77. Varování Řádek 1684, znak 90: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "suggestions" jsselect="suggestionsDetails" jstcache="4" jsinstance="0" style="">
   ^
  78. Chyba Řádek 1685, znak 40: nedovolený atribut "JSVALUES".
       <div class="suggestion-header" jsvalues=".innerHTML:header" jstcache="8">
   ^
  79. Varování Řádek 1688, znak 96: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "suggestions" jsselect="suggestionsDetails" jstcache="4" jsinstance="1" style="">
   ^
  80. Varování Řádek 1691, znak 96: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "suggestions" jsselect="suggestionsDetails" jstcache="4" jsinstance="2" style="">
   ^
  81. Chyba Řádek 1693, znak 115: nedovolený atribut "JSCONTENT".
   9">Откройте меню Chrome, нажмите "<span jscontent="settingsTitle" jstcache="24">Н
   ^
  82. Varování Řádek 1694, znak 96: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "suggestions" jsselect="suggestionsDetails" jstcache="4" jsinstance="3" style="">
   ^
  83. Varování Řádek 1699, znak 97: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   suggestions" jsselect="suggestionsDetails" jstcache="4" jsinstance="*4" style="">
   ^
  84. Chyba Řádek 1711, znak 3309: nedovolený atribut "JSTCACHE".
   QeOmXVYaLd3TkjPu/2wfu2Tfvqhn313ZOSkpLyPyeERVeEgd/fAAAAAElFTkSuQmCC" jstcache="0">
   ^
  85. Chyba Řádek 1711, znak 3321: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   QeOmXVYaLd3TkjPu/2wfu2Tfvqhn313ZOSkpLyPyeERVeEgd/fAAAAAElFTkSuQmCC" jstcache="0">
   ^

   Atribut alt by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku. Podívejte se na příklad se psem Benem.

   Nenese-li obrázek informační hodnotu, zauvažujte nad tím, zda by nezasloužil vyhodit mimo dokument — tedy nejlépe do stylopisu jako pozadí nějakého jiného elementu.

  86. Chyba Řádek 1712, znak 4157: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   lt/K6u8Phk8qxGrpqQKz0mb3psA3IFABMDbgGADz0OeQJaFAAAAABJRU5ErkJggg==" jstcache="0">
   ^
  87. Chyba Řádek 1713, znak 5: nedovolený element "TEMPLATE".
     <template id="audio-resources" jstcache="0"></template>
   ^

   Použili jste element, který není v definici typu dokumentu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o element FONT nebo CENTER). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba SPACER (použijte raději CSS) nebo MARQUEE.

  88. Chyba Řádek 1713, znak 15: nedovolený atribut "ID".
     <template id="audio-resources" jstcache="0"></template>
   ^
  89. Chyba Řádek 1713, znak 36: nedovolený atribut "JSTCACHE".
     <template id="audio-resources" jstcache="0"></template>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.