• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://riasamara.ru/rus/analytics_and_comments/news_comp/article84898.shtml  
  text/html — HTML 4.01 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 13, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <DIV style="position: absolute; display: none;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 19, znak 42: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   div id="start"><a href="javascript:();" onClick="this.style.behavior='url(#defaul
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 74, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div id="logo" style="background-image:url(/new_images/logo_yellow.gif);">
   ^
  5. Varování Řádek 79, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div id="icons" style="border-bottom: 2px solid #ffba04;"><img src="/new_imag
   ^
  6. Varování Řádek 81, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="/rus/search/index.shtml" name="form1" style="margin:0"><a href="javascript:docu
   ^
  7. Varování Řádek 102, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <img style="MARGIN: 0px 10px 5px 0px" alt=""
   ^
  8. Varování Řádek 102, znak 44: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   <img style="MARGIN: 0px 10px 5px 0px" alt=""
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  9. Varování Řádek 182, znak 14: nalezen bludný BOM.
   <div id=lban>·<!-- WIN=left , DOC_ID=0 , PARENT_ID=0 , PATH=/rus/analytics_and_co
   ^

   Znak Byte-Order Mark bývá na začátku dokumentů užívajících kódování Unicode a neměl by se nacházet nikde jinde. Některé prohlížeče jej vnímají jako neznámý znak a pokouší se ho vykreslit, což může způsobit problémy se zobrazením stránky. Z pohledu validátoru je BOM znak jako každý jiný, takže jeho přítomnost na nesprávném místě může vyvolat záhadnou chybu.

   Tato závada většinou vzniká při spojování souborů psaných v UTF-8 serverovou technologií, která pro toto kódování nemá nativní podporu (typicky PHP).

  10. Varování Řádek 399, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div id="copy" style="background-image: url(/new_images/bgr_004_4.gif);">«РиаСа
   ^
  11. Varování Řádek 406, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div id="menu-bottom" style="background-image: url(/new_images/bgr_004_5.gif);"
   ^
  12. Varování Řádek 410, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div width='331' style="font-size: 9px; padding: 0 5px 5px 0; color: #aac;"><br><
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.